Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
eğin harab olmuş bülbül ötmüyor
Yöresi:
Şanlı Urfa
Kaynak Kişi:
Mahmut Güzelgöz
Derleyen:
Mifad
Notaya Alan:
Yaşar Doruk
REPno:
0