Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Nennen diyende beleyim
Yöresi:
Uşak-Sıvaslı
Kaynak Kişi:
Köy Kadınları
Derleyen:
Ömer Gözükızıl
Notaya Alan:
Mehmet Öcal
REPno:
0