Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Pınarın başında merom daş ben olaydım
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Ahmet Akbulut
Derleyen:
Reşat Kesemen
Notaya Alan:
Mehmet Öcal
REPno:
0