Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yürüdüğ Edirne'den
Yöresi:
Kerkük
Kaynak Kişi:
Sıddık Bende Gafur
Derleyen:
Suphi Saatçi
Notaya Alan:
Süleyman Şenel
REPno:
0