Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var
Makamı:
Bayati
Bestekarı:
Râkım Elkutlu
Söz Yazarı:
N. Hilmi Özeren
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7942