Ana sayfa Hakkında Yardım
Paylaş:
mail
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın
Makamı:
Bayati
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir
REPno:
8467