Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Açıldı sahn-ı gülşen çeng ü çegânelerde
Makamı:
Nevakürdi
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Lenk Fahte
REPno:
40