Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Yâr bağında gönül çeken bülbülün
Makamı:
Bayatiaraban
Bestekarı:
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Köçekçe
Usulü:
Raks Aksağı
REPno:
11158