Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Acelem var güzelim aylar yıllar pek hızlı
Makamı:
Nihavend
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
H. Oral Şen
Formu:
Fantezi
Usulü:
Sofyan
REPno:
12069