Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Bu nevâ-yı dil-hıraş âh-ı dil ü cânım mıdır
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
2592