Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Bugün gülzâr-ı ümmîde kad-i serv-i revân geldi
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Neyzen Ali Rızâ Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
2516