Ana sayfa Hakkında Yardım
Paylaş:
mail
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Çeşm-i mestin arz olunsa hâlet-i mestânesi
Makamı:
Nihavend
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
2975