Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Gönül girmekle yâr âguşuna kanmaz vusûl ister
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
5214