Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
Şerif İçli
Söz Yazarı:
Ahmet Râsim Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
3627