Ana sayfa Hakkında Yardım
Paylaş:
mail
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey padişâh-ı saltanat-ârâ-yı yegâne
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Methiye
Usulü:
Sofyan
REPno:
4224