Ana sayfa Hakkında Yardım
Paylaş:
mail
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevenim olmadı ki sevmek nedir bileyim
Makamı:
Saba
Bestekarı:
İsmâil Demirkıran
Söz Yazarı:
İ. Halil Taşkent
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
17105