Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Açıl ey gonce-dehânım sana gül gül dediler
Makamı:
Buselikaşiran
Bestekarı:
Rif'at Efendi(Hâfız)
Söz Yazarı:
Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
44