Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Bu hüsn-i behçet ile sana nâz lâzımdır efendim
Makamı:
Sultaniırak
Bestekarı:
Abdülhalim Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
2545