Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Memnûnun idim rağbetim olsaydı benim de
Makamı:
Buselikaşiran
Bestekarı:
Ethem Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
7589