Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Nev edâlı bir dilberi göreli oldum müşteri
Makamı:
Buselikaşiran
Bestekarı:
Köm. Mehmet Efendi H.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
8234