Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevdi dil bir muğ-beçe şûh-i şeni
Makamı:
Buselikaşiran
Bestekarı:
Tâhir Ağa
Söz Yazarı:
Sâmî
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
9787