Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Açıldı lâle-izârın ciğerde dağ-ı derûn
Makamı:
Şehnaz
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
35