Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
Tanbûri Ali Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
1294