Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Hicrânın ölümdür vuslatın hayat
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
6421