Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Bilinsin hâl-i sevdâdan durup ah ettiğim her gün
Makamı:
Ferahnak
Bestekarı:
Fâruk Şâhin
Söz Yazarı:
M. Turan Yarar
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
16595