Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Lûtf eyle meded rahmeyle şehâ
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
7415