Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Nâfile ağlayarak sızlama ağyâre gönül
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Ekrem Karadeniz
Söz Yazarı:
Yâkup Bey (Dr.)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Türk Aksağı
REPno:
7847