Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Nâil-i bezm-i visâlin olmadan ey dil-rübâ
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
7850