Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Sarıyor rûhumu bir kor gibi candan bakışın
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Yücel Aşan
Söz Yazarı:
Niyâzi Ersan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
9235