Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Sen cevrine ol yâri peşîmân edemezsin
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Mustafa Sunar
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
9333