Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Sensin benim âlemde a gül-gonce zâhîrim
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
9639