Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Sermest-i aşkım lûtf eyle sâkî
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
9700