Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Vakti firkatde tahayyül eyledikçe cismini
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Kanunî Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
21395