Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Kendisin gizler güzel bilmem ki nemden âr eder
Makamı:
Acembuselik
Bestekarı:
Erol Sayan
Söz Yazarı:
Dertli
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Düyek
REPno:
18371