Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ol gonce-dehen gül gibi güldükçe dem-â-dem
Makamı:
Acembuselik
Bestekarı:
Küçük Mehmet Ağa
Söz Yazarı:
Şâkir
Formu:
Beste
Usulü:
Remel (Ağır)
REPno:
8461