Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzuz
Makamı:
Hicazkar
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Ağır Sengin Semai
REPno:
5705