Ana sayfa Hakkında Yardım
Paylaş:
mail
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Yine bezm-i çemene lâle-fürûzan geldi
Makamı:
Isfahan
Bestekarı:
M. Nûrettin Selçuk
Söz Yazarı:
Nedîm
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
17237