Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Nihâni ol büt-i şîrin-sühanle söyleşiriz
Makamı:
Karcığar
Bestekarı:
Dellalzâde
Söz Yazarı:
Yahyâ Nazîm Efendi
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
8339