Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 100-Top:807
Bin Cefâ Görsem Ey Sanem Senden
Acemaşiran
Zekâî Dede
_
Bir Haber Ver Ey Sabâ N'oldu Gülistânım Benim
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Dinle Sözüm Ey Dil-Rübâ
Acemaşiran
Sultan III.Selim
_
Ey Çeşm-İ Âhû Mehlika Cürmüm Nedir Söyle Bana
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Gel Ey Denizin Nazlı Kızı Nûş-İ Şarab Et
Acemaşiran
Aleko Bacanos
_
Kime Hâlim Diyeyim Kime Feryâd Edeyim
Acemaşiran
Fâize Ergin
_
Neden Kalbim Seni Sevdi
Acemaşiran
Mehmet Yürü
_
Rast Geldim İki Câne
Acemaşiran
_
_
Ahû Bakışlı Bir Civan
Acemaşiran
Dâniş Bey
_
Çoktan İdim Sana Hasret
Acembuselik
Kemençeci Usta Yani
_
Düştü Gönül Bir Civana
Acembuselik
Ali Ağa
_
Ey Sîne-Sâf-ı Lâl-i Mül
Acembuselik
Sultan II.Mahmut
_
Görmez Oldu Çeşmimiz Hicrinle Hâb
Acembuselik
Tan. Aleksan Ef.
_
Gün Battı Gece Oldu Sesler Azaldı
Acembuselik
İsmail Hakkı Bey
_
Lûtf Eyle Buyur Meclise Eyyâm-I Vefâdır
Acembuselik
Küçük Mehmet Ağa
_
Fikrimin İnce Gülü
Acemkürdi
İsmail Hakkı Bey
_
Kır Atıma Bineyim Yâr Yoluna Gideyim
Acemkürdi
Mehmet Yürü
_
Öyle Bir Zâlime Düştüm Ki Niyâz Dinlemiyor
Acemkürdi
Sâdi Hoşses
_
Sanki Ben Gülecektim Aşkından Ölecektim
Acemkürdi
Zeki Duygulu
_
Dönmem Ahdımdan Efendim Söylerim
Arazbar
Hacı Fâik Bey
_
Gülşene Teşrîfini Ey Gül-İzâr Sakladın
Arazbar
Nikoğos Ağa
_
Ey Merdüm-İ Çeşm-İ Cihan
Arazbarbuselik
Dellalzâde
_
Bir Gonca-Fem'in Yâresi Vardır Ciğerimde
Bayati
Dede Efendi
_
Çıkmaz Derûn-İ Dilden Efendim Mahabbetin
Bayati
Tab'î Mustafa Efendi
_
Gül Yüzlülerin Şevkine Gel Nûş Edelim Mey
Bayati
Tab'î Mustafa Efendi
_
Karşıdan Yâr Güle Güle Yârim Geldi Canım Geldi
Bayati
Dede Efendi
_
Diller Nice Bir Çâh-I Zenahdânına Düşsün
Bayatiaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Alemde Ey Serv-İ Semen
Bestenigar
Ahmet Arifî Bey
_
Bu Nevâ-Yı Dil-Hıraş Âh-I Dil Ü Cânım Mıdır
Bestenigar
Hâfız Osman Ef.
_
Cânım Beni Lûtfunla Rindâne Eden Sensin
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Dağlarda Benim Şevk İle Âvâzelerim Var
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Erişti Mevsim-İ Gül Seyr-İ Gülistan Edelim
Bestenigar
Dede Efendi
_
Gamzen Ki Ola Sâkî-İ Çeşm-İ Siyeh Mest
Bestenigar
Itrî.
_
Hayli Demdir Bağlanıp Kaldık Şitâda Zâr İle
Bestenigar
Dede Efendi
_
Men Bende Şüdem Bende Şüdem
Bestenigar
Dede Efendi
_
Söyle N'ettim Ben Sana Zâlim Felek
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Aman Cânâ Beni Şâd Et
Buselik
Fehmi Tokay
_
Ne Zeman Bilmiyorum Müddeti Hicran Bitecek
Buselik
Hâfız Ahmet Irsoy
_
Aksaray'dan Geçer İken Çevirdiler Yolumu
Dügah
_
_
Kâkülleri Lüle Lüle Gel Karşıma Güle Güle
Eviç
(O. Pehlivan'dan alın.)
_
Şâhâne Gözler Şâhâne
Eviç
_
_
Yürüdükçe Servi De Boyun Sallanır
Eviç
_
_
Hüsnüne Mâil Gönlüm Ezelden
Evcara
Dede Efendi
_
Nüks Etti Yine Âteş-İ Sevdâ-Yı Gönül Ah
Evcara
Kanûni Nâzım Bey
_
Bu Gece Ben Yine Bülbülleri Hâmûş Ettim
Ferahfeza
Dede Efendi
_
Benden Selam Olsun Bolu Beyine
Gerdaniye
_
_
Kırım'dan Gelirim
Gerdaniye
_
_
Bî-Vefâ Bir Çeşm-İ Bî-Dâd
Gülizar
Dede Efendi
_
Nazlı Nazlı Sekip Gider
Gülizar
Dede Efendi
_
Ada Sâhillerinde Bekliyorum
Hicaz
_
_
Ah Edip İnlerim Gurbet Elinde
Hicaz
Kadri Şençalar
_
Ayrılık Ateşten Bir Ok
Hicaz
Fahri Kayahan
_
Baharın Zamânı Geldi A Canım
Hicaz
Dede Efendi
_
Baktıkca Hüsn Ü Ânına Hayran Olur Âşıkların
Hicaz
Suphi Ezgi
_
Dağlar Dağlar Viran Dağlar
Hicaz
_
_
Değdi Saçlarıma Bahar Gülleri
Hicaz
Bekirof (Azerî)
_
Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor
Hicaz
_
_
Gidem Dedim Aman Yârenlerim Darıldı
Hicaz
_
_
Gönlüm Yaralı Bilmiyorum Yar Bana N'oldu
Hicaz
Kadri Şençalar
_
Hasret-İ Rûyinle Giryân Olduğum Demdir Bu Dem
Hicaz
G. Mustafa Ağa
_
İndim Yârin Bahçesine Gülden Geçilmez
Hicaz
Dede Efendi
_
Kanaryam Güzel Kuşum Ben Sana Vurulmuşum
Hicaz
M. Nâfiz Irmak
_
Kudretin Kâfi Değildir Sûz-İ Âh Ü Zârıma
Hicaz
Hacı Ârif Bey
_
Kurdu Meclis Âşıkan Meyhânede
Hicaz
Hacı Ârif Bey
_
Mahmûr Bakışlı Dilberim
Hicaz
Zeki Duygulu
_
Nûr-İ Vechin İhtişâmı Hüsnünün Bürhânıdır
Hicaz
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Söyleyemem Derdimi Kimseye
Hicaz
Şükrü Tunar
_
Şu Karşıki Dağda Bir Yeşil Çadır
Hicaz
Dede Efendi
_
Benim Serv-İ Hırâmânım
Hicazkar
Bolâhenk Nûri Bey
_
Bir Hâlet İle Süzdü Yine Çeşmini Dildâr
Hicazkar
Hacı Ârif Bey
_
Bülbül Gibi Pür Oldu Cihan Nağmelerimden
Hicazkar
Zekâî Dede
_
Gülşende Hezâr Nağme-İ Dem-Sâz İle Mahzuz
Hicazkar
Zekâî Dede
_
Konaklar Yaptırdım Dağlar Başına
Hicazkar
_
_
Lezzet Almış Geçmiyor Sevdâ-Yı Dildârdan Gönül
Hicazkar
A. Mithat Güpgüpoğlu
_
Nerdesin Nerde Aceb Gamla Bıraktın Da Beni
Hicazkar
Leylâ Saz
_
Dil-İ Pür-Iztırâbım Mevce-İ Seylâbdır Sensiz
Hisar
Itrî
_
Ağlatma Yeter Ey Sebeb-İ Âhım Olan Yâr
Hisarbuselik
Sâlim Bey(Neyzen)
_
Aman Ey Şûh-İ Nâzende
Hisarbuselik
Sultan II.Mahmut
_
Bir Hâdise Var Can İle Cânân Arasında
Hisarbuselik
Servet Yesârî Bey
_
Eyle Kerem Uşşâkına Ağlatma Aman
Hisarbuselik
Nûman Ağa
_
A Fadimem Hadi Senle Kaçalım
Hüseyni
_
_
Ay Doğarken Gecelerden Harelenir Garip Garip
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
_
Ben Gibi Sana Âşık-I Üftâde Bulunmaz
Hüseyni
Tab'î Mustafa Efendi
_
Bir Dilberdir Beni Yakan
Hüseyni
Tan. Mustafa Çavuş
_
Değmesin Bu Yâreme Ağyar Eli
Hüseyni
Medenî Aziz Efendi
_
Hasta-İ Zâr Ü Nizârım Seni Sevdim Seveli
Hüseyni
Bîmen Şen
_
Havada Bulut Yok Bu Ne Dumandır
Hüseyni
_
_
İki Karpuz Bir Koltuğa Sığar Mı
Hüseyni
_
_
Menekşe Kokulu Yârim
Hüseyni
_
_
Neler Ettin Bana Neler Eyledin
Hüseyni
Bâki Duyarlar
_
Ada'nın Yeşil Çamları Aşkımıza Yer Olsun
Hüzzam
Şükrü Tunar
_
Ali'min Evleri Çamdan
Hüzzam
Sedat Öztoprak
_
Arabaya Taş Koydum
Hüzzam
_
_
Asker Oldum Piyâde
Hüzzam
B. Çakır dan
_
Dönsen De Artık Sevemem Seni
Hüzzam
Mehmet Bürün
_
Ey Gül-İ Bağ-I Eda Sana Oldum Müptela
Hüzzam
Dede Efendi
_
Gönlüm Seher Yeli Gibi Daldan Dala Essem Diyor
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
_
Görmedim Uysun Felek Âmâlime
Hüzzam
S. Ahmet Efendi
_
Hayat Budur Sevgilim Geçenler Unutulur
Hüzzam
Hüseyin Mayadağ
_
Kaleden Top Atarlar
Hüzzam
_
_
Kayıt 0 ile 100-Top:807