Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Âşıkın maksûdu ol mahbûb-i bî-hemtâ imiş
Çargah
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Beste
Devr-i Kebir
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir
Çargah
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bu hasta dili görmeğe sa'y-i nazarın yok
Çargah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Bülbül ki âşîyân-ı kadîmi koyup gelir
Çargah
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Beste
Lenk Fahte
Çok güzelsin hüsn-i ânın mâhısın
Çargah
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Çargah
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Denizlerin var dağların var
Çargah
Yavuz Şanlı
Ali Kaybal
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Derd istiyorum sanma ki derman ararım ben
Çargah
Cinuçen Tanrıkorur
Veysel Öksüz
Yürük Semai
Yürük Semai
Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında
Çargah
H. Sadettin Arel
F. Ahmet Aykaç
Şarkı
Türk Aksağı
Dolsun dile nûrun aç nikabın
Çargah
H. Sadettin Arel
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Müsemmen
Ey cemâlin pertev-endaz-ı semavati'l ulâ
Çargah
Osman Fazlî Efendi
Osman Fazlî Efendi
Tevşih
Evsat
Ezelden aşkınla ben yana geldim
Çargah
_
Kaygusuz Abdal
İlahi
Sofyan
Gel gel yanalım âteş-i aşka
Çargah
_
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Sofyan
Her zoru yenersin
Çargah
Sevinç Tevrüz
Sevgi Balın
Marş
Nim Sofyan
Hey nâme sen ol mehlikadan mı gelirsin
Çargah
Neyzen Rızâ Bey
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Kahkahan aks eder bezme ney olur
Çargah
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır
Çargah
Azîz Mahmud Hüdâî Hz.
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Tevşih
Sofyan
Mevlâ'ye salli ve sellim daimen ebeden
Çargah
_
Busûrî (İmam)
Şuğul
Sofyan
Muzaffersin ey Türk genci
Çargah
Mûsa Süreyyâ Bey
_
Marş
Sofyan
Sanma cevrin güzelim gönlümü yıktı aşkı
Çargah
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Müsemmen
Savurdu düşmanı döktü denize
Çargah
Kâzım Narmanlı
Kâzım Narmanlı
Marş
Nim Sofyan
Sporcu kızlar
Çargah
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Değişmeli
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni
Çargah
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Tâ seher zındân-ı zulmet nâlegâhımdır benim
Çargah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Devr-i Kebir
Târ-ı kalbim inliyor mızrabı vurdukça nigâr
Çargah
H. Sadettin Arel
Ethem Bey (Taşlızâde)
Şarkı
Devr-i Hindi
Tıpır tıpır yürürsün
Çargah
_
_
Türkü
Sofyan
Urdu feleğin sînesine dağ ile hasret
Çargah
Neyzen Rızâ Bey
_
Beste
Hafif
Yâd'elden selâm sana benim aziz vatanım
Çargah
İrfan Doğrusöz
Sevim Varol
Marş
Sofyan
Yüzbin cefâ kılsan bana...
Çargah
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Çargâh Ayin-i Şerifi
Çargah
Nâyi Osman Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Çargah
Cinuçen Tanrıkorur
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Çargah
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Çargah
_
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Çargah
_
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Çargah
Cinuçen Tanrıkorur
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Çargah
Nayi Ali Dede
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Çargah
Nayi Mustafa Kevseri
Devr-i Revan
Peşrev
_
Çargah
H.Sadettin Arel
Düyek
Oyun Havası
Arap
Çargah
_
Müsemmen
Sirto
_
Çargah
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Sirto
_
Nikriz
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Sirto
Çargah Perdesinde
Rast
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak
Zeybek
Çargah'da
Rast
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Oyun Havası
No:1 Çargâh Üzerinde
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Kudûmun Rahmet-İ Zevk U Safâdır
Çargah
A.Mahmud Hüdâî Hz.
A.Mahmud Hüdâî Hz.
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Çargah sirto
Çargah
Saz Eseri
Yaşar Bayramlı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü