Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Ağaç bütün meyve bütün ışık bütün
Şedaraban
Suphi İdrisoğlu
B. Rahmi Eyüboğlu
Fantezi
Düyek
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Şedaraban
Câvide Hayre Hanım
Ahmet Hâşim Bey
Şarkı
Yürük Semai
Ah eden kimdir bu saat kuytuda
Şedaraban
Hüseyin Mayadağ
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Düyek
Ah efendim yok çekilmez bu hayat
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Ah felek aldın benim bir tânemi
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
Şeref Hanım (Kemânî)
Şarkı
Devr-i Hindi
Ah o gözler yine mahzun yine üzgün bakıyor
Şedaraban
Sâdettin Çevik
Sadettin Çevik
Şarkı
Aksak
Alem-i vuslatta yâre arz-ı hicrân eyledim
Şedaraban
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Amâde iken bâde ile dopdolu bir câm
Şedaraban
Lem'î Atlı
Râif Bey(Hâfız)
Şarkı
Sengin Semai
Anladım mâzi hayâl atî serap
Şedaraban
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Semai
Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır
Şedaraban
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
Fuzûlî
Şarkı
Ağır Aksak
Aşkımın mehdi o hoş sâhil-i deryâda melek
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Ateş-i aşkınla ey şûh-i şenim
Şedaraban
Hâşim Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ateş-i hicrân ile yanmakta âh cânım benim
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan
Şedaraban
Fâize Ergin
Abdülbâki Baykara (Şeyh)
Şarkı
Devr-i Hindi
Bahçelerde aşlama aşlamayı taşlama
Şedaraban
Denizoğlu Ali Bey
_
Şarkı
Aksak
Bayramları sevsek bile
Şedaraban
Akın Özkan
Şâhin Çandır
Şarkı
Aksak
Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle
Şedaraban
Suphi Ezgi
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Durak
Durak Evferi
Ben her akşam üç beş kadeh çekerim
Şedaraban
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Ben sana hasreylemiştim ömrümü âmâlimi
Şedaraban
Leylâ Saz
Leylâ Saz
Şarkı
Curcuna
Bende bir ah var ki kimse bilmiyor esrarını
Şedaraban
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Müsemmen
Beni endişeye saldı güzelim gelmemeniz
Şedaraban
Ûdî Kâzım Bey
_
Şarkı
Semai
Beni ister ağlat ister sevindir
Şedaraban
Enîse Can
_
Şarkı
Semai
Benim cân ü ciğergâhım efendim
Şedaraban
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Benim halim beter her an ey civan
Şedaraban
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Benim şeyhim seni Hakk'a yetirir
Şedaraban
Cüneyt Kosal
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Düyek
Bilmeyenler başımız göklere ermiş sanacak
Şedaraban
Cinuçen Tanrıkorur
Mehmet Çınarlı
Şarkı
Aksak
Bir çiçektin güzelim açmadan soldun
Şedaraban
Kâmil Konuk
Kâmil Konuk
Şarkı
Düyek
Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
Şâir Eşref
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir vakt idi gülşende gönül tâzelenirdi
Şedaraban
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler
Şedaraban
Ali Ulvi Baradan
Atıf Ölmez
Şarkı
Aksak
Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor
Şedaraban
Nûri Zeki Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Aksak
Bitmiyor hiç ıstırabım inlemek kâr etmiyor
Şedaraban
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Bu gönül bahtınca bir gün gülüp oynasın
Şedaraban
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Bu yaz Hünkâr sularında yâr dizine yaslandım
Şedaraban
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Bûy-i zerrin tütüyor kâkül-i zer-târında
Şedaraban
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bülbül ne için dâmen-i yâre el uzattın
Şedaraban
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Canda hasret tende gurbet
Şedaraban
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Müsemmen
Canım diyerek kokladığım tatlı kadınsın
Şedaraban
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Curcuna
Çektim de senin aşkını yıllarca derinden
Şedaraban
Fahri Kopuz
Necdet Rüştü Efe
Fantezi
Sofyan-Y. Semai
Demet demet giden bulut senin kadar uzak değil
Şedaraban
Ömür Gençel
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Derd-i aşkınla dem-â-dem meskenim meyhânedir
Şedaraban
Kanûni Nubar Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Derdim eksilmiyor geçiyor yıllar
Şedaraban
Kaya Öztaş
Kaya Öztaş
Şarkı
Düyek
Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicrân olur
Şedaraban
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Sengin Semai
Deymez bu ömür boş yere feryâde gönül
Şedaraban
Alâeddin Yavaşca
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Dil hastasıyım yok mu benim derdime çâre
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Dinlesen bir lâhza gönlümün feryâdını
Şedaraban
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Düyek
Dinlesen bir lâhzacık gönlümün feryâdını
Şedaraban
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Semai
Durmayıp akmaktadır gözden sirişk-i hasretim
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Duymadın kalbimdeki feryâdımı
Şedaraban
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyan
Şedaraban
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Aksak
Esmerimin gözleri kuzgun siyâh
Şedaraban
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Aksak
Esmese bu rüzgârlar bir an susuverseler
Şedaraban
Süleyman Girişit
Süleyman Girişit
Şarkı
Düyek
Ey benim dîvâne gönlüm söyle efkârın nedir
Şedaraban
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Ey gönül n'eylersin sen bu cihânı
Şedaraban
H. Sadettin Arel
Hakkı
Durak
Durak Evferi
Ey mehlika ey gül-beden
Şedaraban
Ziyâeddin Efendi
_
Şarkı
Düyek
Ey nigâr-ı nâzenînim lûtfedip mehtâba gel
Şedaraban
_
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd âb
Şedaraban
Tanbûri İzak Ef.
Bâkî
Beste
Hafif
Fesaddaknâke yâ hayral berâ yâ Resûlallah
Şedaraban
S.Eyyûbi Işıksal
Neccarzâde
Şuğul
Düyek
Gam seni terk eylemez sen eyle terk-i gam biraz
Şedaraban
Kâzım Uz (Muâllim)
İsmail Yaşar Şâdi
Şarkı
Ağır Aksak
Gecemiz kapkara sâkî sun elin nûr olsun
Şedaraban
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Aksak
Gel bahriyeli aşk denizi dalgalanırken
Şedaraban
Mustafa Sunar
Mustafa Sunar
Şarkı
Aksak
Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihâne ben
Şedaraban
Selâhattin Demirtaş
Sinan Ümmî
İlahi
Nim Evsat
Girdaba düşen gönlüme baktım neye benzer
Şedaraban
Suphi İdrisoğlu
Sevinç Atan
Şarkı
Türk Aksağı
Gizli derdinden bana bahset biraz
Şedaraban
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Müsemmen
Gönlüm yine bir gonce-i nevrûza tutuştu
Şedaraban
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Gönlümde vardır bir yeni sevdâ
Şedaraban
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Gönlümü mest eyledin ettin beni mecnûn-ı zâr
Şedaraban
Cevdet Çağla
Hüsniye Hanım
Şarkı
Müsemmen
Gönlümün bülbülü uçtu gülde mânâ kalmadı
Şedaraban
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönül defterimde neş'e sözü yok
Şedaraban
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin
Şedaraban
H. Sadettin Arel
H. Sîret Özsever
Şarkı
Semai
Görülmemiş devr-i Yusuf'dan beri
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Göze aldım güzelim aşkın için dârı bile
Şedaraban
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Gözlerinden hıfz için âşıkları gözlük takar
Şedaraban
H. Sadettin Arel
A. Refik Altınay
Şarkı
Aksak Semai
Gözü dünyâ mı görür âşıkı didâr olanın
Şedaraban
Alâeddin Yavaşca
Osman Şems Hzr.
Şarkı
Aksak
Gözümden gönlümden hayâli gitmez
Şedaraban
Dede Efendi
_
Şarkı
Düyek
Gözüme uyku haram oldu benim
Şedaraban
Kemânî Serkis Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gül coşarken senin camâlin
Şedaraban
Danyal Mantı
Güray Atkoşar
Şarkı
Müsemmen
Gülden güle gezdim artık yoruldum
Şedaraban
İsmâil Demirkıran
Yalçın Benlican
Şarkı
Semai
Güller açılır rûhuma misler saçılır yâr
Şedaraban
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Gün oldu bizde yandık ateşinde sevdanın
Şedaraban
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Semai
Handan lebinin bûtine gam kâr-ı ezelmiş
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
Cüneyt Bey
Şarkı
Yürük Semai
Hayâtımın uğurusun seni pek çok severim
Şedaraban
Gönül Akın
Gönül Akın
Şarkı
Aksak
Hayli demdir ben ararım eşimi
Şedaraban
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Hazan erdi gönlü derde sal şimdi
Şedaraban
Ali Şenozan
Aydemir Doğan
Şarkı
Aksak
Her şey silinip gitti de yıllar arasından
Şedaraban
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen
Şedaraban
_
_
Şarkı
Curcuna
Hicrân yine gurbette benim gönlüme doğdu
Şedaraban
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Evfer
Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam
Şedaraban
O. Şevki Uludağ
Hammâmizâde İhsan Bey
Şarkı
Aksak
Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam
Şedaraban
H. Sadettin Arel
Hammâmizâde İhsan Bey
Şarkı
Sofyan
Irmağın denize koşması gibi...
Şedaraban
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
İhtirâ-ı hazret-i şâh-ı cihandır bu bina
Şedaraban
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
İstekle midir içtiğimiz bâde efendim
Şedaraban
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Düyek
İşveperversin güzelsin şûhsun nâzendesin
Şedaraban
Cinuçen Tanrıkorur
Hammâmizâde İhsan Bey
Şarkı
Müsemmen / Curcuna
İydini tebrik için ey gül-izâr
Şedaraban
Lem'î Atlı
Avram Naum
Şarkı
Ağır Aksak
Kan ağlar iken celb-i terahhum emeliyle
Şedaraban
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Sengin Semai
Kanlı yaş döksem dem-â-dem dîdeden
Şedaraban
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Karşımda bulundukça kamer ey meh-i gül-ten
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Kaşların yay meh-i tâbân
Şedaraban
Ali Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Kaybetmişim seni ben kalbin ellerin olmuş
Şedaraban
İlgün Soysev
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Kayd-ı zülfünden dil-âzâd olmadım
Şedaraban
Kemânî Serkis Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Kordonboyu'nun yosması diller çalan uğru
Şedaraban
Fahri Kopuz
Semih Bey
Şarkı
Aksak (Yürük)
Mahrem ettim ruhumun esrârına peymâneyi
Şedaraban
Cinuçen Tanrıkorur
Neyzen Tevfik Kolaylı
Şarkı
Ağır Aksak
Mahzûn durur her köşesi
Şedaraban
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Yürük Semai
Mahzun gözlerinde güzelliğin var
Şedaraban
Yaşar Bedük
Saffet Arıkan Bedük
Şarkı
Aksak
Mânend-i meh etti zuhur
Şedaraban
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Aksak
Mâzi uyusun sandalın ardındaki izde
Şedaraban
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Meclis-i mey sohbetim şen etti nûrun bu gece
Şedaraban
Mehmet Kasabalı
Foça'lı Ali Bezmi Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Meclis-i meyde elinden nûş edip hep badeler
Şedaraban
Servet Ali
Mekkî Molla
Şarkı
Ağır Aksak
Mehcûr-i cemâlin olalı bir sene oldu
Şedaraban
Y. Asım Arsoy
İhsan Bey
Şarkı
Sengin Semai
Mihnet-i firkatten etsem de firar
Şedaraban
Kemânî Serkis Efendi
_
Şarkı
Aksak
Mihr-i lûtfundan edip baht-ı siyâhım ahz-ı nûr
Şedaraban
Hâşim Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Muazzez gözlerindir ömrümü müzdâd eden
Şedaraban
Şivelioğlu Yorgaki
_
Şarkı
Düyek
Mutluluk arıyorsan küçük bir umut ver
Şedaraban
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Semai
Nabz-gîr olmakda cânân âşık-bîmârına
Şedaraban
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Ağır Aksak
Nâle vü efgânımdan hep melekler ağlıyor
Şedaraban
Şehzâde Ziyâeddin Efendi
_
Şarkı
Sengin Semai
Nâle vü feryâdına bâis nedir bülbül sesin
Şedaraban
Nihat Adlim
Dertli
Şarkı
Curcuna
Nazîrin yok vücûd-u bî-bedelsin
Şedaraban
Bîmen Şen
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ne dem ki sînesi o gül-ruhun küşâde olur
Şedaraban
Hacı Sâdullah Ağa
Dâniş (18.yy)
Beste
Zencir
Ne gecelerim gece ne günlerim gün oldu
Şedaraban
O. Nihat Akın
_
Şarkı
Curcuna
Ne hoş oluyor dans geceleri
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şarkı
Sofyan
Ne zaman ol gözü mestâne gelir hâtırıma
Şedaraban
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Ağır Aksak
Neden cânâ beni hâlâ ararsın
Şedaraban
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Nedir çektiğin cevr ü cefâ ağyâr elinden
Şedaraban
Karnik Garmiryan
_
Şarkı
Müsemmen
Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yâri biz biliriz
Şedaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Nev-bahar-ı hüsnüne ermez hazan
Şedaraban
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Semai
O sensiz saatlerim nasıl geçer bana sor
Şedaraban
Gevherî Osmanoğlu
B. Kemâl Çağlar
Şarkı
Aksak
Oldu şeb mahmûr-i şevkin
Şedaraban
Şemsettin Ziyâ Bey
Yaşar Şâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendim
Şedaraban
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Şarkı
Sengin Semai
Pek tâzesin amma senin yoktur eşin
Şedaraban
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Pîr olmada gerçi gönül amma civan ister
Şedaraban
Tanbûri İzak Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ruhsârına geysûleri döktün taramazsın
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Rûhumda bütün sisli emeller mütenevviç
Şedaraban
Esin Seçkin
K. Şakir Yakar
Şarkı
Sofyan
Saçlarında hafiften esen ıtır
Şedaraban
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Sâkî bana mey ver ki gam-ı ferdâyı unuttur
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Sâkî ne olur sun bana peymâneyi ney'le
Şedaraban
Ali Ulvi Baradan
Atıf Ölmez
Şarkı
Curcuna
Sana kim baktı güzel söyle bana
Şedaraban
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Sen söyle ne oldun yine âvâre mi kaldın
Şedaraban
Kaya Öztaş
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Sende varken böyle tatlı hüsn ü ân
Şedaraban
Ethem Ulvi Efendi
_
Şarkı
Sengin Semai
Seni kim görse derûnunda muhabbet uyanır
Şedaraban
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Senin aşkın ile ihyâ olurum
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
Nûriye Hanım
Şarkı
Aksak
Senin o güzel gözlerinin rengi ben olsam
Şedaraban
Suphi İdrisoğlu
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Yürük Semai
Sensiz geceler âleme bir bak ne ışıksız
Şedaraban
Hüseyin Mayadağ
_
Şarkı
Sengin Semai
Sensiz gecelerden de karanlıkdı sabahım
Şedaraban
Bahri Altıntaş
Vahit Özaydın
Şarkı
Aksak
Sevdâ-yı muhabbet kalbimi yaktı
Şedaraban
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Sevdim seni geçmiş gelecek andı beni
Şedaraban
Yılmaz Karakoyunlu
Tâlat Sait Halman
Şarkı
Aksak
Sevemem akşamı artık dudağın yok güzelim
Şedaraban
B. Sıtkı Sezgin
Rüştü Şardağ
Şarkı
Aksak
Sevgilim gül yüzlüm seni çok özlüyorum
Şedaraban
Reyhan Karataş
Reyhan Karataş
Şarkı
Düyek
Sislerde dumanlarda bulutlarda mıyız
Şedaraban
Enver Özçağlayan
Arif Nihat Asya
Şarkı
Düyek
Sonmuş bu gidiş dönmedi hicran seferinden
Şedaraban
Suphi İdrisoğlu
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Aksak
Söylemem cellâd-ı cânım gizlerim esrârımı
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Su çiçeği su çiçeği suların nazlı çiçeği
Şedaraban
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Semai
Sunma sâki bâde-i gülfâmını
Şedaraban
_
_
Şarkı
Sofyan
Şûle-i envârına dîvâne olmakta gönül
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Semai
Tanrı yaratmış her türlü inceliklerle seni
Şedaraban
Nihâl Erkutun
Nihâl Erkutun
Şarkı
Sofyan
Tecellî-i cemâl ister gönül eylenmez eylenmez
Şedaraban
Nâfiz Bey (Hacı)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Tenhalarda dolaştık sevda izinde
Şedaraban
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Düyek-D.Hindi
Tercümân olsun rebâb-ı sîneme her kâr da
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
Abdülkâdir Baykara (Şeyh)
Şarkı
Semai
Terkedilmiş bir han gibi
Şedaraban
Burhan Bakışkan
Burhan Bakışkan
Şarkı
Aksak
Uğradım ketmânı güç bir hâle ben
Şedaraban
Vecdi Seyhun
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Şarkı
Düyek
Ümitsiz gidiyorum kaderimin yolunda
Şedaraban
Arif Sâmi Toker
A. Nedim Hergül
Şarkı
Semai
Vâh esîr-i derd-i hicrânım bugün
Şedaraban
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Varsın gökler denizler nağmelerden inlesin
Şedaraban
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Yâr sana yâr olmayı yâre müşkül eyledin
Şedaraban
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Yayılmış gülistâna ser-te-ser mehpâreler şimdi
Şedaraban
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Yenilik yok yeni yıl geldi de bahtımda benim
Şedaraban
Ekrem Güyer
_
Şarkı
Aksak
Yeşili başka yeşil
Şedaraban
Ali Ulvi Baradan
Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)
Şarkı
Düyek
Yeşili başka yeşil mâvisi başka mâvi
Şedaraban
Ali Ulvi Baradan
Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)
Şarkı
Düyek
Yıllarca senin mâtem-i aşkınla gam olmuş
Şedaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Hafif
Şedaraban Ayin-i Şerifi
Şedaraban
Mustafa Nakşi dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Bela-yı cevr_i aşkınla ezersin
Şedaraban
İsak Varon
-
Şarkı
Aksak
Dilhanemi yıktın yıktın bu gece tâ temelden
Şedaraban
Kemani Eyüplü Mustafa Bey
-
Şarkı
Semai
Ettiğin yemini hatırlar mısın
Şedaraban
Udi Edip Nazım Bey
-
Şarkı
Curcuna
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Şedaraban
Erol Başara
Ağır Aksak
Zeybek
_
Şedaraban
Oktay Emed
Aksak
Zeybek
_
Şedaraban
Adil Bozkurt
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Baki Duyarlar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Çengi Ömer Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Erol Özbayram
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Fâruk Şâhin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
H.Hüsnü Üstün
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Hüsnü Özkartal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
İsmail Demirkıran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Kemençeci Nikolaki
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Kenan Olguncan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Münir Mazhar Kamsoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Özgen Gürbüz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Sadık Tokyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Sedat Öztoprak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Tanburi Cemil Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Zeki Duygulu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şedaraban
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Şedaraban
H.Sadettin Arel
Devr-i Turan
Saz Eseri
Eğlence
Şedaraban
Tanburi Cemil Bey
Fahte
Peşrev
_
Şedaraban
Adil Bozkurt
Hafif
Peşrev
_
Şedaraban
Refik Fersan
Hafif
Peşrev
_
Şedaraban
Tanburi Osman Bey
Hafif
Peşrev
_
Şedaraban
Aydın Oran
Nim Sofyan
Longa
_
Şedaraban
H.Sadettin Arel
Nim Sofyan
Oyun Havası
_
Şedaraban
Özdemir Hafızoğlu
Aksak semai
Saz Semaisi
-
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Bâde-İ Vuslat İçilsin Kâse-İ Fağfurdan
Şedaraban
Fâize Ergin
Abdülbâki Baykara
Ey Safâ-Yı Ârızından Çeşme-İ Hurşîd Âb
Şedaraban
Tan. İzak Efendi
Bâkî
Nedir Merâm-I (Murâd-I)Dil-İ Kûy-İ Yâri Biz Biliriz
Şedaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Ni Dem Ki Sînesi O Gül Rûhun
Şedaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Ne Dem Ki Sinesi O Gül-Ruhun Kuşade Olur
Şedaraban
Hacı Sadullah Ağa
Beste_Murabba
Zencir
Ey Safa-Yı Arızından Çeşme-İ Hurşid-İ Ab
Şedaraban
Tanburi İsak
Beste_Murabba
Hafif
Nedir Murad-I Dil Kuy-İ Yari Biz Biliriz
Şedaraban
Hacı Sadullah Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
Peşrev
Şedaraban
Gazi Giray Han
Peşrev
Devr-İ Kebir
Kaşların Yay Mah-İ Taban
Şedaraban
K.Ali Ağa
Şarkı
Devrirevan
İhtiram-I Tab'ı Müstesnasıdır Bu Hoş Bina
Şedaraban
Şakir Ağa
Şarkı
Ağıraksak