Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Cevretme bana vakti gelir nâre yanarsın
Hicazkar
Ali Said Öztürk
Şehnaz Öztürk
Şarkı
Türk Aksağı
Dildârı görüp nağme-i şehnâz edelim gel
Saba
Rif'at Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Şehnâzla gönül kâbesi devlette midir
Suzinakınev
Alâeddin Yavaşca
Memduh Cumhur
Şarkı
Aksak
Açarım gönlümü bir gün Ay'a bir gün Güneş'e
Şehnaz
Rüştü Eriç
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Aksak
Açıldı lâle-izârın ciğerde dağ-ı derûn
Şehnaz
Dede Efendi
_
Beste
Zencir
Artık hasretim değilsin benım
Şehnaz
İlgün Soysev
Pervin Şakar
Şarkı
Düyek
Âşık oldum ben Allah'ın adına
Şehnaz
Zeki Altun (Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Aksak
Aşk-ı yâre dûş olaldan yârimi gördüm ıyân
Şehnaz
H. Sadettin Arel
Osman Haşimî Efendi
Durak
Durak Evferi
Aşk-ı yâre dûş olaldan yârimi gördüm ıyân
Şehnaz
Mahmut Çelebi(Zâkir)
Osman Haşimî Efendi
Durak
Durak Evferi
Aşkın meyine ben kana geldim
Şehnaz
H. Sadettin Arel
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Ateş-i aşkın harâb etti dil-i sûzânımı
Şehnaz
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Düyek
Bahar oldu a cânânım salın ey kadd-i fettânım
Şehnaz
Nikolâki (Kemençeci)
_
Şarkı
Sofyan
Bana bir katre-i ümmidsin güzel kız
Şehnaz
Ûdî Sâmi Bey
_
Şarkı
Curcuna
Bana bu ten gerekmez can gerektir
Şehnaz
Sâdettin Kaynak
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Başımda hasret yeli seni gördüm göreli
Şehnaz
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Ben nasıl âh eyledimse kurtulma sen de âh'dan
Şehnaz
Kâzım Uz (Muâllim)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ben neler çekmekteyim bilsen elinden âh senin
Şehnaz
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Müsemmen
Ben şimdi her emelden
Şehnaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Değişmeli
Bende Mecnûn'dan füzûn âşıklık istidâdı var
Şehnaz
Ahmet Hatipoğlu
Fuzûlî
Ağır Semai
Aksak Semai
Beni âteşlere salan o kapkara siyah gözler
Şehnaz
Z. Arif Ataergin
Necâti Tokyay
Şarkı
Curcuna
Bezm-i meyde sâkîyâ devr eylesin mül gibi
Şehnaz
Seyyid Mehmet Nuh
_
Beste
Çenber (Ağır)
Bin güzelden seni beğendim seçtim
Şehnaz
Alâeddin Yavaşca
Ali Rıdvan Umar
Şarkı
Düyek
Bir âteşe düştüm yanarım
Şehnaz
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Aksak
Bir dest-i füsun lâne-i âmâlini kursun
Şehnaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Bir devlet için çerha temennâdan usandık
Şehnaz
Cinuçen Tanrıkorur
Bağdat'lı Rûhî
Şarkı
Yürük Semai
Bir dilbere dil-besteyim
Şehnaz
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Türk Aksağı
Bir ehl-i dilim kubbe-i minâda gözüm yok
Şehnaz
Cinuçen Tanrıkorur
M. Nafiz Irmak
Yürük Semai
Yürük Semai
Bir gonca gülsün aşk bülbülümsün
Şehnaz
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Semai
Bir gül-i rânâya oldum müptelâ
Şehnaz
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan
Şehnaz
Arif Sâmi Toker
Ziyâ Paşa (Vezir)
Şarkı
Sengin Semai
Bir nev-civâna dil müptelâdır
Şehnaz
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Aksak
Bir nev-edâ hoş dilberi
Şehnaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Bir selam bir tatlı sözle hatrı sormak isterim
Şehnaz
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Müsemmen
Bir vefasız yâr yüzünden hep ağlarım
Şehnaz
Adil Bozkurt
Mustafa Çıtır
Şarkı
Müsemmen
Bir yaz gecesi Çamlıca'da yâr ile kaldım
Şehnaz
Bîmen Şen
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Sengin Semai
Bu sevdâya giriftârım hem evvelden hem âhirden
Şehnaz
Fâruk Şâhin
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Devr-i Revan
Buyruk senin ferman senin
Şehnaz
Dellalzâde İsmâil Efendi
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Ağır Düyek
Bülbülü mahcub ettim feryâd imtihânında
Şehnaz
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Sofyan
Bütün güzellikler sizlerin olsun
Şehnaz
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Can evimden vurdu zâlim sanki mecnûn eyledi
Şehnaz
Yılmaz Karakoyunlu
Sevim Sürer
Şarkı
Müsemmen
Can mısın cânân mısın sen söyle Allah aşkına
Şehnaz
Z. Arif Ataergin
Mesut Kaçaralp
Şarkı
Aksak
Çehrendeki ilhâm ile mehtap seni andı
Şehnaz
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Dalda bir ishak öter
Şehnaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Dayayıp dest-i hünermendine sevdâlı serin
Şehnaz
Leylâ Saz
Leylâ Saz
Şarkı
Aksak
Dem-i visâl o şûha itâbı n'eylersin
Şehnaz
Kara İsmail Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum
Şehnaz
Şemsettin Ziyâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Dîdem yüzüne nâzır nâzır yüzüne dîdem
Şehnaz
Yahyâ Nazîm Efendi
Yahyâ Nazîm Efendi
Ağır Semai
Sengin Semai
Dilden hayâlin bir zaman gitmezdi
Şehnaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Evfer
Durgun suya kaç sandal için indi şu mehtâb
Şehnaz
Yaşar Bedük
M. Nedim Güntel
Şarkı
Türk Aksağı
Dün gece gördüm o yâri daldım hayâle
Şehnaz
Fâize Ergin
_
Şarkı
Düyek
Dün sen yine sazınla benim gönlümü aldın
Şehnaz
M. Sabahattin Ezgi
M. Sabahattin Ezgi
Şarkı
Sengin Semai
Dünyanın bağrında hançer misiniz
Şehnaz
Ümit Aşık
İbrahim Sağır
Şarkı
Düyek
Efsâne değil rûhuma hep sen doluyorsun
Şehnaz
İsmâil Demirkıran
_
Şarkı
Yürük Semai
Esmerim baldan tatlı kelebektir kanatlı
Şehnaz
Ömür Gençel
Sâmi Derintuna
Şarkı
Sofyan
Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı
Şehnaz
Dellalzâde
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey beni mahrûm edibbezm-i visâlinden müdam
Şehnaz
Alâeddin Yavaşca
Fuzûli
Şarkı
Ağır Çember
Ey dilber-i işvebâz nedir bu sendeki nâz
Şehnaz
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Aksak
Ey gamlı dağların siyah gülleri
Şehnaz
Bîmen Şen
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Aksak
Ey hâb-ı naza kanmayan nergis
Şehnaz
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Aksak
Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş
Şehnaz
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak Semai
Ezelden Şâh-ı aşkın bende-i fermânıyız cânâ
Şehnaz
Cinuçen Tanrıkorur
Bâkî
Ağır Semai
Aksak Semai
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok
Şehnaz
Tanbûri Cemil Bey
Nigâr Hanım
Şarkı
Sengin Semai
Fırsat bulsam yâre varsam
Şehnaz
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Aksak
Gel meclise ey gonce-i gülzâr-ı letâfet
Şehnaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Geleydi nûr-i aynım şimdi
Şehnaz
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûrî Mustafa Çavuş
Şarkı
Düyek
Gelin bir nazar eylen
Şehnaz
Mutlu Torun
Yunus Emre
Fantezi
Semai
Gidersen ey sabâ yâre
Şehnaz
Nûman Ağa
Sermet Efendi
Şarkı
Aksak
Girdi yollar gibi yıllar da nihâyet araya
Şehnaz
Fethi Karamahmudoğlu
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Düyek
Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an
Şehnaz
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Aksak
Gizli aşkımla seni yıllarca sevdim a canım
Şehnaz
Kemani Zühtü Bey
_
Şarkı
Curcuna
Goncasın sen bense ahı arşa çıkmış bülbülüm
Şehnaz
Mustafa Uyan
Mustafa Özdere
Şarkı
Semai
Gönlüm seni sevdi diye çılgınca sevindi
Şehnaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Gönül durmaz su gibi çağlar
Şehnaz
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Görmemiş çeşm-i felek
Şehnaz
Cinuçen Tanrıkorur
Y. K.Beyatlı-M. N.Irmak
Beste
Devr-i Kebir
Gözleri şâhâne endâmı enfes
Şehnaz
İlgün Soysev
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Gözlerim yağmurlu bulutlar gibi
Şehnaz
Bilge Özgen
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Gözlerimin yaşını sakın silme ne olur
Şehnaz
İsmâil Demirkıran
Şâhin Çangal
Şarkı
Aksak
Gözümde yoktu cânânımdan başka hiçbir şey
Şehnaz
Reyhan Karataş
Yavuz Güngör
Şarkı
Düyek
Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah
Şehnaz
İ. Hümâyi Elçioğlu
_
İlahi
Düyek
Hem aldandım hem aldattım
Şehnaz
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Aksak (Yürük)
Hem derdimi hem gözyaşımı döksem
Şehnaz
Serap Arısan
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Hep bekleyiş hep özleyiş hep susayış visâline
Şehnaz
Ali Ulvi Baradan
Nûri Rüstem
Şarkı
Düyek
Hiç yok mu meylin ey peri
Şehnaz
Hâfız Mehmet Efendi
İzzet
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Hüsn ü ânın pek beğendim işvebâz
Şehnaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
İçinden tanırım ben o elleri
Şehnaz
Kaya Bekat
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Aksak
İlk görüşte kalbimi yaktın
Şehnaz
İ. Hakkı Nebiloğlu
_
Şarkı
Semai
Kalbimden söz aldım çılgınca sevsin
Şehnaz
Fethi Karamahmudoğlu
Sürel Konuk
Şarkı
Semai
Kalbinde yerim yoksa da
Şehnaz
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Sengin Semai
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam
Şehnaz
Nurhan Hekimoğlu
Ümit Gürelman
Şarkı
Türk Aksağı
Kerîm Allah Rahîm Allah...
Şehnaz
İsmail Dede Efendi
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Kimden kime bir dert yanayım hâlimi bilmem
Şehnaz
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Koynumda geçen günleri an bahtına saç yol
Şehnaz
İsmâil Demirkıran
_
Şarkı
Yürük Semai
Körfezin koynundaki mavi düş meyhanesi
Şehnaz
Kaya Karataş
Nil Ergül
Şarkı
Düyek-Semai
Mâsum bakışlım çehrendeki nur etmez mi
Şehnaz
İsmâil Demirkıran
_
Şarkı
Türk Aksağı
Meclis-ârâ muğbeçenin
Şehnaz
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Medhedeyim o dilberi seyret nâzik eda dili
Şehnaz
_
_
Şarkı
Sengin Semai
Meğer sevip sevilmek ömür boyu gülmekmiş
Şehnaz
Hüseyin Soysal
Sami Derintuna
Şarkı
Aksak
Memnûn bilirim gönlümü mahzûn imişim ben
Şehnaz
Alâeddin Yavaşca
Ahmed Vefâ Bey
Yürük Semai
Yürük Semai
Merâmı andelibin vaslı-ı güldür
Şehnaz
Kemânî Rızâ Efendi
Sermet Efendi
Şarkı
Evfer (Ağır)
Muherrem'dir bugün cânâ
Şehnaz
Ahmet Şâhin (Neyzen)
Alvar'lı Efe (Lütfî)
İlahi
Düyek
Mûnis nazarından dökülen vad'e inandım
Şehnaz
Mustafa Sunar
Yaşar Şâdi Bey
Şarkı
Sengin Semai
Müptelâ-yı derd-i aşkınla çâk oldum ey gönül
Şehnaz
Niyâzi Sayın
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Nağmelerinin esîri oldum coştum bu gece
Şehnaz
İsmâil Demirkıran
Ülkü Ergenekon
Şarkı
Aksak
Ne bir adres ne de haber bıraktın
Şehnaz
Fethi Karamahmudoğlu
Necâti Dilsiz
Şarkı
Düyek
Ne dehendir bu ne kâküldür bu sevdiğim
Şehnaz
Dede Efendi
_
Beste
Muhammes
Ne yâsemen ne ıtır gözlerimde nergis var
Şehnaz
Ali Şenozan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Neden duruşun mahzun neden kirpiğin nemli
Şehnaz
M. Nazmi Özalp
Tûran Kekevi
Şarkı
Devr-i Hindi
Nereden sevdim o zâlim kadını
Şehnaz
M. İsmail Hakkı Bey
Yusuf Ziyâ Ortaç
Şarkı
Devr-i Hindi
Nice bir eşk-i firâkınla pür olsun gözümüz
Şehnaz
Ebû-Bekir Ağa
Münîf Paşa
Yürük Semai
Yürük Semai
Nice sevmeyeyim dostlar bir acâib dili var
Şehnaz
Seyyid Mehmet Nuh
_
Şarkı
Evsat
Niye üzgün bakıyorsun sana gülmek yaraşır
Şehnaz
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Aksak
O eski heyecan yok artık bende
Şehnaz
İsmâil Demirkıran
Rıdvan Okyar
Şarkı
Düyek
O vefâsız güzelin sözlerine aldandım
Şehnaz
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Sofyan
Okşayan sesinle taze can buldum
Şehnaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
Perçemi festen çıkar al yeşil fistan çıkar
Şehnaz
Ali Sözmen
_
Şarkı
Aksak
Rubûde oldu sîm-tene gönlüm
Şehnaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Rüzgar olur bâzen sevdâ başımda
Şehnaz
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Devr-i Turan
Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
Şehnaz
Alâeddin Yavaşca
Sultan II.Mehmet (Avnî)
Şarkı
Ağır Aksak
Sâkî piyâle sun ki bugün gül havasıdır
Şehnaz
Râkım Elkutlu
_
Beste
Devr-i Kebir
Sana canım siper olsun a benim gül-dehenim
Şehnaz
Fâruk Şâhin
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Sana ey cânımın cânı efendim
Şehnaz
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Sanma kim leyle-i zülfün elemi bâd-ı hevâ
Şehnaz
Küçük Mehmet Ağa
_
Beste
Hafif
Sen başıma taç gönlüme sultan olacaksın
Şehnaz
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Seni bekleyeceğim yıllar yılı olsa da
Şehnaz
Ertuğrul Ottekin
Ertuğrul Ottekin
Şarkı
Düyek
Senin mahzûnun olmak bana
Şehnaz
Alâeddin Yavaşca
Taşlıcalı Yahya Efendi
Ağır Semai
Aksak Semai
Seninle yalnız birlikte sâde...
Şehnaz
Nûman Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi
Şehnaz
Dede Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Sevmemiş bir sevdiğim var
Şehnaz
İsmâil Demirkıran
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Ağır Aksak
Söyle niçin benden kaçtın
Şehnaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Düyek
Subhu bulsam sîne-i sâfında bir şeb ey perî
Şehnaz
Mehmet Yürü (Nasib'in)
A. Refik Altınay
Şarkı
Devr-i Hindi
Sustukça semâ kalbime hicrânı fısıldar
Şehnaz
Burhan Durucu
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Türk Aksağı
Süzdükçe güzel gözleri belliydi melâlin
Şehnaz
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Sengin Semai
Süzülen aynalaşan bir suya akmış gibiyim
Şehnaz
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Şevk ile meyletmede diller gülistan seyrine
Şehnaz
Servet Ali
Nedîm
Şarkı
Ağır Aksak
Şimdi bu son isteğimiz sevgi bizim dileğimiz
Şehnaz
Rüştü Eriç
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Sofyan
Şûh-endâz sevdiceğim benim cânım efendim
Şehnaz
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Aksak
Şüpeyr ü şepper mürşid ü rehber
Şehnaz
Ahmet Hatipoğlu
Mustafa Hâşim Baba
İlahi
Düyek
Tutuşan sîneme bir dilber-i şâdan geliyor
Şehnaz
Alâeddin Yavaşca
Reşat Özpirinççi
Şarkı
Hafif
Umudum yok gönül
Şehnaz
İsmâil Demirkıran
Nihâl Özyüksel
Şarkı
Düyek
Vaktidir ey gonca leb
Şehnaz
Niyazi Şengül
_
Şarkı
Ağır Aksak
Vardım ki yurdundan ayağ göçülmüş
Şehnaz
Kemânî Nevres Paşa (Vezir)
Hacı Mehmet Emin Zihnî
Şarkı
Sofyan
Yalnızım gözlerimde yine büyüyor gece
Şehnaz
Ömür Gençel
A. Birgül Yılmaz
Şarkı
Düyek
Yalnızlığın girdâbında seni arıyorum
Şehnaz
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşça
Şarkı
Semai
Yârin biliriz bezmimize rağbeti vardır
Şehnaz
Ebû-Bekir Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Yatmış uyumuş serpilip ol nahl-i melâhat
Şehnaz
Rüştü Eriç
_
Şarkı
Aksak
Yıllar yılı bakışırız seninle
Şehnaz
İsmâil Demirkıran
Ercan Akbay
Şarkı
Aksak
Yılların üstünden kaç bahar geçti
Şehnaz
Niyâzi Şengül
Cengizhan Altuntaş
Şarkı
Aksak (Yürük)
Yorgun bir ırmak gibi artık çağlamaz oldum
Şehnaz
Vedat Çetinkaya
Vedat Çetinkaya
Şarkı
Sofyan
Yüreğimi ezmezdim
Şehnaz
Ali Rif'at Çağatay
_
Fantezi
Yürük Semai
Yürük değirmenler gibi dönerler
Şehnaz
Dede Efendi
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Yüzün mihrâbımdır secde-gâhımsın
Şehnaz
M. Nafiz Irmak
_
Şarkı
Düyek
Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz
Şehnaz
Selâhattin Demirtaş
Muhyî Efendi
İlahi
Düyek
Zülfüne baktıkca ey şûh-i cihan
Şehnaz
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gözlerde o şehnâz bakışın bûsesi varmış
Şehnazbuselik
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Tarihinle geçmişinle bir değersin Üsküdar sen
Şehnaz
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Müsemmen
İtibarım şahid-i şehnazedir
Kürdilihicazkar
Lavtacı Hıristo
-
Şarkı
Aksak
Sensin beni günden güne âvâre eden
Şehnaz
Faruk Şâhin
Faruk Şâhin
Şarkı
Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Şehnaz
Arabzade
Ağır Hafif
Peşrev
_
Şehnaz
Arabzade
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Arif Sami Toker
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Cinuçen Tanrıkorur
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Erol Özbayram
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Ferit Sıdal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Kemençeci Nikolaki
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Mesut Caşka
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Şehnaz
Münir Mazhar Kamsoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Necdet Kabacı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Ömer Altuğ
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Ömer Göktepeliler
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Pınar Köksal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Raif Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Sedat Öztoprak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Sultan Mahmud 1.
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Tamer Alanyalı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnaz
Necdet Varol
Çenber
Peşrev
Göç
Şehnaz
Sultan Mahmud 1.
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Şehnaz
Enise Can
Devr-i Turan
_
Kara Deniz Havası
Şehnaz
Dede Salih Efendi
Düyek
Peşrev
_
Şehnaz
Nayi Râşid Efendi
Fahte
Peşrev
_
Şehnaz
Alâeddin Yavaşça
Muhammes
Peşrev
_
Şehnaz
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Longa
_
Şehnaz
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Oyun Havası
_
Şehnaz
Aydın Oran
Sofyan
Medhal
_
Şehnaz
Cinuçen Tanrıkorur
Sofyan
Medhal
_
Şehnaz
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Peşrev
_
Şehnaz
Özgen Gürbüz
Sofyan
Medhal
_
Şehnaz
Santuri Ethem Efendi
Sofyan
Longa
_
Şehnaz
H.Sadettin Arel
Yürük Semai
Saz Eseri
Bir Günün Hatırası
Şehnaz
Kemani Ali Ağa
Zencir
Peşrev
_
Şehnaz
Erol Çifçi
Sofyan
Longa
Bahar sevinci
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Denizin Dalgasını Bekliyorum Dinliyorum
Şehnaz
Şemsettin Ziyâ Bey
_
Ey Dilber-İ İşvebâz Nedir Bu Sendeki Nâz
Şehnaz
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Ey Hâb-I Naza Kanmayan Nergis Uyan
Şehnaz
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Fırsat Bulsam Yâre Varsam
Şehnaz
Tan. Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Ey gonca dudaklım
Şehnaz
Cemil Altınbilek
Yılmaz Soyer
Şarkı
Cemil Altınbilek
Fena fillah olanda
Şehnaz
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Gel faslına aşkın
Şehnaz
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
İçin Dışın Murdar İken Aşk Neylesin Senin İle
Şehnaz
Abidin Özpek
Yunus Emre (Hz.)
İlahi
Abidin Özpek
Gubar-ı Payine Almam Cihanı
Şehnaz
İzzeddin Hümayi Elçioğlu
Kâni Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Lâ Mevcûde İllâ Hû
Şehnaz
Seyfeddin Osmanoğlu (Şehzade)
İlahi
Ömer Ünal
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Açıldı Lale-İzarın Ciğerde Dağ-I Derun
Şehnaz
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
Bezm-İ Meyde Sakiya Devr Eylesin Mül Gül Gibi
Şehnaz
Seyyid Mehmed Nuh Ef.
Beste_Murabba
Çenber
Sanma Kim Leyle-İ Zülfün Elemi Bad-I Hevadır
Şehnaz
Küçük Mehmed Ağa
Beste_Murabba
Hafif
Didem Yüzüne Nazır Nazır Yüzüne Didem
Şehnaz
Nazım Efendi
Ağırsemai
Senginsemai
Peşrev
Şehnaz
Salih Dede
Peşrev
Düyek