Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Âşık-ı yezdân der Allah Allah
Şivenüma
Tahir Karagöz
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Ayâ ne ola ol hilâl-ebrû
Şivenüma
Abdülhalim Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bir dil ki senin kâkülüne beste değildir
Şivenüma
Abdülhalim Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Bir görüşte düştü gönlüm sen gibi meh-pâreye
Şivenüma
Abdülhalim Ağa
_
Beste
Devr-i Revan
Dilberlerin en şûhu yine zevk u safâda
Şivenüma
Cevdet Çağla
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Geçdik bu diyardan yine yaz güz demeden
Şivenüma
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Hûdâyâ cümle âlem sana âşık seni özler Resûlullah
Şivenüma
H. Sadettin Arel
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Durak
Durak Evferi
Yine sensiz sabah bu akşam dalıyor ufka gözüm
Şivenüma
Akın Özkan
Tekin Para
Şarkı
Semai
Yar gönlünü vermiş ele kalbinde yerin yok
Şivenüma
Câvit Ersoy
Hanife Uzun
Yürük Semai
Yürük Semai
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Şivenüma
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şivenüma
Nayi Emin Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şivenüma
Nayi Emin Dede
Çenber
Peşrev
_
Şivenüma
Korkut Samancı
Aksak semai
Saz Semaisi
-
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Dilberlerin En Şûhu Yine Zevk U Safâda
Şivenüma
Cevdet Çağla
M. Nâfiz Irmak
Yine Sensiz Sabah Bu Akşam Dalıyor Ufka Gözüm
Şivenüma
Akın Özkan
Tekin Para
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü