Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Adalardan bir kız gelir maviden
Gerdaniye
M.Fatih Salgar
Fırat Kızıltuğ
Şarkı
Nim Sofyan
Al yanağın alına yanam kimse duymaya
Gerdaniye
Akın Özkan
Mehmet Erbulan
Türkü
Yürük Semai
Anadolu destanı
Gerdaniye
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Curcuna
Arif olur derviş olan
Gerdaniye
B. Sıtkı Sezgin
Ahmet Yardım (Neyzen)
İlahi
Sofyan
Âşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-hâresi
Gerdaniye
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
Aşk cür'asın sundu bana
Gerdaniye
Nihat Doğu
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ateşiyle yanıyorken yüreğim
Gerdaniye
N. Halil Poyraz
Akif Salı (Müftü)
Şarkı
Aksak
Atımı bağladım ben bir meşeye
Gerdaniye
_
_
Türkü
Aksak
Avlu deliğinden boyun gösterir
Gerdaniye
_
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Ayrılık perde perde uzaklaşır gider de
Gerdaniye
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Aksak
Bademlerle bir açar baygın ıtırlar saçar
Gerdaniye
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Bahar olur yaz olur güzellerde naz olur
Gerdaniye
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Nim Sofyan
Bahçende gül solmadan gel
Gerdaniye
M. Nazmi Özalp
Tûran Kekevi
Şarkı
Sofyan
Bakılır mı o şeh-i kişver-i hüsn-âbâde
Gerdaniye
Ebû-Bekir Ağa
_
Beste
Çenber (Ağır)
Benden selam olsun Bolu Beyine
Gerdaniye
_
_
Şarkı
Türk Aksağı
Beni sermest eden çeşminle âh ebrûlerin cânâ
Gerdaniye
Hacı Fâik Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Benim sevdiceğim bahçenin gülü
Gerdaniye
_
_
Köçekçe
Aksak
Benzetirlerse hilâli n'ola âlem kaşına
Gerdaniye
Zekâî Dede
_
Beste
Çenber
Bilirim seni yalan dünyâsın
Gerdaniye
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Serbest
Bilmem n'etsem n'eylesem bu halvetin şerbetine
Gerdaniye
Yalçın Tura
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Yürük Semai
Bir yuvayı özlüyorsan yar kıymeti biliyorsan
Gerdaniye
Ali Kolaylıoğlu
İlkan San
Şarkı
Aksak
Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim
Gerdaniye
Selâhattin Pınar
Rahmi Duman
Şarkı
Düyek
Bu aşkın sonunda ayrılık varmış
Gerdaniye
İ. Hakkı Özbilgin
Halûk Yücel
Şarkı
Nim Sofyan
Bulut gelir seher ile
Gerdaniye
_
_
Türkü
Devr-i Turan
Bülbül gibi her şâm ü seher nâlelerim var
Gerdaniye
Hacı Fâik Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ceylânımı uçurdular
Gerdaniye
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Sofyan
Cihanda sen teksin
Gerdaniye
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Curcuna
Çeşme senin ne belâlı başın var
Gerdaniye
_
_
Türkü
Sofyan
Çıkalım dağlar başına
Gerdaniye
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Çıktım yaylasına seyrân eyledim
Gerdaniye
_
Karacaoğlan
Türkü
Sofyan
Çiçek dolu yaylalar geçemedim Zeyneb'im
Gerdaniye
Kâzım Narmanlı
Kâzım Narmanlı
Şarkı
Curcuna
Çilem kavuşmayı hak etti yine
Gerdaniye
Suphi İdrisoğlu
B. Kemâl Çağlar
Şarkı
Düyek
Çok görme bana mest-i harab olmayı gönlüm
Gerdaniye
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Dağların sünbülü var, bağların bülbülü var
Gerdaniye
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Derdinden dillere düştüm düşeli
Gerdaniye
İsmâil Demirkıran
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Devretmedi muradımca zamane
Gerdaniye
Sâdettin Kaynak
Aşık Ömer
Şarkı
Düyek
Diken vardır korumaya gülleri
Gerdaniye
Erol Sayan
Veli Bakırlı
Şarkı
Curcuna
Dumanlı görseler ne gün başımı
Gerdaniye
İsmâil Demirkıran
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Düşüncem var dağlar kadar
Gerdaniye
Mahmut Yivli
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Nim Sofyan
Erzincan'ın deresini atlayıver
Gerdaniye
_
_
Türkü
Aksak
Etse Gerdâniye'den yâr ağaz
Gerdaniye
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım
Gerdaniye
Hacı Fâik Bey
Fuzûlî
Beste
Hafif
Ey serenler serenler
Gerdaniye
_
_
Türkü
Aksak
Firâkın sînemi dağlar
Gerdaniye
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
Geçemezsin deli gönül geçilmez
Gerdaniye
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Yürük Semai
Gel gidelim kara gözlüm bu yer bizim yerler değil
Gerdaniye
Suphi İdrisoğlu
Karacaoğlan
Şarkı
Düyek
Gelince vâd-ı visâle bahâneler söyler
Gerdaniye
Hacı Fâik Bey
_
Beste
Zencir
Gidelim bağlara yemyeşil dağlara
Gerdaniye
Şeref Canku
_
Şarkı
Curcuna
Gidiyorum yarın yâr
Gerdaniye
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Gitti sevdiceğim şimdi buradan
Gerdaniye
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Aksak
Gönül bir âfet-i devrânın oldu şimdi meftûnu
Gerdaniye
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gönül kuşu uçtu uçar
Gerdaniye
Ahmet Hatipoğlu
Mustafa Tahralı
Şarkı
Düyek
Gözler mavi yüz penbe
Gerdaniye
Sâdettin Kaynak
Hamit Baykal
Şarkı
Türk Aksağı
Gözlerimden gitmiyor yanaklarının alı
Gerdaniye
Refik Fersan
_
Şarkı
Curcuna
Gül budanmış dal dal olmuş
Gerdaniye
Turhan Toper
Öksüz Âşık (Dede)
Şarkı
Müsemmen
Güzellere kaymış aklı nar ister Karacaoğlan
Gerdaniye
Alâeddin Yavaşca
Karacaoğlan
Şarkı
Curcuna
Hayat yolu uzundur ...
Gerdaniye
Cevdet Çağla
_
Şarkı
Curcuna
Her yağmurda ıslanırsın
Gerdaniye
Câvit Ersoy
Eyüp Göksu
Şarkı
Raks Aksağı
İşitin ey yârenlereve dervişler geldi
Gerdaniye
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Aksak
Kadir Mevlâm seni öğmüş yaratmış
Gerdaniye
Mümin Salman
Karacaoğlan
Şarkı
Düyek
Kaleden indim düze
Gerdaniye
_
_
Şarkı
Sofyan
Kaleden kaleye şâhin uçurdum
Gerdaniye
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Kara gözlüm ne gezersin burada
Gerdaniye
_
_
Türkü
Sofyan
Karanlık bir yoldayım gidiyorum nereye
Gerdaniye
Ali Şenozan
Sahra Gülyüz
Şarkı
Düyek-Sofyan
Karşı dağdan uçan turna
Gerdaniye
Kadri Şençalar
K.Uruklu
Şarkı
Nim Sofyan
Kervanım geçmiyor kardan
Gerdaniye
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Sofyan
Kırım'dan gelirim adım da Sinan'dır
Gerdaniye
_
_
S.T.
Türk Aksağı
Kokladığım çiçeksin aşkımı bileceksin
Gerdaniye
Alâeddin Şensoy
Şevket Tığlıoğlu
Türkü
Nim Sofyan
Köylü kızı köylü kızı kalbimde bıraktın
Gerdaniye
Kadri Şençalar
_
Türkü
Nim Sofyan
Kur'a kağıtları allı yeşilli
Gerdaniye
Anonim
Anonim
Türkü
Sofyan
Mehtâb aks etmiş koy'a sanki yaslanmış suya
Gerdaniye
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Türk Aksağı
Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı n'eylerim
Gerdaniye
Yakupzâde Mehmet (Bursa'lı)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Muntazam kamet-i bî-misl ü bedel
Gerdaniye
Ebû-Bekir Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Müptelâyım bir periye dil-sitânım kim bilir
Gerdaniye
Zekâî Dede
_
Beste
Lenk Fahte
Ne var idi benim gönlüm alacak
Gerdaniye
_
_
Köçekçe
Sofyan
Neden beni yan bakışla süzersin
Gerdaniye
_
_
Şarkı
Sofyan
Nesine varayım zâlim Selânik
Gerdaniye
_
_
Şarkı
Türk Aksağı
N'ettim ben bu feleğe
Gerdaniye
_
_
Türkü
Sofyan
Nice gördüm boyu uzun serv-i bülendimi tek
Gerdaniye
_
_
Şarkı
Aksak
Niçin aldattın beni
Gerdaniye
_
_
Şarkı
Düyek
N'ola ayılmazsa yârin dîde-i mestânesi
Gerdaniye
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Zencir
Odasına girdim fincan elinde
Gerdaniye
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Ol müjdeler ki fitneye oldu sipâhi çâr-sâf
Gerdaniye
Zekâî Dede
Cevrî
Yürük Semai
Yürük Semai
Ovalarda meltem ol dağlarda bad-ı saba
Gerdaniye
Sâdettin Kaynak
Gündüz Nadir
Şarkı
Sofyan-Semai
Öğretmenim
Gerdaniye
Erol Sayan
Erol Sayan
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Sabah güneş doğarken kirpiklerin açılır
Gerdaniye
Refik Fersan
_
Şarkı
Curcuna
Sahbâ-i lebin ağzıma ver câm-ı cem-âsâ
Gerdaniye
Neyzen Rızâ Bey
_
Beste
Fahte
Samsun gülü gonca iken koklanır
Gerdaniye
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan-Düyek
Selânik kahbe Selânik
Gerdaniye
_
_
Köçekçe
Aksak
Sen allar giymişsin olmuşsun melek
Gerdaniye
_
_
Köçekçe
Sofyan
Sensiz geçen geceler içim hüzün doluyor
Gerdaniye
Mümin Salman
Şâkir Döşemeciler
Şarkı
Düyek
Sevdiğim'çün seni ey serv-i semen
Gerdaniye
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Düyek
Sevdim diyen varsa eğer
Gerdaniye
İsmâil Demirkıran
G. Çiçek Tural
Şarkı
Sofyan
Sevgisini vermeyeni vefâ nedir bilmeyeni
Gerdaniye
İsmâil Demirkıran
Erol Güngör
Şarkı
Nim Sofyan
Sinanoğlu inip gelir inişten
Gerdaniye
_
_
Şarkı
Aksak
Şu dağları delmeli kül edip elemeli
Gerdaniye
(Fahri Kayahan'dan )
_
Türkü
Sofyan
Şu derede telli kurşun harladı
Gerdaniye
_
_
Şarkı
Aksak
Şu dumanlı dağlara çıkıp yatasım gelir
Gerdaniye
Alâeddin Yavaşca
Nâmık Gedik
Şarkı
Düyek
Tavla'da beslerler bir saçı doru
Gerdaniye
_
_
Köçekçe
Sofyan
Tepeden nasıl iniyor bakın
Gerdaniye
Arif Sâmi Toker
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Şarkı
Aksak
Tuna Tuna yeşil Tuna
Gerdaniye
_
_
Türkü
Sofyan
Tuna'da çırpar bezini
Gerdaniye
_
_
Köçekçe
Sofyan
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
Gerdaniye
S. Ziyâ Özbekkan
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Aksak
Uşak'lı kız peri gibi duvaklı kız
Gerdaniye
Y. Asım Arsoy
_
Şarkı
Sofyan
Yâr ayrılık yaktı beni
Gerdaniye
Sâdettin Kaynak
R. Gökalp Arkın
Şarkı
Sofyan
Yaz gelince çalı diken gül açar
Gerdaniye
İsmâil Demirkıran
Nedim Uçar
Şarkı
Sofyan
Yenişehir yine aldık seni biz
Gerdaniye
Zekâî Dede
_
Şarkı
Aksak
Yıllarca çırpındın, yıllarca yandın
Gerdaniye
Sâdettin Kaynak
N. Doğan Arma
Şarkı
Sofyan
Yine bugün yâri gördüm
Gerdaniye
_
_
Köçekçe
Aksak
Yine de kaynadı coştu dağların taşı
Gerdaniye
_
_
Köçekçe
Devr-i Hindi
Yüce Canik dağı yüksekten bakar
Gerdaniye
Zekâi Tunca
İbrahim Agâh Çubukçu
Şarkı
Nim Sofyan
Yüce dağ başında harman güç olur
Gerdaniye
_
_
Türkü
Sofyan
Zeyneb'im uçtu gitti
Gerdaniye
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Atımı bağladım ben bir serviye
Gerdaniye
-
-
Köçekçe
Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Gerdaniye
Ahmet Yekta
Ağır Aksak
Zeybek
_
Gerdaniye
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Gerdaniye
Fethi Karamahmudoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Gerdaniye
İsmail Demirkıran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Gerdaniye
Subhi Ezgi
Aksak Semai
Saz Semaisi
Kız
Gerdaniye
Tanburi İsak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Gerdaniye
Subhi Ezgi
Berefşan
Peşrev
_
Gerdaniye
Arabzade
Çenber
Peşrev
_
Gerdaniye
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Çenber
Peşrev
No:1
Gerdaniye
Nayi Râşid Efendi
Çifte Düyek
Peşrev
_
Gerdaniye
_
Devr-i Turan
Oyun Havası
Raks Havası
Gerdaniye
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Evsat
Peşrev
No:2
Gerdaniye
Arabzade
Yürük Semai
Saz Semaisi
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Benden Selam Olsun Bolu Beyine
Gerdaniye
_
_
Kırım'dan Gelirim
Gerdaniye
_
_
Milk-İ Bekadan Gelmişim Fani Cihanı N'eylerim
Gerdaniye
Yûnûs Emre
Kervanın geçmiyor kardan
Gerdaniye
Zeki Duygulu
-
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Boş kalan kalbimi doldur
Gerdaniye
Selâhattin Pınar
Rahmi Duran
Şarkı
Remzi Oktar
Konya'dan
Gerdâniye
Abidin özpek
Oyun havası
Abidin özpek
Ah sevdiğim seni çoktan severim
gerdaniye
Şahin Türkeşsiz
Bayburtlu Zihni
türkü
Mehmet Türkeşsiz
Hayalin gönlümde elif lam yazar
gerdaniye
Şahin Türkeşsiz
Pir Sultan Abdal
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Sabah Olmak Bilmiyor
Gerdaniye
Ahmet Dalkılıç
Ali Akçeken
Türkü
Ahmet Dalkılıç
Nefsini bil nefsini
Gerdaniye
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Mert Dayanır Namert Kaçar
Gerdaniye
Abidin Özpek
Köroğlu
Mehter
Abidin Özpek
Bulut Gelir Seher İle
Gerdaniye
Rumeli Türküsü
Türkü
Osman Nuri Edalı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü