Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
A benim selvi boylum gül yüzlüm
Hicaz
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Fantezi
Düyek
A bülbülüm nedir âh ü feryâdın
Hicaz
Amir Ateş
Ayşe Feyzioğlu
Şarkı
Düyek
A zalim sevdiğimden vebalim
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
ABC'yi okumayı sen öğrettin öğretmenim
Hicaz
İ. Hakkı Özbilgin
İ. Hakkı Özbilgin
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Acaba şen misin kederin var mı
Hicaz
Bîmen Şen
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Curcuna
Aceb şu yerde varm'ola
Hicaz
N. Kemal Aktan
Yunus Emre
Şarkı
Düyek
Acelen ne bebeğim büyümek için
Hicaz
Necip Gülses
Hüsâmettin Olgun
Fantezi
Sofyan
Acem kızı çıkıvermiş oyuna
Hicaz
_
_
Köçekçe
Sofyan
Acı duysam diyerek aşkın ilâhi tadını
Hicaz
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Acı nedir anlardın bana şöyle bir baksan
Hicaz
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Düyek
Acırım âşık olup da yanana
Hicaz
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Aksak
Açan bir çiçektin gönül bağımda
Hicaz
Selâhattin İçli
Oktay Toprakseven
Şarkı
Sofyan
Açık bırak pencereni örtme perdeni bu gece
Hicaz
Ş. Ayhan Özışık
Balarısı Metin
Şarkı
Düyek
Açıl ey gönlümün vârı bâd-ı sabâ olmadan
Hicaz
_
_
Türkü
Sofyan
Açıldı gül figân etmekte bülbül nev-bahar oldu
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Açılırsın güzelim birer kadeh içelim
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Aksak
Açma ciğergâhıma ok yâresi
Hicaz
Şevkî Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Açmam sana artık derdim ne imiş yâr
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran
Hicaz
Y. Asım Arsoy
Fitnat Sağlık
Şarkı
Curcuna
Açsam derdimi eyvâh nâfile
Hicaz
Ovrik Efendi(Lavtacı)
_
Şarkı
Curcuna
Açtı cânansız gülleri yazık gurbette baharın
Hicaz
Ali Nihat Özdemir
Ali Nihat Özdemir
Şarkı
Curcuna
Ada sâhillerinde bekliyorum
Hicaz
_
_
Türkü
Sofyan
Ada'larda gezer durur edâlı
Hicaz
Artaki Candan
_
Şarkı
Sofyan
Ada'lardan bir yâr gelir bizlere
Hicaz
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Adım adım peşinde her gün seni izledim
Hicaz
Yılmaz Yüksel
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Adımı kalbinde saklı sanırdım
Hicaz
İlgün Soysev
İlkan San
Şarkı
Değişmeli
Adın kader olsa senin
Hicaz
Erdal Şahin
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Aksak
Adını andıkça yansa dudaklar
Hicaz
Sâdettin Öktenay
Turgut Yarkent
Şarkı
Nim Sofyan
Affet bizi yâ Gaffar şehr-i siyâm hürmetine
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Sofyan
Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
Hicaz
Şevkî Bey
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Yürük Semai
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymanede
Hicaz
Selçuk Kurt
Câhit Öney
Şarkı
Devr-i Hindi
Ağla ey çeşmim benim iftirâkım var bugün
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Ağla gözlerim ağla
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Ağla gözüm artık iç dudağım hicran şerâbını
Hicaz
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Düyek
Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık
Hicaz
İsmâil Demirkıran
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Ağır Aksak
Ağladım nisyâna döktüm aşkımın hicrânını
Hicaz
Ahmet Hatipoğlu
Mehmet Nazmi Özalp
Şarkı
Curcuna
Ağlama gözlerim ağlama yine
Hicaz
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Düyek
Ağlama içime hüzün doluyor
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Sofyan
Ağlamakla tâyyadedersin menzil-i maksûdunu
Hicaz
Yusuf Ömürlü
Kenan Rifâî
İlahi
Devr-i Hindi
Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül
Hicaz
Nubar Tekyay
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Ağlamışım gülmüşüm kırılıp dökülmüşüm
Hicaz
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Semai
Ağlar gezerim sâhili sanki benimlesin
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Selim Aru
Şarkı
Düyek
Ağlar sorarım hep seni gurbet gecesinden
Hicaz
Amir Ateş
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Yürük Semai
Ağlarım hayâl olup giden günlerime
Hicaz
Necdet Erdemli
_
Şarkı
Düyek
Ağlarız sokaklarda her baharda her karda
Hicaz
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Düyek
Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda
Hicaz
Hasan Soysal
Orhan Veli Kanık
Şarkı
Düyek
Ağyâr ile sen geşt ü güzâr eyle çemende
Hicaz
Bîmen Şen
Süleyman Nazif
Şarkı
Sengin Semai
Ah çekerim inlerim feryâdımı dinlerim
Hicaz
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Düyek
Ah eden kimdir bu saat kuytuda
Hicaz
Ahmet Uzel
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Düyek
Ah edip inlerim gurbet elinde
Hicaz
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Nim Sofyan
Ah eylediğim gonce-i handânın içindir
Hicaz
Hüseyin Fahrettin Dede(Şeyh)
_
Şarkı
Sengin Semai
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir
Hicaz
Hacı Arif Bey
Fuzûlî
Şarkı
Aksak Semai
Ah felek yıktın dil-i nâşâdımı
Hicaz
Leon Hancıyan
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Ağır Aksak
Ah ne lâtif râyihânız var mest etti beni
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Ah olaydım ben de derviş olaydım
Hicaz
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Ah şu dağlar sular çağlar
Hicaz
_
_
Türkü
Sofyan
Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet
Hicaz
Rif'at Bey
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Aksak
Ahû gibi bakar bakar kaçarsın
Hicaz
Ekrem Güyer
_
Şarkı
Düyek
Ahvâl-i kalb-i zâre nigâh eyler ağlarım
Hicaz
Hakkı Bey(Beylerbey'li)
_
Şarkı
Aksak
Ak ipekli bir gergefim duygu duygu işle beni
Hicaz
Rüştü Eriç
M. Zeki Akdağ
Fantezi
Sofyan
Ak yıldızı hilal ile süslenmiş
Hicaz
İlgün Soysev
Nedim Uçar
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Akıp giden yıllar ümitler sitemler bizim
Hicaz
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Curcuna
Aklımı sevdâya salan biri var
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Firengifer
Aksedip reng-i izârın câme-i gül-fâmına
Hicaz
Mûsa Süreyyâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Akşam dediler "koyda Hicaz yükselecekmiş"
Hicaz
İ. Baha Sürelsan
Ersan Merhacı
Şarkı
Aksak
Akşam erdi yine sular karardı
Hicaz
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Curcuna
Akşam oldu yine sular karardı
Hicaz
Aziz Bey(Tanbûrî)
_
Şarkı
Düyek
Akşam olur sabah olur yâr gelmez
Hicaz
Drama'lı Hasan Hasgüler
Drama'lı Hasan Hasgüler
Şarkı
Nim Sofyan
Akşam oluşundan çözülür gönlüme derdin
Hicaz
Nihat Adlim
Selim Aru
Şarkı
Aksak
Akşam rüzgârıyla dolsan odama
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
_
Şarkı
Düyek
Akşam yaklaştıkça kanar içerim
Hicaz
Marko Çolakoğlu (Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Akşamın seyrindeyiz mehtap uyanmış uykudan
Hicaz
A. Sedat Mete
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Devr-i Hindi
Akşamın son rengi vurmadan suya
Hicaz
İlgün Soysev
Fâruk Şâhin
Şarkı
Nim Sofyan
Akşamları aklım ayırır bizi
Hicaz
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Fantezi
Düyek
Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır
Hicaz
İrfan Özbakır
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Düyek
Al da udunu çal bana sen
Hicaz
Drama'lı Hasan Hasgüler
_
Şarkı
Aksak
Al goncayı deremedim
Hicaz
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Al kalbimi eline düşür aşkın seline
Hicaz
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Nim Sofyan
Al yanağın alına yanam kimse duymaya
Hicaz
Mahmut Oğul
Mehmet Erbulan
Şarkı
Yürük Semai
Albümlerden çıkarttığın
Hicaz
Yusuf Nalkesen
_
Şarkı
Yürük Semai
Aldandı gönül aşkı vefâ âlemi sandı
Hicaz
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Aksak
Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın
Hicaz
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Düyek
Aldı aklımı baştan
Hicaz
Hasan Esen
Hasan Esen
Fantezi
Nim Sofyan
Aldığım her nefeste onu düşünüyorum
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Düyek
Alemde ey serv-i semen
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Alemler müştâk sana
Hicaz
Zeki Altun (Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Alev almış gibi aşkım yanıyor bak yüreğim
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Alıver tanburu gel meclise
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Ali'min gözleri uzağa daldı
Hicaz
Bilge Özgen
Şafak Atayman
Şarkı
Aksak
Almış aydınlığı günler yüzünden
Hicaz
İsmâil Ötenkaya
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Sofyan
Aman dağlar canım dağlar
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Aman gel sevdiceğim sen aman gel
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Ana başta tâc imiş
Hicaz
Selâhattin İnal
_
Şarkı
Curcuna
Ana ile insan gelir dünyaya
Hicaz
Turgut Tokaç
Yılmaz Çiçek
Şarkı
Sofyan
Anadolu Anadolu hep yeşildir sağı solu
Hicaz
Danyal Mantı
Yavuz Öztürk
Şarkı
Aksak
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım
Hicaz
Akın Özkan
İsmail Safâ Bey
Şarkı
Aksak
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım
Hicaz
Nihat Adlim
İsmail Safâ Bey
Şarkı
Aksak
Andıkça her an gönlümce seni öpüşünden
Hicaz
Ergüder Öktem
Ergüder Öktem
Şarkı
Aksak
Anılar mâzide kaldılar artık
Hicaz
Ali Şenozan
Turgut Yarkent
Şarkı
Sofyan-Değişmeli
Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler
Hicaz
Şemsettin Ziyâ Bey
Cevdet Paşa
Şarkı
Düyek
Ankara'nın ortasında kurulu pazar
Hicaz
Nedim Önol
Nedim Önol
Türkü
Sofyan
Anladım gidip de dönmeyeceksin
Hicaz
Gülseren Mungan
Gülseren Mungan
Şarkı
Düyek - Sofyan
Anladım hiç saklama sevmiyorsun sen beni
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Anladım ki daha dolmamış çilem
Hicaz
Suat Sayın
K. Şakir Yakar
Şarkı
Düyek
Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek
Hicaz
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Anladım sonbaharın son ödülüsün bana
Hicaz
Zeynettin Maraş
Zeynettin Maraş
Şarkı
Düyek
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz
Hicaz
Akın Özkan
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Aksak
Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm
Hicaz
Erdoğan Yıldızel
Erdoğan Yıldızel
Şarkı
Curcuna
Anne adı ne çok yaraşır sana
Hicaz
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
Anneciğim gönlümün gözlerimin nûrusun
Hicaz
Akın Özkan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Aksak
Annelerimiz kardeşlerimiz
Hicaz
Şahin Çangal
Adnan Özcan
Şarkı
Düyek
Antalya hiç bir yere benzemez dostum
Hicaz
Tülây Arıcı
Tülây Arıcı
Fantezi
Sofyan
Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde
Hicaz
Rüştü Şardağ
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Arada yıllar varmış olsun varsın kime ne
Hicaz
Mustafa Malay
Fatma Onur
Şarkı
Aksak
Arada yıllar varmış olsun varsın kime ne
Hicaz
Erol Bingöl
Fatma Onur
Şarkı
Sofyan
Aramak şimdi mi aklına geldi
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen *(S.Vural)
Şarkı
Yürük Semai
Aramızda bitmeyecek bir sevgi var biliyorum
Hicaz
Fâruk Şâhin
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Aksak
Arayanım soranım hiç kalmamış
Hicaz
Ziyâ Taşkent
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Arayanlar beni gönlüme sorsun
Hicaz
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
_
Şarkı
Sofyan
Arayı arayı bulsam izini
Hicaz
Hüseyin Tolan (Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Arayı arayı bulsam izini
Hicaz
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Arif ol âyine-i insâne bak
Hicaz
Hâfız Osman Ef.
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Artık beni arama sorma sakın kimseden
Hicaz
Nihat Adlim
Yusuf Merçil
Şarkı
Düyek
Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Düyek
Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Hicaz
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Sofyan
Artık ne eser kaldı onun kalp yarasından
Hicaz
Sedat Oytun
Necâti Tenşi
Şarkı
Türk Aksağı
Artık ne hayâller ne de ünler kalacak
Hicaz
S. Suphi Soner
_
Şarkı
Değişmeli
Artık senide alsın sonbahar deli rüzgâr
Hicaz
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Sofyan
Artık yaşamam gönlüme bunca eleminle
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Türk Aksağı
Arz eylesem canım başa geleni
Hicaz
Şevkî Bey
_
Şarkı
Curcuna
Arzum bir gül kopardı hayâtın bahçesinden
Hicaz
Bilge Özgen
_
Şarkı
Curcuna
Aslı'yı kaybetmiş Kerem gibiyim
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Sabahattin Ergi
Şarkı
Sofyan
Âşık oldum bir güzele
Hicaz
_
_
Şarkı
Türk Aksağı
Âşık oldum yavrucağım yüzüne
Hicaz
Ali Bey (Enderûnî)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Aşık olmak o kadar kolay mı dersin
Hicaz
Aydın Oran
Aydın Oran
Şarkı
Semai
Âşıkım dağ gezerim bülbülüm bağ gezerim
Hicaz
Ahmet Uzel
Osman Bölükbaşı
Şarkı
Ağır Aksak
Âşıkım dağlara kurulu tahtım
Hicaz
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Nim Sofyan
Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın
Hicaz
Hacı Fâik Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Aşılmaz karlı dağları mor sünbül açan bağları
Hicaz
Yılmaz Yüksel
Güzin Oralkan
Şarkı
Sofyan
Aşinâ-yı aşk olandan ah ü zâr eksik değil
Hicaz
Dede Efendi
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Serbest
Aşk ağlatır dert söyletir
Hicaz
Nihat Adlim
A. Hikmet Hatipoğlu
Şarkı
Aksak
Aşk bezirgânı sermâye canı
Hicaz
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşk bir yalan değil de ne
Hicaz
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Sofyan
Aşk denen o fırtına dallarını kırınca
Hicaz
Nihat İncekara
Nihat İncekara
Şarkı
Semai
Aşk hastasıyım bakma benim nabzıma doktor
Hicaz
İsak Varon
_
Şarkı
Türk Aksağı
Aşk içimde bir acı onun için gülemem
Hicaz
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Şâhin Çangal
Şarkı
Düyek
Aşk içinde yaşamanın sırrına ersek
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Aşk mevsime bakmaz güzelim dinleme vazgeç
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez
Hicaz
Özdemir Hafızoğlu
İ. Hakkı Altıntaş
Şarkı
Yürük Semai
Aşk nedir diyenlere sevgi bilmeyenlere
Hicaz
Mustafa Malay
F.Kaya Pınarses
Şarkı
Sofyan
Aşka düştüm ezelden gönlüm geçmez güzelden
Hicaz
_
_
Türkü
Sofyan
Aşkı bana sorarsan seninle bilmecedir
Hicaz
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Sofyan
Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül
Hicaz
Fehmi Tokay
Melâhat Akan
Şarkı
Düyek
Aşkı tasvir ü hikâyet için ey nâzik-edâ
Hicaz
Kemânî Bülbülî Sâlih Ef.
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Aşkım benim hep ye's ile
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
S.Semai-Y.Semai
Aşkımı geri aldım bir daha vermem
Hicaz
Bâki Duyarlar
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Aşkımız bir ömür bitmesin diye
Hicaz
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Nim Sofyan
Aşkımız ne güzeldi gittiğinde anladım
Hicaz
H.Hüsnü Üstün
A. Aşkın Tuna
Şarkı
Semai
Aşkımızda hep hayâller yaşadım
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Şâdi Kurtuluş
Fantezi
Semai
Aşkın aldı benden beni
Hicaz
Süleyman Erguner (Torun)
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Aşkın beni bak yıktı harâb eyledi ey mâh
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Sengin Semai
Aşkın denizinde boş sandal gibi
Hicaz
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Aksak
Aşkın derin denizleri bendim senin için
Hicaz
Sâlih Berkmen
M. Turan Yarar
Şarkı
Düyek
Aşkın ellerin olsun dostluğun bana yeter
Hicaz
Ünsal Silleli
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Curcuna
Aşkın eser-i sûzişine can acımaz mı
Hicaz
Şevkî Bey
Mahmut Nedim Paşa
Şarkı
Aksak
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Hicaz
Aslan Hepgür
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Aşkın ile düşsem dile
Hicaz
Bilge Özgen
M. Şen Sancakoğlu
Fantezi
Devr-i Turan
Aşkın meyine kandın n'oldun ah gönül n'oldun
Hicaz
Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
Abdülazîz Zihni Efendi
İlahi
Sofyan
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
Hicaz
Cinuçen Tanrıkorur
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkın uçurum oldu
Hicaz
Yılmaz Yüksel
Metin Pütmek
Şarkı
Sofyan
Aşkın yalan olsada bir gül gibi solsada
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
İlkan San
Şarkı
Düyek-Semai
Aşkından bıktı diye sevginiz bitti diye
Hicaz
Râfet Kıral
Sâmi Derintuna
Şarkı
Sofyan
Aşkından her akşam içerken üzgün
Hicaz
Ali Şenozan
Aylâ Peken
Şarkı
Düyek
Aşkınla ben ey nâzenîn
Hicaz
Dede Efendi
_
Şarkı
Düyek
Aşkınla ben oldum sarhoş
Hicaz
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Aksak
Aşkınla dîvaneyim gel de bir bak halime
Hicaz
Ünsal Silleli
Köksal Öner
Şarkı
Düyek
Aşkınla senin sevdiceğim zâr ü zebûnum
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Aşkınla sînem dağlarım
Hicaz
Nikoğos Ağa
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Düyek
Aşkınla yanan kalbim ıztırâbım elemim
Hicaz
Selâhattin Erköse
Ümit Utku
Şarkı
Semai
Aşkınla yandır sultânım Allah
Hicaz
Doğan Ergin
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
İlahi
Düyek
Aşkınla yandır Sultânım Allah
Hicaz
Sâdun Aksüt
Zekâî Halvetî
İlahi
Düyek
Aşkla tanıştırıp yaktın beni
Hicaz
Saadet İdrisoğlu
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Sofyan
Aşkların en ölmezini sana sakladım gel
Hicaz
Akın Özkan
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Semai
Ateş koydu yar kalbimin üstüne
Hicaz
Fâruk Şâhin
Mustafa Arik Arık
Şarkı
Aksak
Ateş misin yakıyorsun bakınca
Hicaz
Metin Everes
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Ateş misin yakıyorsun bakınca
Hicaz
Cemil Derelioğlu
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Ateş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı
Hicaz
Hâfız Yusuf Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Âteşi aşkınla öyle dağla ki
Hicaz
S. Suphi Soner
Cemâl Sâfi
Şarkı
Curcuna
Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı
Hicaz
Hacı Fâik Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Atfeyle bana hançer-i müjgânını her bâr
Hicaz
Hasan Bey(Ûdî)
_
Şarkı
Sengin Semai
Atlarım dağlardan yokuşlar bitmez
Hicaz
Suat Yıldırım
Ertuğrul Özyıldırım
Şarkı
Sofyan
Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler
Hicaz
Kaya Bekat
Yusuf Ziyâ Ortaç
Şarkı
Sofyan
Ay örerdi ipek tüller
Hicaz
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Şarkı
Düyek
Aydınlanır cihânım bir bakış kâfi gelir
Hicaz
S. Süha Ansen
Sabri Aykaç
Şarkı
Curcuna
Aylar değil ömrümce hiç "gel" demese de sesin
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Aylar yıllar geçti de ne de yaramaz oldun
Hicaz
Sabahattin Ergi
Sabahattin Ergi
Şarkı
Sofyan
Aylardan beridir ben görmediğim o yârin
Hicaz
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Curcuna
Aynalar sır tutar sır melâlime
Hicaz
Âmir Ateş
Adem Erim
Şarkı
Düyek
Ayrı düştüm görmedim cânânımı
Hicaz
Bogos Efendi(Hânende)
_
Şarkı
Yürük Semai
Tatlı günler yaşarken
Hicaz
Necdet Erdemli
Muzaffer Kazan
Şarkı
Düyek
Ayrılığın kalbime bir ağ gibi örüldü
Hicaz
Ali Şenozan
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Ayrılığın sırdaşıyım
Hicaz
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai
Ayrılığın yolu var hüzünlü kaşlarında
Hicaz
Yılmaz Yüksel
Asuman Solak
Şarkı
Düyek
Ayrılık ateşten bir ok
Hicaz
Fahri Kayahan
_
Şarkı
Sofyan
Ayrılık da zor değil eğer hasret olmasa
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Aksak-Düyek
Ayrılık gölge düşürdü sevgimize
Hicaz
Hasan Soysal
Yusuf Aksoy
Şarkı
Düyek
Ayrılık vakti geldi bırakıp gidiyorsun
Hicaz
İlgün Soysev
Asuman Erdemli
Şarkı
Düyek
Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor
Hicaz
Hayri Yenigün
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Ayrılırken bakmadın hiç
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Müsemmen
Ayşe'm Ayşe'm gül Ayşe'm
Hicaz
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Aksak
Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Rab biz n'eyleriz
Hicaz
Murat Derin
Hüsâmettin Olgun
İlahi
Sofyan
Azad et sen nigahınla bu esir-i biçareni
Hicaz
Burhan Bakışkan
Meriç Kocaoğlu
Şarkı
Aksak
Azm-i dildâr-ı tü dâret câm-ı ber-âb âmed
Hicaz
Bolâhenk Nûri Bey
_
Kar
Hafif
Bağından her güzel bir gül seçerdi
Hicaz
Akın Özkan
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Sofyan
Bağlandı aşk yollarım geçip gitti yıllarım
Hicaz
Nihat Adlim
Sâlih Korkmaz
Türkü
Düyek
Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına
Hicaz
Şevkî Bey
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Şarkı
Devr-i Hindi
Bağlayıp zülfünle cânâ tut ki âzâd istemem
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Müsemmen
Bahâne bahâne her şey bahâne
Hicaz
Tâhir Karagöz
Zeynep Arıcan
Şarkı
Aksak
Bahar bakışlı anam
Hicaz
Sâdi Hoşses
M. Özkır
Şarkı
Düyek
Bahar bakışlı anam başı nakışlı anam
Hicaz
Gültekin Aydoğdu
M. Özkır - G. Aydoğdu
Şarkı
Düyek
Bahar bir gelse arkasından yaz
Hicaz
İsmâil Ötenkaya
Güngör Sakman
Şarkı
Aksak
Bahar Boğaziçi'nde alırken nefesini
Hicaz
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Bahar erdi yeşillendi çemenler
Hicaz
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
_
Şarkı
Düyek
Bahar gelince eser başta kavak yelleri
Hicaz
Bülent Ulusoy
Hüseyin Tansever
Şarkı
Sofyan
Bahar gelmiş güller açmış dediler
Hicaz
Hüseyin Soysal
Bekir Mutlu
Fantezi
Aksak
Bahar goncası gibi
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Bahar oldu açıldı lâle vü gül
Hicaz
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Bahar olsa çemenzâr olsa âlem handedâr olsa
Hicaz
Fahri Kopuz
Süleyman Nazif
Şarkı
Curcuna
Bahar olsun mevsimler sabah olsun geceler
Hicaz
İsmâil Acar
İsmet Sünter
Şarkı
Nim Sofyan
Baharım ilk aşkım son ümîdimdin benim
Hicaz
Müzehher Güyer
Müzehher Güyer
Şarkı
Curcuna
Baharın zamânı geldi a canım
Hicaz
Dede Efendi
_
Köçekçe
Aksak
Bahçelerde saz olur gül açılır yaz olur
Hicaz
_
_
Türkü
Sofyan
Bahçenizde gül var mı
Hicaz
_
_
Şarkı
Aksak
Bahs açıp âşıklığımdan gizlice cânânıma
Hicaz
İbrâhim Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bahtım yüzün gülmez mi
Hicaz
Vefik Ataç
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Düyek
Bahtımın karanlık sarp yamacından
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Raks Aksağı
Bak ne hâle koydu bu baht-ı siyah
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bak şu çiçeğin rengine
Hicaz
Kadri Şençalar
Nûri Uçar
Şarkı
Düyek
Bak şu kalbim ne diyor
Hicaz
İrfan Özbakır
Hüceste Aksavrın
Şarkı
Curcuna
Bak şu kalbim yârelendi sevdiğim derdinle hep
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Bak yine kaldın tek başına sen çileli gönlüm
Hicaz
Ahmet Tutaklar
Ahmet Tutaklar
Fantezi
Aksak
Bakarken enginlere dalar gider gözlerim
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
Engin Çır
Şarkı
Düyek
Bakayım hüsnüne bir kaşı gözü kara bulun
Hicaz
Rif'at Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Bakın bâd-ı semûm olmuş ecel âh
Hicaz
Hâfız Yusuf Ef.
Hâfız Yusuf Ef.
Şarkı
Aksak
Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost
Hicaz
Doğan Ergin
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Nim Evsat
Bakıp ta yüzüme veda ederken
Hicaz
İlgün Soysev
Ömer Umutlu
Şarkı
Düyek-Sofyan
Bakma ak saçlarıma içimde genç yıllar var
Hicaz
Niyâzi Şengül
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların
Hicaz
Suphi Ezgi
_
Beste
Lenk Fahte
Baktıkça yaralarsın ta içimden sen beni
Hicaz
İlgün Soysev
Y. Güngör Özden
Şarkı
Sofyan
Baktım yine fecrinde güneş dinleniyor
Hicaz
Fâruk Şâhin
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Balam sen ne güzelsin
Hicaz
Ünsal Silleli
Mehmet Erbulan
Şarkı
Yürük Semai
Bana benden yakınsın kendine yabancısın
Hicaz
M.Sabri Akçagül
Mukadder Özakman
Şarkı
Aksak
Bana bir İstanbul şarkısı gönder
Hicaz
Taner Çağlayan
Taner Çağlayan
Şarkı
Aksak
Bana bir şarkı söyle mutluluğu anlatsın
Hicaz
Selâhattin Altınbaş
Erol Gül
Şarkı
Aksak
Bana eşten dosttan gülen yüz mü var
Hicaz
Nazmi Yükselen
Nazmi Yükselen
Şarkı
Düyek
Bana felek gör ne etti
Hicaz
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bana gel gönlüme gir kalbimi aşkınla yakıver
Hicaz
M.Nazmi Özalp
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Bana gel sevgilim ol kalbime gir diyemem
Hicaz
Özgen Gürbüz
Uğur Gür
Fantezi
Evfer - Aksak
Bana gül mü diyorsun gülemem tâlih kızar
Hicaz
Bâki Duyarlar
Hüceste Aksavrın
Şarkı
Düyek
Bana her yerde senin rûy-i melâlin görünür
Hicaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Bana hiç yabancı gelmiyor güzel çehreniz
Hicaz
Nâil Güneş
Nâil Güneş
Şarkı
Aksak
Bana kalır resmin elin olur cismin
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Oynak
Bana kızıp yıldızlara kaçmışsın
Hicaz
Yılmaz Pakalınlar
Erol Güngör
Şarkı
Düyek
Bana olan cefâ senden değildir
Hicaz
M.Fatih Salgar
Dertli
Şarkı
Aksak
Bana sevdiğini bir daha söyle
Hicaz
Hüseyin Soysal
M. Ünal Yılmazer
Fantezi
Semai
Bana solgun bir avuç gül ele nadide çiçeksin
Hicaz
Ertuğrul Ottekin
Azmi Aytaç
Şarkı
Sofyan
Bana yardan vaz geç derler
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Başım döndü sevgiden sevenleri el aldı
Hicaz
İrfan Özbakır
Nemika Mürseloğlu
Şarkı
Sofyan
Başımı alır da giderim bir gün
Hicaz
Aytekin Çolakoğlu
Aytekin Çolakoğlu
Şarkı
Düyek
Başımızda kavak yeli eser durur deli deli
Hicaz
Vefik Ataç
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Evfer
Başında kar yağa dursun bahar özünde senin
Hicaz
Kaya Bekat
M. Turan Yarar
Şarkı
Curcuna
Başını eğmezdin görünce beni
Hicaz
Osman Ülkü
Züveyir Durmaz
Şarkı
Sofyan
Başka mevsim aramam baharımsın yazımsın
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Bâzen kış bâzen baharla
Hicaz
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Nim Sofyan
Bebeciğim uyutandır çiçeğiyim büyütendir
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Semai
Bekçisiyim bu serin ve siyah gecelerin
Hicaz
Kaya Bekat
K. Kâmi Kamu
Şarkı
Semai
Bekledi teşrîfini bu akşam yine gözler
Hicaz
İsmâil Ötenkaya
Turhan Nesimî Küçükusta
Şarkı
Türk Aksağı
Bekledim bir ömür sev diye beni
Hicaz
Sâdettin Çevik
Ahmet Vehbi Şenol
Şarkı
Düyek
Bekledim ömür boyu sevgiliden bir haber
Hicaz
Hasan Özçivi
Itırzâde Dursun
Şarkı
Devr-i Hindi
Beklerim yolunu gözlerim ağlar
Hicaz
Sâdi Hoşses
Tunç Kemâl
Şarkı
Nim Sofyan
Bekleyip gör neler saklı yarında
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
Fatma Onur
Şarkı
Düyek
Belki gelirsin diye günlerdir bekliyorum
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşça
Şarkı
Düyek
Belki seni getirir bana dalgalar diye
Hicaz
Fâruk Şâhin
Taner Çağlayan
Şarkı
Düyek
Belki şimdi gidiyorsun
Hicaz
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Ben ağlarım eller güler buda başa geşecekmiş
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Düyek
Ben bende-i Ahmed'em
Hicaz
İzzettin Eskidemir
İzzet Eskidemir
İlahi
Sofyan
Ben bilmedim bana n'oldu
Hicaz
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
Ahmet Dede (Köse)(Nev'î)
Durak
Durak Evferi
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Hicaz
Hakan Alvan
Ahmet Dede (Köse)(Nev'î)
İlahi
Sofyan
Ben bir garip kuşum yurdum yuvam yok
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Raks Aksağı
Ben bir güzel sevmişim
Hicaz
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Yürük Semai
Ben bir Türk'üm dinim cinsim uludur
Hicaz
Zekâî Dede
Mehmet Emin Yurdakul
Şarkı
Aksak
Ben bir yaralı kuşum gönülden vurulmuşum
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Ben böyle çok dertlere katlandım uzun yıllar
Hicaz
Ünsal Silleli
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Ben bu sonu en başından nasıl oldu farketmedim
Hicaz
Zekâi Tunca
Aşkın Tuna-Zekâi Tunca
Şarkı
Sofyan
Ben bu yolu bilmez idim
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Ben bu yolu bilmez idim
Hicaz
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ben de Mecnû'num ezelden gönlümün Leylâ'sına
Hicaz
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir
Hicaz
_
_
İlahi
Sofyan
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir
Hicaz
Amir Ateş
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ben eskiden böyle miydim
Hicaz
Bilge Özgen
Emel Sönmez
Şarkı
Sofyan
Ben gamlı hazan sense bahar dinle de vazgeç
Hicaz
Melâhat Pars
Sıtkı Angınbaş
Şarkı
Aksak
Ben hazan yaprağı yerlerde ve sen tâze çiçek
Hicaz
Nezahat Soysev
Niyâzi Ersan
Şarkı
Aksak
Ben her gece mâzîye yolculuk ediyorum
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Ben Kerem'im ben Aslı'yım
Hicaz
Ahmet Özkök
Yılgör Atçı
Şarkı
Ağır Evfer
Ben kış oldum sen bahar ol
Hicaz
Sâdettin Çevik
Mehmet Reis
Şarkı
Düyek
Ben mest-i cânan olmuşam
Hicaz
S.Eyyûbi Işıksal
Tâlibî Emre
İlahi
Türk Aksağı
Ben ne ettim sana bilmem âh felek
Hicaz
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Aksak
Ben olur da bitmez mi
Hicaz
_
_
Şarkı
Düyek
Ben sevginin âlâsını sende buldum
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
S.Ozan Uslu
Şarkı
Düyek
Ben susuyorum artık geçen zaman söylesin
Hicaz
Sâlih Berkmen
Ali Akmanlar
Şarkı
Düyek
Ben vefasız birinin hasretini çekerim
Hicaz
Fâruk Şâhin
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Ben yıllara terkettim ümit yüklü baharı
Hicaz
Cinuçen Tanrıkorur
Fuat Azgur
Şarkı
Aksak
Ben yıllarca hep koştum
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Sofyan
Bende aşkın izleri sende sonsuz tebessüm
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Bende hicran yarasından da derin bir yara var
Hicaz
Sâdi Işılay
Necdet Atılgan
Şarkı
Düyek
Bende sevgin öyle köklü duygularım bir bir saklı
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
Fatma Onur
Şarkı
Aksak
Bende yaprak dökümü sende mevsim ilkbahar
Hicaz
Selâhattin Altınbaş
Veli Mete Bakırlı
Şarkı
Düyek
Bendedir dertlerin binbir türlüsü
Hicaz
Halil Gürdal İnal
Vural Şahin
Şarkı
Düyek
Benden uzak olsan da hep yaşat hayâlinde
Hicaz
Bahri Altıntaş
Nizâmettin Ağan
Şarkı
Curcuna
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
Hicaz
Hâkan Alvan
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Beni bir lâhzada râm etti o billûr sesiniz
Hicaz
Abdülkâdir Gökmen
Abdülkâdir Gökmen
Şarkı
Aksak
Beni böyle bekletme gönlünde misafir et
Hicaz
Alâeddin Şensoy
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan
Beni canımdan ayırdı gönlümü yıktı temelden
Hicaz
Muzaffer İlkar
_
Şarkı
Aksak
Beni de al ne olur gözlerinin içine
Hicaz
Akın Özkan
Zehra Pınarses
Şarkı
Aksak
Beni güldürmedi bir an bu hayâtın elemi
Hicaz
Neveser Kökdeş
_
Şarkı
Curcuna
Beni güldürmedin âlemde neden ey yüzü mâhım
Hicaz
S. Ziyâ Özbekkan
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Beni kahreder bu kaçışların
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Curcuna
Beni mecnûn ediyor firkat-i cânân bu gece
Hicaz
Hamdi Tokay
_
Şarkı
Ağır Aksak
Beni saran sevgine yıllardır doyamadım
Hicaz
Şahin Çangal
Şahin Çangal
Şarkı
Düyek
Beni sev rûhumu sar kalbime yaslan beni sev
Hicaz
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
_
Şarkı
Aksak
Beni şâd etmek kolaydır ger dilersen güzelim
Hicaz
Lütfi Bey
_
Şarkı
Aksak
Beni terk eyledin en son ey mâh
Hicaz
Bîmen Şen
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Sofyan
Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim
Hicaz
Kâni Karaca
Amir Ateş
Şarkı
Aksak
Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim
Hicaz
Nihat Adlim
Amir Ateş
Şarkı
Aksak
Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim
Hicaz
Fahir Güneri
Âmir Ateş
Şarkı
Aksak
Benim adım hüzün güzelim ben seni güldüremem
Hicaz
Câhit Deniz
Câhit Deniz
Şarkı
Düyek
Benim derdim devâ bulmaz
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Benim gibi sen de sevmiş olaydın
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
Oğuz Çetinel
Şarkı
Düyek
Benim gönlüm bütün sevmek
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Curcuna
Benim hâlim firâkınla yamandır
Hicaz
Hacı Fâik Bey
Hacı Fâik Bey
Şarkı
Curcuna
Benim için sen herşeysin
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Benim ilk hevesim sensin güzelim
Hicaz
Necdet Tokatlıoğlu
Necdet Tokatlıoğlu
Şarkı
Curcuna
Benim olan benim mi ki benden içre uçar gider
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Ayten Uğuralp
Şarkı
Sofyan
Benim sendin enîsim bî-menendim
Hicaz
Nebahat Üner
A. Refik Altınay
Şarkı
Aksak
Benim sevgim böyle işte
Hicaz
Adem Şâhin
Neclâ Peker
Şarkı
Aksak (Yürük)
Benim yârim bezden kilim dokur
Hicaz
Avni Anıl
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Benim yârim gelişinden bellidir
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Karacaoğlan
Şarkı
Raks Aksağı
Benim yârim öylesine güzel ki
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Sami Derintuna
Şarkı
Değişmeli
Benim yârim üzer hâlim ben ağlarken güler zâlim
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Devr-i Hindi
Benle geçen yılların hiç aklına gelir mi
Hicaz
Erol Erdiş
Ruşen Işın
Şarkı
Nim Sofyan
Beyhûde değil aşk ile feryâd ederiz
Hicaz
İsmail Akçapınar
Azmi Güleç
Şarkı
Sofyan
Beyhûde değil aşk ile feryâd ederiz
Hicaz
Rüştü Eriç
Azmi Güleç
Şarkı
Sofyan
Bezmimde müheyyâ dolanıp hüsn-i mukaffa
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Bırak cefânı işveni göster
Hicaz
Rüştü Şardağ
_
Şarkı
Düyek
Bırak herşey öyle kalsın son sözünü söyleme git
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Bırakıp gidiyorsun niçin vedâ etmeden
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
Metin Dilsiz
Şarkı
Düyek
Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim
Hicaz
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Aksak
Bıraktın gittin neden neden gönlüm hep kırık
Hicaz
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Şarkı
Curcuna
Bî-çâre gönül âteş-i hicrâna dayanmaz
Hicaz
Sâdık Bey(Müezzin)
_
Şarkı
Aksak
Bilemedik ikimiz bu aşkın değerini
Hicaz
İrfan Özbakır
Nevzat Tırışkan
Şarkı
Sofyan
Bilemedim kadrini geçti yıllar nâfile
Hicaz
İrfan Özbakır
Nemika Mürseloğlu
Şarkı
Sofyan
Bilemezsin ne derindir bende kalan izlerin
Hicaz
Alâeddin Şen
Nihat İncekara
Şarkı
Düyek
Bilir misin ne söyler ne anlatır ne yaşatır geceler
Hicaz
Akın Özkan
İlkan San
Şarkı
Düyek
Bilirim ayrılığın kahredici tadını
Hicaz
Nâil Güneş
Nâil Güneş
Şarkı
Düyek
Bilirim gelmeyeceksin yine de yollarda gözüm
Hicaz
Adem Şâhin
Neclâ Peker
Şarkı
Düyek
Bilirim kalbini cânâ bilerek aldanırım
Hicaz
Leylâ Saz
_
Şarkı
Aksak
Bilmecemiz iki heceli
Hicaz
Mutlu Torun
Mutlu Torun
Çocuk Şarkısı
Evfer
Bilmem bu sırrı daha ne kadar gizlerim
Hicaz
İlgün Soysev
Altan Demirel
Şarkı
Sofyan
Bilmem kaç yıl aradım seni bulana kadar
Hicaz
M. Nûrettin Selçuk
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Semai
Bilmem ki o hülyâlı bakışlar kime yârdır
Hicaz
Nihat Adlim
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Aksak
Bilmem ne dilersin daha sen benden
Hicaz
Engin Çır
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Bilmem niçin perî koymuş koyan onun adını
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun
Hicaz
Y. Asım Arsoy
İhsan Bey
Şarkı
Sengin Semai
Bilmezsin ki burda güneş göçünce
Hicaz
Muzaffer Şenduran
Fevzi Ercan
Şarkı
Düyek
Bilmiyordum muktezâ-yı tâliim feryâd imiş
Hicaz
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bilmiyorum bana n'oldu
Hicaz
Şevkî Bey
Ahmet Reşat Paşa
Şarkı
Aksak
Bilsem dönüp geleceksin gözyaşımı yol eylerim
Hicaz
Zekâi Tunca
Güngör Sarkın
Şarkı
Sofyan
Bilsen de neler geçti şu bî-çâre serimden
Hicaz
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Sengin Semai
Bilsen nasıl sevdim seni
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin
Hicaz
Câhit Ünyaylar
Mehmet Erbulan
Şarkı
Nim Sofyan
Bin günüm uğrunda gitsin bir görün rüyâda sen
Hicaz
Nihat Adlim
Necdet Rüştü Efe
Şarkı
Ağır Aksak
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu
Hicaz
Cinuçen Tanrıkorur
Y. Kemal Beyatlı
Fantezi
Aksak
Bir ağır yük oluyor gittikçe
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Hâşim Nezîhi Okay
Şarkı
Aksak
Bir ah çeksem dağı taşı eritir
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Düyek-Semai
Bir akşam oturmaya bize gel
Hicaz
Ali Şenozan
Hasan Karakuş
Şarkı
Düyek
Bir an bakışın bir gülüşün ömre bedeldir
Hicaz
Ömer Sami Güpgüp
Ömer Sami Güpgüp
Şarkı
Aksak
Bir anlık hırsla yıktım dünyâmı
Hicaz
Pınar Köksal
Hayriye Çitoğlu
Şarkı
Değişmeli
Bir arar sorardı insan giderken
Hicaz
Atillâ Atasoy
Safiye Tekin
Şarkı
Düyek
Bir araya gelse üçbeş âşıklar
Hicaz
_
Dertli
Nefes
Düyek
Bir ateşim yanarım külüm yok dumanım yok
Hicaz
Avni Anıl
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Bir bahar akşamı rastladım size
Hicaz
Selâhattin Pınar
F. Edib Baksı
Şarkı
Aksak
Bir bahar dalısın rûhumda açan
Hicaz
Yılmaz Yüksel
C.Oktay Çağlar
Şarkı
Düyek
Bir bahar sabahı yeşil kırlarda
Hicaz
Bilge Özgen
T. Başer Üçok
Şarkı
Düyek
Bir bakıp gözlerime her şeyi anlarsın ya
Hicaz
Avni Anıl
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Bir bakış bir gülüş aklımı alan
Hicaz
Metin Everes
Ertuğrul Akçaylı
Şarkı
Aksak
Bir bakışı aşk sanıp hemen kapıldın gönül
Hicaz
İsmail Akçapınar
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Bir bakışla başka bir âlem yarattın sen bana
Hicaz
Sâdi Hoşses
_
Şarkı
Müsemmen
Bir bakışta beni mest etti gözün nazlı kadın
Hicaz
Şükrü Tunar
Vehbi Bey
Şarkı
Aksak
Bir ben olurdum ortalarda bir de yağmur damlaları
Hicaz
Câvit Ersoy
Ümran Soylu
Şarkı
Sofyan
Bir bir geçiyor sevgililer gözleri yaşlı
Hicaz
Şükrü Tunar
Yusuf Ziyâ Ortaç
Şarkı
Aksak
Bir cevap ver Allah'ım kalbimin feryadına
Hicaz
Cemalettin Turan
Fevzi Şahingöz
Şarkı
Aksak
Bir çağrına bin cân ile gelirim
Hicaz
Avni Anıl
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Sofyan
Bir çiçeği bir de seni
Hicaz
Bilge Özgen
Bahri Sohtorik
Şarkı
Sofyan
Bir çiçek açıldı Bilalözü'nde
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Karacaoğlan
Şarkı
Aksak
Bir çiçekten yaz umarken geldi eyvâh sonbahar
Hicaz
Burhan Durucu
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Bir damla yeter bana deryâsında gözüm yok
Hicaz
Nezahat Soysev
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Bir değil bin övgü yazılsa sana
Hicaz
Mahmut Oğul
Gönül Şen
Fantezi
Düyek
Bir değil bin şarkı yapardım sana
Hicaz
Kadri Şarman
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni
Hicaz
Vefik Ataç
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Türk Aksağı
Bir demet çiçekle yanına geldim
Hicaz
Salim Avcı
Kemal Kosif
Şarkı
Düyek
Bir deniz inan ki sevda dediğim
Hicaz
Ferah Çetin
Ömer Kalafat
Şarkı
Düyek
Bir derin kaynaktan gönlüme aktı
Hicaz
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Düyek
Bir duygusun içimde
Hicaz
Uzman Sağlık
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Sofyan
Bir dünyâ yarattım yalnız ikimiz için
Hicaz
Erol Sayan
Taner Şener
Şarkı
Semai
Bir düş mü yalan mıydı
Hicaz
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Yürük Semai
Bir el tuttu şu hummâlı başımı
Hicaz
Ali Şenozan
Aydemir Doğan
Şarkı
Düyek
Bir elem rüzgârı gülşenlere hicran sardı
Hicaz
O. Şevki Uludağ
_
Şarkı
Aksak
Bir garip aşığım bilenim yoktur
Hicaz
Alâeddin Şensoy
İlkan San
Şarkı
Düyek
Bir gece geliver özlemler bitsin
Hicaz
İsmâil Demirkıran
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Bir gececik sevdiğim hâlime gel bak da gör
Hicaz
Fahri Kopuz
Seyfettin Hepşen
Şarkı
Curcuna
Bir gonce-dehen üzdü beni hayli zamandır
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Bir gönül kervanında sevdalı bir köleyim
Hicaz
Amir Ateş
Ceyhun Savaşan
Şarkı
Düyek
Bir gönül şarkısı söylesem sana
Hicaz
Nezih Gözonar
Selâhattin Lokman
Şarkı
Düyek
Bir görüşte aklım aldı gözlerin o gözlerin
Hicaz
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Sevim Taşbaş
Şarkı
Düyek
Bir görüşte sevdi gönlüm
Hicaz
Süleyman mertkanlı
Sibel Taşbaş
Şarkı
Düyek
Bir görüşte vuruldum öyle güzelsin
Hicaz
Pınar Köksal
Meryem Sevin
Şarkı
Düyek
Bir gül gibisin belki güzelsin daha gülden
Hicaz
Melâhat Pars
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Aksak
Bir gün beni ararsan ben yine seninleyim
Hicaz
Ali Ulvi Baradan
Memduh Özakman
Şarkı
Aksak
Bir gün beni de unut her yalan gibi
Hicaz
Kâmuran Yarkın
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Semai
Bir gün bile anmaz bizi andıklarımız
Hicaz
Rüştü Eriç
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Sofyan
Bir gün gidersen eğer gülüşün bende kalsın
Hicaz
Hüseyin Soysal
Şevki Dinçal
Şarkı
Düyek
Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Sofyan
Bir gün olsun gül bana acılarım çok derin
Hicaz
Nihat Adlim
Füsun Ocakçıoğlu
Şarkı
Düyek
Bir gün senin uğruna yaprak gibi solarsam
Hicaz
Erdoğan Yıldızel
M. Baki Suda
Fantezi
Semai
Bir gün veda edersem sana
Hicaz
Hasan Şanlıtürk
Atılay Erge
Şarkı
Düyek
Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden
Hicaz
Cinuçen Tanrıkorur
Şâir Eşref
Şarkı
Müsemmen
Bir güzel bilirim bir daha bilmem
Hicaz
İsmâil Akçapınar
C. Sıtkı Tarancı
Şarkı
Aksak
Bir güzel gördüm bugün ben yandım âh
Hicaz
Lütfi Bey(Mızıkalı)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir güzel görmüşler bugün burada
Hicaz
İlgün Soysev
Galip Kurdoğlu
Şarkı
Düyek
Bir güzel rüyâ gibi sür'atle geçti vuslatın
Hicaz
Y. Asım Arsoy
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Curcuna
Bir hâlini sorarsan bilmecedir cevâbı
Hicaz
Ali Şenozan
Yahyâ Akengin
Şarkı
Düyek
Bir handenizin zevkini vuslat gibi tattım
Hicaz
İ. Hakkı Özkan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer
Hicaz
Cinuçen Tanrıkorur
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Aksak
Bir inat yüzünden sen dargınlık icâd ettin
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Bir kahkaha attın yine en hızlı sesinle
Hicaz
Zeki Duygulu
Zihni Bey
Şarkı
Sengin Semai
Bir kere baktın kalbimi yaktın
Hicaz
İsmet Nedim
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Bir kerre n'olur şûh-i şenim hem-tenim olsan
Hicaz
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Curcuna
Bir kerre sevdim diye
Hicaz
Kerem Güney
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Sofyan
Bir kez baktın derin derin
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Bir kırık aynada kalmış hayâlin
Hicaz
Sâdun Aksüt
Sâdun Aksüt
Şarkı
Nim Sofyan
Bir kuş olsam pencerene konardım
Hicaz
Kasım İnaltekin
_
Şarkı
Düyek
Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde
Hicaz
Mustafa Uyan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Bir lodos gibi esti sevgin gönlüme
Hicaz
Şâhin Çangal
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
Bir masal bir öykü belki bir roman
Hicaz
Bilge Özgen
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Bir masalmış aşkımız bitti günün birinde
Hicaz
Kanuni Mehmet Öner
Namık Atlı
Şarkı
Düyek
Bir mavilik ortasında yapayalnız
Hicaz
Engin Çır
İkbâl Erdoğan
Şarkı
Düyek
Bir mektup gelse gurbetten
Hicaz
Eyüp Uyanıkoğlu
G. Çiçek Tural
Şarkı
Sofyan
Bir melek-peykersin ey Yusuf-lika
Hicaz
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir nigâh et ne olur hâlime ey gonce-dehen
Hicaz
Şekerci Cemil Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Ağır Aksak
Bir ömür harcadım aşkına kandım
Hicaz
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Düyek
Bir penbe gül adadım bugün şeydâ bülbüle
Hicaz
H. Sadettin Arel
K. Emin Bara
Şarkı
Curcuna
Bir perî-sîmâ melek-ten yâre oldum müptelâ
Hicaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir rüyâ sarhoşluğu içindeyim şimdi ben
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Semai
Bir rüzgâr esti felek mecâlim kesti felek
Hicaz
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Semai
Bir sarışın dilberin edâsına kanmışım
Hicaz
Niyazi Şengül
Cengizhan Altuntaş
Şarkı
Aksak
Bir selmiş hayâtın durmaz akışı
Hicaz
Yusuf Yıldırım
Ahmet Kaçar
Şarkı
Düyek
Bir seni bir gülü öptüm gizlice
Hicaz
Selâhattin İçli
Selâhattin İçli
Şarkı
Evfer
Bir seni gördü gözüm başkaları yalanmış
Hicaz
İsmâil Demirkıran
Hüceste Aksavrın
Şarkı
Düyek
Bir sevdâ geldi başıma
Hicaz
Dede Efendi
_
Köçekçe
Aksak
Bir sır gibi sakladım yıllarca inan seni
Hicaz
Necip Altın
Hatice Yücel
Şarkı
Sofyan
Bir sonbahar günüydü bırakıp da gidişin
Hicaz
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Semai
Bir tânem orkidemsin içimde
Hicaz
Mûsa Kumral
Yalçın Doğan
Şarkı
Düyek
Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi
Hicaz
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Bir tatlı söz bir güler yüz gelmiyor ki
Hicaz
Mustafa Malay
Hasan Karakuş
Şarkı
Düyek
Bir tatlı tebessüm ile gel gönlümü şâdet
Hicaz
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Bir tutam acıya katlanır elbet
Hicaz
Necdet Varol
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Sofyan
Bir tutam saç getirdi eski yılları geri
Hicaz
M.Sabri Akçagül
Mukadder Özakman
Fantezi
Semai
Bir uçan halım olsa
Hicaz
Bilge Özgen
İ. Behlül Pektaş
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Bir umut çiçeğidir sır dolu papatyalar
Hicaz
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Şarkı
Semai
Bir uzun yıl sanki günler sensiz akşam olmuyor
Hicaz
Danyal Mantı
_
Şarkı
Müsemmen
Bir yanardağ bir alev gönlümdeki aşkımız
Hicaz
Vedat Çetinkaya
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Semai
Bir yangına koşar gibi nedir bu hız bu ne telaş
Hicaz
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
Bir yar sevdim etekleri yeldirme
Hicaz
Bahri Altıntaş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Bir yaz gününden beri tutmadım ellerini
Hicaz
İsmâil Ötenkaya
Cumâli Karataş
Şarkı
Aksak
Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız
Hicaz
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Curcuna
Bir yudum sevgi bir yudum mutluluk
Hicaz
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Düyek
Bir yüce dağ düşün işte öylesin
Hicaz
Fâruk Şâhin
Halil Soyuer
Fantezi
Sofyan
Bir yüce dağ düşün işte öylesin
Hicaz
Yılmaz Pakalınlar
Halil Soyuer
Fantezi
Sofyan
Bir yüce dağ düşün işte öylesin
Hicaz
Muzaffer Özpınar
Halil Soyuer
Şarkı
Sofyan
Bir zâlimin ardından şu dünyanın kahrından
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
Bedri Appak
Şarkı
Raks Aksağı-Aksak
Bir zamanlar beni de çok seven biri vardı
Hicaz
Rüştü Eriç
Belgin Gül
Şarkı
Sofyan
Bir zamanlar sevgi dolu gönlüm vardı
Hicaz
Alâeddin Şensoy
Necâti Dilsizoğlu
Şarkı
Aksak
Bir zamanlar şevk-i cuşâcûş olan
Hicaz
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Curcuna
Bir zarar gelmiş mi ey rûh-i revân benden sana
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Biraz bekle biraz sabret
Hicaz
Kaya Öztaş
Kaya Öztaş
Şarkı
Curcuna
Birdenbire başlar yaz yağmurları
Hicaz
Sâlih Berkmen
Ali Akmanlar
Şarkı
Düyek
Birinci sevdiğim ilk gözağrımdı
Hicaz
Gündoğdu Duran
Mesut Çetinkaya
Fantezi
Nim Sofyan
Birinin çeşmi siyâh birinin zülfü zerrin
Hicaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Birkaç gündür gönlümde yeni bir hesâbın var
Hicaz
H. Sadettin Arel
Osman Celâl
Şarkı
Müsemmen
Birlikte geçen her günümüz kalbime dolsun
Hicaz
Ümit Gürelman
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım
Hicaz
Ferit Sıdal
Hayri Mumcu
Şarkı
Sengin Semai
Bitmeyen bir gecenin sabahında uyandım
Hicaz
Semahat Özdenses
Semahat Özdenses
Şarkı
Düyek
Bitmez bir gönül yası içimde senden kalan
Hicaz
Hârun Zeki Öztemiz
Hârun Zeki Öztemiz
Şarkı
Düyek
Bitsin artık bu ayrılık dinsin gözde çağlayan sel
Hicaz
Mete Cevahir
Nilgün Aygül
Şarkı
Düyek
Bitsin artık bu çile bu keder bu işkence
Hicaz
Nihat Adlim
Günsel Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Bitti her emel bitti güneşim söndü gitti
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Türk Aksağı
Biz de toz pembe görürdük dünyâyı
Hicaz
Necdet Tokatlıoğlu
Mehmet Karaca
Şarkı
Düyek
Bize bir hoşca nigâr olsa da bir olmasa da
Hicaz
Ali Ulvi Baradan
İ. Hakkı Baradan
Şarkı
Aksak
Boğaziçi şen gönüller yatağı
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Düyek
Bomboş kalıyor her gidenin attığı gönlüm
Hicaz
Şeref Çakar
Ceyhun Savaşan
Şarkı
Düyek
Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim
Hicaz
Muzaffer İlkar
Rahmi Duman
Şarkı
Aksak
Boynunu bükme dolap
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Yürük Semai
Boyu bir bahar dalı dudağı çiçek balı
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Lenk Fahte
Bozuldu lânesi üftâdegânın
Hicaz
Civan Ağa
_
Şarkı
Aksak
Bozuldu revnâk-ı bağ-ı bahârım
Hicaz
Şevkî Bey
Hikmey Bey(Niğde'li)
Şarkı
Curcuna
Bölük bölük turna geçer yüceden
Hicaz
Ferit Sıdal
Kerim Aydın Erdem
Şarkı
Aksak
Böyle kaç yıl geçecek göz yaşlı gönül kırık
Hicaz
Necdet Tokatlıoğlu
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Böyle kurulmuş dünya sevgiler bitmeyecek
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Böyle mahzûn durma ey nûr-ı cemâl
Hicaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Curcuna
Böylesi yaşamak yaşamak değil
Hicaz
Tâhir Sıral
Nedim Saatçioğlu
Fantezi
Düyek
Bu akşam senin için bir şarkı besteledim
Hicaz
Ünsal Silleli
Ü. Silleli - H. Güreş
Şarkı
Düyek
Bu akşam yine neden bakışların derinde
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
F. Edib Baksı
Şarkı
Düyek
Bu aşk sevdâ bir ömür sürecek sanma sakın
Hicaz
Gültekin Aydoğdu
İlkan San
Şarkı
Düyek
Bu bir eski hikâyedir
Hicaz
İsmâil Ötenkaya
Aydemir Doğan
Şarkı
Düyek
Bu da varmış kaderinde Ziyâ bey
Hicaz
Yılmaz Karakoyunlu
Halil Soyuer
Şarkı
Sofyan
Bu duraksız hüzün neden
Hicaz
Yılmaz Pakalınlar
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Bu dünyadan neler çektin gönül
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Devr-i Hindi
Bu gece ağlayarak hatırladım hep seni
Hicaz
Teoman Önaldı
_
Şarkı
Düyek
Bu gece İstanbul sessiz ve sakin
Hicaz
Hüseyin Soysal
Kadir Yaralı
Şarkı
Düyek
Bu gönül iyinin güzelin yeridir
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Semai
Bu hayâtın yükünü kalbimde taşıyamam
Hicaz
Erdoğan Berker
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Semai
Bu haydutlar birer aptal
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Nim Sofyan
Bu kısa ömür geçmede bak aşkımı yadet
Hicaz
Vural Çebi
Vural Çebi
Şarkı
Sengin Semai
Bu ne acı bu ne keder sus kalbim sus artık yeter
Hicaz
Necdet Tokatlıoğlu
Mehmet Karaca
Şarkı
Sofyan
Bu ömürden bu çekilmez çileden
Hicaz
İ. Hakkı Fencioğlu
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Bu resmimi bayram günü çekmişim
Hicaz
Alâeddin Şensoy
Sâdettin Kaplan
Şarkı
Sofyan
Bu sabah da yine sensiz uyandım
Hicaz
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Curcuna
Bu sevdâ böyle bitmez
Hicaz
Metin Everes
Münire Aksaray
Şarkı
Aksak
Bu sevdâ böyle gitsin
Hicaz
Adem Şâhin
Neclâ Peker
Şarkı
Düyek
Bu sevdâlı gönülden bir güzel geldi geçti
Hicaz
Mustafa Töngemen
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Bu sevdâya düşeli ben aşka şiir yazar oldum
Hicaz
Hüseyin Aydınkaya
Hüseyin Yurdabak
Şarkı
Düyek
Bu sonbahar günümde içimde aşk yağmuru
Hicaz
İsmâil Ötenkaya
İsmâil Ötenkaya
Şarkı
Düyek
Bu şarkı senin için gönülden kopup geldi
Hicaz
M. Reşat Aysu
Yâsemin Balkan
Şarkı
Düyek
Bu tükenmez yolları nasıl olup geçmişim
Hicaz
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Bu virâne gönlümde bitmez heyecansın sen
Hicaz
Ünsal Silleli
Ergüder Öktem
Şarkı
Düyek
Bu yara başka yara
Hicaz
Muzaffer İlkar
Zeki Uluruh
Şarkı
Düyek
Bu yerler ne füsunkârdı
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Bu zamanın güzelini öyle zorki anlatmak
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Sofyan
Bugün de bir haber gelmedi
Hicaz
Câvit Ersoy
Hasan Karakuş
Şarkı
Nim Sofyan
Bugün gönlüm hoş ise
Hicaz
M.Sabri Akçagül
Bekir Mutlu
Şarkı
Aksak
Bugün tüm şarkıları bizim için dinledim
Hicaz
İlgün Soysev
Miyaser Gülşen
Şarkı
Sofyan
Bulmadı âşık devakâr dildeki bu yâreye
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Bulutlar arasından bahtına yıldız doğsun
Hicaz
Fahri Bildik
Cemâlettin Turan
Şarkı
Düyek
Buna "hayat" denirse bu fakirde yaşıyor
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Buna er meydanı derler bunda söz olmaz
Hicaz
_
_
Türkü
Aksak
Bunca demdir hasretliğin çekerim
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Bunca sanatkâr aşkının delisi
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Bundan sonra sevmek yok
Hicaz
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Nim Sofyan
Bursa'lının gözlerine hayran oldum ben
Hicaz
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Curcuna
Buyruğun tut rahmanın tevhîde gel tevhîde
Hicaz
Şahabettin Efendi(Şeyh)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Bükme dudağını öyle bir tânem
Hicaz
Erol Güldiken
H. Nusret Zorlutuna
Şarkı
Düyek
Bülbül gibi bir gül için âh eder oldum
Hicaz
_
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bülbül güle konar öter
Hicaz
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Nim Sofyan
Bülbül gülün kokusuna kandı
Hicaz
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Düyek
Bülbül misali lehçenin güller açılmış bahçenin
Hicaz
Ertuğrul Ottekin
Azmi Aytaç
Şarkı
Raks Aksağı
Bülbül ne gezersin Çukurova'da
Hicaz
_
_
U.H.
Serbest
Bülbül yetişir ağladığın bir gül için mi
Hicaz
Ahmet Uzel
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Aksak
Bülbül yetişir ağladığın bir gül için mi
Hicaz
Ali İçinger (Bülbülî Ali)
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Türk Aksağı
Bülbül-i şûrîdeyim gülden nasîbim var benim
Hicaz
H. Sadettin Arel
Osman Dede (Sîneçâk)
Durak
Durak Evferi
Bülbüller gibi çiler mutlu gönül şen gönül
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Bülbüllerin âh ettiği bir yaz gecesinde
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Curcuna
Bülbülün çilesi olsa da gülden
Hicaz
İ. Halil Taşkent
İlkan San
Şarkı
Düyek
Bülbülün çilesi yanmakmış güle
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Semai
Bütün sözler yarım kalmış
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
Ümit Gürelman
Şarkı
Curcuna
Bütün sözler yarım kalmış
Hicaz
Necip Gülses
Ümit Gürelman
Şarkı
Curcuna
Büyülemiş gibi bu sevda beni
Hicaz
Yılmaz Yüksel
M. Emin Baysal
Şarkı
Sofyan
Câm-ı aşkınla hemân şûride-ser bir ben miyim
Hicaz
Hacı Sâdullah Ağa
_
Beste
Zencir
Camlarda nakışlar belirirken yine yer yer
Hicaz
Cinuçen Tanrıkorur
G. Fahri Tüzün
Fantezi
Aksak
Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n'erlerem
Hicaz
Aslan Hepgür
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Can evimden yaralanmış
Hicaz
Ali Şenozan
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr ü perîşân
Hicaz
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar
Hicaz
Sâdun Aksüt
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Cânâ nihansın cân ü teninden
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Cânân beni yâd etmiyor
Hicaz
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Curcuna
Cânân mı gönül derdime dermân olacaktır
Hicaz
Hasan Esen
Ümit Gürelman
Şarkı
Curcuna
Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu
Hicaz
Erol Köker
Ali Rızâ Avni(Tınaz)
Beste
Darbeyn
Canda misâfir Tanrıyı hoş tut
Hicaz
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
İlahi
Sofyan
Canım dağlar kuzum dağlar
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Canım kadar sevdiğim
Hicaz
İ. Halil Taşkent
Mehmet Cem Yiğit
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Canım sevginle ben dolup taştıkça
Hicaz
Selâhattin Sağlam
Hedise Işıtan
Şarkı
Aksak
Canımda taşırım taşırım seni
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Şâhin Çandır
Şarkı
Sofyan
Canlar vatanından kopup hicrân ile geldim
Hicaz
Kâzım Uz (Muâllim)
Ken'an Rifâî
Nefes
Düyek
Cefâdan hiç usanmazsın
Hicaz
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Curcuna
Cemâlin benziyor ay'a kara kaşların yay'a
Hicaz
Ûdî Serkis Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Cemâlin nûruna nisbet güneş bir nûr-i bî-ferdir
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
Sezâî
Tevşih
Evsat
Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın
Hicaz
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Cemreler düşünce gelirim diye
Hicaz
Pınar Köksal
Berran Yalçın
Şarkı
Sofyan
Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların
Hicaz
Kâni Karaca
H. İbrahim Akçam
Şarkı
Devr-i Hindi
Cevr-i hicrin artırır feryâdımı
Hicaz
Kemânî Bülbülî Sâlih Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı
Hicaz
Râkım Elkutlu
Selim Aru
Beste
Düyek
Cevrine yok sînede tâb ü tüvân
Hicaz
Hâfız İbrâhim Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ciğerde nâr-ı hasret açtı dağlar
Hicaz
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Cihan zülfüne vâ-beste
Hicaz
Kemânî Sebuh
_
Şarkı
Aksak
Cihâna mahz-ı rahmettir vücûdun yâ Resûlallah
Hicaz
İsmail Nısfet(Hafız)
Hüseyin Vassaf Bey
İlahi
Düyek
Cihanda biricik sevdiğim sensin
Hicaz
Refik Fersan
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Curcuna
Cihanı hüsnüne meftun eden şûh-i cihansın sen
Hicaz
Zaharya
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Coşar gönlüm coşar gönlüm
Hicaz
Yılmaz Yüksel
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Semai
Çağıran özlemi bir bestede Hicaz oluyor
Hicaz
Yılmaz Yüksel
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Aksak
Çal sevgili udî yine bir şarkı hicazdan
Hicaz
Burhan Durucu
Serdar Öncül
Şarkı
Aksak
Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
İsmail Safâ Bey
Şarkı
Aksak
Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri
Hicaz
Mustafa Sunar
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Yürük Semai
Çâre bul artık yeter şu hâlime
Hicaz
Kemânî Bülbülî Sâlih Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Çâre bulan olmadı bu yâreye
Hicaz
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Curcuna
Çâresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın
Hicaz
Nihat Adlim
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Çarşamba yollarında
Hicaz
_
_
Türkü
Curcuna
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Çehre-i hüznüm kadar sarardı dağlar
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Çehrende baharın açılan gülleri solmuş
Hicaz
M. Niyâzi Ayomak
_
Şarkı
Türk Aksağı
Çek efendim hançerini ko işlesin yâreler
Hicaz
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Çek elini zevk u safâdan
Hicaz
Hanende Mihran Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Çekildim sâkıyâ ben âlem-i aşk u muhabbetten
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Çeksen kendini benden uzak yerlere gitsen
Hicaz
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Çeşm-i âhû bir nigâre
Hicaz
Hilmi Bey(Sâzende-i Hassa)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma
Hicaz
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Çeşm-i mesti lûtf edip etsin nigâh
Hicaz
Hacı Kirâmi Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Çevirsen de yüzün benden
Hicaz
_
_
Şarkı
Aksak
Çıkıp arz-ı cemâl eyle bahâre
Hicaz
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Çıkmadın bir lâhza kalbimden
Hicaz
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Çıkmaz oldu sesin bir haber gelmez
Hicaz
Semih Ataergin
Ercan Akyüz
Şarkı
Curcuna
Çıkmıyor aklımdan veda sözlerin
Hicaz
Dursun Karaca
Dursun Karaca
Şarkı
Düyek
Çıksam şu dağların yücelerine
Hicaz
Arif Sâmi Toker
Orhan Şâik Gökyay
Şarkı
Düyek
Çıktık dam başına kum kayır kayır
Hicaz
_
_
Türkü
Sofyan
Çıktıkca sûz-i dil'den cânâ fegân ü nâle
Hicaz
Hacı Arif Bey(Kanûnî)
_
Beste
Lenk Fahte
Çiçekler takmış başına
Hicaz
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Aksak
Çiçeklerim solmasın güneşim kararmasın
Hicaz
Hüseyin Erbay
Yalçın Benlican
Çocuk Şarkısı
Düyek
Çiçeklerin gözü vardı gözünde
Hicaz
Ömür Gençel
Nedim Saatçıoğlu
Şarkı
Düyek
Çileler dolmayınca
Hicaz
Nazmi Atlığ
_
Şarkı
Semai
Çileli gönüller hep yemin eder yeşile
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Selâhattin Özgü
Şarkı
Düyek
Çisi çisi yağan sensin susuz kalan yüreğime
Hicaz
Erol Ünal Karabıyık
Nâdide Buluç
Şarkı
Düyek
Çok çekti bu bîçâre gönül yârin elinden
Hicaz
Suat İsmail Gürkan
_
Şarkı
Aksak
Çok eski bir yâreyi yeniden tazeledin
Hicaz
İsmâil Demirkıran
Şükrü Yetimoğlu
Şarkı
Düyek
Çok güzelsin amma sevemem seni
Hicaz
Nebahat Üner
_
Şarkı
Sengin Semai
Çok koştum ardından biraz da sen koş
Hicaz
Ferhat Sarmusak
Ferhat Sarmusak
Şarkı
Aksak
Çok nârinsin çok kibarsın
Hicaz
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
Çok yaşa sen Ayşe
Hicaz
M. Sabahattin Ezgi
M. Sabahattin Ezgi
Şarkı
Nim Sofyan
Çok zamanlar ben yaşattım serseri vicdânımı
Hicaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Çoktan beri gönlümdeki yârem yine azdı
Hicaz
Fahri Gürsoydan
_
Şarkı
Curcuna
Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Çoktandır uzak kalmış iken sözlerinizden
Hicaz
İsmet Kocabeyler
Hâşim Nezihi Okay
Şarkı
Aksak
Çoktur gönülde dağ-ı melâlim
Hicaz
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Çözemedim gönlümü gözlerinden
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Çözülür gibi değil gönlümdeki bu düğüm
Hicaz
Yener Topaloğlu
Yener Topaloğlu
Şarkı
Düyek
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Hicaz
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Dağda tavşanlar uyur ninni
Hicaz
Tanbûri Cemil Bey
_
Ninni
Sofyan
Dağılan saçlarını yine eller tarasın
Hicaz
Selçuk Kurt
Selçuk Kurt
Şarkı
Curcuna
Dağlar arasında bir pınar görsen
Hicaz
Bilge Özgen
Semiha Nurova
Şarkı
Nim Sofyan
Dağlar dağlar viran dağlar
Hicaz
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar
Hicaz
Zeki Duygulu
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Sofyan
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ'm seni
Hicaz
İ. Halil Taşkent
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ'm seni
Hicaz
Kutbî Dede
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Dağların mazısı var, alnımın yazısı var
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Reşad Özpirinççi
Şarkı
Aksak
Daha kaç yıl gözlerim yollarına bakacak
Hicaz
Hasan Dede Dinç
Mehmet Erbulan
Şarkı
Aksak
Dâim etsin Hazret-i Sultan Hamid Hanı Hüdâ
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Dua
Semai
Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak
Hicaz
Suat Yıldırım
Musa Kalkınç
Şarkı
Nim Sofyan
Dalgın halin gizleyemez sevgini
Hicaz
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Çocuk Şarkısı
Semai
Dalgındı siyah gözlerin ilk gördüğüm akşam seni
Hicaz
Ali Şenozan
Hüseyin Tansever
Şarkı
Sofyan-Düyek
Dalından koparılmış güller gibiyiz
Hicaz
Selâhattin Altınbaş
Y. Nesrin Aksoyer
Şarkı
Düyek
Dalıp gitmelerin boşuna değil
Hicaz
Necip Gülses
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Semai
Dallar çiçek çiçek güller tomurcuk
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Rüştü Şardağ
Şarkı
Düyek
Damarlarımda dolaşan kansın
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Ayhan İnal
Şarkı
Düyek
Dâver-i aşr-i Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hicaz
Rıfat Bey(Sermüezzin)
Kâzım Paşa
İlahi
Düyek
Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler
Hicaz
Bilge Özgen
İlter Yeşilay
Şarkı
Düyek
Değdi saçlarıma bahar gülleri
Hicaz
Bekirof (Azerî)
_
Şarkı
Semai
Değişmiyor kaderim günlerim derd içinde
Hicaz
Nihat Adlim
Hakkı Günal
Şarkı
Aksak
Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret
Hicaz
Hâfız Ahmet Efendi
Dede Efendi
Beste
Frenkçin
Deli gönül gafil olma gözün aç
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
Deli gönül gezer gezer gelirsin
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Karacaoğlan
Şarkı
Düyek
Delice bir oyun bu aşk oyunu
Hicaz
Ergüder Öktem
İlkan San
Şarkı
Düyek
Deliler gibi sevdi heder etti ömrümü
Hicaz
Bilge Özgen
İsmail Koçar
Şarkı
Düyek
Demedim hicrânımı ellere yarar diye
Hicaz
Şükrü Tunar
H.Derviş
Şarkı
Curcuna
Demem cânâ beni yâd et
Hicaz
Şevkî Bey
Hamdi Bey
Şarkı
Curcuna
Deniz alır yıldızları koynuna
Hicaz
Suat Yıldırım
Fatma Onur
Şarkı
Nim Sofyan
Deniz geçtim düz yürüdüm dağ aştım
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Necdet Rüştü Efe
Marş
Sofyan
Deniz gibi dalgalı ardımda kalan yıllar
Hicaz
Selâhattin Altınbaş
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Denizde bir hüzün var
Hicaz
Yaşar Bedük
Yaşar Bedük
Şarkı
Düyek
Derde düşsem ey tabîbim
Hicaz
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Derdi aşkım ızdırabım inleyen tanbûr olur
Hicaz
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Devr-i Hindi
Derd-i aşkın ben senin bîhûde izhâr eylemem
Hicaz
Şeref Çakar
Şeyh Gâlip Dede
Şarkı
Ağır Aksak
Derd-i aşkın vâsıl olmuştum nekahat devrine
Hicaz
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Aksak
Derd-i aşkın yaktı beni yâ Muhammed Mustafa
Hicaz
Hüseyin Feyzî Bey
Müştak Efendi (Şeyh)
Tevşih
Düyek
Derdim artar senden ayrılsam
Hicaz
Emin Akan
Emin Akan
Şarkı
Düyek
Derdimi arz etmeğe ol şûha bir bulmadım
Hicaz
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
_
Şarkı
Sengin Semai
Derdimi bir derin dereye döksem
Hicaz
Ahmet Uzel
Osman Bölükbaşı
Şarkı
Düyek
Derdimi örtmekde bin şevki mikâbım var benim
Hicaz
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Sengin Semai
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim
Hicaz
Şerif İçli
Süleyman Nazif
Şarkı
Ağır Aksak
Derdimin dermânı yok ağlamak istiyorum
Hicaz
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Ağır Aksak
Derdin ne ise söyle güzel saklama benden
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Derdin nedir diye sorma
Hicaz
Mithat Akgökçe
Engin Çır
Şarkı
Aksak
Derdine derman isteyen gelsin
Hicaz
_
Sâmi Efendi
İlahi
Nim Sofyan
Derdinle doldum bilmezem n'oldum
Hicaz
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Nûrî
İlahi
Düyek
Derdnâkim genç yaşımda süretâ ben pek şenim
Hicaz
Asdik Ağa
_
Şarkı
Aksak
Derman budur her derde
Hicaz
Zeki Altun (Hâfız)
Nûri Baş
İlahi
Sofyan
Dert bir değil iki değil üç değil
Hicaz
Erol Özbayram
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Sofyan
Dertli gönül dinle beni
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Deryâda damla olmaz
Hicaz
İsmail Akçapınar
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Deva gelmez belâ gitmez teselli âha kalmıştır
Hicaz
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Curcuna
Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh
Hicaz
Kemâl Tezergil
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Devran olur derde derman
Hicaz
Zeki Altun (Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Dırvana vurdim uçdi
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Türkü
Türk Aksağı
Dıştan viran bağlıyım
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Hasan Alî Yücel
Şarkı
Ağır Aksak
Dikenine katlanmaz gül istersin
Hicaz
Amir Ateş
Mehmet Çağılcı
Şarkı
Sofyan
Dil hanesi mir'at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör
Hicaz
İhsan Bey
Mehmet Nasûhî Efendi
İlahi
Düyek
Dil harâb-ı aşkın oldu nâil-i vuslat diler
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Dil seni kimlere etsem bilemem ben şikâyet
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Dil şâd olacak diye kaç yıl avuttu felek
Hicaz
Avni Anıl
Turgut Yarkent
Şarkı
Düyek
Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz
Hicaz
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Dilberân içre menendim yok ben ancak bahtiyar
Hicaz
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Düyek
Dilde bir bî-çâre aşkın hükmüdür ülfet değil
Hicaz
Fahri Gürsoydan
Fahri Gürsoydan
Şarkı
Müsemmen
Dilde cânım aşkın olsun beni giryân eyleyen
Hicaz
M.Fatih Salgar
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında
Hicaz
S. Ziyâ Özbekkan
F. Ahmet Aykaç
Şarkı
Curcuna
Dilersen hiç açma bu mektubumu
Hicaz
Sâdun Aksüt
Cengizhan Mutlu
Şarkı
Sofyan
Dil-hastaya âgâh-ı diliz n'eyler etıbbâ
Hicaz
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Dili vîran olanın derdi günü gam gibidir
Hicaz
Ertuğrul Ottekin
Azmi Aytaç
Şarkı
Semai
Dilimde aşkın sesi hazin hazin inliyor
Hicaz
Ali Hasırcı
Ali Hasırcı
Şarkı
Curcuna
Dilimde dua gibi okudum seni
Hicaz
Hayriye Edinsel
Hayriye Edinsel
Şarkı
Düyek
Dinmeyen bir sızı var gün boyu sinemde yatar
Hicaz
Şentürk Deveci
Fuat Azgur
Şarkı
Düyek
Dinmiyor gönlümün hıçkırıkları
Hicaz
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Sedat Erdoğdu
Şarkı
Düyek
Diyecekler bu dünyâdan biri vardı geldi geçti
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Orhan Ete
Şarkı
Semai
Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi
Hicaz
Suat Yıldırım
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Dizine yattım uyudum
Hicaz
Hüseyin Soysal
Güngör Özmen
Fantezi
Yürük Aksak
Doğan ayda bile yoktur inan olsun bir eşi
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Doktor dermân kâr etmez
Hicaz
Râdife Erten
_
Şarkı
Curcuna
Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle
Hicaz
Şevkî Bey
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Dolanam şem'ine pervâne gibi ben senin âh
Hicaz
Kara İsmail Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Dolaşır dururum boş yere neden
Hicaz
Avni Anıl
Fethi Dinçer
Şarkı
Curcuna
Doldur kadehi aşk için dudağa değsin
Hicaz
Azmi Tuğrul
Fehâmet Öğün
Şarkı
Aksak
Dolduruyor gönlümü senin sevgin Allah'ım
Hicaz
Kenan Olguncan
M. Asım Göksal
İlahi
Sofyan
Dost deyip sarıldın yâre
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Dostlarım toplanın öldüğüm zaman
Hicaz
Güneş Müftüoğlu
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Düyek
Dosttan haber kim getirir
Hicaz
İ. Halil Taşkent
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Doyamadan çekip gittin anlamadım
Hicaz
Mustafa Malay
Nurten Can
Şarkı
Düyek
Doyamam bir tanem ben bu sevgiye
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
R. Yücel Alayalı
Şarkı
Aksak
Dökülmüş yapraklar toprak sararmış
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
A. Haydar Karahacıoğlu
Fantezi
Düyek
Dökülüp yandı sitemlerle bütün bâl ü perim
Hicaz
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Dönsen artık faydası yok gitmemek vardı
Hicaz
Turan Yalçın
Tûran Yalçın
Şarkı
Düyek
Dört mevsim içinde baharım sensin
Hicaz
Yaşar Bedük
Kaya Öztaş
Şarkı
Düyek
Dudakların günahtır gözlerin yasak bana
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
Tarık Kılıçaslan
Şarkı
Aksak
Duman duman tütüyorum
Hicaz
Bilge Özgen
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Dur şöyle o gözlerle bana bir daha bak
Hicaz
Refik Fersan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Durdurun saatleri saatleri durdurun
Hicaz
İsmâil Ötenkaya
Aydemir Doğan
Şarkı
Nim Sofyan
Duymasın hissetmesin istemem bildiğimi
Hicaz
Ekrem Perk
Nemika Kilerci
Şarkı
Devr-i Hindi
Duysam acıyan kalbimi bir lâhza sesinden
Hicaz
Sâdun Aksüt
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Dün gece ye's ile kendimden geçtim
Hicaz
S. Ziyâ Özbekkan
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Sofyan
Dünyama ışıksın güneşim sensin
Hicaz
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Suat Taşbaş
Şarkı
Sofyan
Dünyâmız güzel dünyâmız bizim
Hicaz
Özgen Gürbüz
Özgen Gürbüz
Çocuk Şarkısı
Aksak-N.Sofyan
Dünyanın cennetine bir şehir kondurmuşlar
Hicaz
Amir Ateş
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Düyek
Düşeli derd-i firâkın ile sevdâya mey'e
Hicaz
Cinuçen Tanrıkorur
Neyzen Tevfik Kolaylı
Şarkı
Aksak
Düşeyim der iken eyvâh vefâlısına
Hicaz
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Düşme yaban ellerine
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
R. Polat Akkoyunlu
Şarkı
Düyek
Düşmesin miskin gönüller zülf-i anber-bûlere
Hicaz
Zaharya
_
Beste
Çenber (Ağır)
Düşse zülfünden arak ruhsâr-ı cânân üstüne
Hicaz
Halil Efendi
Bâkî
Beste
Muhammes
Düştü cânâ âkıbet sevdâ-yı aşk
Hicaz
Hacı Mehmet Efendi
İsmâil Hakkı(Bursavî)
Durak
Durak Evferi
Düştü çün kim Kerbelâ'ya gözleri şehlâ Hüseyn
Hicaz
Veysel Dalsaldı
Şevket
İlahi
Devr-i Hindi
Düştüm gurbet batağına
Hicaz
Necdet Varol
Bahâ Vefâ Karatay
Şarkı
Düyek
Düşünme öyle derin sonu yoktur kederin
Hicaz
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Düyek
Düşüverdim Mecnun gibi dillere
Hicaz
Avni Anıl
Orhan Arıtan
Şarkı
Semai
Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde
Hicaz
_ "Sultan II.Mahmut (Adlî)"
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Şarkı
Aksak
Ederken ol perî-peyker tekellüm
Hicaz
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Aksak Semai
Efgânıma yârim acep imdat edecek mi
Hicaz
İsmâil Demirkıran
Tahsin Bey (Doktor)
Şarkı
Aksak
Efzûn oluyor günden güne hâl-i melâlim
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Eğer gideceksen bana söyleme
Hicaz
Yılmaz Yüksel
Güler Kazmacı
Şarkı
Düyek
Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem
Hicaz
Fahri Kopuz
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Aksak
Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem
Hicaz
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Sofyan
Eğmiş de başını çeşmeye gider
Hicaz
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Türk Aksağı
Ehl-i zevkin neş'esi kaçmış yıkılmış lânesi
Hicaz
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Curcuna
El çek tabib el çek yaram üstünden
Hicaz
Selâhattin İnal
Emrah
Şarkı
Düyek
El çek tabib el çek yaram üstünden
Hicaz
Ali Şenozan
Emrah
Şarkı
Sofyan
El çektim artık her hâtıradan
Hicaz
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Türk Aksağı
El yerine koyamam ilk aşkımsın sen benim
Hicaz
Hüseyin Erbay
Muharrem Kubat
Fantezi
Aksak
Elâ gözlerine kurban olduğum
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Âşık Ömer
Şarkı
Sofyan
Elâ gözlerini sevdiğim dilber
Hicaz
Sadettin Kaynak
Karacaoğlan
Türkü
Düyek-Serbest
Elâ gözlü nazlı dilber koma beni el yerine
Hicaz
Turhan Toper
Karacaoğlan
Şarkı
Düyek
El-aman ey nûr-i dîdem el-aman
Hicaz
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken
Hicaz
Cevdet Çağla
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Eli boş gidilmez gidilen yere
Hicaz
Kâni Karaca
Tâhir-ül Mevlevî
İlahi
Düyek
Elim sensin kolum sen
Hicaz
Muhterem Sezgin
Nejat Sefercioğlu
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Elim sustu telim sustu dil sustu
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Ağıt
Düyek
Elimde sükûtun nabzını dinle
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
N. Fazıl Kısakürek
Şarkı
Aksak
Elinde sımsıcak yâr eli varken
Hicaz
Caner Bakır
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Elini koyma rûy-i âline çek kıskanırım
Hicaz
Halit Bey
_
Şarkı
Aksak
Eller ne derse desin seven gönül unutmaz
Hicaz
Melâhat Pars
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Aksak
Ellerimi boş bıraktın
Hicaz
İsmail Akçapınar
Sevinç Atan
Şarkı
Aksak
Ellerimle elini bir tutabilsem
Hicaz
Süleyman Erguner (Torun)
Süleyman Erguner (Torun)
Şarkı
Sofyan
Ellerin yanında sitem eyleme
Hicaz
Alâeddin Şensoy
Hasan Coşar
Şarkı
Nim Sofyan
Ellerinde kına gözünde sürme
Hicaz
Pınar Köksal
Hayriye Çitoğlu
Şarkı
Düyek
Elmalıya vurgunum aman
Hicaz
Hânende Nasîbe Hanım
Hânende Nasîbe Hanım
Kanto
Nim Sofyan
Eltâfın eğer etmez ise zerrece erzân
Hicaz
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Elvedâ deyip de gittin zannetme
Hicaz
İrfan Özbakır
Şeydâ Temuçin
Şarkı
Sofyan
Elveda diyorsun bir daha düşün
Hicaz
Yılmaz Karakoyunlu
Mehmet Gül
Şarkı
Semai
Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan
Hicaz
Karnik Garmiryan
_
Şarkı
Sengin Semai
En güzel duygularım gençliğim umutlarım
Hicaz
Vedat Çetinkaya
Aşkın Tuna
Fantezi
Semai
Engin bahçelerde söylenen uzun uzun
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Seyfettin Başçıllar
Şarkı
Düyek
Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Entârisi ala benziyor
Hicaz
_
_
Türkü
Raks Aksağı
Erbâbı ile sûziş-i dağa alışırdur
Hicaz
Ebû-Bekir Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Erenlerin cem'inde dolu sundum elimle
Hicaz
_
Yunus Emre
Nefes
Yürük Semai
Erkilet güzeli bağlar bozuyor
Hicaz
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Eser batı karayel açilduk Marmara'ya
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Türk Aksağı
Esîrindir benim gönlüm
Hicaz
Leylâ Saz
Müftüoğlu Ahmed Hikmet
Şarkı
Curcuna
Esiyor sevgi rüzgârı dallarımda
Hicaz
Güner Erman
_
Şarkı
Semai
Eskiden de böylemiydi bu dağlar
Hicaz
Tülây Arıcı
Tülây Arıcı
Fantezi
Düyek
Eskişehir Sarıköy'de yaşar gider Yûnûs Emre
Hicaz
Mümin Salman
Nedim Uçar
İlahi
Semai
Esmâ-i ilâhîye'de bîhad hünerim var
Hicaz
_
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Devr-i Hindi
Esmer tenli ince belli hoş bedenli yüzü benli
Hicaz
Pınar Köksal
Yılmaz Pakalınlar
Şarkı
Nim Sofyan
Estergon Kal'ası
Hicaz
_
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Eşimden ayrıldım gözyaşım durmaz
Hicaz
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Yürük Semai
Eşk ile tahmir olunmuş ehl-i aşkın mâyesi
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Etme bu rütbe nâz şîvekârım
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Etmesin avdet melâl-i intizâr
Hicaz
Şevkî Bey
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Şarkı
Devr-i Hindi
Ettiğim sitemden pişman değilim
Hicaz
Yener Topaloğlu
Kani Soylu
Şarkı
Semai
Evlerinin önü boyalı direk
Hicaz
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Sofyan
Evliyâdan gelen kelâm okunan Kur'an değil mi
Hicaz
_
Kaygusuz Abdal
Nefes
Sofyan
Ey "Can gözün açabilsem"diyenler
Hicaz
H. Sadettin Arel
_
Durak
Durak Evferi
Ey âşıkan ey âşıkan
Hicaz
Mesûd Efendi
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelim
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Himmet Efendi(Kul)
İlahi
Sofyan
Ey bâd-ı sabâ sünbül-i reyhânıma değme
Hicaz
Necmi Pişkin
Âşık Ömer
Şarkı
Aksak
Ey benim gonce gülüm
Hicaz
Refik Fersan
_
Şarkı
Sofyan
Ey büt-i nev-edâ olmuşum müptelâ
Hicaz
Dede Efendi
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Semai
Ey cânım ilham perîm sen iştihârımsın benim
Hicaz
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Düyek
Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma
Hicaz
Medenî Aziz Ef.
Âşık Ömer
Şarkı
Türk Aksağı
Ey çeşm-i âhû hicr ile tenhâlara saldın beni
Hicaz
Dede Efendi
Mehmet Riyâzi Efendi(Kadı)
Beste
Ağır Düyek
Ey çeşm-i siyâh gönlümü müjgânla harâb et
Hicaz
Nezahat Soysev
Râif Sâlih
Şarkı
Aksak
Ey dil diyemem "Yar bana yâr olsan n'olurdu"
Hicaz
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhın
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Düyek
Ey dil-rübâ-yı dil-şikâr
Hicaz
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
_
Şarkı
Düyek
Ey fürûğ-ı mâh-ı hüsn ez rûy-i rahşân-ı şûma
Hicaz
Bolâhenk Nûri Bey
_
Kar
Hafif
Ey garip bülbül diyârın kandedir
Hicaz
Ali Şîrüganî (Dede)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Ey gonce-dehen şerbetine cânımı kandır
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey gönlümün devâsı günler sensiz geçmiyor
Hicaz
İbrahim Yeşildağ
İbrahim Yeşildağ
Şarkı
Düyek
Ey gönül her ne dilersen sende iste sende bul
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Devr-i Hindi
Ey gül-i yektâ-yı gülzâr-ı ümid
Hicaz
Lâtif Efendi
Abdülazîz Efendi
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey güzel sende ki bu esrar nedir
Hicaz
Yılmaz Karakoyunlu
Bekir Salim
Şarkı
Sofyan
Ey Hâlik u ey Lâ-yezâl
Hicaz
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Sultan II.Mustafa (İkbâlî)
İlahi
Sofyan
Ey hevâî meşreb oldun bâisi berbâdımın
Hicaz
Şevkî Bey
Nâbizâde Nâzım Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Ey kaşı-keman etmede aşkın beni nâlân
Hicaz
Rif'at Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Ey ki dosttan âşıkam âşık-ı zârem çi künem
Hicaz
İbrâhim Paşa (Dâmat)
_
Kar
Hafif
Ey meh-i nâzım sana dil bendedir
Hicaz
Osep Ağa (Ebeyan)
_
Şarkı
Düyek
Ey mehlika ey gül-beden
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Semai
Ey nazlı güzel
Hicaz
Ali Rızâ Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Ey rahmeti bol padişâh cürmüm ile geldim sana
Hicaz
Tevfik Kolaylı (Neyzen)
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Ey rûh-i revân dilber-i nâzende vü cânım
Hicaz
Hayri Yenigün
Hayri Tümer
Şarkı
Aksak
Ey saçları tel tel gümüş
Hicaz
Pınar Köksal
Ü.Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Semai
Ey şanlı beldenin kahraman kızı
Hicaz
Sâdettin Kaynak
H. Lâmi Güray
Şarkı
Düyek
Ey yaradan Allah dil sana bendedir
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Ey yârenler bu dünyâda bir gün atlı da yaya da..
Hicaz
M. Nûrettin Selçuk
Niyâzi Damla
Şarkı
Aksak
Eyâ gafil aç gözünü bir bak bu dünyâ hâline
Hicaz
Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde)
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Düyek
Eyledin şeydâ beni ey gül-beden
Hicaz
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
_
Şarkı
Ağır Düyek
Eyledin tatlı sesinle beni ihyâ o gece
Hicaz
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Eyvâh deme dostum güneş alçaldı diye
Hicaz
Yılmaz Karakoyunlu
Fuat Bayramoğlu
Şarkı
Sofyan
Eyyâm-ı safâ geçti diye ağlama bülbül
Hicaz
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden
Hicaz
Hânende Bülbül Ali Bey
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Ağır Aksak
Fecrim güneşim neş'e-i kalbim emelimsin
Hicaz
Abdülkâdir Gökmen
Abdülkâdir Gökmen
Şarkı
Türk Aksağı
Feleği bir pula satsak ne olur
Hicaz
_
_
Şarkı
Aksak
Felek büktü belimi kimden imdat dileyim
Hicaz
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Düyek
Felek erdin mi zulmünle murâda
Hicaz
Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu)
_
Şarkı
Curcuna
Felekten kâm almazsan pişman olursun
Hicaz
Ali Şenozan
Muallâ Anıl
Şarkı
Düyek
Feryâd yükseliyor bugün içimde
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Feyz-i aşkın öyle mûcizdir ki ey rûh-i şebâb
Hicaz
Ekrem Karadeniz
Mahmut Kemal (İbn'ül Emin)
Şarkı
Müsemmen
Fincanı taştan oyarlar
Hicaz
_
_
Türkü
Curcuna
Firâkınla yansa ten yine vuslat dilemem
Hicaz
Avni Anıl
Turgut Yarkent
Şarkı
Düyek
Firâkınla zâlim harâb oldu can
Hicaz
Şevkî Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Aksak
Firkatin aldı bütün neşve-i tâb'ım bu gece
Hicaz
Bîmen Şen
Avram Naum
Şarkı
Ağır Aksak
Firkatinle kan ağlıyor gözlerim
Hicaz
Ûdî Nûri Bey
_
Şarkı
Aksak
Fonda müzik dinde müzik sende müzik ne güzel
Hicaz
Kayhan Şentin
H.Harun Yörgüç
Şarkı
Düyek
Gâh akarken hüznü eyyâm-ı hazânın Göksu'da
Hicaz
Yılmaz Karakoyunlu
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Müsemmen
Gâh mey aradım gâh sevgili gâh san'ata hayran
Hicaz
İ. Baha Sürelsan
Hilmi Özgen
Şarkı
Aksak
Gam u âlâm beni her an safâ vü neş'eyâb eyler
Hicaz
Şevkî Bey
Halid Bey
Şarkı
Aksak
Gam-ı hicranla perîşân ve karanlık kaderim
Hicaz
Kemânî Yorgi Efendi
_
Şarkı
Nim Sofyan
Gamsız yaşarım eğlenirim zevk ederim ben
Hicaz
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Türk Aksağı
Gamzeden hançer takınmış bî-amandır gözlerin
Hicaz
Neyzen Mehmet Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Gamzesi bir tir-i sevdâ dîdeler sayyâd-ı dil
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Garib gönlüm yine ağlar
Hicaz
Kasım İnaltekin
_
Şarkı
Düyek
Garibiz gurbet bize artık bir sıla oldu
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Veli Bakırlı
Şarkı
Yürük Semai
Gariplik tuttu boynumdan büker Mevlâ'ya Mevlâ'ya
Hicaz
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
İlahi
Düyek
Gece gündüz döne döne istediğim Hak'dır benim
Hicaz
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Düyek
Gece gündüz hep karşımda
Hicaz
Burhan Durucu
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Gece gündüz meclis-i meyde gezip
Hicaz
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gece yarısından sonra masmavi bir odada
Hicaz
Akın Özkan
B. Sâdık Yalçın
Şarkı
Nim Sofyan
Geceler bildiğin geceler geğil
Hicaz
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Geceler çok uzun ne olur yanımda olsan
Hicaz
Hasan Soysal
Erol Öztürk
Şarkı
Düyek
Geceler dinliyorsa söyler denizler
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
Şâhin Çandır
Şarkı
Düyek
Geceler karanlık geceler yorgun
Hicaz
Yıldırım Gürses
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Geceler yârim oldu
Hicaz
Haydar Telhüner
_
Şarkı
Sofyan
Geceler yol aldı sabaha doğru
Hicaz
Hüseyin Erbay
Oktay Zerrin
Şarkı
Sofyan
Gecelerden kopup gelen
Hicaz
İlgün Soysev
Leman Subaşı
Şarkı
Sofyan
Gecelerin rüyâsıyız gönüllerin hülyâsıyız
Hicaz
Rüştü Eriç
Ferhat Dikses
Şarkı
Düyek
Geceleyin bir ses böler uykumu
Hicaz
Hasan Soysal
A. Kutsi Tecer
Şarkı
Düyek
Geçer sensiz güzel yıllar
Hicaz
Ömür Gençel
Turgut Çelik
Şarkı
Curcuna
Geçilmez bu sevda dağlardan yüce
Hicaz
İsmâil Demirkıran
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Sofyan
Geçip gitme eller gibi şu gönlümü yol eyleme
Hicaz
İsmâil Demirkıran
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Geçiyor ömrüm ile rûhumun eski neş'esi
Hicaz
Celâl Kıvılcım
_
Şarkı
Aksak
Geçsek bu hüzünden ne kalır sohbetimizden
Hicaz
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Türk Aksağı
Geçti cânıma tîr-i nigehi
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım
Hicaz
Erol Köker
Halûk Recâî
Şarkı
Devr-i Hindi
Geçti rüzgâr gibi solgunluğu bir anda güz'ün
Hicaz
Refik Fersan
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Geh bahr ü gehi habab-ı aşkım
Hicaz
Zekâî Dede
_
Şarkı
Yürük Semai
Gel aç âşık dil sînesin
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Gel bende güzellikten bir daha imtihan ol
Hicaz
Erdinç Çelikkol
B. Kemâl Çağlar
Şarkı
Aksak
Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster
Hicaz
Bîmen Şen
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Sengin Semai
Gel bu yaz şöyle Fenerbahçe'de birkaç gün kal
Hicaz
Refik Fersan
R. Ahmet Sevengil
Şarkı
Aksak
Gel de içme şu dünyanın kahrına
Hicaz
Muzaffer Özpınar
Muzaffer Özpınar
Şarkı
Düyek
Gel dedinde gelmedim mi
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Gel ey cânımın cânânı can evimde cânân ağlar
Hicaz
O. Nûri Özpekel
Nûrullah Erkılıç
İlahi
Sofyan
Gel gir gönlüme gör sen halimi
Hicaz
Necip Gülses
Necip Gülses
Şarkı
Aksak
Gel gör güzelim hâlimi gel gör neye döndü
Hicaz
Rüştü Eriç
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir
Hicaz
Bîmen Şen
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Ağır Aksak
Gel nazlı güzel gel bana can ver gülüşünle
Hicaz
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Şarkı
Türk Aksağı
Gel nazlı kadın aşkımın âlâmını dindir
Hicaz
Mustafa Sunar
Mustafa Sunar
Şarkı
Türk Aksağı
Gel sevgili bir yaz günümüz neş'eli olsun
Hicaz
Orhan H.Öztürk
A. Şevket Bohça
Şarkı
Curcuna
Gel sevgilim gel geçmiyor sensiz hayat
Hicaz
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Şarkı
Yürük Semai
Gel sevgilim son ümit yalnız sendedir artık
Hicaz
Arif Sâmi Toker
F. Edib Baksı
Şarkı
Düyek
Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel
Hicaz
Adnan Koray
A. Refik Altınay
Şarkı
Sengin Semai
Gel üzme beni kaşları çatma güzel kız
Hicaz
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Curcuna
Geldim ekin biçmeye daldım güzel seçmeye
Hicaz
Hamdi Tokay
_
Şarkı
Türk Aksağı
Gelin gidelim Allah yoluna
Hicaz
Mustafa Ef. (Şeyh)
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Gelin gidelim Allah yoluna
Hicaz
İsmail Dede Efendi
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Gelinimiz damadımız daha dün bebektiler
Hicaz
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Şarkı
Sofyan
Gelip geçen ömrümüzde güller varken diken niye
Hicaz
Mustafa Malay
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Gelirim demiştin giderken hani
Hicaz
İrfan Özbakır
Mehmet Erbulan
Şarkı
Curcuna
Gelmeden kış yağmadan kar
Hicaz
Danyal Mantı
_
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Gelmedin bana n'eyledim sana
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Semai
Gelmeseydim âleme hiç görmeseydim ben seni
Hicaz
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gelsem sana artık bu hazan günleri bitse
Hicaz
Mehmet Kurt
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Türk Aksağı
Gemi kalkar sulara akar
Hicaz
_
_
Türkü
Sofyan
Gemilerde tâlim var
Hicaz
_
_
Türkü
Aksak
Gençliğim hayâl meyâl gözümde canlanıyor
Hicaz
İsmail Akçapınar
Ferzan Meriç
Şarkı
Düyek
Gerçek oldu seninle yaşanmamış yıllarım
Hicaz
Ertuğrul Ottekin
Muharrem Gerçeker
Şarkı
Düyek
Geri dönse ah o gençlik bana bir kere daha
Hicaz
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Aksak
Getirir hazzı beraber çayımız ayranımız
Hicaz
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Gideceğim diyorsun nereye gidiyorsun
Hicaz
S. Suphi Soner
Taner Çağlayan
Şarkı
Aksak
Gidem dedim aman yârenlerim darıldı
Hicaz
_
_
Türkü
Devr-i Turan
Giderken ardından ağlayan bendim
Hicaz
Yaşar Bedük
Muharrem Gerçeker
Şarkı
Düyek
Giderken unutmuşsun hayâlin bende kalmış
Hicaz
Avni Anıl
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Düyek
Gidiyorsun yine gel sende arzum kalmasın
Hicaz
Sâdun Aksüt
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Semai
Gilan şehri sen dahi viran kalasın
Hicaz
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Gir semâya zikr ile gel yâne yâne Hû deyû
Hicaz
_
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Giriverdin sessizce kalıverdin gönlünce
Hicaz
Abdülkâdir Salar
Meryem Sevin
Şarkı
Aksak
Git diyorsun iki gözüm herşeyin bir sırası var
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Git ey akan gözyaşım git o cânânıma söyle
Hicaz
S. Suphi Soner
Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî
Şarkı
Curcuna
Gitmek istiyormuş uğurlar olsun
Hicaz
İlgün Soysev
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Nim Sofyan
Gitmiş bakışlarındaki o gülüş
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
C. Sıtkı Tarancı
Şarkı
Düyek
Gittiğin gün sanki dündü
Hicaz
Hüseyin Erbay
K. Şule Özmen
Şarkı
Sofyan
Gittin beni bî-kes gibi hicrâna bıraktın
Hicaz
Ahmet Bey (Piyanist)
_
Şarkı
Sengin Semai
Gittin birşeylerden kaçıyor gibi
Hicaz
Mahmut Koçbay
Taner Çağlayan
Şarkı
Aksak
Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu
Hicaz
İ. Safa Olcay
Yâkup Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Gittin de bıraktın beni aylarca kederde
Hicaz
M. Nûrettin Selçuk
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Yürük Semai
Gittin dönersin diye gözüm yollarda kaldı
Hicaz
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Curcuna
Gittin uzaklara çaresiz kaldım
Hicaz
Ferit Sıdal
Osman İper
Şarkı
Düyek
Goncalardan goncasın sen
Hicaz
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Müsemmen
Gonce-i nâzende hâli gülşen-i ikbâl iken
Hicaz
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Göğsümden kaçıp gittin
Hicaz
Refik Fersan
_
Şarkı
Sofyan
Göklerden boşalır gönlüme doğru
Hicaz
Nezahat Soysev
Şule Özmen
Şarkı
Aksak
Gökyüzüm olsan seni dağ gibi sevsem
Hicaz
Ahmet Dalkılıç
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Gölgelendi yine sular hayâlin kaldı derinde
Hicaz
Edip Kayhan Özışık
E. Kayhan Özışık
Şarkı
Düyek
Gölgene kondu gönül al avut vurma sakın
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
İkiz Aksak
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Semai
Gönlü sermiş âşık yere
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Gönlüm böyle bir aşka isyan ediyor
Hicaz
Hüseyin Erbay
Gökhan İpek
Şarkı
Sofyan
Gönlüm her an simsiyah bakışlarınla eriyor
Hicaz
Kâmuran Yarkın
Kâmuran Yarkın
Fantezi
Değişmeli
Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar
Hicaz
Ahmet Hatipoğlu
N. Fazıl Kısakürek
Şarkı
Düyek
Gönlüm onu göğsündeki benden tanıyordu
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Türk Aksağı
Gönlüm sevdalarla hep gözüm yaşlarla dolu
Hicaz
Bertan Üsküdarlı
Bertan Üsküdarlı
Şarkı
Düyek
Gönlüm yanıyor hasretinin kor ateşinden
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Curcuna
Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n'oldu
Hicaz
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Türk Aksağı
Gönlüm yeniden düştü benim âteş-i aşka
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Gönlüm yine bir şûh-i cefâ-pîşe ye aktı
Hicaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Hicaz
Ş. Ayhan Özışık
Sâdık Şendil
Şarkı
Düyek
Gönlümde hazânı erken gördüm
Hicaz
İlgün Soysev
Nûrettin Baykal
Şarkı
Düyek
Gönlümde tutuşmuş bu büyük yangını söndür
Hicaz
Hasan Esen
İ.Nedim Güntel
Şarkı
Sengin Semai
Gönlümdeki yangında tutuşmuş yanıyorsun
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Gönlümse eğer istediğin al senin olsun
Hicaz
M. Nafiz Irmak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sengin Semai
Gönlümü aldın güzel kalbimi çaldın güzel
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Düyek-Sofyan
Gönlümü avutamadım
Hicaz
Ferit Sıdal
Hüseyin Aydın Kaya
Şarkı
Düyek
Gönlümü gözlerinle kalbimi sözlerinle
Hicaz
Şâhin Çangal
Şâhin Çangal
Şarkı
Düyek
Gönlümü ihyâ eden günden güne sensin benim
Hicaz
Klârnetçi İbrâhim Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Gönlümü kaptırdım bir güzel gözlüye
Hicaz
Erdinç Çelikkol
M. Aziz Bolel
Şarkı
Düyek
Gönlümü mir'at-ı hüsnün seyri hayran eyledi
Hicaz
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönlümün içindedir gözden ırak sevdiğim
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Gönlümün içindeki sevgi midir bilmem ki
Hicaz
Doğan Tamer Akbaş
Doğan Tamer Akbaş
Şarkı
Düyek
Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum
Hicaz
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Şarkı
Düyek
Gönlümün zinciri koptu kopacak
Hicaz
Korkut Samancı
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Düyek
Gönlünü versen bana
Hicaz
Burhânettin Deran
Burhanettin Deran
Şarkı
Sofyan
Gönül aylarca ateşli aşkınla ...
Hicaz
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Aksak
Gönül bilmez gönül bilmez
Hicaz
Nihat Adlim
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Aksak
Gönül bir aşinâ bulsa yeni bir âleme dalsa
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Gönül denen bir kuşum var
Hicaz
Caner Bakır
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Gönül derdiyle ah eyler derinden
Hicaz
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Curcuna
Gönül desem çiçek sanır
Hicaz
Ömür Gençel
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Gönül dizginlerin elimde olsa
Hicaz
Vedat Özdemir
Vedat Özdemir
Şarkı
Sofyan
Gönül geçmiş baharı an
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Gönül gel gitme gurbete
Hicaz
Sâdi Hoşses
Karacaoğlan
Şarkı
Sofyan
Gönül genç duruyor beden takatsiz
Hicaz
Hüseyin Soysal
Kadir Yaralı
Fantezi
Düyek
Gönül giryân ü nâlândır senin derd-i firâkınla
Hicaz
Mûsa Süreyyâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Gönül hayrân oluptur aşk elinden
Hicaz
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah
Hicaz
Doğan Ergin
Abdülkadir Keçeoğlu
İlahi
Fahte
Gönül kazanılır zaptedilemez
Hicaz
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Şarkı
Sofyan
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin
Hicaz
Muzaffer İlkar
Şemsi Belli
Şarkı
Nim Sofyan
Gönül sana çöl suya hasret kalmış susuyor
Hicaz
Burhan Durucu
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Gönül verdim bir zâlime
Hicaz
Ali Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Aksak
Gönül vermek dillerde kolay
Hicaz
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Aksak
Gönül yarasından acı duyanlar
Hicaz
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Gönül yine inandın sen bir çapkına tutuldun
Hicaz
Ö. Ulaş Doğanoğlu
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
Gönül yolu dar geldi
Hicaz
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Sofyan
Gönülde firâkın bana gam oldu
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Gönülde söyleniyor o en güzel şarkılar
Hicaz
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
Gönüldeki tomurcuklar güldür geçilmez
Hicaz
Amir Ateş
Necâti Çağırıcı
Türkü
Aksak
Gönülden bağlıydım sana yakındım
Hicaz
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Mehmet Ulusoy
Şarkı
Aksak
Gönülden bağlıyım sevgili sana
Hicaz
Türkân Öncü
Türkân Öncü
Şarkı
Semai
Gönülden hâtır-ı viran gülmedi gitti
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Gönüller yakıcı hercâî zâlim
Hicaz
_
_
Köçekçe
Serbest
Gönüllerde taht kurdun oldun gerçek bir ece
Hicaz
Akın Özkan
Akın Özkan
Şarkı
Düyek
Gör ne hâle koydu beni yavrucağım ayrılık
Hicaz
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Curcuna
Gördüğü her dilbere sevdayla bağlandı gönül
Hicaz
Ahmet Özkök
Ali Bektaş
Şarkı
Devr-i Hindi
Gördüğüm günden beri mecburunum bilmez misin
Hicaz
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Müsemmen
Gördüm onu solmuş ne ipek saç ne güzellik
Hicaz
Hasan Şanlıtürk
H. Şinasi Önol
Şarkı
Düyek
Göreli gül yüzünü a canım
Hicaz
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Aksak
Görmedim ömrümün âsûde geçen bir demini
Hicaz
Kadri Şençalar
Kadri Şençalar
Şarkı
Aksak
Görmek için Leylâ'yı Mecnûn çöllerden geçer
Hicaz
İsmâil Demirkıran
Seyfi Güldağı
Şarkı
Düyek
Görmeyip gözlerini vasfına mehrû dediler
Hicaz
Sâdettin Çevik
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Müsemmen
Görmez oldum sevdiğim sen mâhımı
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Görmüşüz âteş-i sûzânını bilmez değiliz
Hicaz
Ali Rızâ Bey
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Görsem yüzünü gözünden nur saçılır
Hicaz
Nebahat Üner
_
Şarkı
Sofyan
Görüp hâl-i perîşânım
Hicaz
Osep Ağa (Ebeyan)
_
Şarkı
Düyek
Gösterir ebr-i şitâdan başka tâb
Hicaz
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Gösterirken rûy-i zerdim derd-i mâfibâlimi
Hicaz
Nevres Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Süleyman Nahîfî Efendi
Yürük Semai
Yürük Semai
Gözler gözlerden ayrı
Hicaz
Ramazan Selçuk Esen
Engen Çır
Şarkı
Sofyan
Gözler gözlerden ayrı
Hicaz
Cengiz Cermen
Engin Çır
Şarkı
Aksak
Gözler var anlamlı derin iz gibi
Hicaz
İlgün Soysev
Ali Rıza Çopur
Şarkı
Sofyan
Gözleri gülünce güneş doğardı
Hicaz
Sâdi Hoşses
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Sofyan
Gözlerim daldı gitti bir rüyâ denizine
Hicaz
Rüştü Eriç
H. Fahri Ozansoy
Şarkı
Düyek
Gözlerim onu arar dudağım onu sorar
Hicaz
Suat Yıldırım
Sâmi Derintuna
Fantezi
Sofyan
Gözlerim yaş doldu gülemiyorum
Hicaz
Ümit Gürelman
Ümit Gürelman
Şarkı
Curcuna
Gözlerim yıllardır bir gün gülmedi
Hicaz
Şahin Çangal
Şahin Çangal
Şarkı
Sofyan
Gözlerim yollarda geçti kaç bahar
Hicaz
İlgün Soysev
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Gözlerimde hayâlin ve gönlümde hâtıran
Hicaz
Nihat Adlim
Yusuf Merçil
Şarkı
Düyek
Gözlerimden boşalan damla damla yaşımla
Hicaz
Amir Ateş
G. Hamza Berkay
Şarkı
Düyek
Gözlerimden dökülen yaşlar kurudu
Hicaz
İlgün Soysev
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Aksak
Gözlerimden dökülen yaşları sen sileydin
Hicaz
Hamit Bahar
_
Şarkı
Aksak
Gözlerimden yüzün kulaklarımdan sesin
Hicaz
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Şarkı
Düyek-Semai
Gözlerime bakma hiç kendini göremezsin
Hicaz
Ünsal Silleli
Mehmet Erbulan
Şarkı
Semai
Gözlerime hüzün çöktüğü zaman
Hicaz
Dursun Karaca
A. Birgül Yılmaz
Şarkı
Düyek
Gözlerimin bebeğinde kalbimin gizli yerinde...
Hicaz
Alâeddin Şensoy
Kâmil Başaran
Şarkı
Düyek
Gözlerimin önünde güzelliğin var inan
Hicaz
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Barış Nural
Şarkı
Düyek
Gözlerin gönlümü öyle yaktı ki
Hicaz
H. Kamran Ayıkgezmez
H. Kamran Ayıkgezmez
Fantezi
Düyek
Gözlerin gözlerimde tutuşuyor yanıyor
Hicaz
S. Süha Ansen
Güner Ceylân
Şarkı
Nim Sofyan
Gözlerin kömür senin bakışın ömür senin
Hicaz
Avni Anıl
Cemal Atayman
Şarkı
Aksak
Gözlerin neler söyler bakışından bilirim
Hicaz
İsmâil Akçapınar
Şinâsi Özdenoğlu
Şarkı
Sofyan
Gözlerinde sürmeler saçlarında örmeler
Hicaz
Aydın Tekindor
Sâmi Derintuna
Şarkı
Aksak
Gözlerinde uyku tülü uyu yavrum yavrum uyu
Hicaz
Câvit Ersoy
Sâdettin Kaplan
Çocuk Şarkısı
Düyek
Gözlerinden dökülen sevdanı saklama yar
Hicaz
Turhan Taşan
Onur Akay
Şarkı
Sofyan
Gözlerinden okudum gönlünü kalbim yanarak
Hicaz
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Curcuna
Gözlerini kaldır göğe incecikten rahmet yağar
Hicaz
Cinuçen Tanrıkorur
Mustafa Tahralı
İlahi
Nim Sofyan
Gözlerinin karşısında ben birşeyler olurdum
Hicaz
Fahri Kopuz
İhsan Bey
Şarkı
Curcuna
Gözlerinin yeşili Boğaz'da suya vurmuş
Hicaz
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Nim Sofyan
Gözlerinin yeşilinden büyülenmiş gibiyim ben
Hicaz
Bilge Özgen
Nurşen Aslan
Fantezi
Düyek
Gözlerinle konuşsan benimle
Hicaz
Zekâi Tunca
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Nim Sofyan
Gözüm görmez elim tutmaz
Hicaz
Dursun Karaca
Baha Koçak
Şarkı
Düyek
Gözüm nûru canım benim
Hicaz
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Aksak
Gözümde nem saçımda kar...
Hicaz
İ. Hakkı Fencioğlu
Turgut Çelik
Şarkı
Curcuna
Gözümün bebeği canımdan pek çok sevdim seni
Hicaz
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Ninni
Düyek
Gözümün tükenmez yaşları neden
Hicaz
Edip Erten
_
Şarkı
Düyek
Gözünde yaşlarla gördüğüm zaman
Hicaz
Necdet Tokatlıoğlu
Ömer Umutlu
Şarkı
Düyek
Gözünün rengine bağlansa da bahtım kaderim
Hicaz
Ali Şenozan
Aydemir Doğan
Şarkı
Aksak
Gözyaşımda saklısın ağlayamam ben
Hicaz
Zekâi Tunca
S. Girginer-Z. Tunca
Şarkı
Düyek
Gözyaşlarımı görsen acırsın
Hicaz
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Şarkı
Curcuna
Gurbet akşamlarında hasretinle inlerim
Hicaz
Zeki Müren
_
Şarkı
Düyek
Gurbet el bırakmıyor bende ne buldu bilmem
Hicaz
Burhan Bakışkan
Burhan Bakışkan
Şarkı
Sofyan
Gurbet elde gam yükünü bağlarım
Hicaz
Hâşim bey
_
Şarkı
Oynak
Gurbet elde hatıralar tesellim
Hicaz
Ziyâ Taşkent
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Gurbet ele düşeli söndü umudum
Hicaz
Nihat Adlim
Günsel Çelikoğlu
Şarkı
Semai
Gurbet onulmaz yara kalbimizde kanıyor
Hicaz
Yılmaz Yüksel
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Düyek
Gurbet rüzgarıyla haber saldığım
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Düyek
Gurbette olduğum günlerden beri
Hicaz
Ziyâ Taşkent
Hilmi Nalbantoğlu
Şarkı
Düyek
Gurbette ömrüm geçecek
Hicaz
Atınç Emnalar
Atınç Emnalar
Şarkı
Semai
Gurbetteyim uzaktayım
Hicaz
Yıldırım Gürses
_
Şarkı
Düyek
Gurubu içimde yandı akşamın
Hicaz
M.Ünal Yılmazer
Teoman Bayer
Şarkı
Semai
Gül açarken bahçemde hep
Hicaz
Nihâl Erkutun
Muallâ Anıl
Şarkı
Sofyan
Gül çiçek takar geçer esmerim bakar geçer
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Sofyan
Gül dudağın gül açar aşkına ben dûçar
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Sakil
Gül nihalim kereminden beni mahrum eyleme
Hicaz
Süleyman Yalçın
Süleyman Yalçın
Şarkı
Ağır Aksak
Gül rûyini bûs eylediğim günleri andım
Hicaz
Esin Seçkin
İlhan Seçkin
Şarkı
Aksak
Gül sen gülün olayım
Hicaz
Sâdi Hoşses
Sâdi Hoşses
Şarkı
Düyek
Gülde kalmış hangi mevsim
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Müsemmen
Güldün de gönlüme güller açıldı
Hicaz
Remzi Akansel
Remzi Akansel
Şarkı
Curcuna
Güldürmiyecektin beni öyle neden baktın
Hicaz
Güngör Önder
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Aksak
Gülen gözlerini çok seviyorum
Hicaz
Bilge Özgen
Seyhan Girginer
Şarkı
Düyek
Güller derilir kalpler serilir
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Güller kızarır şerm ile ol gonce gülünce
Hicaz
İbrâhim Ağa
Fitnat Hanım
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
Güller sararır yaz günü gittin diye erken
Hicaz
Fâruk Şâhin
Fâruk Şâhin
Şarkı
Türk Aksağı
Güllerin açılsın ve hiç solmasın
Hicaz
Ali Şenozan
Engin Çır
Şarkı
Nim Sofyan
Gülmedi şu bahtım gülmedi gitti
Hicaz
Sâdi Hoşses
Sâdi Hoşses
Şarkı
Yürük Semai
Gülmedim bir gün bile hasretle gönlüm yaralı
Hicaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Curcuna
Gülmeyi gönlüme hapseden kadın
Hicaz
Muzaffer Ünal
Muzaffer Ünal
Şarkı
Düyek
Gülmezse gülmesin hayatta yüzüm
Hicaz
Mustafa Malay
Nurhayat Sakarya
Şarkı
Sofyan
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor
Hicaz
Rif'at Bey
Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)
Şarkı
Aksak
Gülşen-i zevk-i hayâtın şimdi mehcurlerdeniz
Hicaz
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gülüm seni tanıyorum
Hicaz
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Gülünce gözlerinin içi gülüyor
Hicaz
İrfan Özbakır
Ülkü Aker
Şarkı
Semai
Gülüşerek o yollarda gezerdik kışın
Hicaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Gülüşün başka senin baharlar yazlar gibi
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Aksak
Gülüyorsun güzelim gül güle gülmek yaraşır
Hicaz
Neveser Kökdeş
_
Şarkı
Curcuna
Gümüş saçlarına eğip başımı
Hicaz
M. Nûrettin Selçuk
Vecdi Bingöl
Ninni
Semai
Gün batar bülbül susar güller solar
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Curcuna
Gün be gün yaşanan o hâtırayı
Hicaz
Avni Anıl
İlkan San
Şarkı
Semai
Gün bitmektedir artık bilmem kaç oldu yaşım
Hicaz
Atilla İçli
Erdoğan Ünver
Şarkı
Düyek
Gün doğmadan olsun sabah
Hicaz
Ömür Gençel
Turgut Çelik
Şarkı
Nim Sofyan-Aksak
Gün gelir kalbine sözün geçmezse
Hicaz
Yılmaz Pakalınlar
İlhan Coşar
Şarkı
Düyek
Gün gelir seninle karşılaşırsak
Hicaz
Ziyâ Taşkent
Şeydâ Temuçin
Şarkı
Sofyan
Gün gün bitmede yazık ömrümüzün baharı
Hicaz
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Sofyan
Gün olur belki diner gönlüme dolan bu sızı
Hicaz
Kutlu Payaslı
İhsan Biçici
Şarkı
Aksak
Gün olur birisi beni sorarsa
Hicaz
İlgün Soysev
Eyüp Göksu
Şarkı
Sofyan
Gün olur meltem gibi çöken akşamla gelir
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Taner Çağlayan
Şarkı
Semai
Günden güne rûhum daha yorgun daha argın
Hicaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Gündüzler nerde kaldı bitmiyor hiç geceler
Hicaz
Nihat Adlim
Zeliha Bezen
Şarkı
Düyek
Gündüzleri hülyâmda geceleri rûyâmda
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Şâhin Çangal
Şarkı
Düyek
Gündüzlerimin bir geceden kalmadı farkı
Hicaz
Doğan Ergin
Doğan Ergin
Şarkı
Curcuna
Gündüzüm karanlık gecem uykusuz
Hicaz
N. Halil Poyraz
F. Edib Baksı
Şarkı
Aksak
Gündüzüm karanlık gecem uykusuz
Hicaz
Râkım Elkutlu
F. Edib Baksı
Şarkı
Curcuna
Güneş biraz evvel yüze gülerken
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Güneş doğar olur sabah
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Güneş doğarken çiftçiler
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Marş
Semai
Güneşin o son öpüşünü
Hicaz
Halil Karaduman
Aşkın Tuna
Şarkı
Sofyan
Güneşle beraber söndüğüm akşam
Hicaz
Ferah Çetin
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Düyek
Güneşle beraber söndüğüm akşam
Hicaz
Yıldırım Gürses
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Düyek
Günler değil aylar değil yıllar oldu bekliyorum
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
Erol Karaokur
Şarkı
Sofyan
Günlerdir arayıp sormadın beni
Hicaz
Fâruk Şâhin
Fâruk Şâhin
Şarkı
Düyek
Günleri beklerken yılları buldu
Hicaz
Sâim Küçüktanış
Zâkir Erdoğan
Şarkı
Nim Sofyan
Güz gurbeti değmiş sarı yaprağa
Hicaz
Amir Ateş
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Güz yeli eser eser duman düşmüş dağlardan
Hicaz
Ali Şenozan
Muallâ Anıl
Şarkı
Aksak
Güzel annem benden bir şey saklıyorsun
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Güzel gel aklımı aldın
Hicaz
Dede Efendi
_
Köçekçe
Aksak
Güzel gözlüm şirin sözlüm sevdim âh seni
Hicaz
Özgen Gürbüz
Özgen Gürbüz
Şarkı
Düyek
Güzel sana gönül verdim
Hicaz
Refik Fersan
_
Şarkı
Düyek
Güzele bakması sevaptır derler
Hicaz
Nûrettin Demirtaş
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Güzelim ben seni sevdim seveli
Hicaz
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Aksak
Güzelim gözlüğünü çeşmine tak
Hicaz
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Aksak
Güzellikler şehri İstanbul'dasın
Hicaz
İsmâil Akçapınar
Fâruk Oray
Şarkı
Sofyan
Güzellikte eşin yoktur cihanda
Hicaz
Amir Ateş
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Haber bekliyorum bak yine ben
Hicaz
Gündoğdu Duran
Gündoğdu Duran
Şarkı
Semai
Haber gelmez gönül vîrâne kaldı
Hicaz
Nâci Tektel
_
Şarkı
Curcuna
Haberin yok mu senin ey dil-i zâr
Hicaz
Leylâ Saz
Leylâ Saz
Şarkı
Curcuna
Haberler yollasam seni çağırsam
Hicaz
Bilge Özgen
Mülazım Yıldırım
Şarkı
Düyek
Hadi anlat ne var ne yok diyorsun
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
Fatma Onur
Şarkı
Düyek
Hak şer'leri hayr eyler
Hicaz
_
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Hak Teâlâ der kesîran zikredin
Hicaz
Haydar Akdemir
Haydar Akdemir
İlahi
Düyek
Hak'dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
Yunus Emre
İlahi
Sofyan-Aksak
Hakkın emrin tutalım yasaklardan kaçalım
Hicaz
Sâdun Aksüt
Muhibbî Sefer Efendi
İlahi
Düyek
Hâlâ gelemedim kendime hâlâ
Hicaz
Hüseyin Soysal
Halil Soyuer
Fantezi
Düyek
Hâlâ mı güzel hâlime rahmetmeyeceksin
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Hâlâ o günleri anar mısın
Hicaz
Yılmaz Pakalınlar
Ali Rızâ Coşkundeniz
Şarkı
Düyek
Hâlâ yakar içimi bir kor gibi ateşin
Hicaz
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Hâl-i dili arza yok mecâlim
Hicaz
Bîmen Şen
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Hâl-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beni
Hicaz
Şevkî Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hâlime rahm eyleyip gûş etmedin efganımı
Hicaz
Mardik
_
Şarkı
Ağır Aksak
Halka-i zülfün dili bend eyledi sevdâya âh
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Hamd Allah'a ki eltaf-ı amîm
Hicaz
Ahmet Irsoy
İsmail Hakkı (Bereketzâde)
İlahi
Sofyan
Han bağına kurulmuş aşıkların otağı
Hicaz
_
Hilmi Dede (Baba)
Nefes
Yürük Semai
Hançer-i aşkınla ey yâr gönlüm üzre vurma hiç
Hicaz
Ekrem Güyer
Halil Soyuer
Şarkı
Curcuna
Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz
Hicaz
Selâhattin Altınbaş
Halil Soyuer
Şarkı
Sofyan
Hangi derde müptelâsın çok mu feryâdın gönül
Hicaz
Nihat Adlim
Câvidan Birkan
Şarkı
Curcuna
Hangi neşter ile açtın yaramı
Hicaz
İbrahim Yeşildağ
İbrahim Yeşildağ
Şarkı
Düyek
Hanım hanım şen hanım...
Hicaz
Fahri Kayahan
_
Şarkı
Aksak
Hani ben giderken mahzun kalacak
Hicaz
Ziyâ Taşkent
Erol Kavşit
Şarkı
Semai
Hani bu aşk bitmezdi hiç
Hicaz
Uzman Sağlık
G. Çiçek Tural
Şarkı
Sofyan
Hani saçlarına gül takmıştım ya
Hicaz
İsmâil Ötenkaya
Nihâl Özyüksel
Şarkı
Sofyan
Harâb oldu dil-i nâ-şâd elinden
Hicaz
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Harmandalı efem bakıyor
Hicaz
_
_
Zeybek
Ağır Aksak
Hasret bana zından ediyor şu cihânı
Hicaz
Emin Akan
Emin Akan
Şarkı
Aksak
Hasret ile tükendi gelip geçti bu ömrüm
Hicaz
Erdoğan Berker
Nevin Tali
Şarkı
Düyek
Hasret ile yanarken geçip gitti bir ömür
Hicaz
Mustafa Malay
Sami Derintuna
Şarkı
Sofyan
Hasret odu yaktı ciğerim ey rûh-i âlim
Hicaz
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Aksak Semai
Hasret oluyor gönlüme
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Hasret yaktı can evimi gülemedim gülemedim
Hicaz
Mustafa Malay
Şevki Dinçal
Şarkı
Düyek
Hasret yüreğimi böyle yakınca
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
G. Çiçek Tural
Şarkı
Aksak
Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem
Hicaz
Gevrekzâde Mustafa Ağa
Ârif Hikmet Dede
Beste
Çenber
Hasretim hep artıyor gel gelde gönlüm çağlasın
Hicaz
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Ağır Aksak
Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi
Hicaz
Zeynettin Maraş
Zeynettin Maraş
Şarkı
Düyek
Hasretin bağrımı delip geçiyor
Hicaz
M. Nafiz Irmak
_
Şarkı
Düyek
Hasretin büyüyorken her gün içimde
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Şâhin Çandır
Şarkı
Düyek
Hasretin öğretti bana yanmayı
Hicaz
Ahmet Özkök
Esin Şenkal
Şarkı
Düyek
Hasretin sardı beni kolların saydım
Hicaz
Erdoğan Berker
Selim Uludemir
Şarkı
Düyek
Hasretinin hüsnüyle aşkıma doyamadım ben
Hicaz
Sâlih Berkmen
Galip Uzunca
Şarkı
Düyek
Hasretinle dalıp gittim maziye
Hicaz
S. Suphi Soner
Nilgün Aygül Bingöl
Şarkı
Düyek-Curcuna
Hasretinle geçti yıllar gelmedin hiç dâd'ıma
Hicaz
Niyâzi Şengül
Niyâzi Şengül
Şarkı
Ağır Aksak
Hasretinle yaşayamam sensin benim canım kanım
Hicaz
Turhan Taşan
Sami Derintuna
Şarkı
Sofyan
Hasretle bu şeb dîdelerim kana boyandı
Hicaz
Memduh İmre (Hâfız)
_
Şarkı
Curcuna
Hasretle geçen günlerime ağladı akşam
Hicaz
Ferit Sıdal
Melek Hiç
Şarkı
Türk Aksağı
Hasretle geçti ömrüm baharım hem de yazım
Hicaz
Kadri Şençalar
Ziyâ Polat
Şarkı
Düyek
Hasta kalbimde açılmış kanayan bir yarasın
Hicaz
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Ağır Aksak
Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da
Hicaz
Lem'î Atlı
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Semai
Hastayım yaşıyorum görünmez hayâliyle
Hicaz
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Şarkı
Aksak
Hatıralar bırakmıyor peşimi
Hicaz
Fâruk Şâhin
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Hatıralar birer birer yok oldu içimizde
Hicaz
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Semai
Hatıralar canlandı birer birer gözümde
Hicaz
Selâhattin Sağlam
Celâl Çetin
Şarkı
Düyek
Hâtıralar gecesinde hazların en yücesinde
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Düyek
Hâtıralar saçılmış rûhuma yaprak yaprak
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
M. Müeyyet Berkman
Şarkı
Düyek-Semai
Hatıralar uçuşmuş kaçışmış uzaklara
Hicaz
Selâhattin Altınbaş
Hüseyin Tansever
Şarkı
Aksak
Hatırlamam seni şimdi yanıp da açılan bir gülde...
Hicaz
Hasan Soysal
Nilgün Aygül
Şarkı
Düyek
Hayâl köşkümden içeri girdim ki...
Hicaz
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Hayâl oldu sevgili gönül ızdırâb dolu
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Semai
Hayâlimde nasıl ki hâtıralar bir izse...
Hicaz
Nihat Adlim
Yusuf Merçil
Şarkı
Düyek
Hayâlinle başbaşayım kalbimdir senin yerin
Hicaz
Sâdettin Sonat
Celîle Ayyıldız
Şarkı
Aksak
Hayâlle yaşarken gerçek dünyâda
Hicaz
Teoman Alpay
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Semai
Hayâllerim düşlerim içimde kalsın
Hicaz
İlgün Soysev
Betül Yücer
Şarkı
Düyek
Hayat atlı yaya geçip gidiyor
Hicaz
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Semai
Hayat ne kadar boş ömür ne kısa
Hicaz
İlgün Soysev
Berran Yalçın
Şarkı
Aksak
Hayatımı zehrettin sana oldum köle kul
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Hayatında boş vermedin duyguya
Hicaz
S. Suphi Soner
Salih Suphi Soner
Şarkı
Düyek
Haydi kalk gidelim güzeller başı
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Karacaoğlan
Şarkı
Aksak
Hayli dem pervâsı yoktur yâr bize bigânedir
Hicaz
Şeref Çakar
Ceyda Görk
Şarkı
Düyek
Hazan aldı yine bağ-ı cihânı
Hicaz
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak Semai
Hazan geçti her mevsim
Hicaz
Nihat Adlim
Yusuf Merçil
Şarkı
Aksak
Hazan ile geçti gülşen-i bûstan
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Emrâh
Şarkı
Curcuna
Hazzı duyulmaz oldu nağmelerin
Hicaz
Yaşar Bedük
Muharrem Gerçeker
Şarkı
Nim Sofyan
Hem canın hem kanınla hayat verdin sen bana
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Sofyan
Henüz daha sevdayı tatmamışken yüreğim
Hicaz
Cengiz Cermen
Cengiz Cermen
Şarkı
Düyek
Hep cevrin oldu bî-hesap
Hicaz
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Hep eski hâtıralar canlandı hayâlimde
Hicaz
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Şarkı
Düyek
Hep hüzün için mi akacak yaşım
Hicaz
İbrahim Yeşildağ
İbrahim Yeşildağ
Şarkı
Düyek
Hep sâye-i vaslında gönül şâd olacakken
Hicaz
Tanbûri Cemil Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Her akşam hüzünle batarken güneş
Hicaz
Ali Şenozan
Aylâ Peken
Şarkı
Düyek
Her akşam karanlıktan uykusuz geçmedim mi
Hicaz
Alâeddin Şensoy
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Her an aklımda sensin her an dilimde adın
Hicaz
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Sevim Taşbaş
Şarkı
Sofyan
Her aynada bir sır var içimdeki sır sensin
Hicaz
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Sofyan
Her bahçeden gül istersin
Hicaz
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Semai
Her derde devadır senin bakışın
Hicaz
Tâhir Sıral
Ahmet Tığlı
Şarkı
Aksak
Her gece bir mâtem çöker üstüme
Hicaz
Pınar Köksal
Mustafa Kilercioğlu
Şarkı
Düyek
Her gece sevdâmın yalnızındayım
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Her gün eski bir rüyâ uykusuz gözlerimde
Hicaz
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Düyek
Her gün gözler anlatır sevgini
Hicaz
Gündoğdu Duran
Gündoğdu Duran
Şarkı
Yürük Semai
Her gün her an özlediğim...
Hicaz
Metin Everes
İlkan San
Şarkı
Aksak
Her gün yıkanırken güneşin kalbi sularda
Hicaz
Sâdettin Çevik
Mehmet Reis
Şarkı
Aksak
Her günüm kapkara zindan gibidir
Hicaz
Rıdvan Tandoğan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Nim Sofyan
Her güzelden başka bir ders aldı ruhum neylesin
Hicaz
Yener Topaloğlu
Vedat Fidanboy
Şarkı
Ağır Aksak
Her kelâmın âlâsı Lâ İlâhe İllâllah
Hicaz
Doğan Ergin
Câhide Sultan
İlahi
Sofyan
Her kızıl gül sende aşktır bende yorgun bir hüzün
Hicaz
Yener Topaloğlu
Filiz Bedük
Şarkı
Müsemmen
Her lâhza senin aşkına kanmak ne güzel şey
Hicaz
Ahmet Görür
İlhan Seçkin
Şarkı
Aksak
Her mevsim bahçesinden goncalar dermek için
Hicaz
Erol Güldiken
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Her sabah tan yerinde ya sen olsan ya da hiç
Hicaz
İrfan Özbakır
Turgut Yarkent
Şarkı
Sofyan
Her şeyi bir anda silmiş gibisin
Hicaz
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Düyek
Her şeyi dert edip üzülme sakın
Hicaz
Pınar Köksal
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Her taraf bembeyaz kar haydi çıksın kızaklar
Hicaz
Salih Aydoğan
Sâlih Aydoğan
Çocuk Şarkısı
Aksak
Her türlü ezânın çilenin bittiği yerde
Hicaz
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül
Hicaz
S. Suphi Soner
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Her yaprağı yırttıkça düşün bir kere, bir gün ağlıyor
Hicaz
Sâdettin Çevik
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Sofyan
Her zahm-ı ciğer-sûze devâkâr aranılmaz
Hicaz
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Aksak
Her zaman kalbimde seni yaşattım
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Sâlih Korkmaz
Fantezi
Sofyan
Herşeyi bitirip gittiğin o gün
Hicaz
Dursun Karaca
A. Selçuk İlhan
Şarkı
Düyek
Hıçkırık boğazımda düğümlendi kördüğüm
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Suna Korkmaz
Şarkı
Düyek
Hızlı estin düşürdün takvimdeki yaprağı
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Hicaz Dua (Nevbe)
Hicaz
Ahmet Hatipoğlu
Muhtelif
Terkib
Muhtelif
Hicrân hastasıyım yapayalnızım
Hicaz
Kadri Şençalar
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Hüsrân olacaksa bu aşkın sonu
Hicaz
Ali Şenozan
Ferit Sıdal-Neclâ Gürer
Şarkı
Düyek
Hicrân ü elem açtı yine sînede yâre
Hicaz
Haydar Tatlıyay
İbrâhim Bey
Şarkı
Sengin Semai
Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar
Hicaz
Cevdet Çağla
Ali Şevket Bey
Şarkı
Aksak
Hicranımın sesine yıllardır sustu felek
Hicaz
Ali Hasırcı
Ali Hasırcı
Şarkı
Düyek
Hicrânla geçen günleri hasretle anarken
Hicaz
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Türk Aksağı
Hicrinle yanar âh ederim ben
Hicaz
Hâfız Hüsnü Efendi
_
Şarkı
Curcuna
Hiç bir şeyde gözüm yok sen yanımda ol yeter
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Hiç gelmeyecek yazlara kaldıysa çiçekler
Hicaz
Burhan Durucu
Turgut Çelik
Şarkı
Türk Aksağı
Hiç neşesi yok hüzünlü gönlümün
Hicaz
Amir Ateş
İbrahim Bodur
Şarkı
Düyek
Horozumun beş pençesi
Hicaz
_
_
Şarkı
Sofyan
Hoştur bize meyhâne ki işret var içinde
Hicaz
Erdinç Çelikkol
İzzet Ali Paşa
Şarkı
Aksak
Hovardayım hovarda
Hicaz
_
_
Şarkı
Curcuna
Hûdâ Rabbim Nebîm hakka Muhammed'dir Resûlullah
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Düyek
Hülyâlı gecelerde hasretin yolcusuyum
Hicaz
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Curcuna
Hülyâma doğan son güneşim son hevesimdi
Hicaz
Hüseyin Soysal
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Hüsn-i güftârın senin ey meh-lika
Hicaz
Ali Rif'at Çağatay
_
Şarkı
Düyek
Hüsnüne güvenme ey rûyi mahım
Hicaz
Haydar Telhüner
Seyrânî
Şarkı
Sofyan
Hüsnüne söz var mı gâyet anlısın
Hicaz
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Hüznüm kederim değil mi belli
Hicaz
Karakaş (Avram)
_
Şarkı
Aksak
Hüzün dolu aşkımın ıztırâbı derindir
Hicaz
Güngör Hoşses
Mekin Çetinöz
Şarkı
Düyek
Hüzün kokar hasret kokar her yanı
Hicaz
Bilge Özgen
Şakir Askan
Fantezi
Düyek
Irmağım taştı bugün
Hicaz
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
_
Şarkı
Nim Sofyan
Islandım aşk yağmurunda
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Münire Aksaray
Şarkı
Sofyan
Israr etmeyin söylemem sevdiğim kadının adını
Hicaz
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Şarkı
Düyek
Iztırâbın sonu yok sanma bu âlem de geçer
Hicaz
Cinuçen Tanrıkorur
Neyzen Tevfik Kolaylı
Şarkı
Aksak
İç durma iç güzelim
Hicaz
Kadri Şençalar
Ali Nihat Özdemir
Şarkı
Sofyan
İçim rahat değil birkaç gecedir
Hicaz
Mithat Akgökçe
Musa Kalkınç
Şarkı
Düyek
İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye
Hicaz
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
İlahi
Düyek
İçimde bir yağmur sonbahardan çalınmış
Hicaz
Cevdet Çağla
Sadri Alışık
Şarkı
Düyek
İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
B. Süha Ediboğlu
Şarkı
Düyek
İçimde düğümlenen kuşkular yaman oldu
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
İçimde her bahar bu hasret niye
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
İçimde ne bir arzu ne de bir heves
Hicaz
Muzaffer Özpınar
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Sofyan
İçimdeki aşkın sonsuz yıllardır beklenen sensin
Hicaz
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Şarkı
Düyek
İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr
Hicaz
Adem Şâhin
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Düyek
İçimdeki son kıpırtı dalda açan çiçek gibi
Hicaz
Pınar Köksal
Dilek Aksüt
Şarkı
Düyek
İçimden bir ses diyor dönecektir o geri
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Curcuna
İçimden çâresiz dertleri attım
Hicaz
Erol Özbayram
Hasan Karakuş
Şarkı
Sofyan
İçimden taşıyor özlem pınarı
Hicaz
Mahmut Oğul
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
İçime çevirdim bakışlarımı
Hicaz
Bilge Özgen
Ümit Gürelman
Fantezi
Düyek
İhtiyatlar silah çatmış düz yolun üstüne
Hicaz
_
_
Rumeli Türküsü
Aksak
İkbâlimi sâye-i hümâdan bilmem
Hicaz
Hacı Sâdullah Ağa
_
Beste
Hafif
İki beyaz güvercin sevgilimin elleri
Hicaz
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Curcuna
İki dudak arası bir zaman
Hicaz
Avni Anıl
Necâti Cumalı
Şarkı
Semai
İki güzel su doldurur pınarda
Hicaz
Atıf Baştuğ
Abdurrahim Karakoç
Şarkı
Düyek
İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i
Hicaz
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
İlk aşkı unutmak çok kolay deme
Hicaz
Ziyâ Taşkent
Nûrettin Baykal
Şarkı
Sofyan
İlk göz ağrım son tesellim aşk güvensiz olmuyor
Hicaz
Sâlih Berkmen
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
İlk sevdâ yeliyle gelen yaprağım
Hicaz
İlgün Soysev
Abdullah Akay
Şarkı
Nim Sofyan
İlk zamanlar sevmiştin
Hicaz
Nûrettin Demirtaş
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
İlkbaharın müjdesi biliniz Mart ayıdır
Hicaz
Cevat Çangatin
Cevat Çangatin
Çocuk Şarkısı
Sofyan
İltifatın çok inâyettir bana
Hicaz
Todoraki (Kemânî)
_
Şarkı
Aksak
İnan artık gözünün yolları boş daldığına
Hicaz
Metin Everes
Halil Soyuer
Şarkı
Sofyan
İnan ki elimde değil
Hicaz
Ziyâ Azbazlar
_
Şarkı
Düyek
İnan sana verdiğim bütün sözleri tuttum
Hicaz
Murat Demirhan
Sürel Konuk
Şarkı
Sofyan
İnanmaz kanmaz dilim bunun aşk olduğuna
Hicaz
Sinan Sipahi
Özgen Bilgisel
Şarkı
Düyek
İnce bir gül dalısın sende açar her dileğim
Hicaz
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
İndim gittim Diyarbekir düzüne
Hicaz
_ (Hâşim Bey-"Y.Öztuna'da")
_
Köçekçe
Düyek
İndim yârin bahçesine gülden geçilmez
Hicaz
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
İnleyen kalbim benim artık emellerden uzak
Hicaz
Erol Köker
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Ağır Aksak
İnsan nasıl mutludur var ise sevenleri
Hicaz
Orhan Kızılsavaş
Bilgin Ertan
Şarkı
Sofyan
İnsanlar hazanla ölür
Hicaz
Erdoğan Yıldızel
Erdoğan Yıldızel
Şarkı
Düyek
İpek saçlarınla güzel başını yasla sevgilim
Hicaz
Arif Sâmi Toker
Arif Sâmi Toker
Şarkı
Düyek
İptilâ-yı derd-i aşkın var mı doktor çâresi
Hicaz
Kanûni Nasib
_
Şarkı
Ağır Aksak
İrtihâli açtı dilde yâreler
Hicaz
M. Niyâzi Ayomak
_
Şarkı
Ağır Aksak
İsm-i sübhan virdin mi var
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
İsmini bilmezdim fakat tanırdım
Hicaz
Bîmen Şen
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Düyek
İstanbul çok perişan geldi halin doğrusu
Hicaz
Selâhattin Altınbaş
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
İstanbul'da Boğaziçi'nde bir garip Orhan Veli'yim
Hicaz
Ş. Ayhan Özışık
Orhan Veli Kanık
Fantezi
Düyek-Aksak
İstanbul'un etrafı hep denizdir
Hicaz
Arif Sâmi Toker
Arif Sâmi Toker
Şarkı
Aksak
İstemem ellerin olsun istemem uzakta kalsın
Hicaz
Alâaddin Pakyüz
Alâeddin Pakyüz
Şarkı
Düyek
İstemem yakmasın güneşim seni
Hicaz
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Aksak
İsterim dizinde yatmak isterim
Hicaz
Artaki Candan
İsmail Hakkı Bey
Şarkı
Aksak
İsteyen kınasın isteyen gülsün
Hicaz
Tâhir Sıral
Ercan Akbay
Fantezi
Düyek
İşte beşer mislin var mı
Hicaz
Hâfız Yusuf Efendi
_
Şarkı
Aksak
İştiyâkın var mı hâlâ sevmeye
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
İzinde dolaşır bulamam seni
Hicaz
Ziyâ Taşkent
Müzehher Güyer
Şarkı
Semai
İzzet Baba Bolu'da izler bırakıp gittin
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Kaç gün oldu nazlı yardan ayrıldım
Hicaz
Marko Çolakoğlu (Ûdî)
_
Şarkı
Aksak
Kaç yıl geride kaldı eski coşkun arzular
Hicaz
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Curcuna
Kaç yıl oldu yârdan haber gelmedi
Hicaz
Hamdi Tokay
C.Âşıkoğlu
Şarkı
Aksak
Kaçıyorum bucak bucak
Hicaz
Metin Everes
Hasan Karakuş
Şarkı
Aksak
Kaçsam bırakıp senden uzak yerlere gitsem
Hicaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Kader böyle istedi böyle yazmış yazımı
Hicaz
Süleyman Mertkanlı
Ayşe Taşbaş
Şarkı
Nim Sofyan
Kader böyle istiyor çâre yok biliyorum
Hicaz
Necdet Tokatlıoğlu
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Yürük Semai
Kader dedim sensizliğin adına
Hicaz
İsmâil Demirkıran
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Düyek
Kader diye karşıma çıkıversen ne olur
Hicaz
Müfit Kuraner
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Semai
Kader kime şikâyet edeyim seni bilemem
Hicaz
Avni Anıl
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Düyek
Kader köprüsü bu geçeceksin
Hicaz
Teoman Kaya
Teoman Kaya
Şarkı
Düyek
Kaderim hiç gülmedi aşk yüzünden çektim ah
Hicaz
Erol Erdiş
İlkan San
Şarkı
Aksak
Kaderim hiç gülmedi aşk yüzünden çektim ah
Hicaz
Hilmi Bozdemir
İlkan San
Şarkı
Düyek
Kaderin ahkâmı kolumu büktü
Hicaz
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Sofyan
Kadıköy'lüm gönüllerde gezersin
Hicaz
M. Nafiz Irmak
_
Şarkı
Düyek
Kadıköy'lüyü öptüm gücendi
Hicaz
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Aksak
Kah kendimden kah kaderden mutluluk hep ...
Hicaz
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Şarkı
Semai
Kal demedim gidene kalanlar bana yetti
Hicaz
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Düyek
Kalb kalbe karşı derler onun için sormadım
Hicaz
Coşkun Sabah
Turhan Taşan
Şarkı
Semai
Kalb-i mahzûnum nasıl etmez figan
Hicaz
Kanûni Garbis Efendi
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Şarkı
Ağır Aksak
Kalbim senle doluydu gece gündüz yanardı
Hicaz
Hüsnü Üstün
Nevin Yavuz
Şarkı
Aksak
Kalbimde alev alev ateşimsin sönmeyen
Hicaz
Pınar Köksal
Bekir Mutlu
Şarkı
Düyek
Kalbimde bir sevdâ varki durmaz artık
Hicaz
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Curcuna
Kalbimde her köşe senin olsun isterim
Hicaz
Ünsal Silleli
Ünsal Silleli
Şarkı
Düyek
Kalbimde yanarken sevgin hasretin
Hicaz
Fahri Kopuz
Şâdan Ruma
Şarkı
Düyek-Curcuna
Kalbimde yer eden aşktan izleri...
Hicaz
Erkan Yüksel
Sâmi Derintuna
Şarkı
Aksak
Kalbimdesin biçim biçim can veririm senin için
Hicaz
İlgün Soysev
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Kalbimi acıtır sevgi bu derdin
Hicaz
Fâruk Arifî Emhaz
_
Şarkı
Aksak
Kalbimin derdiyle eylen söyle gül
Hicaz
S. Suphi Soner
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Kalbimin her köşesi binbir hâtıra saklar
Hicaz
Ferit Sıdal
Ferit Sıdal
Şarkı
Düyek
Kalbin derdimi bilse, acırdı belki biraz
Hicaz
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Kaldın garip ey andelîp feryâd edip ölsen yazık
Hicaz
Fâruk Şâhin
Azmi Aytaç
Şarkı
Raks Aksağı
Kalkın gidelim mey-kede'ye nûş edelim mey
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
Niyâzi Bey
Şarkı
Sengin Semai
Kalmadı bende ne arzu ne gönül
Hicaz
Selâhattin Pınar
H. Suat Yalçın
Şarkı
Aksak
Kalmadı bu âlemde aşkı yazan bir kalem
Hicaz
Amir Ateş
Onur Akay
Şarkı
Düyek
Kamer-çehre perî-rû tende cânım
Hicaz
Hacı Ârif Bey
Hacı Ârif Bey
Şarkı
Müsemmen
Kan ağlar iken celbi terahhüm emeliyle
Hicaz
Şekerci Udi Cemil Bey
Dr.Tahsin Bey
Şarkı
Sengin Semai
Kanaryam güzel kuşum ben sana vurulmuşum
Hicaz
M. Nafiz Irmak
_
Şarkı
Sofyan
Kanıp aynadaki güzelliğine önümde
Hicaz
Ferit Sıdal
Emel İnci
Şarkı
Aksak
Kapanmış nasibim açılmaz
Hicaz
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
B. Sofyan
Kapat şu telefonu ağlamam duyulmasın
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına
Hicaz
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Nim Sofyan
Kapıldım sana bir mecnûn gibi
Hicaz
Zekâi Tunca
İlkan San
Şarkı
Sofyan
Kapılmışız cümlece hayat denilen sele
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Yürük Semai
Kara sevdâ can evimi yıkar gider gözün aydın
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Şevki Dinçal
Şarkı
Düyek
Kara sevdâ gibi rûhumda duran gözlerini
Hicaz
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Karadeniz uşağı belindedir kuşağı
Hicaz
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Devr-i Turan
Karadeniz'de bir inci konuksever yaşlısı genci
Hicaz
Yılmaz Yüksel
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Düyek
Karakolda ayna var
Hicaz
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Düyek
Karanfil oylum oylum
Hicaz
_
_
Türkü
Aksak
Karanlık olsun bana her yer
Hicaz
Şahin Çangal
Deniz Kutluk
Şarkı
Sofyan
Karlı dağları mı aştın
Hicaz
Sâdi Hoşses
Yunus Emre
Şarkı
Nim Sofyan
Karşıdan gel göreyim
Hicaz
Fahri Kopuz
_
Şarkı
Düyek
Karşılıksız aşktan medet umarken
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Mehmet Okur
Şarkı
Düyek
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam
Hicaz
Pınar Köksal
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam
Hicaz
Bâki Duyarlar
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Karşımda yüce dağlar gök güler kalbim ağlar
Hicaz
Nİhat Adlim
K. Şakir Yakar
Şarkı
Curcuna
Karşıyaka körfezin şen diyârı
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Semai
Kâşânemize doğmadı ol mâh-ı şeb-ârâ
Hicaz
_
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Kaşın gözün şöyle dursun nazın beni öldürecek
Hicaz
Hüsnü Üstün
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Kaybetmişim seni ben kalbin ellerin olmuş
Hicaz
Suat Yıldırım
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Kaybolan aşkımızdan hâtıra kalsın diye
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
İlhan Çiloğlu
Fantezi
Sofyan
Kaybolan günleri hasretle anma
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Erol Uzunöner
Şarkı
Aksak
Kaybolan yıldız gibi çıldıran yalnız gibi
Hicaz
Amir Ateş
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Düyek
Kayboldu umudum bana buldur beni yâr
Hicaz
İsmâil Ötenkaya
Vedat Varol
Şarkı
Düyek
Kayboldum kaybolan yıllar içinde
Hicaz
Metin Eryürek
Metin Eryürek
Şarkı
Semai
Kayboldun içimizden hangi illere gittin
Hicaz
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Sofyan
Kederden mi neden bilmem
Hicaz
Mehmet Yürü (Nasib'in)
A. Refik Altınay
Şarkı
Düyek
Kederdir dağ dağ gelir neşedir uçar gider
Hicaz
Selâhattin Altınbaş
Bekir Tünay
Şarkı
Aksak
Kenar mahallenin ürkek ceylânı
Hicaz
Sâlih Berkmen
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
Kendimi tâ yüreğimden vurdum
Hicaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kendine niçin emsâl ararsın
Hicaz
Medenî Aziz Ef.
Yusuf İzzettin Paşa
Şarkı
Türk Aksağı
Kerîm Allah Rahîm Allah...
Hicaz
Sâdun Aksüt
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Düyek
Kıbrıs'ın denizi gözümde her an
Hicaz
Aytekin Çolakoğlu
Aytekin Çolakoğlu
Şarkı
Düyek
Kıl terahhüm gayri ey reşk-i melek
Hicaz
Rif'at Bey
_
Şarkı
Oynak
Kırık kalbimi incitme çünki kalbim yâreli
Hicaz
Kadri Şençalar
Kadri Şençalar
Şarkı
Curcuna
Kırılan gönlünün sebebi bendim
Hicaz
Mustafa Malay
Muammer Susuzlu
Şarkı
Sofyan
Kırmızı gülün alı var
Hicaz
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Kısmet ayrılmaksa dur bir lâhza
Hicaz
H. Münir Ebcioğlu
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Müsemmen
Kış geldi firak açmadadır sîneme yâre
Hicaz
Şevkî Bey
Saffet Bey
Şarkı
Aksak
Kışın ayrı güzelsin yazın ayrı güzelsin
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Düyek
Kıvrılan yollara her dalışında
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Erol Uzunöner
Şarkı
Düyek
Kıvrım kıvrım saçların dökülürken göğsüne
Hicaz
Mehmet Ökkeş Ümit
Mehmet Ökkeş Ümit
Şarkı
Düyek
Kız pencereden bakma
Hicaz
Drama'lı Hasan Hasgüler
Drama'lı Hasan Hasgüler
Şarkı
Aksak
Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Şerâfettin Aydınlık
Şarkı
Aksak
Kim demiş sevdâlar bir mevsim diye
Hicaz
Ali Arıkan
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Düyek
Kim derdi ki aşkımız bir hazin rüyâ olur
Hicaz
Ferit Sıdal
Rifat Ayaydın
Şarkı
Curcuna
Kim görmüştür güzellerin vefâsın
Hicaz
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler
Hicaz
Şemsettin Ziyâ Bey
A. Refik Altınay
Şarkı
Aksak
Kim ki aşkın darına ber-dâr olur
Hicaz
H. Sadettin Arel
_
Durak
Durak Evferi
Kim kime yürekten vurgun
Hicaz
Avni Anıl
Şâhin Çandır
Şarkı
Semai
Kime gönül verirsem benim ile yar olmadı
Hicaz
Raif Kırlıoğlu
Yunus Emre
Türkü
Nim Sofyan
Kimler geldi kimler geçti yıllar aktı bir su gibi
Hicaz
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Sofyan
Kimse beni senin gibi sevmeyecek biliyorum
Hicaz
Bilge Özgen
Pervin Şakar
Şarkı
Yürük Semai
Kimseler gelir mi kalb-i feryâd-zârına
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Kimseyi böyle perîşân etme Allah'ım yeter
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Rahmi Duman
Şarkı
Aksak
Koklasam bir türlü kokmaz reyhanı yok güldestenin
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Aksak
Konma bülbül gül dalından bil ki taht olmaz sana
Hicaz
Burhan Durucu
Serdar Öncül
Şarkı
Ağır Aksak
Kopmuş gibi aramızdan en eski bağ bile bak
Hicaz
Yusuf Nalkesen
_
Şarkı
Semai
Kor ateşlere sarıldım seni görmekle bir an
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Kordonboyu'nu başıma yıktı gitti İzmir'li kız
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
Uğur Gür
Şarkı
Aksak
Korkma sakın gözlerimden
Hicaz
Turhan Taşan
Sami Derintuna
Şarkı
Düyek
Koruyalım ormanları
Hicaz
Ahmet Sedat Mete
A. Sedat Mete
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Koymaz mısın şu kalbime elini
Hicaz
Hânende İbrâhim
_
Şarkı
Düyek
Körfez'deki üç beş güzel söylesinler şarkı gazel
Hicaz
Yıldırım Gürses
Mustafa Sevilen
Şarkı
Aksak
Kucak açmış yavrusuna
Hicaz
Mehmet Bürün
Mehmet Bürün
Şarkı
Semai
Kudretin kâfi değildir sûz-i âh ü zârıma
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Kul oldum bir cefâkâre cihan bağında gül-femdir
Hicaz
İbrâhim Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Kurbanın olam âfet-i can
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Kurdu meclis âşıkan meyhânede
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Kurşun yemiş duygularla yüreğim şimdi
Hicaz
Sıtkı Sahil
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Sofyan
Kurumuş çöllerde bir damla suya râzıyım
Hicaz
Şeref Özkan
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Düyek
Kûşe-i nisyâna attı sevdiğim yâd etmiyor
Hicaz
Aleko Bacanos
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Küçücük kuş kanadını ver bana
Hicaz
_
_
Çocuk Şarkısı
Düyek
Lebbeyk Allahümme Lebbeyk (Arafat duâsı)
Hicaz
Kâni Karaca
_
Dua
Düyek
Leblerin ateş doludur gözlerin sevdâ güzel
Hicaz
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var
Hicaz
Emin Ongan
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Leylâ diye bir âfet için derbeder oldum
Hicaz
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Yürük Semai
Leylâ diyerek gönlümü bir zâlime verdim
Hicaz
Nihat Adlim
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Türk Aksağı
Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa
Hicaz
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Leylâ gibi sevmiş seni Mecnûn gibi yanmış
Hicaz
Maksut Arsunar
_
Şarkı
Türk Aksağı
Leylâkları gördükçe gönül hep seni andı
Hicaz
Bertan Üsküdarlı
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Leyleği havada görmedik amma
Hicaz
Avni Anıl
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Semai
Lûtf eyle sevgili gel kırma beni
Hicaz
Ali Ulvi Baradan
A. Ulvi Baradan
Şarkı
Düyek
Lûtfunu ağyâre kıl ey bî-vefâ
Hicaz
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Maçin dağı maçin dağı hiç sormazsın nazlı yâri
Hicaz
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Mâdem ki gidiyorsun bırakıp burda beni
Hicaz
Muzaffer İlkar
Mehmet Erbulan
Şarkı
Semai
Mâdem ki senin yok dil sabra mecâlin
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Mah yüzüne âşıkanım
Hicaz
Dede Efendi
_
Şarkı
Evfer
Mahmur bakışın mest ü harâb eyledi şimdi
Hicaz
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Semai
Mahmûr bakışlı dilberim seni ben candan severim
Hicaz
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Sofyan
Mahmûr ufuklarda batan gün gibi ölgün
Hicaz
Refik Fersan
_
Şarkı
Sofyan
Mahvolsun o tâli'ki canı tenden ayırdı
Hicaz
Ûdî Şekip Memduh Bey
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Aksak
Mahzûn duruşun bâis-i feryâd ile âhdır
Hicaz
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Mâil oldum bahçesinde hurmaya
Hicaz
_
Yûnûs
İlahi
Sofyan
Makdemin üftâdeler eyler emel
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Düyek
Maksad-ı âşıkların hikmet-i Yezdân olur
Hicaz
Ahmet Özhan
Hâşim
İlahi
Sofyan
Maksadın aşkımdan kaçmaksa
Hicaz
Ali Şenozan
Sait Yazıcıoğlu
Şarkı
Yürük Semai
Martılar âh eder çırparlar kanat
Hicaz
Mes'ud Cemil
N. Hikmet Ran
Şarkı
Semai
Mâtemzedeyim külbe-i ahzânımı gel gör
Hicaz
Tanbûri Cemil Bey
_
Şarkı
Aksak
Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa
Hicaz
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Hakkı
İlahi
Devr-i Hindi
Mâvi yaz gününde sarısı güzün
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
B. Kemâl Çağlar
Şarkı
Sofyan
Mâvinin en güzeli yayılmış gözlerine
Hicaz
Nihat Adlim
Ceyhun Savaşan
Şarkı
Aksak
Mayadağ'dan kalkan kazlar
Hicaz
_
_
Rumeli Türküsü
Türk Aksağı
Mâzi mi olacaktı dillerdeki şarkımız
Hicaz
Mahmut Yivli
Mustafa Malkoç
Şarkı
Nim Sofyan
Mâzideki hülyâmı bütün öldüreceksin
Hicaz
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Sengin Semai
Maziyi andım da yandım bu gece
Hicaz
Ali Şenozan
Sevda Somer
Şarkı
Sofyan - Düyek
Mâziyi andım da yandım bu gece
Hicaz
Semahat Özdenses
Sevda Somer
Şarkı
Sofyan
Meclis hazır meydana gel
Hicaz
İrfan Doğrusöz
İrfan Doğrusöz
Şarkı
Türk Aksağı
Mecliste bu akşam yine dildârımı görsem
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Sengin Semai
Mecliste ey büt elzem mi bâde
Hicaz
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Düyek
Mecnûn gibi sahrâ-yı cünûn içre yerim var
Hicaz
Civan Ağa
_
Şarkı
Yürük Semai
Mecnundur dediler küstüm herkesle
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Medhi olur şu İzmir'in meşesi
Hicaz
_
_
Türkü
Sofyan
Mehcûr olalı hayli zamandır o civandan
Hicaz
Lavtacı Andon
_
Şarkı
Aksak
Mehtâba sordum yârdan bana bir selâm var mı
Hicaz
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Şeref Mardinli
Şarkı
Curcuna
Mektup selâm eyle bizden vatana
Hicaz
Kemâl Gürses
Kemâl Gürses
Şarkı
Düyek
Mektup yazsam varmaz yârin eline
Hicaz
Yâsin Garra Gülen
A. Turan Şentürk
Türkü
Sofyan
Meleğim mâhitâb-ı rûhumsun
Hicaz
Y. Asım Arsoy
İhsan Bey
Şarkı
Semai
Melek mi hûri mi bilmem o güzel
Hicaz
Necip Gülses
Fatma Onur
Fantezi
Düyek
Meraklanma ey sevgilim
Hicaz
Râfet Kıral
İsmail Sezgin
Şarkı
Düyek
Meseldir söylenir dilde
Hicaz
Dellalzâde
_
Şarkı
Ağır Aksak
Mest olup süzdün diye çeşmânı
Hicaz
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Düyek
Mest ü hayrânım zâr ü giryânım
Hicaz
_
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Mest-i zehr-i firkat-i hicrânınım
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Düyek
Meşesiz dağlarda meleyen kuzu
Hicaz
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Nim Sofyan
Meşreb-i âvâremi sanma dönek
Hicaz
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Mevlâm aşkın meydanına yanmağa geldik
Hicaz
Doğan Ergin
Ümmî Sinan
İlahi
Sofyan
Mevlâ'm sana ersem diye
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Nim Sofyan
Mevlâ'm sana ersem diye
Hicaz
Zeki Altun (Hâfız)
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Semai
Mevsimler başka başka bahar güzel yaz güzel
Hicaz
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Mevsimler burada gün batımında ...
Hicaz
Fevzi Demirkol
Nedim Uçar
Şarkı
Düyek
Mey değil de sunduğun yâr zehr-i câm olsun içir
Hicaz
Fehmi Tokay
Melek Hiç
Şarkı
Devr-i Hindi
Meyhaneci hak verirdin sen bana
Hicaz
Bilge Özgen
Sami Derintuna
Şarkı
Düyek-Aksak
Meyle teskin eyle sâkî âh-ı âteş-zârımı
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni
Hicaz
Hâfız Yusuf Efendi
Şevkî
İlahi
Düyek
Mini mini bebeğim nenni
Hicaz
Muammer Sun
Muammer Sun
Çocuk Şarkısı
Düyek
Misafir gelsem sana elalem gibi sanki
Hicaz
Turhan Taşan
Ayten Uğuralp
Fantezi
Düyek
Muhabbet bağına girdim bu gece
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Düyek
Muhabbet köyünün olsam şarabı
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Aşık Seyrâni
Şarkı
Düyek
Muharrem geldi can ağlar cinan ağlar cihan ağlar
Hicaz
Cüneyt Kosal
_
İlahi
Düyek
Muhtaç mı sanırsın beni sen kendine zâlim
Hicaz
A. Sedat Mete
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Sengin Semai
Muradımız birdir bizim gönlümüzde sevgi bulmak
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Hüsamettin Olgun
İlahi
Sofyan
Mutlu geçen yılları bilsen nasıl özlerim
Hicaz
Ertuğrul Ottekin
Muharrem Gerçeker
Şarkı
Semai
Mutlu mutsuz hâtıralar yüreğimde boğum boğum
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Mutluluk geçici kısa bir devir
Hicaz
Hilmi Bozdemir
Selçuk Öden
Şarkı
Sofyan
Mutluluk karşı koyda yarim derin uykuda
Hicaz
İlgün Soysev
Betül Yücer
Şarkı
Nim Sofyan
Mutluyduk bir zamanlar güler oynar coşardık
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Hulki Öğreten
Şarkı
Düyek
Mutluyduk bir zamanlar şimdi el oluverdik
Hicaz
Rüştü Eriç
Ferhat Dikses
Şarkı
Aksak
Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün
Hicaz
M. Nezih Albayrak
Bâkî
Ağır Semai
Aksak Semai
Müjgânlarının yâresi işler ciğerimden
Hicaz
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Mümkün mü geçmek senden ey âfet
Hicaz
Hâfız Yusuf Efendi
_
Şarkı
Aksak
Mümteziç aşkınla rûhum söyle imanım mısın
Hicaz
Bedriye Hoşgör
Murat Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Müptelâ-yı derd-i hicrandır gönül
Hicaz
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Müşkil imiş âşıkından ayrılmak
Hicaz
Klârnetçi İbrâhim Ef.
_
Şarkı
Sofyan
Müştâk-ı visâlin oldu gönlüm
Hicaz
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Semai
Müştâkım yâre yok mu bir çâre
Hicaz
Kenan Aşkî
Visâli
İlahi
Sofyan
Müştâkına göster o güzel çehreni kaçma
Hicaz
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Ağır Sengin Semai
Nabzım ele almakta tabîb çâre ne söyle
Hicaz
Şeyh Edhem Ef.
Esadpaşazâde Said Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Nabzına bakıyorken öpüversem elini
Hicaz
M. Mazhar Kamsoy
_
Şarkı
Aksak
Nâle-i feryâdına bâis nedir bülbül sesin
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Dertli
Şarkı
Devr-i Hindi
Nâr-ı can-sûz-i derûnum dağlara dağlar açar
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Düyek
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım
Hicaz
Teoman Alpay
Nihat Aşar
Şarkı
Semai
Nasıl söylesem bilmem ve ne anlatsam ne ile
Hicaz
İsmail Akçapınar
E. Behiç Koryürek
Şarkı
Aksak
Nasıl unutursun geçen günleri
Hicaz
Dursun Karaca
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Nazlı yârdan bir haber yok derdim asla bitmiyor
Hicaz
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Ağır Aksak
Ne akarsın gözüm yaşı gönülden yâren mi var
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Ne arzu ediyor ne istiyorduk
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Ne bahtı karalıyım ezelden gülmez içim
Hicaz
_
_
Şarkı
Curcuna
Ne bahtımdır ne yâr-i bî-amandır
Hicaz
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Curcuna
Ne benim derdime aşkın gibi derman bulunur
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Taner Çağlayan
Şarkı
Aksak
Ne bir arayan var ne de bir soran
Hicaz
İlgün Soysev
A. Birgül Yılmaz
Şarkı
Düyek
Ne boş yere yanmışım
Hicaz
Sâdettin Kaynak
H. Lâmi Güray
Şarkı
Düyek
Ne cefalar çektiğimi bir de sen gel bana sor
Hicaz
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
Ne cilveli fısıltılar taşıyor bilsen
Hicaz
Avni Anıl
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Yürük Aksak
Ne demektir sana hasret yaşamak gel bana sor
Hicaz
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Ne dertlerim biter ne çilem dolar
Hicaz
Sıtkı Sahil
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Düyek
Ne desem ne desem ey gönül sana
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Ne etsin âşıkan bu dil-i zâre
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Ne feryad edersin divane bülbül
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Emrah
Şarkı
Düyek
Ne gecem var ne günüm aşkına düştüm düşeli
Hicaz
Adil Ülkü
K. Şakir Yakar
Şarkı
Düyek
Ne gelen ne soran var acı geçti günlerim
Hicaz
Ziyâ Taşkent
Ziyâ Taşkent
Şarkı
Düyek
Ne gurbette gezdim ne de yoruldum
Hicaz
İsmet Kocabeyler
Nesrin Erbil
Şarkı
Düyek
Ne gül oldun ne dikensin deli gönül niyetin ne
Hicaz
Nihat Adlim
A. Hikmet Hatipoğlu
Türkü
Düyek
Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Rahmi Duman
Şarkı
Aksak
Ne güzel göz ki o gözlerle gönüller barışık
Hicaz
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Ne güzeldi ümitlerim kırdı gitti sevdiklerim
Hicaz
S. Suphi Soner
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Ne hallere düşer insan sevince
Hicaz
Özgen Gürbüz
Fâika Sarp
Fantezi
Düyek
Ne hasta bekler sabahı ne tâze ölüyü mezar
Hicaz
İsmâil Ötenkaya
N. Fazıl Kısakürek
Şarkı
Semai
Ne hazin âh ü figan kapladı bir anda gönül
Hicaz
Refik Fersan
Halit Uzel
Şarkı
Ağır Aksak
Ne kadar bekledi gönlüm seni her dem anarak
Hicaz
Halit Ziyâ Konuralp
Mesut Kaçaralp
Şarkı
Aksak
Ne kadar kanun varsa bozarım senden yana
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Ayhan İnal
Şarkı
Nim Sofyan
Ne kadar tatlı bu akşam saati
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Ali Sevim
Fantezi
Sofyan
Ne kara günlere kaldım gam-ı hicrânından
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Ne kederdir ne çile seni beklemek
Hicaz
Kaya Bekat
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Ne küstün bî-sebep öyle
Hicaz
Şekerci Cemil Bey
Leyla Saz
Şarkı
Curcuna
Ne müşkilmiş güzel sevmek meğer
Hicaz
Z. Arif Ataergin
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Ne müşkülmüş güzel sevmek meğer
Hicaz
Z. Arif Ataergin
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Ne nâz-ı dilber ile nâil-i meram oluruz
Hicaz
M. Nezih Albayrak
_
Beste
Zencir
Ne olacak hâlimiz kara sevdâlıyız biz
Hicaz
Zafer Sakıncı
Ziyâ Yalçın
Şarkı
Düyek
Ne oldu hep yeminler hani verdiğin sözler
Hicaz
Bertan Üsküdarlı
Bertan Üsküdarlı
Şarkı
Semai
Ne olur gelirsen erken çık biraz
Hicaz
Burhan Durucu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Ne olur yüzüme el gibi bakma
Hicaz
Güngör Kandeğer
Ümit Malkoç
Şarkı
Düyek
Ne olur yüzüme öyle bakma sen
Hicaz
Yılmaz Yüksel
Veli Bakırlı
Şarkı
Nim Sofyan
Ne sen beni sevebildin ne ben seni
Hicaz
Erdinç Çelikkol
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Düyek
Ne servet ne paraya pula ihtiyâcım var
Hicaz
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Ne sevgide ne de aşkta
Hicaz
Uzman Sağlık
Sâmi Derintuna
Şarkı
Sofyan
Ne söylesem nâfile gönül söz dinlemez
Hicaz
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Aksak
Ne söyleyip kırdım seni
Hicaz
Mücehher Gülçığ
Mücehher Gülçığ
Şarkı
Düyek
Ne yeşil ne siyah ne toz penbedir
Hicaz
Hüseyin Gökmen
Mehmet Erbulan
Şarkı
Yürük Semai
Ne yıllar korkutur beni ne ecel
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Ne yüzümde nefesi ne gözümde neş'esi
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Selâhattin Özgü
Şarkı
Aksak
Ne zaman ansam seni âh çekerek derinden
Hicaz
Metin Everes
Erol Gül
Şarkı
Düyek
Ne zaman bir yana baksam
Hicaz
Erol Uzunöner
Ahmet Kaçar
Şarkı
Düyek
Ne zaman görsem sizi hep baharı yaşarım
Hicaz
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Sofyan
Ne zaman gözlerine dalsam bir hoş olurum
Hicaz
Mustafa Uğur
Sevim Çır
Şarkı
Düyek
Ne zaman lûtfunu ihsan edeceksin güzelim
Hicaz
Arşak Çömlekciyan
_
Şarkı
Aksak
Ne zaman seni düşünsem içim ürperir
Hicaz
Avni Anıl
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Semai
Ne zaman yağmuru saçımda duysam
Hicaz
Hasan Esen
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Ne zaman yağmuru saçımda duysam
Hicaz
İ. Hakkı Fencioğlu
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Necibe'min ikidir kürkü
Hicaz
_
_
Türkü
Aksak
Neden bakışların tedirgin şaşkın
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Cemâl Sâfi
Şarkı
Curcuna
Neden bu sevgime yabancı kaldın
Hicaz
Saadet İdrisoğlu
Vural Şahin
Şarkı
Düyek
Neden geldin gene ne istiyorsun
Hicaz
Bilge Özgen
Melâhat Akyürek
Şarkı
Düyek
Neden hâlâ seversin onda vefâ yok gönül
Hicaz
Şükrü Tunar
Süheylâ Gürses
Şarkı
Düyek
Neden ne için gözlerine bakan yanıyor
Hicaz
Halit Ziyâ Konuralp
_
Şarkı
Aksak
Neden yazdın bu mektubu
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Aksak
Nedir bu katralarda bahr-i ummân olduğun cânâ
Hicaz
H. Sadettin Arel
_
Durak
Durak Evferi
Nedir cevrin behey zâlim perîşandır benim hâlim
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak Semai
Nedir çilen desem ne der
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Neler çektim şu gönlümün elinden
Hicaz
Hamdi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Nerde âteş-i aşkın vâdin nerede kaldı
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Nezihe Becerikli
Şarkı
Aksak
Nerde benim sevdiklerim arkadaşlarım
Hicaz
Tülây Arıcı
Tülây Arıcı
Fantezi
Düyek
Nerde eski sevgiler nerde o sevgililer
Hicaz
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Nerde o günler nerde
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Curcuna
Nerede kiminle olsan da yine
Hicaz
Sâdi Hoşses
_
Şarkı
Düyek
Nerede şimdi o ay yüzlü
Hicaz
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Fantezi
Aksak
Nereden nereye bilmem bu gidiş
Hicaz
İsmâil Demirkıran
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Neredesin bilmiyorum ne çok özledim seni
Hicaz
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Semai
Neş'em emelim rûh-i hazînim zedelendi
Hicaz
Lem'î Atlı
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Sengin Semai
Nev-bahar-ı vuslatın bassın deyû ilk ayına
Hicaz
Lem'î Atlı
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Müsemmen
Neye baksam ne görsem gelir bana gam olur
Hicaz
Hüseyin Mayadağ
_
Şarkı
Curcuna
Neye baksam seni arıyor sevdâlı gözlerim
Hicaz
Necdet Erdemli
Necdet Erdemli
Şarkı
Semai
N'eylesin sevdiğim bu kalb-i zâre
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Semai
N'eyleyeyim ben bu kızıl saçlı akşamları
Hicaz
Nihâl Erkutun
Şukûfe Nihâl
Şarkı
Aksak
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek
Hicaz
Cüneyt Kosal
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
N'eyleyim ben vefâsız dosta gönlüm
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Nice bir uyursun uyanmaz mısın
Hicaz
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Nice güzelleri gördüm de geçtim
Hicaz
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Fantezi
Sofyan
Niçin a sevdiğim niçin
Hicaz
Nikoğos Ağa
Karacaoğlan
Şarkı
Evsat
Niçin bülbül figan eyler bahar eyyâmıdır şimdi
Hicaz
Rif'at Bey
_
Şarkı
Curcuna
Niçin bülbül senin efgân-ı kârın
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Niçin bülbül senin pervanen oldu
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Niçin o güzelim mutlu yılları bir çırpıda siliverdin ...
Hicaz
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Niçin şeb-tâ-seher ben zâr ü zârım
Hicaz
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
N'idem ben bu gönül ile benim ile bir dem durmaz
Hicaz
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Evsat
N'ideyim ben n'ideyim ben nerelere gideyim ben
Hicaz
İsmâil Demirkıran
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
N'ideyim ben n'ideyim ben nerelere gideyim ben
Hicaz
Sâdun Aksüt
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Düyek
N'ideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok
Hicaz
Hacı Sâdullah Ağa
Enverî (16.yy)
Yürük Semai
Yürük Semai
Nihâyet gelmiyor feryâd ü âha
Hicaz
Kemânî Bülbülî Sâlih Ef.
_
Şarkı
Aksak
Ninni güzel yavruma ninni
Hicaz
Nedim Önol
Nedim Önol
Şarkı
Nim Sofyan
N'itti bana intikamın ey felek
Hicaz
Şivelioğlu Yorgaki
_
Şarkı
Ağır Aksak
Niye sevdim ki seni hep ağladım ömrümce
Hicaz
Reyhan Karataş
Ertunç Toprakezen
Şarkı
Düyek
Niye taktın boynuna inciler öyle
Hicaz
İ. Baha Sürelsan
Süreyyâ Gür
Şarkı
Aksak
N'olsun bu kadar âh ü figan ah gönül
Hicaz
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
_
Şarkı
Sengin Semai
Nur yüzünde aydınlanır
Hicaz
Turan İnam
Turan İnam
Şarkı
Semai-Değ.
Nûr-i vechin ihtişâmı hüsnünün bürhânıdır
Hicaz
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
O bir gül dü soldurdular insafsızca saldırdılar
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
İlahi
Sofyan
O çeşme kurumuş akmıyor artık
Hicaz
Mahmut Oğul
Mahmut Oğul
Şarkı
Sofyan
O dalgalar içinde hep ararım ben seni
Hicaz
Ayhan Sökmen
Ayhan Sökmen
Şarkı
Düyek
O gelir kapım her açıldığında
Hicaz
Burhan Durucu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
O gözlerin söylüyor hep gönlünün aşk şarkısını
Hicaz
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
O güzel aşkımız bir hayâl oldu
Hicaz
Nihat Adlim
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
O güzel bakışların beni perişan eder
Hicaz
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Sofyan
O güzel gözlerinin rengine daldım güzelim
Hicaz
Dursun Karaca
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
O güzel sanki güneş parçasıdır
Hicaz
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Aksak
O güzel seneleri sevgi dolu günleri
Hicaz
Sâdun Aksüt
Cansın Erol
Şarkı
Düyek
O kadar üzülmezdim kor ateşlerde yansam
Hicaz
Amir Ateş
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
O kızın geçti güzellik baharı
Hicaz
Yücel Aşan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Sofyan
Ol mâh-i tâbı acep gösterir mi bana felek
Hicaz
Dede Efendi
_
Beste
Zencir
O mahşer gözlerinde her gece ben uyuyayım
Hicaz
Halil İzlemek
Halil İzlemek
Şarkı
Düyek
O sürerken sefâsını ben çekerim cefâsını
Hicaz
Ali Şenozan
Ata Ünlü
Şarkı
Sofyan-Düyek
O yâre hâlimi bir arz eden yok
Hicaz
Erol Uzunöner
Ethem Pertev Paşa
Şarkı
Aksak Semai