Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Acılar dikense sevgi bir güldür
Hicazkar
Amir Ateş
Ali Coşkun
Şarkı
Sofyan
Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır
Hicazkar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Ağlatıp küstüreceksen boynumu büktüreceksen
Hicazkar
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Düyek
Ah eden kimdir bu saat kuytuda
Hicazkar
Akın Özkan
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Ağır Aksak
Ah ne rûşen oldu gönlüm çünki gördüm gözlerin
Hicazkar
Bekir Efendi(Kurrenâyî)
_
Şarkı
Sengin Semai
Ah ü efgânım cefâcû yâre hiç kâr etmedi
Hicazkar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Akıbet gitti elimden gönlümün bir tânesi
Hicazkar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Aklıma düştün bir tânem
Hicazkar
Yaşar Bedük
Yaşar Bedük
Şarkı
Düyek
Akmaz oldu artık gönül çeşmesi
Hicazkar
Erdal Yalçın
Cumâli Karataş
Şarkı
Düyek
Akşam olur güneş gider şimdi buradan
Hicazkar
Nikoğos Ağa
Abdülhamit Ziyâeddin Pş.
Şarkı
Aksak
Akşamın gölgesi inerken suya
Hicazkar
İsmâil Ötenkaya
Hâdiye Öztoksoy
Şarkı
Düyek
Akşamın renginde dağlar morardı
Hicazkar
Fâruk Şâhin
Mustafa Birinci
Şarkı
Düyek
Akşamlara anlattım gözümün nûru dedim
Hicazkar
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Nim Sofyan
Aldı beni aldı beni iki kaşın arası
Hicazkar
Çorlu'lu
_
Şarkı
Düyek
Aldı gönlüm bir şûh-i ter
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Aldı gönlüm fend ile bir fitnekâr
Hicazkar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Alem içre âdemoğlu haşredek sürgündemi
Hicazkar
Cinuçen Tanrıkorur
Memduh Cumhur
Gazel
Müsemmen
Alem içre bir keman-ebrûyu buldum kendime
Hicazkar
Kirkor Ciğercioğlu
_
Beste
Zencir
Alemi gülzâr ederdim kâdir olsaydım eğer
Hicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Allah demek Allah ne büyük lûtf-ı Hüda'dır
Hicazkar
Doğan Ergin
Kenan Rifâî
İlahi
Çenber
Amâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır
Hicazkar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Sofyan
Aman aman (Gül Fatma)
Hicazkar
M. Sabahattin Ezgi
M. Sabahattin Ezgi
Şarkı
Curcuna
Aman vermez sana bu dert
Hicazkar
Ahmet Özkök
Ahmet Özkök
Şarkı
Curcuna
An siyeh çerdehi şîrîn-i âlem bâ
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Kar
Hafif
Anlat bana bir tatlı yalan gönlümü kandır
Hicazkar
Bahri Altıntaş
Vahit Özaydın
Şarkı
Düyek
Arâm edemez gönlüm-gönlüm edemez ârâm
Hicazkar
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ardında silinmez acı hâtıra bıraktın
Hicazkar
İsmâil Ötenkaya
Fatma Onur
Şarkı
Nim Sofyan
Âşıkın sermâyesi feryâd imiş
Hicazkar
Ali Bey (Enderûnî)
_
Şarkı
Düyek
Âşıklara gülerken inanmam aşka
Hicazkar
Suphi İdrisoğlu
Yâsemin Balkan
Şarkı
Düyek
Âşıkları inandırır yalan vâd ile kandırır
Hicazkar
Nikoğos Ağa
Ziyâ Paşa (Vezir)
Şarkı
Düyek
Aşk gönülde bilmediğin bir hecedir
Hicazkar
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Aksak
Aşk hastasıyım bakma benim nabzıma doktor
Hicazkar
N. Cemil Sangan
Besim Bey
Şarkı
Sengin Semai
Aşk kokarken yedi veren her gülde
Hicazkar
Gültekin Aydoğdu
Tarık Çıtak
Şarkı
Düyek
Aşkımın hakkını vermedi kader
Hicazkar
Yılmaz Karakoyunlu
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan
Aşkımız hicrâna döndü ayrılık hiç bitmiyor
Hicazkar
Yılmaz Yüksel
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Müsemmen
Aşkın alevden bir gömlek ki tendedir
Hicazkar
Ekrem Güyer
_
Şarkı
Düyek
Aşkın ile sevgilim yine doldum bu akşam
Hicazkar
Necdet Tokatlıoğlu
Mehmet Erbulan
Şarkı
Nim Sofyan
Aşkında azap varsa katlanırım
Hicazkar
İ. Hakkı Nebiloğlu
_
Şarkı
Semai
Aşksız da yaşanmaz ki
Hicazkar
Semahat Özdenses
Zuhâl Sayman
Şarkı
Düyek
Aşktan bahsettik dostlarla bu akşam
Hicazkar
Sinan Sipahi
T. Başer Üçok
Şarkı
Düyek
Ateş söndü küle döndü
Hicazkar
İsmâil Demirkıran
Sâmi Derintuna
Şarkı
Aksak
Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ
Hicazkar
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Ay mı doğmuş gün mü doğmuş âlem rûşen
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Köçekçe
Devr-i Hindi
Aydos'tan esen rüzgâr dalgalara kavuşur
Hicazkar
Amir Ateş
Kemâl Sincer
Şarkı
Sofyan
Ayın ışıltısı vurmuş yüzüne
Hicazkar
İ. Halil Taşkent
Bedri Appak
Şarkı
Düyek
Aylar yıla sevdâlı gönül aşka divâne
Hicazkar
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Sofyan
Ayrılık âh ayrılık
Hicazkar
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Düyek
Ayrılık saati çaldığı zaman
Hicazkar
İlgün Soysev
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Ayşe'm tarladan gelir
Hicazkar
Doğan Ergin
Doğan Ergin
Şarkı
Sofyan
Azâde-ser'iz çerha bizim minnetimiz yok
Hicazkar
İ. Fenni Ertuğrul
İ. Fennî Ertuğrul
Yürük Semai
Yürük Semai
Bahar geldi gül açıldı aşka geldi bülbül şimdi
Hicazkar
M. Sabahattin Ezgi
M. Sabahattin Ezgi
Şarkı
Curcuna
Bahçemdeki son goncayı rüzgâr koparırken
Hicazkar
Kadri Şençalar
Ali Özokur
Şarkı
Semai
Bahtım o kadar kara ki târife mahâl yok
Hicazkar
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Curcuna
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına
Hicazkar
Şevkî Bey
_
Şarkı
Curcuna
Bakmıyor üftâde-i nâ-şâdına
Hicazkar
Kemânî Bülbülî Sâlih Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bana hem-dem eyleyen ey gam seni
Hicazkar
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Be bahçevan ben bahçemi bellerim
Hicazkar
_(Muzaffer Kurtulmuş-Taş Plâk)
_
Şarkı
Aksak
Be gemici gemici kullan dümeni
Hicazkar
_
_
Şarkı
Sofyan
Bekledim fecre kadar gelmedin
Hicazkar
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Aksak
Beklemekten çok yoruldum sensiz olmak zor bana
Hicazkar
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Devr-i Hindi
Bekliyorum salınarak çık raksa heman (Köçekçeler)
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Köçekçe
Aksak
Ben çâre ararken dil-i bî-çâreye senden
Hicazkar
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Sengin Semai
Ben esîr-i dâm-ı aşkı zülf-i yârım ey gönül
Hicazkar
_
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ben o kızın gözlerinde sevdâ sezdim derde...
Hicazkar
Erdinç Çelikkol
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
Ben perîşânım perîşan zülfünün mecnûnuyum
Hicazkar
Santûri Ethem Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ben sana gönül vereli bak ne hâl oldum
Hicazkar
Çorlu'lu
_
Şarkı
Curcuna
Ben senin aşkınla doğdum sonradan olma değil
Hicazkar
Ahmet Özkök
Ali Bektaş
Şarkı
Devr-i Hindi
Ben severim aller giyen güzeli
Hicazkar
_
_
Şarkı
Sofyan
Ben sözüne bağlamam bel
Hicazkar
Nûman Ağa
Nûman Ağa
Şarkı
Sofyan
Bende dertler kümelenmiş sana bir sır açamam
Hicazkar
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Benden bir şarkı istedin yazsam binlercesini
Hicazkar
Aydın Oran
Aydın Oran
Şarkı
Sengin Semai
Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken
Hicazkar
Sâdi Işılay
_
Şarkı
Aksak
Beni incitme ey ruhi revanım
Hicazkar
Şekerci Udi Cemil Bey
_
Şarkı
Aksak
Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
Reşat Bilgin
Şarkı
Nim Sofyan
Beni sevdaya salıp gönlümü yakmış gidiyor
Hicazkar
Ferhat Sarmusak
Sevinç Atan
Yürük Semai
Yürük Semai
Beni yalnız bırakıp gittiğin akşam güzelim
Hicazkar
Ferit Tan
Ferit Tan
Şarkı
Aksak
Benim derdim nedir dağlar ne bilsin
Hicazkar
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Curcuna
Benim serv-i hırâmânım benim
Hicazkar
Bolâhenk Nûri Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Beyhûde aşkına yandım efendim
Hicazkar
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Düyek
Beyhûde değil nâle vü âhım kederim var
Hicazkar
Giriftzen Asım Bey
Mekkî Bey
Şarkı
Aksak
Bıktım güzelim ben seni sevmekten usandım
Hicazkar
Erdinç Çelikkol
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
Bırak dalında kalsın bana güller getirme
Hicazkar
Zekâi Selen
Bekir Mutlu
Şarkı
Düyek
Bırakmıyor peşimi yıllardan beri
Hicazkar
İlgün Soysev
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Bi-hamdi'llâh ki bî-nâm ü nişânuz âdımuz yokdur
Hicazkar
Fâruk Şâhin
Mehmet Çelebi
Ağır Semai
Aksak Semai
Biliyorum gelmeyeceksin ne bir mektubun ...
Hicazkar
Nefîse Özses
Nefîse Özses
Şarkı
Düyek
Bin gecemi verirdim bir gecenin zevkine
Hicazkar
Muzaffer İlkar
Şâyeste Hanım
Şarkı
Yürük Semai
Bin hâtıra gizler gibi koynunda bu akşam
Hicazkar
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Bir buseni verdin bana
Hicazkar
Servet Ali
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bir câm-ı emel içsem o dildârın elinden
Hicazkar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir cilve-ger nevrestedir
Hicazkar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Bir fırtına misali girdin gönlüme
Hicazkar
Fatoş Koçarslan
Fatoş Koçarslan
Şarkı
Sofyan
Bir gül olsam arasına takılsam
Hicazkar
Orhan Kızılsavaş
Nihat Bozyaka
Şarkı
Düyek
Bir gün bana dönsen o uzak yolculuğundan
Hicazkar
Necdet Tokatlıoğlu
M. Nedim Güntel
Şarkı
Curcuna
Bir gün daha dün oldu uzayan gölgelerde
Hicazkar
Tâhir Sıral
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Bir gün kader çağırır gelmem diyemezsin
Hicazkar
İsmet Doğru
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Bir gün seni görmez isem olur bana dünyâ dar
Hicazkar
Çorlu'lu
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir gün sır olan her şeyi bilmek çok güç
Hicazkar
Alâeddin Yavaşca
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Bir güzeli gördüm sevdim yaktı cism ü cânımı
Hicazkar
Kemânî Yorgi Efendi
_
Şarkı
Sofyan
Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr
Hicazkar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bir hicazkâr şarkıdır gözlerinde ilkbahar
Hicazkar
Ziyâ Taşkent
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir hicazkâr şarkıdır hep gözlerinde ilkbahar
Hicazkar
Amir Ateş
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Curcuna
Bir hüzün gölü müdür yemyeşil bakışların
Hicazkar
Burhan Durucu
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Bir kerre iltifâtın ile hurrem olmadık
Hicazkar
Zekâî Dede
_
Beste
Darb-ı Fetih
Bir kerre yaşarsın o hayâl günleri yazdan
Hicazkar
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Bir kusurum varsa cânâ gönlümü verdim sana
Hicazkar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir nehr olup uzaklara aksam dursam
Hicazkar
Mahmut Yivli
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Bir neş'e de yok şimdi o vuslat demi nerde
Hicazkar
M. Ali Baysal
Mehmet Ali Baysal
Şarkı
Aksak-T. Ak._Cur.
Bir nev-civândır âşûb-i candır
Hicazkar
Rûşen Ferid Kam
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Türk Aksağı
Bir ömür gülmeyi sana bıraktım
Hicazkar
Fâruk Şâhin
Vural Şahin
Şarkı
Düyek
Bir sabah odama dolan ışıkla
Hicazkar
Rıdvan Lâle
Selâmi Aysal
Şarkı
Düyek
Bir sevdâ gülüsün allar içinde
Hicazkar
Metin Everes
Ertuğrul Akçaylı
Şarkı
Sofyan
Bir sevgili için ben hiç böyle ağlamadım
Hicazkar
İlgün Soysev
Uğur Çınar
Şarkı
Düyek
Bir şûha bend oldu gönlüm
Hicazkar
Abdullah Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bir taraftan derd-i sevdâ bir taraftan hicr-i yâr
Hicazkar
Necmi Pişkin
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Müsemmen
Bir yâr sevdim Kuşada'lı
Hicazkar
K.H.Yaşar
_
Şarkı
Aksak
Biz bülbül-i lâhûtîyiz dost bağıdır gülşenimiz
Hicazkar
_
Zâtî
İlahi
Sofyan
Böyle küsüp gidersen beni çok incitirsin
Hicazkar
Ali Şenozan
Nûrettin Baykal
Şarkı
Sofyan-Düyek
Bu akşam da sevgili gitme her akşam gibi
Hicazkar
İsmâil Ötenkaya
Nihâl Özyüksel
Şarkı
Semai
Bu aşk bitti sevgilim beni benimle bırak
Hicazkar
Selâhattin Sağlam
İlkay Odabaş Eyüpoğlu
Şarkı
Düyek
Bu aşk değil bir afet yaktı kalbimi
Hicazkar
Süleyman Mertkanlı
Ayşe Taşbaş
Şarkı
Düyek
Bu aşkı seninle yaşadık bitti
Hicazkar
Erdal Yalçın
Ercan Akbay
Şarkı
Sofyan
Bu bî-vefâlığı senden ümid etmezdim gerçekten
Hicazkar
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Aksak
Bu diyarda bahar bitti
Hicazkar
Mehmet Onur
İbrahim Taşdemir
Şarkı
Düyek
Bu nağmeler unutulur sazlarda teller susar
Hicazkar
Özgen Gürbüz
G. Hamza Berkay
Şarkı
Nim Sofyan-Düyek
Bugün bayram mendil aldım sevgilime hediye
Hicazkar
Muzaffer İlkar
_
Şarkı
Aksak
Bugün meydân-ı aşk içre ki yâre âşinâyız biz
Hicazkar
H. Sadettin Arel
_
Durak
Durak Evferi
Bugün mutlu günümdür
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Bundan sonra beraberiz
Hicazkar
Turhan Taşan
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Bûs-i lâ'l-i dilberi her dem ki efkâr eyledim
Hicazkar
Zekâî Dede
_
Beste
Çenber
Bülbül çilesin güllere ben bir seni sevdim
Hicazkar
Sâdettin Çevik
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Sofyan
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden
Hicazkar
Zekâî Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Bülbül uçmuş bahçe vîran bağlara çökmüş hüzün
Hicazkar
Cevdet Çağla
Dürdâne Altan
Şarkı
Müsemmen
Can ile ben ey dil-rübâ
Hicazkar
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Câna te'sir etti cânâ imtidâd-ı hasretin
Hicazkar
Bolâhenk Nûri Bey
_
Beste
Hafif
Canımdan yakın kadınım sen nerdesin
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Canımın canısın hoş kokulusun sen
Hicazkar
İsmâil Ötenkaya
Hayret Gürkanlı
Şarkı
Düyek
Canın tenden ayrılması zor
Hicazkar
Mehmet Turan Yarar
M. Turan Yarar
Şarkı
Nim Sofyan
Canlandı bu sessiz gecenin şi'ri denizde
Hicazkar
Râkım Elkutlu
Hıfzı Tevfik Gönensoy
Şarkı
Aksak
Cevretme bana vakti gelir nâre yanarsın
Hicazkar
Ali Said Öztürk
Şehnaz Öztürk
Şarkı
Türk Aksağı
Cumhuriyet gençleriyiz Ata'mızın erleriyiz
Hicazkar
Kadri Şençalar
Ziyâ Polat
Marş
Sofyan
Çam kokan suların buzludur buzlu
Hicazkar
Kasım İnaltekin
Mehmet Çağlar
Şarkı
Sofyan
Çamlıca yolları yokuşlu
Hicazkar
Amir Ateş
Amir Ateş
Şarkı
Sofyan
Çare yok umut yok derde derman yok
Hicazkar
Ahmet Özkök
Nevin Konuk
Şarkı
Düyek
Çekilmez hayâtın gamı tasası
Hicazkar
İsmâil Demirkıran
Sâmi Derintuna
Şarkı
Nim Sofyan
Çeşm-i âhû bir güzel
Hicazkar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Semai
Çeşmini süzme bakıp sen ey perişanım aman
Hicazkar
Mustafa Uyan
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Çevir başını bir bak unuttuğun mâziye
Hicazkar
Necdet Tokatlıoğlu
Semine Taykurtay
Şarkı
Düyek
Çiçeğimsin dalımda peteğimsin balımda
Hicazkar
İsmâil Ötenkaya
Hülya Akarsu
Şarkı
Aksak
Çiçek çiçek açmış bahar dalısın
Hicazkar
Bilge Özgen
Kâni Soylu
Şarkı
Düyek
Çiçekler derleyeyim
Hicazkar
Muzaffer İlkar
K. Şakir Yakar
Şarkı
Oynak
Çiçeklerin gülüyor sevincinden
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Çileli bülbülüm konmuşsun güle
Hicazkar
İlgün Soysev
Fatma Onur
Şarkı
Düyek
Çileli gönlümü terkedip gittin
Hicazkar
İsmâil Demirkıran
Tâhir Üstündağ
Şarkı
Düyek
Çocuk kalbim nasıl şendir
Hicazkar
Ahmet Sedat Mete
Sevinç Atan
Çocuk Şarkısı
Devr-i Turan
Çok derdini çektim o gülün durmadı gitti
Hicazkar
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Çok güzeller kandırır güneşi kıskandırır
Hicazkar
Şerif İçli
_
Şarkı
Oynak
Çöldeki susuz kervanı serinleten pınar gibi
Hicazkar
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Aksak
Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Düyek
Dağ başında ağlarım su başında çağlarım
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Köçekçe
Devr-i Turan
Dağ-ı hicrin bin elem kattı benim efganıma
Hicazkar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Dâima feryâd ü efgandır gönül
Hicazkar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Semai
Dalsın o güzel dîdelerin maziye hayran
Hicazkar
Celâl Dinçses
Celal Dinçses
Şarkı
Aksak
Dama bulgur sererler
Hicazkar
_
_
Türkü
Sofyan
Deli gönlüm neler çekti bahar gözlü güzellerden
Hicazkar
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Curcuna
Deli gönlüm sana ben her güzele bak mı dedim
Hicazkar
Emin Değirmenci
Hikmet Orhan
Şarkı
Nim Sofyan-Serbest
Deli gönül coştu yine
Hicazkar
Nihat Adlim
Karacaoğlan
Türkü
Aksak
Derûnî oldum efgenden
Hicazkar
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Aksak
Dil bir güzelin vuslatına muntazır oldu
Hicazkar
Hacı Sâdullah Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Dil bülbül olup gonce-i gülzâra sarıldım
Hicazkar
_
_
Şarkı
Türk Aksağı
Dil hezârın oldu hüsnün gülşeni
Hicazkar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Dil mâil oldu hüsnüne
Hicazkar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Turan
Dil sevdi seni bir kere görüp ey gonca-fem'im
Hicazkar
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Sengin Semai
Dilerim zülfüne ber-dâr olayım
Hicazkar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Dinle kalbimdeki feryâdı kulak ver sesine
Hicazkar
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Dost bağında açan gülde sevgi dolu
Hicazkar
Sâdun Aksüt
Nedim Uçar
Şarkı
Düyek
Duman duman tütüyorum o yaktığın yerdeyim ben
Hicazkar
Erdal Şâhin
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Durmadan düşünüp üzme kendini
Hicazkar
Ertuğrul Ottekin
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Dünün minicik kızı mı bu ya bu minicik oğlan mı
Hicazkar
Aluş Nuş
Aluş Nuş
Şarkı
Nim Sofyan
Düşsün sarı saçların sereserpe yüzüne
Hicazkar
Ali Arıkan
Tâhir Alnar
Şarkı
Düyek
Efendim gûş-i efgan et
Hicazkar
Ali Ağa (Kemânî)
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Aksak
Elimde gül gibi zîb-i câm-ı şarabım var
Hicazkar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Curcuna
Elimde mektubun neler yazmışsın
Hicazkar
Aslan Hepgür
Şâhin Çangal
Şarkı
Düyek
Ellerine zil takmış
Hicazkar
Râfet Kayserilioğlu
_
Şarkı
Düyek
Elma toplayan kızlar
Hicazkar
Suphi İdrisoğlu
Suphi İdrisoğlu
Şarkı
Aksak
Emine'min onbeşe vardı yaşı
Hicazkar
M. Sabahattin Ezgi
M. Sabahattin Ezgi
Şarkı
Aksak
Emsâli nâdir ey şûh-i emel
Hicazkar
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Yürük Semai
Erguvanlar açtı Leyla nerdesin sen nerdesin
Hicazkar
Özcan Korkut
Ümit Gürelman
Şarkı
Değişmeli
Eşiğinden dönmüşüz aşkın haberim yok
Hicazkar
Burhan Bakışkan
Burhan Bakışkan
Şarkı
Sofyan
Eteğinde Ilgaz'ın şanlı tarih türküsü
Hicazkar
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Sofyan
Evvel görüşte ey şûh-i gülten
Hicazkar
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Ey âhu gözlü kadın
Hicazkar
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Semai
Ey dilber-i şîrin-edâ olsun sana cânım fedâ
Hicazkar
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Düyek
Ey efendim a sultânım gözüm doldu yaş ile
Hicazkar
Çorlu'lu
_
Şarkı
Düyek
Ey gönül derdin nedir
Hicazkar
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Aksak
Ey gül tebessüm bilmez misin sen
Hicazkar
Tâhir Ağa
_
Şarkı
Aksak
Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz
Hicazkar
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey gül-i nükhet-fezâ-yı hüsn ü an
Hicazkar
Eyyûbî Mehmet Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey güzel kız hiç gönülden silmiyorsun
Hicazkar
Burhan Durucu
Turgut Çelik
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey melek sîmâ ki senden özge
Hicazkar
İlhâmi Turan
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey melek-haslet şehinşâh-ı vahîd
Hicazkar
Hâşim Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Ey nev-bahâr-ı izzü nâz
Hicazkar
Hâfız Ali Dede
_
Şarkı
Aksak
Ey rûh-i revânım ne yaman âfet-i cansın
Hicazkar
Selânik'li Ahmet Ef.
Neş'et Bey
Şarkı
Sengin Semai
Ey şehenşâh-ı cihan-ârâ-yı nev tarz-ı usûl
Hicazkar
Hacı Sâdullah Ağa
_
Beste
Devr-i Kebir
Ey şehenşâh-ı ferîd-i rûzigâr
Hicazkar
Bağdasar
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey şûh-i cefâ ettin beni aşkın ile nâlân
Hicazkar
Ciğercioğlu Kirkor
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ey verd-i rûy-i âl sana
Hicazkar
Tâhir Ağa
Hacı Fâik Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Eyle vaslınla efendim behredâr
Hicazkar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Falcılar yerini söylesin yeter
Hicazkar
Fethi Karamahmudoğlu
Samim Cebeci
Şarkı
Düyek
Feleğin ettikleri canıma kâr eyledi
Hicazkar
Leon Hancıyan
_
Şarkı
Curcuna
Fışkırmada bir tatlı alev gözlerinizden
Hicazkar
Fâruk Arifî Emhaz
_
Şarkı
Düyek
Firâk-ı yâr ile her dem rencîdedir gönlüm
Hicazkar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Firâkınla bugün pek derdmendim
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Gamlı düşünceler mevsimindeyiz
Hicazkar
Ziyâ Taşkent
Kemâl Çivici
Şarkı
Düyek
Gamlı gönlüm her hazandân gül gülistân istedin
Hicazkar
Sâlih Berkmen
Turgut Çelik
Şarkı
Müsemmen
Gece Ay'a bakıyorum yüzünü zannederek
Hicazkar
Muzaffer İlkar
_
Şarkı
Aksak
Gece gündüz hep hayâlin gözlerim
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Köçekçe
Oynak
Geceler sevgimle bana yaklaşır
Hicazkar
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Curcuna
Geç anladım bahardan evvel yaprak dökülürmüş
Hicazkar
İsmâil Demirkıran
Selim Aru
Şarkı
Sofyan
Geçen günler sevdiğim dostları bir bir almış
Hicazkar
İrfan Özbakır
Nemika Mürseloğlu
Şarkı
Düyek
Geçtim bir kapıdan bir yere vardım
Hicazkar
Mahmut Ataç
Atilla Damar
Şarkı
Aksak
Gel bahar gel bahar yakınlarda gel
Hicazkar
Kaya Bekat
H. Nusret Zorlutuna
Şarkı
Aksak
Gel der gibi bakıp çağırma beni
Hicazkar
Niyazi Şengül
Cengizhan Altuntaş
Şarkı
Yürük Aksak
Gel deyemem sana gelirsin belki
Hicazkar
Mustafa Malay
Güngör Sakman
Şarkı
Düyek
Gel gözlerimin gözbebeği gel bana
Hicazkar
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Gel seninle kolkola şöyle gidelim Bağlarbaşı'na
Hicazkar
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Aksak
Gel seninle yarın ey serv-i revân
Hicazkar
Sâdullah Efendi
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Ağır Aksak
Geldi dem-i zevk u safâ
Hicazkar
Santûri Ethem Ef.
_
Şarkı
Türk Aksağı
Geldi eyyâm-ı bahâr-ı yâsemen
Hicazkar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Geldi safâ cân ü dile
Hicazkar
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Düyek
Geldik gidiyoruz bir şey görmeden
Hicazkar
Amir Ateş
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Semai-Düyek
Geleceksen gel artık uzağı yakın eyle
Hicazkar
Burhan Durucu
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Gerdûne-i sevdâya bütün şan saçaraktan
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
Sâdullah Bey
Şarkı
Sofyan
Getir sâkî bâde mâye-i candır
Hicazkar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Gezip İstanbul'u saraylar surlar
Hicazkar
Amir Ateş
Aynur Saydam
Şarkı
Düyek
Git git dönme hasretinle yanayım
Hicazkar
Amir Ateş
Necati Çetinkaya
Şarkı
Düyek - Aksak
Gittiğin yollardan dönmesen bile
Hicazkar
Fâruk Şâhin
Nuran Severcan
Şarkı
Düyek
Gizli sevdim cân ü dilden kimseye fâş etmedim
Hicazkar
Tâhir Ağa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gonca açmaz gül olmaz baharı yok gönlümün
Hicazkar
Emin Ongan
O. Nihat Akın
Şarkı
Müsemmen
Goncalar güller seni kıskanıyor bir tânem
Hicazkar
Amir Ateş
Şükran Işık
Şarkı
Düyek
Göklere uçalım gel de sevgilim
Hicazkar
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Şarkı
Evfer
Gönlüm aldın ey meh-cemâl
Hicazkar
İsmet Ağa
_
Şarkı
Düyek
Gönlümü bir tıfl-ı dilbâz
Hicazkar
Tâhir Efendi
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Türk Aksağı
Gönlümü dûçâr eden bu hâle hep
Hicazkar
Şevkî Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönlümün bahçesinde özlediğim bir gül ol
Hicazkar
Sâlih Berkmen
Fazlı Ertekin
Şarkı
Düyek
Gönlümün penbe çiçeği
Hicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Gönül aşka vuruyorsa sebebi sensin efendim
Hicazkar
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Gönül derdi çekenleri gizlice yaş dökenleri
Hicazkar
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Şarkı
Aksak
Gönül derdin nedir söyle
Hicazkar
Ahmet Özkök
Ahmet Özkök
Şarkı
Aksak Semai Evferi
Gönül kâşânesinde acep neler değişti
Hicazkar
Alâeddin Yavaşca
Dinçer Sipahi
Şarkı
Curcuna-Düyek
Gördüm bugün o güzeli
Hicazkar
Agop (Şaşı)
_
Şarkı
Düyek
Gördüm ol çeşm-i humârın karesin
Hicazkar
Agop (Şaşı)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gördüm yine bir dilber-i mahmur-nigâhı
Hicazkar
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Yürük Semai
Görmek müyesser olmadı mâhım
Hicazkar
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i mir'atın
Hicazkar
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sengin Semai
Gözlerim gaflete düşmüş sana bakmışsa yine
Hicazkar
Cinuçen Tanrıkorur
Mustafa Tahralı
Fantezi
Aksak
Gözlerimden akıyor sel gibi sensiz yıllar
Hicazkar
Sâlih Berkmen
Selçuk Öden
Şarkı
Düyek
Gözlerin bir mavi deryâ darda kalmış gönlüme
Hicazkar
Yılmaz Karakoyunlu
M. Turan Yarar
Şarkı
Müsemmen
Gözlerin gözlerimde ağlar gibi bu akşam
Hicazkar
Fethi Karamahmudoğlu
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Gözlerin zümrüt saçın kumral yanaklar penbe gül
Hicazkar
Ali Ulvi Baradan
A. Refik Altınay
Şarkı
Düyek
Gözlerinde o sitem hüzne eşti adeta
Hicazkar
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Düyek
Gözlerinden içti gönlüm neş'eyi
Hicazkar
N. Kâzım Akses
Hasan Alî Yücel
Şarkı
Müsemmen
Gözlerine baktım erdim o akşam
Hicazkar
Engin Çır
Engin Çır
Şarkı
Aksak
Gurûbun kızıl rengi alev alev rûhumda
Hicazkar
Güldeniz Ekmen
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Düyek-Cur.-Aksak
Gül dalında öten bülbülün olsam
Hicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Düyek
Gül kuruttum gül kuruttum
Hicazkar
_
_
Türkü
İkiz Aksak
Gül mevsimidir gül yüzünün gülleri gülsün
Hicazkar
Sâdi Erden (Ûdi)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Gül penbe izârında senin ben
Hicazkar
Muzaffer İlkar
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Gül yüzünü seyr edip can ile sevdim seni
Hicazkar
Tanbûri Osman Bey(Büyük)
_
Şarkı
Curcuna
Güldü açıldı yine gül yüzlü yâr
Hicazkar
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Gülerken gül açar yanaklarında
Hicazkar
Erol Sayan
Ziyâ Polat
Şarkı
Curcuna
Gül-i pür-ceste-i bağ-ı vefâyım pür-vefâyım
Hicazkar
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gülmek yaraşır gül yüzüne ey gül-i cânım
Hicazkar
Hacı Emin Efendi
_
Şarkı
Düyek
Gülnihâl-i işve dilsûz var mı hüsn ü ânına
Hicazkar
Kanûni Hâlit Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzuz
Hicazkar
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
Gülüşünle sev beni bakışınla öv beni
Hicazkar
İsmâil Ötenkaya
Câhide Ulaş
Şarkı
Aksak
Güneş sensiz doğmuyor gündüzlerde hüzün var
Hicazkar
İsmâil Ötenkaya
Merâl Güvensen
Şarkı
Curcuna
Güneşten yakıcı ay kadar dilber
Hicazkar
Z. Arif Ataergin
Ömer Hayyam
Şarkı
Curcuna
Günlerce durmadan koşar ararım
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
H. Lâmi Güray
Şarkı
Türk Aksağı
Günlerdir âvâre dolaşırım ben
Hicazkar
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen
Hicazkar
Ahmet Hatipoğlu
Câhit Öney
Şarkı
Curcuna
Güzeller içre mümtazdır
Hicazkar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Hakdır Allahım Muhammed mahım Ali'dir şahım
Hicazkar
_
Münir Baba
Nefes
Düyek
Hani çok severdik deliler gibi
Hicazkar
Gültekin Aydoğdu
Pervin Şakar
Şarkı
Aksak
Hani güller açarken gelecektin sevgilim
Hicazkar
Burhan Durucu
Burhan Durucu
Şarkı
Düyek
Harâb oldu cismim temelden harâb
Hicazkar
Arif Sâmi Toker
_
Şarkı
Düyek
Hasret-i hicrinledir bî-çâre dil
Hicazkar
Rif'at Bey
Mehmet Kâmil Çelebi
Şarkı
Ağır Aksak
Hasretim var can dayanmaz anlatılmaz pek derin
Hicazkar
Ömür Gençel
Turgut Çelik
Şarkı
Müsemmen
Hasretinle yanarken yıl olan o saatler
Hicazkar
İsmâil Ötenkaya
İsmail Ötenkaya
Şarkı
Curcuna
Hasretle geçen günleri andıkça güzel
Hicazkar
Ali Rızâ Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Sofyan
Hasta-i zevk-i visâlindir gönül çoktan beri
Hicazkar
Kadri Bey(Doktor)
Vasfi Efendi (Şeyh)
Şarkı
Aksak
Heder ettim ömrümü bir vefâsız uğruna
Hicazkar
Cengiz Cermen
Celâl Çetin
Şarkı
Düyek
Her aşık olan ah mı eder baht-ı siyah mı
Hicazkar
Ahmet Aksoy
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Her damla gözyaşımda sen varsın sevgilim
Hicazkar
Alâeddin Şensoy
Aylâ Peken
Şarkı
Düyek
Her derd gibi sînede hicran da var
Hicazkar
Sâdi Hoşses
Nezih Korkut
Şarkı
Düyek
Her derde şifâ göğsünü koklar bayılırdım
Hicazkar
Kadri Şençalar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Her derdi yanan kalbime sen koydun elinle
Hicazkar
İrfan Özbakır
İsmet Yazgan
Şarkı
Aksak
Her dilber için sînede bir yâre mi olsun
Hicazkar
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Aksak
Her doğan yeni güne seninle başlıyorum
Hicazkar
Hüsnü Üstün
Ali İhsan Birgül
Şarkı
Düyek
Her gece rüyâma ateşle girdin
Hicazkar
A. Sâmi Yalçın
_
Şarkı
Curcuna
Her gece yıldızlar düşerken suya...
Hicazkar
Bilge Özgen
Sürel Konuk
Fantezi
Sofyan
Her gönülde her düşte o
Hicazkar
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Fantezi
Düyek
Her gün böyle anarım
Hicazkar
Amir Ateş
Amir Ateş
Şarkı
Aksak
Her lâhzâ senin gözlerinin rengine yansam
Hicazkar
M.Fatih Salgar
Ahmet Uzel
Şarkı
Türk Aksağı
Her ne yöne baksam da hep seni görüyorum
Hicazkar
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Nim Sofyan
Her ömür bir gün biter âteş söner enkaz tüter
Hicazkar
Z. Levent Topçuoğlu
Azmi Aytaç
Şarkı
Devr-i Hindi
Her şey bitti deyip vedâ ederken
Hicazkar
Engin Çır
Kemâl Turhan
Şarkı
Düyek
Her şey o kadar tatlı ki birlikte olunca
Hicazkar
Uzman Sağlık
Samim Arıksoy
Şarkı
Sofyan
Her şey yarım kaldı her şey yüzüstü
Hicazkar
İsmâil Ötenkaya
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Herkes biliyor sevmek için başka vakit yok
Hicazkar
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Hey Bursalı Bursalı
Hicazkar
Rüştü Eriç
Gülten Veral
Fantezi
Aksak
Hey çağlayan sel gibi akan ömrüm biraz dur
Hicazkar
Ali Hasırcı
Ali Hasırcı
Şarkı
Curcuna
Hey pınar derin pınar
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Nim Sofyan
Hırâm et gülşene gûş eyle ar'ardan müdârâyı
Hicazkar
Sâdullah Efendi
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Hicrân ile dil-hasteyim ümmid ile nâlân
Hicazkar
Bîmen Şen
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Sengin Semai
Hicrân ile sîne-çâk garib ü mükedderim
Hicazkar
Karnik Garmiryan
_
Şarkı
Sengin Semai
Hicrânla sönen demleri yâd ettiren âhın
Hicazkar
B. Sıtkı Sezgin
A. Ulvi Kurucu
Şarkı
Aksak
Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş
Hicazkar
Zekâî Dede
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Lenk Fahte
Hiç beklemeden bir gece sen kalbimi çaldın
Hicazkar
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Türk Aksağı
Hiç esmeye güz yelleri sen dilbere canân
Hicazkar
Savaş Özkök
Mevlana
Şarkı
Türk Aksağı
Hiç eşin yok nev-civânsın
Hicazkar
Zeki Mehmet Ağa
Nûri
Şarkı
Evfer
Hiç özür dileme bana yazıp da
Hicazkar
Alâeddin Şensoy
Necâti Dilsizoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Hülyâlarına dalar her an seni anarım
Hicazkar
İlhâmi Bayrı
_
Şarkı
Curcuna
Hülyâlı sestir bir gül nefestir
Hicazkar
Fâruk Şâhin
Azmi Aytaç
Şarkı
Raks Aksağı
Hüzn ile çağlar sirişk-i çeşm-i giryânım benim
Hicazkar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
İçimdeki anılar zaman zaman canlanır
Hicazkar
Türkan Öncü
Mine Erol
Şarkı
Düyek
İçimdeki hasreti almanı bekliyorum
Hicazkar
Alâeddin Şensoy
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
İftihârımdır bilir Rabb-i ganî
Hicazkar
Nikoğos Ağa
Ziyâ Paşa (Vezir)
Şarkı
Düyek
İki sevdalı yürek düşlere dalmış ne güzel
Hicazkar
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
İlk görüşte sevdi gönlüm seni nazlı meleğim
Hicazkar
Asdik Ağa
_
Şarkı
Aksak
İlk sevgiliden çağrı ve her şarkıda sestin
Hicazkar
Alâeddin Yavaşca
Seyfettin Başçıllar
Şarkı
Aksak
İnan üzülmedim elvedâ derken
Hicazkar
Zekâi Tunca
Şeydâ Temuçin
Şarkı
Sofyan
İnanamam bir türlü hakikat mı rüyâ mı
Hicazkar
İrfan Özbakır
İrfan Özbakır
Şarkı
Curcuna
İncitme beni şûh-i şenim gel siteminle
Hicazkar
Ethem Efendi (Şeyh)
Mehmet Bey
Şarkı
Türk Aksağı
İsmini bilmezdim fakat tanırdım
Hicazkar
Kâmil Melih Özaltıner
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Sofyan
İstemem gönlümde goncalar güller
Hicazkar
Fâruk Şâhin
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
İster isen biz bize ey dil-şikâr
Hicazkar
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Aksak
İzmir'in içinde vurdular beni (kurulu pazar)
Hicazkar
_
_
Şarkı
Aksak
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
Mehmet Ali Haydar Paşa
Şarkı
Semai
Kalb-i virânım yanıyor yok bana rahm eyleyecek
Hicazkar
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Kalbinin sesini duyurdun bize
Hicazkar
Amir Ateş
Amir Ateş
Şarkı
Düyek
Kâne fî fevka'l ukul isna aşer burci'l ula
Hicazkar
_
_
Şuğul
Düyek
Kapılıp aşk ile bir çeşm-i elâ dilbere ben
Hicazkar
Uğur Şumnulu
Uğur Şumnulu
Şarkı
Aksak
Kasr-ı cânandan çıkıp mahfuz gönül
Hicazkar
Rüştü Eriç
H. Fahri Ozansoy
Şarkı
Müsemmen
Kaşların kara güzel gözlerin elâ güzel
Hicazkar
Sâdi Hoşses
_
Şarkı
Aksak
Kaybetmişim seni ben kalbin ellerin olmuş
Hicazkar
Suphi İdrisoğlu
Uğur Gür
Şarkı
Aksak
Keman ebrûlerinden yârimin hayli suâl oldu
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Kırılırdı oyuncak olsa bile
Hicazkar
Artaki Candan
Y.Sinan Ozan
Şarkı
Aksak
Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem
Hicazkar
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kim demiş kış günü yaz olmaz diye
Hicazkar
Rüştü Eriç
İlkan San
Şarkı
Semai
Kim görse ol lâ'li mülü
Hicazkar
Tâhir Ağa
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Aksak
Kim ne derse desin sakın aldanma
Hicazkar
Ziyâ Taşkent
Nedim Saatçioğlu
Şarkı
Düyek
Kimlerin çeşmine ol sîne acep nûr oldu
Hicazkar
Servet Ali
Nedîm
Şarkı
Aksak
Kimseleri sevemedim aşk ile
Hicazkar
Sıtkı Sahil
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Düyek
Kokladığım o güller goncalarım nerdeler
Hicazkar
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Semai
Kolay değil seni unutmak birden
Hicazkar
Mustafa Malay
Muammer Susuzlu
Şarkı
Sofyan
Konaklar yaptırdım dağlar başına
Hicazkar
_
_
Türkü
Sofyan
Koş gel artık kollarıma
Hicazkar
Necdet Tokatlıoğlu
Necdet Tokatlıoğlu
Şarkı
Düyek
Körfez'inde meltem eser yürek yakar Karşıyaka
Hicazkar
Sâmi Derintuna
Sami Derintuna
Şarkı
Düyek
Köylü gelin kına yakmış eline
Hicazkar
M. Mazhar Kamsoy
Leman Şenbay
Şarkı
Aksak
Kulağımdan gitmiyor ninni sesin
Hicazkar
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Düyek
Kuyudan çektim suyu
Hicazkar
M. Sabahattin Ezgi
_
Şarkı
Aksak
Kuzum söyle bana şimdi
Hicazkar
İsmet Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Lâyık mı sana bu dil-i sevdâ-zede yansın
Hicazkar
Şekerci Cemil Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Leylâ aceb neden ses vermiyor feryâdıma
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Leylâ bu şarkıyı dinle
Hicazkar
Necmi Pişkin
Hasan Alî Yücel
Şarkı
Semai-Aksak
Leylâ dediler gönlümü açtım sana ben
Hicazkar
Amir Ateş
B. Sıtkı Sezgin
Şarkı
Düyek
Lezzet almış geçmiyor sevdâ-yı dildârdan gönül
Hicazkar
A. Mithat Güpgüpoğlu
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Lütfuna muhtacım zülfü kemendim
Hicazkar
Ali Çekici
İbrahim Tapramaz
Şarkı
Düyek
Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım
Hicazkar
Tatyos Efendi
Nigâr Osman Hanım
Şarkı
Curcuna
Mecnûn'a döndüm aşkınla cânâ
Hicazkar
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Meftûn eder gül bülbülü
Hicazkar
_
_
Şarkı
Sofyan
Mehtab mı halelendi, sular mı minelendi
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
Yıldız Hanım
Şarkı
Aksak
Melûl mahzun şu yerlerde dururum
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Köçekçe
Nim Sofyan
Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek
Hicazkar
Hâfız Mehmet Eşref Ef.
Selîmî (Yavuz Sultan)
Beste
Çenber (Ağır)
Mest-i câm-ı vuslatın hicr ile mahmur olmasın
Hicazkar
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Mestim bu gece sen de bana mest olarak gel
Hicazkar
Lavtacı Ovrik
_
Şarkı
Curcuna
Mızrab-ı gam-ı aşkınla ey şûh-i sitemkâr
Hicazkar
Bolâhenk Nûri Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Muhabbet âşıka gerçi belâdır
Hicazkar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Müptelâ-yı câm-ı aşkız âşık-ı dîvâneyiz
Hicazkar
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Müzeyyen gül-sitandır meh-cemâlin
Hicazkar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Nakş-i lâ'li gitmez o şûhun derûn-i sîneden
Hicazkar
Tanbûri Ali Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Nâlekâr-ı hasretim bir bağrı yanmış bülbülüm
Hicazkar
Bogos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nasıl unuturum nasıl bilemem
Hicazkar
Amir Ateş
S. Sırrı Topçuoğlu
Şarkı
Düyek
Nasılsın görmeyeli bir haber uçursana
Hicazkar
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Nazlı nazlı gelişinle tatlı tatlı gülüşünle
Hicazkar
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Ne güzelsin seni andıkça güzelleşti özüm
Hicazkar
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak-Semai
Ne kadar mutluyum ben demeye korkuyorum
Hicazkar
Tülây Arıcı
Tülây Arıcı
Şarkı
Düyek
Ne teldendir ne bülbülden ne gülden
Hicazkar
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Curcuna
Ne unutmak gelir elden ne de sevmek yeniden
Hicazkar
Erol Bingöl
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Neden ağlar garip gönlüm
Hicazkar
İsmâil Ötenkaya
Mustafa Özdere
Şarkı
Curcuna
Neden gücendin sen bana
Hicazkar
M. Sabahattin Ezgi
_
Şarkı
Semai
Neden sînemde mest olsan kaçarsın
Hicazkar
Z. Arif Ataergin
A. Refik Altınay
Şarkı
Curcuna
Nedir bu dünyânın hâli gölgeli bir dal kalmamış
Hicazkar
Rüştü Şardağ
F. Edib Baksı
Şarkı
Semai
Nedir cürmüm nedir söyle
Hicazkar
Sâdi Hoşses
_
Şarkı
Aksak Semai
Nerde güzel günlerim şimdi mazide kaldı
Hicazkar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Nerden esti bu rüzgâr böyle âni apansız
Hicazkar
Gültekin Aydoğdu
Muammer Kayahan
Şarkı
Düyek
Nerdesin nerde aceb gamla bıraktın da beni
Hicazkar
Leylâ Saz
_
Şarkı
Aksak
Nev-nihalim kim büyüttü böyle bi-perva seni
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
Nedim
Şarkı
Curcuna
Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
Hicazkar
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Sofyan
Niçin sevdim ben seni
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Köçekçe
Raks Aksağı
N'olur bir an bana olsan vefâkâr
Hicazkar
M. Niyâzi Ayomak
_
Şarkı
Aksak
Nûr-i çeşm-i gonce-i gülzâr-ı şevket vech-i nûr
Hicazkar
Hilmi Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
O eski günlerimiz gelmeyecektir geri
Hicazkar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
O güzel çeşmini mümkün mü nazargâh edeyim
Hicazkar
Kâzım Uz (Muâllim)
_
Şarkı
Ağır Aksak
O nev-nihâl ki serv-i revân olur giderek
Hicazkar
Zekâî Dede
İsmail Müşfik Efendi(Hâfız)
Beste
Zencir
O şûhun kaddi dilcûdur
Hicazkar
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
O vefâsız sevgili...
Hicazkar
Nurhan Hekimoğlu
Ümit Gürelman
Şarkı
Curcuna
Okşadım doyamadım sevmeye kıyamadım
Hicazkar
Ahmet Nûri Canaydın
_
Şarkı
Düyek
Ol dökülen kumral saç canımı yaktı ey peri
Hicazkar
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Düyek
Ol kaşı keman cevr ü cefâ yayını kurdu
Hicazkar
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Yusuf Kenan Bey
Şarkı
Yürük Semai
Ol serv-i revân boş kodu gülzârını eyvâh
Hicazkar
Cevdet Çağla
Dürdâne Altan
Şarkı
Aksak
Oldu âlem şâd senden ben esîr-i gam henüz
Hicazkar
İ. Fenni Ertuğrul
Fuzûlî
Beste
Muhammes
Onu bildin bunu yaptın da ne oldun a gözüm
Hicazkar
Rüştü Eriç
Bedri Gürsoy
Şarkı
Aksak
Oturmuş testi elinde çeşme taşına
Hicazkar
M. Sabahattin Ezgi
M. Sabahattin Ezgi
Şarkı
Aksak
Ödemiş dağları güzel çiçekleri bağları güzel
Hicazkar
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Düyek
Ömrümün baharında yalnız kalmak ta varmış
Hicazkar
Kemal Olguncan
Şâhin Çangal
Şarkı
Düyek
Ömürlere sığmazdı bir zamanlar sevdâlar
Hicazkar
Güldeniz Ekmen Agiş
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
Öperken ağzını düştüm bayıldım
Hicazkar
Bîmen Şen
_
Şarkı
Curcuna
Öyle mecrûhum ki kalbim kan ile âlâm saçar
Hicazkar
Asdik Ağa
Esad Bey (Doktor)
Şarkı
Curcuna
Özlemiyle yandığımı hep ismini andığımı
Hicazkar
İsmâil Ötenkaya
Rumeysa Çakmak
Fantezi
Aksak
Özlüyorum seni çok özlüyorum
Hicazkar
Hüseyin Erbay
Şûle Özmen
Şarkı
Sofyan
Pek az sürdü yâr ile sohbet gönül
Hicazkar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Pek nazlısın ey sevgili yetmez mi tehassür
Hicazkar
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Aksak
Penbelikle imtizac etmiş tenin
Hicazkar
Lem'î Atlı
Mahmut Celâleddin Paşa
Şarkı
Ağır Aksak
Pençe-i gamdan gönül bulmaz rehâ
Hicazkar
Kemânî Sebuh
_
Şarkı
Aksak
Riyâsız çeşm-i âhuyu severdim
Hicazkar
Civan Ağa
_
Şarkı
Düyek
Rûhum aydınlandı kim fağfûra benzermiş teni
Hicazkar
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Devr-i Hindi
Rûhum eriyor çırpınıyor nağmelerinden
Hicazkar
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Rûhumda neş'e hayâle daldım
Hicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Rûhumdaki ateşi deryâlar söndüremez
Hicazkar
Muzaffer İlkar
_
Şarkı
Curcuna
Rûhunda senin rûhuma bir tek güzel eş var
Hicazkar
Fahri Kopuz
H.F.Süerdem
Şarkı
Sengin Semai
Rüyâda bu şeb yârimin âgûşuna yattım
Hicazkar
Bîmen Şen
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Sengin Semai
Rüzgâr oldun kırıverdin dalımı
Hicazkar
M. Nazmi Özalp
Ali Birinci
Şarkı
Sofyan
Sâkıyâ sun bâde-i lâ'lin bana
Hicazkar
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Curcuna
Sana hasret gidecek rûhumu şâd et güzelim
Hicazkar
Adem Şâhin
Kemâl Özalp
Şarkı
Aksak
Sana n'oldu gönül şâd olmuyorsun
Hicazkar
Lütfi Bey(Mızıka'lı)
_
Şarkı
Curcuna
Sana olan sevgimi eller ile bir tutma
Hicazkar
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Sana sevgim kalmamış benim saygım aşkıma
Hicazkar
İsmâil Demirkıran
Rıdvan Okyar
Şarkı
Düyek
Sana verdim bu gönül tahtını dem sür diyerek
Hicazkar
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai
Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan
Hicazkar
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sanma gayri râh olur
Hicazkar
Zeki Altun (Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Sanma ki arayıp sorarım seni
Hicazkar
İsmâil Demirkıran
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Sanma ki ayrılan hep acı çeker
Hicazkar
İsmâil Demirkıran
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Sarı mimoza'msın sen benim
Hicazkar
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Semai
Sarışın ince bir kız
Hicazkar
Muzaffer İlkar
_
Şarkı
Aksak
Sarsam seni gönlümce güzel bahtıma kansam
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Sâzendeler âheng etsin içilen mey şarab olsun
Hicazkar
Şemsettin Ziyâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Sazımdaki türkülere tel eylesem güzel seni
Hicazkar
İlgün Soysev
Erol Kavşit
Şarkı
Düyek
Sebebini sorma sana gelirken
Hicazkar
Fâruk Şâhin
Fâruk Şâhin
Şarkı
Düyek
Sebil edip yıllarımı
Hicazkar
Bilge Özgen
Sâdık Atay
İlahi
Sofyan
Semâda ay yüzlüm seni âlemde nûr sandım
Hicazkar
Güldeniz Ekmen Agiş
Güldeniz Ekmen Agiş
Şarkı
Curcuna
Sen akşamlar kadar büyülü sıcak
Hicazkar
Bilge Özgen
A. Hamdi Tanpınar
Şarkı
Değişmeli
Sen âşık-ı nâzende eda yar-ı ezelsin
Hicazkar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Sengin Semai
Sen bende doğan bestelerin müjdesisin
Hicazkar
Amir Ateş
Ümit Gürelman
Şarkı
Curcuna
Sen benim ecelim sen benim âhım
Hicazkar
Bilge Özgen
Hülyâ Şenkul
Fantezi
Düyek
Sen değil de hep hayâlin doluyorsa dünyâma
Hicazkar
İlgün Soysev
Eyüp Göksu
Şarkı
Düyek
Sen doğmayınca gökyüzü yersiz bu gönlüme
Hicazkar
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai
Sen gibi bir sîmin-bilek
Hicazkar
Nûman Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Sen gideli kaç bahar oldu bak vefasız yâr
Hicazkar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Sen gülersen güler kalbim
Hicazkar
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Sen içimde bir düğümsün
Hicazkar
Sâlim Küçüktanış
Zâkir Erdoğan
Şarkı
Aksak
Sende vefa yok mu hiç sevmeyi bilmez misin
Hicazkar
Ümit Aşık
Nurten Köroğlu
Şarkı
Aksak
Senden ayrı uzaklarda çok yalnızım buralarda
Hicazkar
Tuncay Yalın
Asuman Erdemli
Şarkı
Düyek
Senelerce aşkı anmış mahzun kalpler hep aldanmış
Hicazkar
S. Süha Ansen
_
Şarkı
Curcuna
Senelerce hep ona yandım
Hicazkar
Sevim Gönenç
Sevim Gönenç
Şarkı
Curcuna
Seni bana getiren bu rüzgâr hiç dinmesin
Hicazkar
Mehmet Özkaya
Metin Erünsal
Şarkı
Düyek
Seni benden koparanlar bilmesinler aşkımı
Hicazkar
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Düyek
Seni candan severim aşkına kurban olurum
Hicazkar
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Seni çok sevdi bu gönlüm beni terk etme kadın
Hicazkar
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Aksak
Seni dört gözle beklerim her gün
Hicazkar
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Aksak
Seni görmek seni sevmek emeliyle yaşarım
Hicazkar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Seni her an özlemle anmadığım gün yok ki
Hicazkar
Yılmaz Pakalınlar
Sâmi Derintuna
Şarkı
Aksak
Seni sever yüreğim nasıl da aşık sana
Hicazkar
Engin Çır
Sami Derintuna
Şarkı
Aksak
Seninle bu hayâtın kahrına sevincine
Hicazkar
Yaşar Bedük
Şâhin Çandır
Şarkı
Düyek
Sensin gözümün nûru baharı güneşi
Hicazkar
O. Nihat Akın
A. Refik Altınay
Şarkı
Curcuna
Sensiz tadı olmuyor şarkının da sazın da
Hicazkar
Gülseren Mungan
Gülseren Mungan
Şarkı
Sofyan
Serpil yağmur gibi düş bir akşam camlarıma
Hicazkar
Cevdet Çağla
Rüştü Şardağ
Şarkı
Düyek
Sevdâ gibi hülyâ dolu bir yaz gecesinde
Hicazkar
Muzaffer İlkar
Mesut Kaçaralp
Şarkı
Aksak
Sevdâ önce alev sonra kor olur
Hicazkar
Fâruk Şâhin
Hasan Karakuş
Şarkı
Düyek
Sevdalar besledim gönülden sana
Hicazkar
Fâruk Şâhin
Emine Kazıkoğlu
Şarkı
Düyek
Sevdasız bir pınar olmaz diyorlar
Hicazkar
Suphi İdrisoğlu
İlkan San
Şarkı
Aksak
Sevdiğim âzâde-i hicrânınım
Hicazkar
Şekerci Cemil Bey
Mehmet Sadi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Sevdim dersin kaş çatarsın
Hicazkar
Mustafa Malay
Mehmet Akça
Şarkı
Sofyan
Sevdim seni sevmek ne demek anlamadın
Hicazkar
Hacı Ethem Efendi
Yaşar Şâdi Bey
Şarkı
Aksak
Sevdim güzel bir nev-civan
Hicazkar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sofyan
Seven gönül unutur da gider mi
Hicazkar
Güngör Kandeğer
Ümit Malkoç
Şarkı
Düyek
Severim her güzeli senden eserdir diyerek
Hicazkar
Nefîse Özses
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Aksak
Severiz esmeri esmerde halâvet vardır
Hicazkar
Kaya Bekat
Rızâ Günay
Şarkı
Aksak
Sevgilerin özündesin sevenlerin gözündesin
Hicazkar
İsmâil Demirkıran
İlkan San
Şarkı
Aksak
Sevgimle güzelleşen yüzün hiç solmayacak
Hicazkar
Cinuçen Tanrıkorur
Cinuçen Tanrıkorur
Şarkı
Düyek
Sevimlisin güzelsin beni niçin üzersin
Hicazkar
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Aksak
Seviyorsam seni kabahat bende değil
Hicazkar
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Düyek
Sevmek de var olmak gibi bir bilmecemizdir
Hicazkar
M. Nazmi Özalp
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Aksak
Sevmez oldun ey perî efkendeni
Hicazkar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Seyr eyleyip sîmîn-tenin...
Hicazkar
Tâhir Ağa
_
Şarkı
Düyek
Sihirden ışık var ışıktan büyü
Hicazkar
Yılmaz Karakoyunlu
Halil Soyuer
Fantezi
Sofyan
Simsiyah gecelerin parlayan yıldızısın
Hicazkar
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Semai
Sizi de yaktı mı hicran ateşi
Hicazkar
Fahri Kopuz
Ahmet Nâzım
Şarkı
Sofyan
Soluyor renkli çiçekler ne yazık
Hicazkar
Kaya Bekat
Vefa Moral
Şarkı
Aksak
Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin
Hicazkar
Lem'î Atlı
Avram Naum
Şarkı
Sengin Semai
Sordum seni ıssız ve karanlık gecelerden
Hicazkar
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Sofyan
Sordunuz sevdiğim güzel kadını
Hicazkar
Hayri Yenigün
Kadir Can
Şarkı
Düyek
Sorma hâlimi çok perîşânım
Hicazkar
Ali Şenozan
İsmet Dizer
Şarkı
Sofyan
Söndü hep ümitlerim rûhumda hicrân dinmiyor
Hicazkar
Ömer Altuğ
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Söyle bana sen nerdesin
Hicazkar
Sâmi Derintuna
Sami Derintuna
Şarkı
Aksak
Söyle derûnundaki zârın gönül
Hicazkar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Söyle ey yanağı gamzeli güzel
Hicazkar
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Aksak
Söyle ey yâr nedir hâlindeki pür melâl
Hicazkar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Söyle güzel sana n'oldu gül gibi soldun
Hicazkar
Muzaffer İlkar
_
Şarkı
Curcuna
Sultan-ı rüsûl şâh-ı mümeccedsin efendim
Hicazkar
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Şeyh Gâlip Dede
İlahi
Sofyan
Susuz kalmış çöl gibiyim
Hicazkar
Fâruk Şâhin
Nedim Uçar
Şarkı
Düyek
Süslendi ağaçlar çiçekle doldu
Hicazkar
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Aksak
Şebnem yağıyor gönlüme güller goncalar açıyor
Hicazkar
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Düyek
Şeb-tâ-seher su gibi çağlar ağlarım
Hicazkar
Hâşim Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Şen gözlerinle yüzüme bir baktın
Hicazkar
Alâeddin Yavaşca
Şükrü Öncel
Şarkı
Sofyan
Şifâ bulmaz bir yarasın sevdiceğim sen gönlümde
Hicazkar
Mustafa Malay
Yıldız Büget
Şarkı
Sofyan
Şimdi aşklar eski sevdâlar kadar şâd etmiyor
Hicazkar
S. Süha Ansen
H. Şinasi Önol
Şarkı
Aksak
Şöyle sakla sırr-ı aşkı tende canın duymasın
Hicazkar
Zekâî Dede
Hakkı
İlahi
Nim Evsat
Şu karşıdan gelen dilber gelir
Hicazkar
Erol Başara
Âşık Ömer (17.yy)
Şarkı
Sofyan
Tâli'-i nâ-sâzıma baktım da bir gün gülmedim
Hicazkar
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Müsemmen
Tân ile süslenirsin güne bir gelin gibi
Hicazkar
Fahri Bildik
Cemâlettin Turan
Şarkı
Aksak Semai
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Hicazkar
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Yunus (Aşık Yunus)
İlahi
Sofyan
Tenhâda bulsam yâri yan atsam
Hicazkar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Tîr-i çeşmin tâ ciğergâhımda hançerler urur
Hicazkar
Tatyos Efendi
Yusuf Kenan Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Ulu Tanrı'm şu karanlık yolları
Hicazkar
Ertuğrul Yalçınkaya
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Aksak
Unuttum her şeyi aklım fikrim sen
Hicazkar
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Unutup bir an seni biraz ben dese gönlüm
Hicazkar
Amir Ateş
Onur Akay
Şarkı
Düyek
Usandırdı felek candan dem-â-dem infiâlinden
Hicazkar
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Curcuna
Uyup baht-ı siyehkâre perîşân olduğum kaldı
Hicazkar
İ. Fenni Ertuğrul
Şeyh Gâlip Dede
Ağır Semai
Aksak Semai
Uzaklardan bakıp geçme
Hicazkar
Nûrettin Demirtaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Aksak
Uzar gider kural budur çınar yavaşça demlenir
Hicazkar
Alâeddin Yavaşca
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Uzuyor yıllar gibi senden uzak her günüm
Hicazkar
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Düyek
Üç güzel oturmuş iskambil oynar
Hicazkar
_
_
Türkü
Aksak
Üsküdar'ı seyrettim Çamlıca Tepesi'nden
Hicazkar
Abdullah Kantar
Abdullah Kantar
Şarkı
Aksak
Üzülme bu sevda bittiği için
Hicazkar
Alâeddin Şensoy
Nûrettin Baykal
Şarkı
Düyek
Var uzak ol çeşm-i giryânımdan ey çerh-i denî
Hicazkar
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Varalım kûy-i dil-ârâya gönül"Hû" diyerek
Hicazkar
_
Sebkatî (I.Mahmut)
Yürük Semai
Yürük Semai
Vaz geçip nâz ü edâdan dâima
Hicazkar
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Türk Aksağı
Vaz geçti gönül aşk u muhabbet emelinden
Hicazkar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül
Hicazkar
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Düyek
Vuslat-ı cânâna erişmiş gönül
Hicazkar
S. Ziyâ Özbekkan
Ercüment Ekrem Talû
Şarkı
Curcuna
Yabandan geldim yabandan
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Köçekçe
Aksak
Yâd elde yâr umarım her cevre göz yumarım
Hicazkar
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Tek Vuruş
Yanağının rengi var yedi veren güllerde
Hicazkar
İlgün Soysev
Mustafa Sevilen
Şarkı
Aksak
Yanıyor kalbimdeki hicran ateşi
Hicazkar
Kadri Şençalar
Kadri Şençalar
Şarkı
Aksak
Yâr istese hicrânına dermân mı bulunmaz
Hicazkar
Ahmet Hatipoğlu
Câhit Öney
Şarkı
Sofyan
Yâre te'sirin ümid etmez iken efganımın
Hicazkar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yaşıyor aşkını gönlüm o yeşil gözlerinin
Hicazkar
Metin Everes
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Aksak
Yaşıyorken sevgim saracak seni
Hicazkar
Ramazan Erci
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Aksak
Yazıktır etme güzel beni incitme güzel
Hicazkar
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Düyek
Yeşili başka yeşil mâvisi başka mâvi
Hicazkar
İsmâil Ötenkaya
Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)
Şarkı
Sofyan
Yeter artık özletme sevgim taştı taşacak
Hicazkar
Erdal Şâhin
Şâhin Çangal
Şarkı
Düyek
Yeter gayrı yeter cânâ bu derdim
Hicazkar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Yıkardım dağları düze yıkardım
Hicazkar
Sâdun Aksüt
Nesimi Keçelioğlu
Şarkı
Düyek
Yıllar geçse aradan bir gün beni ararsın
Hicazkar
Câvit Erden
Bekir Mutlu
Şarkı
Düyek
Yıllar var seni arıyorum
Hicazkar
Alâeddin Yavaşca
Cansın Erol
Şarkı
Nim Sofyan
Yıllar var seninle görüşmeyeli
Hicazkar
Necdet Tokatlıoğlu
Ertuğrul Akbaş
Şarkı
Düyek
Yıllarca sakladım seni kalbimde
Hicazkar
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Sofyan
Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân oldum
Hicazkar
Lem'î Atlı
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Müsemmen
Yine hasretkeş-i dildâr oldum
Hicazkar
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Aksak
Yok hilâfım hem müdârâ bir yana
Hicazkar
İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yok mudur ey mâh-peyker zerre insâfın bana
Hicazkar
Tatyos Efendi
Yusuf Kenan Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Yokmuş o hayâl ettiğimiz âleme yol
Hicazkar
S. Suphi Soner
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Curcuna
Yoktur gönülde ferâhım
Hicazkar
İbrâhim Efendi (Kıpti)
_
Şarkı
Ağır Düyek
Yoktur zaman gel mâhım heman gel
Hicazkar
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Semai
Yolları gurbete bağlayan dağlar
Hicazkar
Sâdi Işılay
_
Şarkı
Düyek
Yollarına baka baka gözümde kalmadı fer
Hicazkar
Ali Dursun Yağlı
Ali Dursun Yağlı
Şarkı
Düyek
Yoluma güller sersen ömrüme ömür versen
Hicazkar
İlgün Soysev
Oya Şahin
Şarkı
Düyek
Yurduma inen nursun yüzyılın ötesinden
Hicazkar
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Yüce dağlar yüce olur
Hicazkar
Mefharet Yıldırım
_
Şarkı
Curcuna
Yüceler yücesi Rabb'in ulu şâhini Semâ'dır
Hicazkar
O. Nûri Özpekel
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî
Şarkı
Aksak
Yücelerden nazlı nazlı gelin gibi süzülen ay
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan-Düyek
Yüzün güllerden ince sesin bülbülden tatlı
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Rüzgâr gibi essin sesin yaşar gönülde ah sesin
Hicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Erken doğacak her güneşin sırrını saklar
Hicazkar
Câvit Ersoy
Sevinç Atan
Şarkı
Aksak
Gönlüm seni istiyor yokluğunla kedersin
Hicazkar
Engin Çır
M. Nuri Parmaksız
Şarkı
Aksak
Seni seven yüreğim
Hicazkar
Engin Çır
Sami Derintuna
Şarkı
Aksak
Kemend-i aşkıdır zülf-i siyâhı
Hicazkar
Arşak Çömlekciyan
-
Şarkı
Düyek
Soldu güller sustu bülbül
Hicazkar
Korkut Samancı
Güler Turan
Şarkı
Müsemmen
Her akşam bir gün batar
Hicazkar
Özdemir Hafızoğlu
İhsan Topçu
Şarkı
Düyek
Seni özlediğim an yan derim
Hicazkar
Özdemir Hafızoğlu
Onur Güven
Şarkı
Düyek
Bu kadar kırmazdın yetim kalbimi
Hicazkar
Turhan Taşan
Fatoş Koçarslan
Şarkı
Düyek
Leyla'sına hasret mecnun misali
Hicazkar
Murat Demirhan
Rüştü Okyar
Şarkı
Değişmeli
Güzelim gel beni mest et
Hicazkar
Volkan Gözübüyükoğlu
Vedat Fidanboy
Şarkı
Aksak
Ansızın bırakıp gittiğin gece
Hicazkar
Faruk Şahin
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Hicazkar
_
Ağır Aksak
Zeybek
No:1
Hicazkar
_
Ağır Aksak
Zeybek
Tavas
Hicazkar
_
Ağır Aksak
Zeybek
Yağcılar
Hicazkar
_
Ağır Aksak
Zeybek
_
Hicazkar
_
Aksak
Zeybek
Selânik
Hicazkar
Cavit Deringöl
Aksak
Oyun Havası
Salon Oyun Havası
Hicazkar
Haydar Tatlıyay
Aksak
Saz Eseri
Hırçın Kız
Hicazkar
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak
Zeybek
No:1
Hicazkar
Sedat Öztoprak
Aksak
Oyun Havası
_
Hicazkar
Onur Akdoğu
Aksak
Zeybek
Dereköy
Hicazkar
A. Edip Yücelen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Alâeddin Yavaşça
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Ayhan Zeren
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Demir Karabaş
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Erol Özbayram
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Ferit Sıdal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Fevzi Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
Çırpınış
Hicazkar
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
İsmail Demirkıran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
İsmail Fenni Ertuğrul
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Kanuni Edhem Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Kanuni Ömer Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Kemal Niyazi Seyhun
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Leon Hanciyan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Müfit Kuraner
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Münir Mazhar Kamsoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Sedat Öztoprak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Seyhun Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Subhi Ezgi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Tanburi Cemil Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Tiryaki
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Udi Sadi Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Usta Sebuh
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hicazkar
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Berefşan
Peşrev
_
Hicazkar
Kanuni Ömer Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hicazkar
Tanburi Osman Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hicazkar
Ali Fuat Aydın
Düyek
Oyun Havası
Akşam Sefası
Hicazkar
İlgün Soysev
Düyek
Medhal
_
Hicazkar
Seyhun Ağa
Düyek
Peşrev
_
Hicazkar
İsmail Fenni Ertuğrul
Muhammes
Peşrev
_
Hicazkar
Tanburi Cemil Bey
Muhammes
Peşrev
_
Hicazkar
_
Nim Sofyan
Sirto
_
Hicazkar
Arif Sami Toker
Nim Sofyan
Sirto
_
Hicazkar
H.Sadettin Arel
Nim Sofyan
Oyun Havası
_
Hicazkar
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Oyun Havası
Kasap
Hicazkar
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Oyun Havası
Serap
Hicazkar
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Oyun Havası
Yaralı Kalb
Hicazkar
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Saz Eseri
Çölde Fırtına
Hicazkar
Kadı Fuat Efendi
Nim Sofyan
Sirto
_
Hicazkar
Kemani Sebuh
Nim Sofyan
Sirto
_
Hicazkar
Muallim İsmail Hakkı Bey
Nim Sofyan
Longa
_
Hicazkar
Nuri Halil Poyraz
Nim Sofyan
Saz Eseri
_
Hicazkar
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Longa
_
Hicazkar
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
_
Gayda
Hicazkar
Alâeddin Yavaşça
Sofyan
Medhal
Rüya
Hicazkar
Asım Dirim
Sofyan
Peşrev
_
Hicazkar
Behzat Bayer
Sofyan
Peşrev
_
Hicazkar
Cavit Cenkoğlu
Sofyan
Medhal
_
Hicazkar
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Medhal
_
Hicazkar
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Oyun Havası
Dolap
Hicazkar
Kutlu Payaslı
Sofyan
Medhal
_
Hicazkar
Muallim İsmail Hakkı Bey
Sofyan
_
Fantaziya
Hicazkar
Sâdi Işılay
Sofyan
Sirto
_
Hicazkar
Şükrü Tunar
Sofyan
Oyun Havası
_
Hicazkar
Hamdi Tokay
Yürük Semai
Saz Eseri
_
Hicazkar
Özdemir Hafızoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
Çağla
Hicazkar
Özdemir Hafızoğlu
Nim Sofyan
Sirto
Can Ali
Kürdilihicazkar
Kemani Sebuh
Sofyan
Sirto
Kürdilihicazkar Sirto
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ağlatıp Küstüreceksen Boynumu Büktüreceksen
Hicazkar
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Bekledim Fecre Kadar Gelmedin
Hicazkar
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Benim Serv-İ Hırâmânım
Hicazkar
Bolâhenk Nûri Bey
_
Bir Hâlet İle Süzdü Yine Çeşmini Dildâr
Hicazkar
Hacı Ârif Bey
_
Bülbül Gibi Pür Oldu Cihan Nağmelerimden
Hicazkar
Zekâî Dede
_
Gel Seninle Yarın Ey Serv-İ Revân
Hicazkar
Sâdullah Efendi
Enderûnî Vâsıf
Gülşende Hezâr Nağme-İ Dem-Sâz İle Mahzuz
Hicazkar
Zekâî Dede
_
Her Derde Şifâ Göğsünü Koklar Bayılırdım
Hicazkar
Kadri Şençalar
M. Nâfiz Irmak
Hey Pınar Derin Pınar
Hicazkar
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Hicr-İ Lebinde Yârin Bir Dil Ki Oldu Nâ-Hoş
Hicazkar
Zekâî Dede
Y. Nazîm Efendi
Konaklar Yaptırdım Dağlar Başına
Hicazkar
_
_
Lezzet Almış Geçmiyor Sevdâ-Yı Dildârdan Gönül
Hicazkar
A. Mithat Güpgüpoğlu
_
Mâni Oluyor Hâlimi Takrire Hicâbım
Hicazkar
Tatyos Efendi
Nigâr Osman Hanım
Nerdesin Nerde Aceb Gamla Bıraktın Da Beni
Hicazkar
Leylâ Saz
_
Rûhumda neş'e hayâle daldım
Hicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Gönlümün pembe çiçeği
Hicazkar
Neveser Kökdeş
-
Sarsam seni gönlümce
Hicazkar
Sadettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Gönül derdi çekenleri gizlice yaş dökenleri
Hicazkar
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Şarkı
Remzi Oktar
Dudağından dökülen söz ne de işler canıma
Hicazkâr
Mustafa Coşkun
Sadi Teltik
Şarkı
Mustafa Coşkun
Kısa bir masal gibi bitiverdi aşkımız
Hicazkar
Mustafa Coşkun
Yurdagül Süklün
Şarkı
Mustafa Coşkun
Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım
Hicazkar
Tatyos Efendi
-
Şarkı
Sefer Karabük
Sarsam seni gönlümce
Hicazkar
Sadettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sefer Karabük
Kalbimin sahibisin ben sensiz olamam ki
Hicazkar
Mustafa Coşkun
Özlem ERDEN
Şarkı
Mustafa Coşkun
Bu Akşam Ben Kadehlerden Teselliler Buluyorsam
Hicazkâr
Ahmet Dalkılıç
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Ahmet Dalkılıç
Sönmezmiş hiç sevdalar
Hicazkar
Cemil Altınbilek
Gazanfer Sanlıtop
Şarkı
Cemil Altınbilek
Kürdilihicazkar Saz Semaisi
Kürdilihicazkar
Ömer Faruk Bayrakçı
-
Saz Semaisi
Ömer Faruk Bayrakçı
Evvel baştan sen öğerin cümle işi gören Allah
hicazkar
Şahin Türkeşsiz
Adile Sultan
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Hicazkar saz semaisi
hicazkar
Şahin Türkeşsiz
saz semaisi
Mehmet Türkeşsiz
Gayre meyletmez gönül başka canan istemez
hicazkar
Şahin Türkeşsiz
Şeref Hanım
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Kürdilihicazkar Longa
Kürdilihicazkar
Kemani Sebuh
Longa
Taner Özüdoğru
Ben esîr-i dâm-ı aşk-ı zülf-i yârım ey gönül
HİCAZKÂR
Emin Ongan
.
Şarkı
.
Durmadan kalbim gibi hiç yanar mısın
HİCAZKÂR
Emin Ongan
.
Şarkı
.
O menekşe gözlerin gönlümde ağlar gibi
HİCAZKÂR
Emin Ongan
Kâmuran EROĞLU
Şarkı
.
Aşkını sır gibi saklıyor benden
Hicazkar
Prof.Dr. Hanefi Özbek
Dt. Yasemin Avanoğlu
Şarkı
Prof.Dr. Hanefi Özbek
İştiyakın sinemi sehm ile daim yaralar
Hicazkar
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
Şarkı
Cemil Altınbilek
Güzelim ne desem, sonra diyorsun
Hicazkar
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Bana bir hâl oldu dostlar
Hicazkar
Mehmet Osman Erol Ünal
Hz. Mevlana
Fantezi
Mehmet Osman Erol Ünal
Yanmazdı sen olmasaydın
Hicazkar
Mehmet Osman Erol Ünal
Mehmet Osman Erol Ünal
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Hicazkar Saz Semaisi
Hicazkar
Hıdır Safa Tekin
-
Saz Semaisi
Hıdır Safa Tekin
Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma
Hicazkar
Sadettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Osman Nuri Edalı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü