Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
A zâlim kanıma girdin
Hisar
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Ateşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici
Hisar
Alâeddin Yavaşca
Mustafa Tahralı
Beste
Çenber (Ağır)
Bahçelerden yükselirken kuşların son şarkısı
Hisar
Alâeddin Yavaşca
T. Başer Üçok
Şarkı
Müsemmen
Bir sencileyin ruhları gül yâr ele girmez
Hisar
Alâeddin Yavaşca
Kânûnî Sultan Süleyman
Yürük Semai
Yürük Semai
Bir siyah perçemli şah-ı bi misalim var benim
Hisar
Mustafa Uyan
Fevzizade Hilmi Ef.
Şarkı
Müsemmen
Bir yudum nûş eyle cânâ köhnemiş peymâneden
Hisar
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Devr-i Hindi
Câm lâ'lindir senin âyine rûy-i enverin
Hisar
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Bâkî
Beste
Devr-i Kebir
Cihânı gark eden bâran değil eşk-i revanımdır
Hisar
Alâeddin Yavaşca
Kânûnî Sultan Süleyman
Ağır Semai
Aksak Semai
Dil-i pür-ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz
Hisar
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ebrûleridir ki kıt'a-i hüsne iki mısra
Hisar
Tâhir Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Endam güzel yüz güzel huyun yüzde yüz güzel
Hisar
Necdet Tokatlıoğlu
Cevdet Aslangül
Şarkı
Raks Aksağı
Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım
Hisar
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Müsemmen
Gönül ol gonce-fem'in bülbül-i âşüftesidir
Hisar
_(Dede Efendi-Y.Öztuna'da)
_
Beste
Çenber
Görmemiştim böyle dilber
Hisar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gubâr-ı hâk-i pâyin çeşmime kûhl-i cevâhirdir
Hisar
Mehmet Ağa (Çiroz)
_
Beste
Zencir
Güller kurusun solmaya dursun heder olsun
Hisar
Ertuğrul Ottekin
Azmi Aytaç
Yürük Semai
Yürük Semai
Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür
Hisar
Dede Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Hülyalı sestir bir gül nefestir
Hisar
Ertuğrul Ottekin
Azmi Aytaç
Şarkı
Raks Aksağı
Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa
Hisar
_
Hakkı
Naat
Durak Evferi
Meh-i nev gibi bir kâş-ı keman mihr-i münîrim var
Hisar
Hâfız Post
Mehmet Kâmil Çelebi
Beste
Devr-i Kebir
Sanman ki mugan zâhide sunarlar
Hisar
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Sevgi dolu çağlarda
Hisar
Hüseyin Soysal
Ferhat Sarmusak
Şarkı
Devr-i Turan
Son gonca da açıldı gel yakama takıver
Hisar
İsmâil Demirkıran
Celâl Çetin
Şarkı
Sofyan
Üzgün gibiyim hissedilir dert var içimde
Hisar
Fethi Karamahmudoğlu
Suna Tanaltay
Şarkı
Düyek-Aksak
Ağyârdan Hisâr-Bûseliğe mâni olurlar
Hisarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Devr-i Kebir
Çekme sedd gel kûy-i cânâne Hisâr
Hisarbuselik
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Şarkı
Aksak
Hisar-ı aşka ben bir çoban buldum
Hüseyni
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sofyan
Fersûde hisarlar gibi yorgun
Hüzzam
Fâruk Şâhin
Fâruk Şâhin
Şarkı
Aksak
Hisarın üstündeki çamlardan
Kürdilihicazkar
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek-Semai
Boğaz'ın incisi Rumelihisar
Nihavend
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Düyek
Sonbaharı bir genç kızla Hisar'larda geçirdim
Nihavend
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Gözlerimde canlandılar Hisar Üsküdar Ada'lar
Segah
Alâeddin Yavaşca
Mehmet M.Aykutoğlu
Şarkı
Düyek-Semai
Gittin gücenip sen de Hisar'dan
Sultaniyegah
Niyâzi Şengül
H. Şinasi Önol
Şarkı
Aksak
Bülbül gibi bir ses geliyor sanki o yârdan
Hisar
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Kar-ı Natık
Muhtelif
Kasvet tasa nedir bilmez
Hisar
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Devr-i Turan
Hisarbuselik Ayin-i Şerifi
Hisarbuselik
Sadettin Heper
-
Ayin
Devr-i Revan
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Hisar
Alâeddin Yavaşça
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisar
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisar
Ferit Sıdal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisar
Kemani Ali Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisar
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisar
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisar
Alâeddin Yavaşça
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hisar
Arif Sami Toker
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hisar
Refik Fersan
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hisar
Nayi Râşid Efendi
Düyek
Peşrev
_
Hisar
Kemani Ali Ağa
Hafif
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Dil-İ Pür-Iztırâbım Mevce-İ Seylâbdır Sensiz
Hisar
Itrî
_
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
A İstanbul Sen Bir Han Mısın
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu
Mustafa Hisarlı
Mustafa Hisarlı
Akan Sular Ben Olsam
Ankara/Şereflikoçhisar
Veli Öztürk
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Akşam Oldu Gine Bastı Kareler
Eskişehir/Sivrihisar
Nazife İncel
Ankara Devlet Kons.
Ateş Köyoğlu
Altın Tas İçinde Gınam Ezdiler
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Aman Fatma Gül Fatma
Ankara/Şereflikoçhisar
Veli Öztürk
Ankara Devlet Kons.
İsmet Akyol
Aman Köylü Kızı
Ankara/Şereflikoçhisar
Hazım Atılgan
Trt Ankara Rad.
Altan Demirel
Aşağıdan Gelen Gelin Nereli
Eskişehir/Sivrihisar
Ahmet Yamacı/Mehmet Yüksel
Ahmet Yamacı
Ahmat Yamacı
Atımı Bağladım Ben Bir Ormana
Eskişehir/Sivrihisar
Yöre Ekibi
Muammer Uludemir
Muammer Uludemir
Aya Bak Yıldıza Bak
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Aydın Meşeleri Dalları Yerde
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Özay Gönlüm
Özay Gönlüm
Ayşe'm Geliyor Ayşe'm
Manisa/Akhisar
Gülderen Öz
Ahmet Günday
Ahmet Günday
Ayvacı Geliyor Ayva
Eskişehir/Sivrihisar
Mustafa Hoşsu
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Bahçalarda Güllerim
Manisa/Akhisar/Hasanpaşa
Mehmet Çelik
İsmet Egeli
İsmet Egeli
Bedestene Vardım Şalvar İsterim
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Bir Küçücük Sazım Var
Ankara/Şereflikoçhisar
Veli Öztürk
Ankara Devlet Kons.
İsmet Akyol
Bülbülü Tuttum Da Güle Bağladım
Giresun/Şebinkarahisar
Selahattin Erdal
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Caminin Ardı Ayaz
Ankara/Şereflikoçhisar
Veli Öztürk
Ankara Devlet Kons.
Ateş Köyoğlu
Çaya İner Ağlarım
Manisa/Akhisar
Şadan Yektaş/Hayati Ürgüp
Hamdi Özbay
Hamdi Özbay
Çıktım Şu Rumelu Dağına
Ankara/Şereflikoçhisar
Raşit Kıyak
Ankara Devlet Kons.
İsmet Akyol
Dağda Da Davar Güderim (Emine'm)
Ankara/Ş.Koçhisar
Çapar Işılak
Ankara Devlet Kons.
Ateş Köyoğlu
Damdan Dama Yürüdü
Eskişehir/Sivrihisar
Mehmet Yüksel
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Değirmenin Bendine
Manisa/Akhisar/Hanpaşa
Mehmet Çelik
İsmet Egeli
İsmet Egeli
Depeköy Üstüne Tüfeng Asayım
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Dere Boyu Düz Olur
Konya/Bozkır
Ali Sandal
Ahmet Sezgin
Mustafa Hisarlı
Dere Geliyor Dere (Arapoğlu)
Ankara/Şereflikoçhisar
Veli Öztürk
Ankara Devlet Kons.
İsmet Akyol
Dere Kenarında Taş Ben Olaydım
Giresun/Şebinkarahisar
Hasan Karakoç
Ahmet Yamacı
Ahmet Yamacı
Duman Vardır Güzel İzmir Başında
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Nida Tüfekçi
Nida Tüfekçi
Efeler Geliyor Dört Atlı
Manisa/Akhisar
Gülderen Öz
Ahmet Günday
Ahmet Günday
Ekinler Deste Deste
Sivas/Hafik/Yarhisar Köyü
Nadiye Türkoğlu/Ünzile Bilim
O. Gazi Yılmaz
Altan Demirel
Elif Dedim Be Dedim
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Elinde Çıngıl Orak
Giresun/Şebinkarahisar
Rüştü Tuncalı/Vona'lı Ahmet
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Emine'min Hep Yolları Dikine
Manisa/Akhisar/Hasanpaşa
Mehmet Çelik
İsmet Egeli
İsmet Egeli
Eremedim Vefasına Dünyanın
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Mustafa Hisarlı
Mustafa Hisarlı
Esme Poyrazım Esme
Manisa/Akhisar/Hanpaşa
Mehmet Çelik
İsmet Egeli
İsmet Egeli
Evlerinin Önü Arpa
Ankara/Şereflikoçhisar
Veli Öztürk
Ankara Devlet Kons.
İsmet Akyol
Feracemin Ucu Sırma
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Fincanın Dibi Noktalı
Kütahya
Hisarlı Ahmet
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Gar Mı Yağdı Kütahya'nın Dağına
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Gara Goyun Goyunların Beyidir
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Gara Guşun Havada Olur Oyunu
Ankara/Şereflikoçhisar
Nezir Görkem
Ankara Devlet Kons.
İsmet Akyol
Garşıdan Gel Göreyim (Cimdallı)
Ankara/Şereflikoçhisar
Çapar Işılak
Ankara Devlet Kons.
İsmet Akyol
Gaynananın Kilimi
Ankara/Şereflikoçhisar
Veli Öztürk
Ankara Devlet Kons.
İsmet Akyol
Gidin Bulutlar Gidin
Kütahya
Hisarlı Ahmet
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Gidiyorum Çorum'a
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Gökte Uçan Tayyare
Ankara/Şereflikoçhisar
Veli Öztürk
Ankara Devlet Kons.
Ateş Köyoğlu
Hacı Sarıklı Molla
Kırklareli/Pınarhisar
Fehmi Sevinç
Ahmet Yamacı
Ahmet Yamacı
Hatçem Gider Garataşa Aşağı
Manisa/Akhisar/Göcek
Mustafa Yavuz
İsmet Egeli
İsmet Egeli
Havada Durna Sesi Gelir Ganedi Gırma
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Hey Nalbandı Nalbandı
Eskişehir/Sivrihisar
Nazife Öncel/Kezban Açıkel
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Hış Hışı Hançer Boynuma
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Hisardan İnmem Diyor
Rumeli
Dürdane Altan
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
İğnem Düştü Yerlere
Kütahya
Ahmet Hisarlı
Mustafa Hisarlı
Mustafa Hisarlı
Kara Kaş Altına Çekmiş Sürmeler
Ankara/Şereflikoçhisar
Hüseyin Andaç
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Karahisar Kalesi Yıkılır Gelir
Afyon/karahisar
Hidayet Çalbudak
Ahmet Yamacı
Ahmet Yamacı
Karanfil Oylum Oylum
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Mustafa Hisarlı
Mustafa Hisarlı
Kınası Karılır Tasta
Afyon Karahisar
Abdullah Uluçelik
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Kızım Sana Fistan Aldım
Şebinkarahisar
-
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Köyden Köye Gezerim
Burdur/Gölhisar/Dirmil
Kadir Türen
Hamdi Özbay
Hamdi Özbay
Kuyu Dibi Taşl'olur
Burdur/Gölhisar
Kadir Türen
Sümer Ezgü
Sümer Ezgü
Kütahya'nın Pınarları Akışır
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Mani'nin Evlerine
Giresun/Şebinkarahisar
Raşit Kuzak
Ankara Devlet Kons.
Ateş Köyoğlu
Meşeden Gel A Sürmelim Meşeden
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Nida Tüfekçi
Nida Tüfekçi
Mustafa'm Kaşların Kare
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Pancar Pezük Değil Mi
Sivas/Hafik/Yarhisar Köyü
Nadiye Türkoğlu/Ünzile Bilim
O. Gazi Yılmaz
Altan Demirel
Pencereden Bakıver (İnce Dudu'm)
Giresun/Şebinkarahisar
Aziz Şeker
Ahmet Yamacı
Ahmet Yamacı
Portakalım Çaya Düştü
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Sıyırdılar Serpoşumu Başımdan
Kütahya
Hisarlı Ahmet
Özay Gönlüm
Özay Gönlüm
Söğüt Dallerinde Beslenen Bülbül
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Süzül Güzel Süzül Belin İncecik
Eskişehir/Sivrihisar
Mehmet Yüksel
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Şu Gelinin Merdivenden İnişi
Eskişehir/Sivrihisar
F. Namiye Benol
Muammer Uludemir
Muammer Uludemir
Tepeler Tepeler Yüksek Tepeler
Giresun/Şebinkarahisar
A.Küçük/S.Erdal
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Terazi Mizan İmiş
Giresun/Şebinkarahisar
Yöre Ekibi
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Türkmen Kızı
Eskişehir/Sivrihisar
Mehmet Yüksel
Ankara Devlet Kons.
Muzaffer Sarısözen
Yağmur Yağar Her Dereler Sel Alır
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Nida Tüfekçi
Nida Tüfekçi
Yasemen Dalına Yar Neden Eymeli
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Nida Tüfekçi
Nida Tüfekçi
Yeşil Olur Şu Dirmil'in Biberi
Burdur/Dirmil-Gölhisar
Emin Demirayak
Hamdi Özbay
Hamdi Özbay
Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık
Eskişehir/Sivrihisar
Hilmi Orbay
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Yürü Dilber Yürü Saçın Saz Gibi
Eskişehir/Sivrihisar
Ahmet Yamacı
Ahmet Yamacı
Ahmet Yamacı
Ziliflerin Tutam Tutam
Giresun/Şebinkarahisar
Aziz Şeker
Ahmet Yamacı
Ahmet Yamacı
Beyoba Kahvesinde Masa Kuruldu
Manisa/Akhisar
Hayri Altıok
Ankara Devl.Kons.
Altan Demirel
Çayırhisar'ın Ufak Tefek Taşları
Balıkesir
Ali Sürmelioğlu
Ankara Devl.Kons.
Altan Demirel
Dama Çıktım Yatmaya
Eskişehir/Sivrihisar
İbrahim Özgür
Ankara Devl.Kons.
Altan Demirel
Et Aldım Dirheminen (Gölhisar Zeybeği)
Burdur
Hasan Büyükçoban
Ankara Devl.Kons.
Hale Gür
Gaymaza Giderken Yol Eğlenir Mi
Eskişehir/Sivrihisar
İbrahim Özgür
Ankara Devl.Kons.
Altan Demirel
Hanım Evi Geçelenmiş
Ankara/Ş.Koçhisar/Solakuşağı
Veli Öztürk
Ankara Devl.Kons.
Altan Demirel
Kelemin Dürmesine
Giresun/Şebinkarahisar
Şakir Şengül
Ankara Devl.Kons.
Altan Demirel
Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık
Eskişehir/Sivrihisar
N. İncel/K. Açıkel
Ankara Devl.Kons.
Altan Demirel
hisar'ın başında darı beklerim
Antalya
Sami Demircioğlu
Erdem Çalışkanel
Erdem Çalışkanel
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Sek Halayı
Manisa/Akhisar
Fahri Vardar
Fahri Vardar
Fahri Vardar
Kayalıoğlu Zeybeği
Manisa/Akhisar
F. Vardar/S. Çakmak
Fahri Vardar
Fahri Vardar
Zara Karahisarı
Sivas
Mehmet - Hüseyin Asanakut
Uğur Kaya
Uğur Kaya
Koçhisar Altı Tarla
Sivas
Mehmet Aykut/Ali Ayık
Can Etili
Trt Müzik Dai.Başk.
Karahisar Oyun Havası
Afyon
Yöre Ekibi
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Hisar Medhal
Hisar
Gülçin Yahya Kaçar
Medhal
Gülçin Yahya Kaçar
Dervişlik Baştadır Tacda Değildir
Hisar
Abidin Özpek
Yunus Emre (Hz.)
İlahi
Abidin Özpek
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü