Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Ağlatma yeter ey sebeb-i âhım olan yâr
Hisarbuselik
Sâlim Bey(Neyzen)
_
Şarkı
Yürük Semai
Ağyârdan Hisâr-Bûseliğe mâni olurlar
Hisarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Devr-i Kebir
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir
Hisarbuselik
B. Sıtkı Sezgin
Fuzûlî
Yürük Semai
Yürük Semai
Aklımda sen ruhumda sen
Hisarbuselik
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşca
Şarkı
Aksak
Âlem yüzüne saldı ziyâ âli Muhammed
Hisarbuselik
Sâdun Aksüt
Seyyid Nesîmi
İlahi
Yürük Semai
Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma
Hisarbuselik
Suat Yıldırım
Osman Hulûsi Ateş
İlahi
Sofyan
Aman ey şûh-i nâzende
Hisarbuselik
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Aksak
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe
Hisarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
Abdülazîz Ef. (Hekimbaşı)
Yürük Semai
Yürük Semai
Aramızda bir sorun var
Hisarbuselik
İsmâil Demirkıran
Nedim Uçar
Şarkı
Aksak
Aşk rengi dudağında bir tebessüm ararken
Hisarbuselik
Sâdun Aksüt
Kâmuran Erdoğdu
Şarkı
Sofyan
Aşkınla yandır sultânım Allah
Hisarbuselik
H. Sadettin Arel
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
Durak
Durak Evferi
Ateş-i hicrinle yakma sîne volkan olmasın
Hisarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Ben kıble edindim yüzün ey canı cihan
Hisarbuselik
Ali Polattemir
Mevlânâ Celâledîn-i Rûmî
Şarkı
Yürük Semai
Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar
Hisarbuselik
Selâhattin Pınar
B. Süha Ediboğlu
Şarkı
Aksak
Bildin mi canım sensin civanım
Hisarbuselik
Cevdet Çağla
Şevki Sevgin (Neyzen)
Şarkı
Türk Aksağı
Bir hâdise var can ile cânân arasında
Hisarbuselik
Servet Yesârî Bey
_
Şarkı
Curcuna
Bir nev-civânsın şûh-i cihansın
Hisarbuselik
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Bir rüzgâr saçlarımı dağıtsa uzak limanlarda
Hisarbuselik
Selâhattin İçli
Turhan Oğuzbaş
Şarkı
Düyek-Curcuna
Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler
Hisarbuselik
İsmâil Demirkıran
Atıf Ölmez
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir yiğit gurbete düşse gör başına neler gelir
Hisarbuselik
Ali Ulvi Baradan
Emrâh
Şarkı
Düyek
Bu dil seni pek beğendi
Hisarbuselik
Kemençeci Usta Yani
_
Şarkı
Düyek
Bu sabah ilk defa beyazlar giydim
Hisarbuselik
Bilge Özgen
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Cana can-suzâne sır söyler lîsanmış gözlerin
Hisarbuselik
Mustafa Uyar
H. Kâmil Teoman
Şarkı
Müsemmen
Çağ dolusu sevdim seni yıllar ne ki
Hisarbuselik
İrfan Doğrusöz
Ayhan İnal
Şarkı
Türk Aksağı
Çekip şemşîr-i safvet eyledin düşmanları tedmîr
Hisarbuselik
Zekâî Dede
_
Şarkı
Ağır Düyek
Çekme sedd gel kûy-i cânâne Hisâr
Hisarbuselik
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Şarkı
Aksak
Daha bilmem kaç mevsim böyle sensiz geçecek
Hisarbuselik
Akın Özkan
Şâhin Çandır
Şarkı
Düyek
Dalma gönlüm dalma hayâle
Hisarbuselik
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Sengin Semai
Deldi bağrım bülbül-i bî-çâre nâlânın senin
Hisarbuselik
H. Sadettin Arel
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
Durak
Durak Evferi
Dost visâlin leblerinde etti mahrûm gönlümü
Hisarbuselik
Fâruk Şâhin
Yılmaz Karakoyunlu
Beste
Devr-i Kebir
Dök zülfünü meydâne gel
Hisarbuselik
Tanbûri Mustafa Çavuş
Âşık Hıfzî
Şarkı
Raks Aksağı
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli
Hisarbuselik
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Düyek
Düştüler birer birer takvimin yaprakları
Hisarbuselik
Sâdun Aksüt
Sâdun Aksüt
Şarkı
Curcuna
Efendim kadrini bildim
Hisarbuselik
İbrâhim Efendi (Kıpti)
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Elinle ağrımı kestin dilinle sancımı sen
Hisarbuselik
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Ey hümâ-yı pâdişâhî ber ser-i bâlâ-yı tü
Hisarbuselik
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Ey sünbülî siyeh ber semen
Hisarbuselik
Hamparsum Limoncuyan
Sultan Hüseyin Baykara
Kar
Muhammes
Ey şeh-i evreng-i vâlâ-yı hilâfet pür-sehâ
Hisarbuselik
Hâşim Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman
Hisarbuselik
Nûman Ağa
_
Şarkı
Aksak
Eyyâm-ı bahar erdi yeşillendi çemenler
Hisarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Hafif
Fer almışken tulû-i Kibriyâ'dan
Hisarbuselik
H. Sadettin Arel
Y. Kemal Beyatlı
Durak
Durak Evferi
Gamdan beni etmez misin Allah için âzâd
Hisarbuselik
Mekkîzâde
_
Şarkı
Semai
Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm
Hisarbuselik
Zekâî Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Görülmemiş böyle güzel
Hisarbuselik
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Güller ki bütün mevsim usanmış kanamaktan
Hisarbuselik
Zeki Atkoşar
M. Fâik Ozansoy
Şarkı
Aksak
Hamiyyetle gönüller doldu sevdâ-yı şehâdetten
Hisarbuselik
Zekâî Dede
_
Şarkı
Yürük Semai
Hani sevdâya dalıp cennete yaklaştığımız
Hisarbuselik
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai
Hasretle geçen her gece âteşlere yandım
Hisarbuselik
O. Nûri Özpekel
Özgen Bilgisel
Şarkı
Aksak
Hasta gönlüm inledikçe derdime derman mı var
Hisarbuselik
Ziyâ Taşkent
Halil Soyuer
Şarkı
Müsemmen
Her sözün uşşâka ihsan her kelâmın lûtf-i tâm
Hisarbuselik
Dede Efendi
_
Beste
Hafif
Her şey sana benziyor görünen şu âlemde
Hisarbuselik
İsmâil Demirkıran
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
İkimizin şarkısını duymasın eller
Hisarbuselik
Aydın Oran
Aydın Oran
Şarkı
Aksak
İntizâr-ı makdeminle nev-bahar eyler hulûl
Hisarbuselik
Saatçı Mustafa Efendi
_
Şarkı
Aksak
Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer
Hisarbuselik
Hamparsum Limoncuyan
Enderûnî Vâsıf
Beste
Hafif
Koşturmağa fer kalmadı dizde güzelim gel
Hisarbuselik
İsmâil Demirkıran
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Mah-peyker dil-rübâ
Hisarbuselik
Kemençeci Usta Yani
_
Şarkı
Düyek
Makdemin baştan başa reşke düşürdü gülşeni
Hisarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Mehtap gece sessiz süzülüp gökte
Hisarbuselik
Ertuğrul Ottekin
Ertuğrul Ottekin
Şarkı
Yürük Semai
Mest içinde seyre daldım
Hisarbuselik
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Aksak
Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile
Hisarbuselik
H. Sadettin Arel
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Durak
Durak Evferi
Ne beyân-ı hâle cür'et ne figana tâkatim var
Hisarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
Enderûnî Vâsıf
Ağır Semai
Aksak Semai
Nicedir katlanırım sabrederek hasretine
Hisarbuselik
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Rûşen et bezmimi artık gözümün nûru görün
Hisarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Rûy-i tü câm-ı tarâb-ı gül-gûn bâd
Hisarbuselik
Dede Efendi
_
Karçe
Devr-i Revan
Sana inansam da inanmasam da
Hisarbuselik
Alâeddin Yavaşca
F. Edib Baksı
Şarkı
Curcuna
Seneler yel gibi geçti derin izler bırakıp
Hisarbuselik
Fethi Karamahmudoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Seni sevdim bir kere başkasını istemem
Hisarbuselik
İsmâil Demirkıran
Celâl Çetin
Şarkı
Düyek
Seninle ben ayrı ayrı dünyalarda yaşıyoruz
Hisarbuselik
Ömür Gençel
Pervin Şakar
Şarkı
Düyek
Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim ol
Hisarbuselik
Hamparsum(Büyük Hoca)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh
Hisarbuselik
Hamparsum Limoncuyan
Sultan Hüseyin Baykara
Kar
Muhammes
Şaşırtıcı sözlerine canım öyle sıkıldı ki
Hisarbuselik
İsmâil Demirkıran
Tâhir Üstündağ
Şarkı
Aksak
Şu karşıdan gelen esmer aşkıma ihânet etti
Hisarbuselik
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Aksak
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
Hisarbuselik
Atıf Baştuğ
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Düyek
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
Hisarbuselik
Selâhattin İçli
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Nim Sofyan-Curcuna
Umulmazdı bu iş senden
Hisarbuselik
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Düyek
Ümîdimi bağladım saçının tellerine
Hisarbuselik
Zeki Tekiner
Zeki Tekiner
Fantezi
Sofyan
Vermemiştir başka hiçbir cinse bak Rabbın eli
Hisarbuselik
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Ağır Aksak
Visâlinle safâyâb et aman gel
Hisarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Vuslata nâil de etse ger felek
Hisarbuselik
Zekâî Dede
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yandım deminden ağyar elinden
Hisarbuselik
Denizoğlu Ali Bey
_
Şarkı
Aksak
Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem
Hisarbuselik
Zekâî Dede
Enderûnî Vâsıf
Ağır Semai
Aksak Semai
Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil
Hisarbuselik
Zekâî Dede
Gammî
Beste
Darb-ı Fetih
Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım
Hisarbuselik
Hüseyin Fahrettin Dede(Şeyh)
Nedîm
Şarkı
Curcuna
Yıllardır özlemim hep senin için
Hisarbuselik
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Yine bezm-i ıyş-ı vuslat dil-i bî-karâre düştü
Hisarbuselik
Dede Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Yorulmuş ol keman-ebrû
Hisarbuselik
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Aksak
Zahm-i sînem hançer-i zerkâr bilmez kim bilir
Hisarbuselik
Zekâî Dede
_
Beste
Çenber
Zulmet görürüm her gecenin rengini sensiz
Hisarbuselik
Şentürk Deveci
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Hafif
Hisarbuselik Ayin-i Şerifi
Hisarbuselik
Sadettin Heper
-
Ayin
Devr-i Revan
Adın düşmez dilimizden
Hisarbuselik
Tahir Karagöz
Etem Ertürk
İlahi
Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Hisarbuselik
Akın Özkan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisarbuselik
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisarbuselik
Ferit Sıdal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisarbuselik
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisarbuselik
Hasan Esen
Aksak Semai
Saz Semaisi
Bir Sonbahar Günü
Hisarbuselik
İsmail Demirkıran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisarbuselik
Kemal Batanay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisarbuselik
Kenan Yakar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisarbuselik
Mahmut Koçbay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisarbuselik
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisarbuselik
Münir Mazhar Kamsoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisarbuselik
Tanburi Osman Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Hisarbuselik
H.Sadettin Arel
Devr-i Hindi
Oyun Havası
No:1
Hisarbuselik
H.Sadettin Arel
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hisarbuselik
Halil Can
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hisarbuselik
Kemal Batanay
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Hisarbuselik
Muallim İsmail Hakkı Bey
Fahte
Peşrev
_
Hisarbuselik
Alâeddin Yavaşça
Hafif
Peşrev
_
Hisarbuselik
Nuri Halil Poyraz
Hafif
Peşrev
_
Hisarbuselik
Zeki Mehmet Ağa
Hafif
Peşrev
_
Hisarbuselik
Aydın Oran
Nim Sofyan
Sirto
_
Hisarbuselik
Behzat H. Bayer
Sofyan
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ağlatma Yeter Ey Sebeb-İ Âhım Olan Yâr
Hisarbuselik
Sâlim Bey(Neyzen)
_
Aman Ey Şûh-İ Nâzende
Hisarbuselik
Sultan II.Mahmut
_
Bir Hâdise Var Can İle Cânân Arasında
Hisarbuselik
Servet Yesârî Bey
_
Dök Zülfünü Meydâne Gel
Hisarbuselik
Tan. Mustafa Çavuş
Âşık Hıfzî
Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayâli
Hisarbuselik
Tan. Mustafa Çavuş
Tan. Mustafa Çavuş
Eyle Kerem Uşşâkına Ağlatma Aman
Hisarbuselik
Nûman Ağa
_
Ne Beyân-I Hâle Cür'et Ne Figana Tâkatim Var
Hisarbuselik
İsmail Hakkı Bey
Enderûnî Vâsıf
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar
Hisarbuselik
Selâhattin Pınar
Baki Süha Ediboğlu
Şarkı
Remzi Oktar
Gül Dalında Çiçek Sen Açan Benim
Hisarbuselik
Mustafa Fahlioğulları
Mustafa Fahlioğulları
Şarkı
Mustafa Fahlioğulları
Sini ben ruhumla kalbimle sevdim
Hisarbuselik
Cemil Altınbilek
Cahit Gözkan
Şarkı
Cemil Altınbilek
Gel zülfünü ser boynuma
Hisarbuselik
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Nakış Yürük Semai
Mehmet Osman Erol Ünal
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü