Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Bırakma böyle mahzûn hayâlinle başbaşa
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
A. Nedim Hergül
Şarkı
Semai
Eski şarkıları çoktan bıraktım
Acemaşiran
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Şarkı
Nim Sofyan
Firâkınla benim dağ-ı nihânım âşikâr oldu
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Firâk-ı yâr ile dünyâ gözümde zindandır
Acemkürdi
Ali Ulvi Baradan
İ. Hakkı Baradan
Şarkı
Düyek
Seni bensiz bir dünyâda bıraktım
Acemkürdi
İsmâil Demirkıran
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Boynu bükük bırakıp gittin diye
Aşkefza
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Bir güneş bıraktın sen avuçlarıma gittin
Bayati
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Bu rütbe derd-i firâkın edip esir beni
Bayati
Eyyûbî Mehmet Bey
_
Beste
Zencir
Düşmüşse firak sîneye susmak ne yamandır
Bayati
Süleyman Erguner (Torun)
Mustafa Tahralı
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Ne vardı beni yalnız bırakıp da gidecek
Bayati
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Düyek
Firâk-ı hasretinle oldu viran
Bayatiaraban
Aleksan Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir
Bestenigar
Bîmen Şen
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bırak merhem saran dostum
Buselik
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Curcuna
Ne olur sevgili mehtab bırakıp her sebebi...
Eviç
İ. Baha Sürelsan
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
O yosun gözlerinden beni yoksun bırakma
Ferahnak
İsmâil Demirkıran
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Firâkın sînemi dağlar
Gerdaniye
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
Köylü kızı köylü kızı kalbimde bıraktın
Gerdaniye
Kadri Şençalar
_
Türkü
Nim Sofyan
Firâkından ciğer yandı eyâ dilber kebab-âsâ
Gerdaniyekürdi
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var
Gülizar
Yücel Aşan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak Semai
Açık bırak pencereni örtme perdeni bu gece
Hicaz
Ş. Ayhan Özışık
Balarısı Metin
Şarkı
Düyek
Ağla ey çeşmim benim iftirâkım var bugün
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Ayrılık vakti geldi bırakıp gidiyorsun
Hicaz
İlgün Soysev
Asuman Erdemli
Şarkı
Düyek
Benim hâlim firâkınla yamandır
Hicaz
Hacı Fâik Bey
Hacı Fâik Bey
Şarkı
Curcuna
Bırak cefânı işveni göster
Hicaz
Rüştü Şardağ
_
Şarkı
Düyek
Bırak herşey öyle kalsın son sözünü söyleme git
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Bırakıp gidiyorsun niçin vedâ etmeden
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
Metin Dilsiz
Şarkı
Düyek
Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim
Hicaz
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Aksak
Bıraktın gittin neden neden gönlüm hep kırık
Hicaz
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Şarkı
Curcuna
Bir sonbahar günüydü bırakıp da gidişin
Hicaz
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Semai
Düşeli derd-i firâkın ile sevdâya mey'e
Hicaz
Cinuçen Tanrıkorur
Neyzen Tevfik Kolaylı
Şarkı
Aksak
Ellerimi boş bıraktın
Hicaz
İsmail Akçapınar
Sevinç Atan
Şarkı
Aksak
Firâkınla yansa ten yine vuslat dilemem
Hicaz
Avni Anıl
Turgut Yarkent
Şarkı
Düyek
Firâkınla zâlim harâb oldu can
Hicaz
Şevkî Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Aksak
Gittin beni bî-kes gibi hicrâna bıraktın
Hicaz
Ahmet Bey (Piyanist)
_
Şarkı
Sengin Semai
Gittin de bıraktın beni aylarca kederde
Hicaz
M. Nûrettin Selçuk
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Yürük Semai
Gönlümün içindedir gözden ırak sevdiğim
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Gönül giryân ü nâlândır senin derd-i firâkınla
Hicaz
Mûsa Süreyyâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Gönülde firâkın bana gam oldu
Hicaz
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Gurbet el bırakmıyor bende ne buldu bilmem
Hicaz
Burhan Bakışkan
Burhan Bakışkan
Şarkı
Sofyan
Hatıralar bırakmıyor peşimi
Hicaz
Fâruk Şâhin
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
İzzet Baba Bolu'da izler bırakıp gittin
Hicaz
M. Şen Sancakoğlu
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Kaçsam bırakıp senden uzak yerlere gitsem
Hicaz
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Kış geldi firak açmadadır sîneme yâre
Hicaz
Şevkî Bey
Saffet Bey
Şarkı
Aksak
Mâdem ki gidiyorsun bırakıp burda beni
Hicaz
Muzaffer İlkar
Mehmet Erbulan
Şarkı
Semai
Sensiz yine bülbül gibi gülden ırak aşkım
Hicaz
Bilge Özgen
Taner Çağlayan
Şarkı
Türk Aksağı
Yalnız bırakıp gidersin sonra yalnız kalma dersin
Hicaz
Tülây Arıcı
Tülây Arıcı
Fantezi
Sofyan
Yanık bıraktın beni türbede bir mum gibi
Hicaz
Dursun Karaca
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Yeter ağlattı firâkın bu dil-i bî-mârımı
Hicaz
H. Sadettin Arel
Nedîm
Şarkı
Curcuna
Bir iz bırakır olduğu yerde her olay
Hicaz
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Ardında silinmez acı hâtıra bıraktın
Hicazkar
İsmâil Ötenkaya
Fatma Onur
Şarkı
Nim Sofyan
Beni yalnız bırakıp gittiğin akşam güzelim
Hicazkar
Ferit Tan
Ferit Tan
Şarkı
Aksak
Bırak dalında kalsın bana güller getirme
Hicazkar
Zekâi Selen
Bekir Mutlu
Şarkı
Düyek
Bırakmıyor peşimi yıllardan beri
Hicazkar
İlgün Soysev
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Bir ömür gülmeyi sana bıraktım
Hicazkar
Fâruk Şâhin
Vural Şahin
Şarkı
Düyek
Bu aşk bitti sevgilim beni benimle bırak
Hicazkar
Selâhattin Sağlam
İlkay Odabaş Eyüpoğlu
Şarkı
Düyek
Firâk-ı yâr ile her dem rencîdedir gönlüm
Hicazkar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Firâkınla bugün pek derdmendim
Hicazkar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Nerdesin nerde aceb gamla bıraktın da beni
Hicazkar
Leylâ Saz
_
Şarkı
Aksak
Seneler yel gibi geçti derin izler bırakıp
Hisarbuselik
Fethi Karamahmudoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Bir bahar akşamı bırakıp beni
Hüseyni
M. Nazmi Özalp
Tûran Kekevi
Şarkı
Aksak
Çekmesin endişe gönlüm iftirâk-ı âtiye
Hüseyni
Şevkî Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gittin de bıraktın beni böyle perişan
Hüseyni
Mehmet Yazar
Mehmet Yazar
Şarkı
Yürük Semai
Hayâlinle başbaşa beni yalnız bırakma
Hüseyni
Alâeddin Şensoy
Gıyâsettin Keykubat
Şarkı
Düyek
Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam
Hüseyni
Alâeddin Yavaşca
Hammâmizâde İhsan Bey
Şarkı
Aksak
İftirakın ebedi ruhumu hüzne salıyor
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Kıymet Hanım
Şarkı
Ağır Aksak
Beklemekten bıkmadın mı bırak artık bu aşk bitsin
Hüzzam
Celâl Abacı
Sâmi Derintuna
Şarkı
Semai
Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli
Hüzzam
Ali Şenozan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Sofyan
Beni hüznümle bırak, istemiyorum seni
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Bırakıp cismini yâd ellere canım gidiyor
Hüzzam
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Dil firâk-ı yâr ile zâr ü nizâr
Hüzzam
Yusuf Paşa
_
Şarkı
Aksak
Firâkın cevr-i hicrânın usandım ıztırâbından
Hüzzam
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var
Hüzzam
Şeref Çakar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
İftirâkın urdu zahmı bu dil-i sad-pâreye
Hüzzam
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak Semai
Kalbime koy başını doktor nabzımı bırak
Hüzzam
Muzaffer İlkar
Şâyeste Hanım
Şarkı
Curcuna
Mehcûr bırakıp sen beni yâd ellere gitme
Hüzzam
Fahri Kopuz
İhsan Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Ne hazindi o akşam bırakıp gittin beni
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Kadri Kalfaoğlu
Şarkı
Aksak
Sana bir şarkı bıraktım beni ansın diyerek
Hüzzam
Câvit Ersoy
Taner Çağlayan
Şarkı
Ağır Aksak
Sen de anlat bana hicrânını kalbin bırak ağlasın
Hüzzam
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Seni gönülden sevdim sakın beni bırakma
Hüzzam
Erdinç Çelikkol
Ziyâ Polat
Şarkı
Düyek
Son defa gülümse bırak yağsın yağmurlar
Hüzzam
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Düyek
Yanayım derd-i firâkınla perîşân olayım
Hüzzam
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ab-ı tevhîd ile dilden mâsivâ nakşını yû
Irak
_
Yahyâ
İlahi
Düyek
Aman ey dilber-i mümtâz
Irak
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Aksak
Âşıkın oldu dili mesvây-ı Hû
Irak
H. Sadettin Arel
Seyyîd Kerîm
Durak
Durak Evferi
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
Irak
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Bir âh ile ol gonce-fem'e hâlin ıyân et
Irak
Dede Efendi
_
Beste
Remel
Bir bakışta pek beğendim ben senin dîdârını
Irak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Canım kurban olsun senin yoluna
Irak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Irak
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Derd-i hicrinle bütün âvâreler
Irak
Bestenigâr Ziyâ Bey
Hayrullah Yalım
Şarkı
Müsemmen
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem
Irak
Münir Efendi(Şeyh)
Niyâzî-i Mısrî
Tevşih
Sofyan
Hasretle temam "nal"e döndüm sensiz
Irak
Dede Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Her şeb nigâranest meh-i nev tâ tü berâyi
Irak
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen
Irak
Dede Efendi
_
Beste
Devr-i Kebir
Hiç bilmiyordum ben seni...
Irak
Neyzen Sâlim Bey
_
Şarkı
Sofyan
Hüsnün gibi ey bî-vefâ
Irak
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Mahbûb-i Hüdâ zat-ı şeref-bâr-ı Muhammed
Irak
Mustafa Ef.(Muhammedîyeci)
Nazmî
Tevşih
Devr-i Hindi
Mâh-ı mâtem geldi yansın aşıkan kan ağlasın
Irak
Cüneyt Kosal
_
İlahi
Devr-i Hindi
Mest olup etmiş giribânın küşâde ta-be-naf
Irak
Tıraki(Petraki,Teyraki)
_
Beste
Çenber
Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir
Irak
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Türk Aksağı
Mihr-i subh-i meşrikâ tâhâ Habîb-i Kibriyâ
Irak
M. İsmail Hakkı Bey
Aynî
Tevşih
Devr-i Revan
Mürg-i cânı edeyim âteş-i gamda püryan
Irak
Sâdık Ağa
_
Beste
Muhammes
Mürg-i dil pervâz edip uçmak diler
Irak
H. Sadettin Arel
_
İlahi
Yürük Semai
Ne mikeşed ser-i mûyi dilem
Irak
Ayıntabî Mehmet Bey
_
Kar
Hafif
N'ettim sana ben bî-vefâ zâlim
Irak
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Nevruz erişti bağa şarab istemez misin
Irak
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Neydin güzelim dün gece sen dün gece neydin
Irak
Z. Arif Ataergin
Ali Paşa (Doktor)
Şarkı
Semai
Nice bir ağlayayım aşk ile her gâh meded
Irak
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Sürüp dergâhına rûy-i siyâhım
Irak
Şeyh Mehmet Tulûî
Gafûrî (Mahmud)
Durak
Durak Evferi
Şem'-i hüsnün âlemi sûzan eder
Irak
Hacı Kirâmi Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Unutuldum diye küsmem sana ben
Irak
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Yâ Habiballah Resûl-i Hâlık-i Yektâ tüyi
Irak
Şikârîzade Hacı Ahmet Ef.
Şems-i Tebrizî
Tevşih
Sofyan
Yâ Resûlallah bana sensin penâh
Irak
İ. Hümâyi Elçioğlu
Kenan Rifâi
İlahi
Devr-i Revan
Yâ Resûl-i Fahr-i Alem seyyîd-i zât-ı sıfat
Irak
_
_
İlahi
Devr-i Hindi
Yârân ile sohbette midir neş'esi cânın
Irak
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Düyek
Zülfün içre vechini cânâ çü pinhan eyledin
Irak
Mehmet Emin Ef.(Kadıasker)
Sezâî
Durak
Durak Evferi
Zülfünü ruhsâra dök sünbül gibi
Irak
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Müsemmen
Sende doğmuştur Muhammed Mustafa
Irak
_
Abdülehad Nûri (Şeyh)
Tevşih
Yürük Semai
Ey felek bâri bırak ki yanayım ağlayayım
Karcığar
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Firâkınla ederken âh ü nâle
Karcığar
Kanûni Reşat Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gamı kederi bırak
Karcığar
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Aksak
Gitti o diyormuşsun bırakıp beni
Karcığar
Hilmi Atalay
Hilmi Atalay
Şarkı
Düyek
Ne olursun beni yalnız bırakıp gitme sakın
Karcığar
Emin Akan
_
Şarkı
Aksak
Neden beni böyle bırakıp gittin
Karcığar
Nusret Ersöz
Muhittin Fisunoğlu
Şarkı
Düyek
Sana gönül verdim beni bırakma
Karcığar
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak-Türk Aks.
Seni gönülden sevdim beni mahzun bırakma
Karcığar
Arif Sâmi Toker
Ziyâ Polat
Şarkı
Düyek-Curcuna
Adımızı hergün bırak ansınlar
Kürdi
İlgün Soysev
Münire Aksaray
Şarkı
Düyek
Aşk rüyadır çok zaman olduğu gibi bırak
Kürdi
Turhan Taşan
Yalçın Benlican
Fantezi
Semai
Bende hasret hal bırakmaz nerdesin
Kürdilihicazkar
Ömür Gençel
Turgut Çelik
Şarkı
Müsemmen
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
Kürdilihicazkar
M. Nûrettin Selçuk
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Bırak artık ne olur içindeki hüzünü
Kürdilihicazkar
Nezih Gözonar
Ümit Malkoç
Şarkı
Düyek
Bir güzeldi gönlümde doyulmaz haz bıraktı
Kürdilihicazkar
Suphi İdrisoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Semai
Gel şu üzüntüyü bir yana bırak
Kürdilihicazkar
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Semai
Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var
Kürdilihicazkar
Hasan Esen
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var
Kürdilihicazkar
Sâdun Aksüt
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Gittin bıraktın beni gurbet ellerde
Kürdilihicazkar
Emin Ongan
Nursen Bayrak
Şarkı
Düyek
Gördüm göreli gül yüzünü aşkına düştüm
Kürdilihicazkar
Kemânî Zafiraki
_
Şarkı
Curcuna
Hatıralar bırakmıyor peşimi
Kürdilihicazkar
Hasan Esen
Berran Yalçın
Şarkı
Sofyan-Değişmeli
İftirâkındır sebep bu nâle vü feryâdıma
Kürdilihicazkar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Müsemmen
İlk geldiğin yere bir daha gel de bırak seyredeyim
Kürdilihicazkar
Dursun Karaca
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Sararmış bir yaprak gibi bırak gönlümü yerde kalsın
Kürdilihicazkar
Erdinç Çelikkol
Mustafa Töngömen
Şarkı
Sofyan
Silinmeyen bir yara bırakır gönüllerde
Kürdilihicazkar
Ümit Mutlu
Ahmet Kaçar
Şarkı
Curcuna
Ummadığım anda bırakıp gittin
Kürdilihicazkar
Sâdun Aksüt
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
İçimdeki sevginle bıraktığın gibiyim
Muhayyer
Sâdun Aksüt
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Min yevmi firakike yâ hasenâ
Muhayyer
_
_
Şuğul
Sofyan
Bırak bırak beni ne olur
Muhayyer Kürdi
Ahmet Karakuş
Ahmet Karakuş
Şarkı
Düyek
Bırak gözlerinde mâzî canlansın
Muhayyer Kürdi
Cengiz Cermen
Cengiz Cermen
Şarkı
Aksak
Bırak sarhoş zamanlar sonsuzlukta yürüsün
Muhayyer Kürdi
Ertuğrul Ottekin
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Bırak yağsın delice hüznümün yağmurları
Muhayyer Kürdi
Hayâti Günyeli
Hayâti Günyeli
Şarkı
Düyek
Ellerin elimi bıraktığında
Muhayyer Kürdi
Dursun Karaca
Ayla Peken
Şarkı
Düyek
Gidersen bırakıp beni çöllere
Muhayyer Kürdi
Rıdvan Tandoğan
Rıdvan Tandoğan
Şarkı
Semai
Hani o bırakıp giderken seni
Muhayyer Kürdi
Yusuf Nalkesen
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Semai
Her şeyi bırakıp gidersen bir gün
Muhayyer Kürdi
İsmâil Ötenkaya
Sâdık Atay
Şarkı
Nim Sofyan
Neden beni bu gurbet elde yalnız bıraktın
Muhayyer Kürdi
Hüseyin Coşkuner
M. Kazanoğlu
Şarkı
Semai
Bırak merhem saran dostum
Muhayyersünbüle
Tekin Para
M. Turan Yarar
Ağır Semai
Aksak Semai
Firâkınla a sultanım...
Müstear
Basmacı Abdi Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Alâm-ı firâkınla geçer günlerim ey yâr
Nihavend
Melâhat Pars
_
Şarkı
Aksak
Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak
Nihavend
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Fantezi
Sofyan
Beni bırakıp gitme sakın ellere böyle
Nihavend
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Sengin Semai
Beni burda bırakıp istiyorsan gidiver
Nihavend
Sabri Berk
Ayhan İlter
Şarkı
Düyek
Bırak canım bu inadı oturup konuşalım
Nihavend
İ. Halil Taşkent
Mehmet Akça
Şarkı
Düyek
Bırak olduğu gibi kalsın
Nihavend
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Şarkı
Raks Aksağı
Bırak perîşan saçlarını dökülsün lüle lüle
Nihavend
Ali Ulvi Baradan
İ. Hakkı Baradan
Şarkı
Düyek
Bırakıp giderken düşünme beni
Nihavend
Alâeddin Şensoy
A. Osman Yılmaz
Şarkı
Sofyan
Bıraktım gönlümü kendi halime
Nihavend
Yılmaz Karakoyunlu
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan
Bıraktın beni darılıp bir sözüme
Nihavend
Aytekin Çolakoğlu
Aytekin Çolakoğlu
Şarkı
Düyek
Bitsin artık bu elem ezâyı bırak eylen
Nihavend
N. Cemil Sangan
Orhan Tokmakoğlu
Şarkı
Curcuna
Bitsin artık bu firak kalmadı tahammül
Nihavend
Süleyman Şen
_
Şarkı
Düyek
Firâkınla cihandan rıhletim bir âha kalmıştır
Nihavend
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Hâfız Osman Efendi (Musul'lu)
Şarkı
Aksak
Gâhî gönül firâkın ile derd-nâk olur
Nihavend
Hacı Arif Bey
_
Beste
Çenber
Gamı kederi bırak gönülden gönüle ak
Nihavend
Hüseyin Erbay
İ. Hâlil Taşkent
Şarkı
Aksak
Güldürmedi mâdem ki firâkın beni bir dem
Nihavend
M. İsmail Hakkı Bey
Kanûni Şeref Hanım
Şarkı
Sengin Semai
Hep sen geleceksin diyerek boş bıraktım kalbimi
Nihavend
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Düyek
Issız gecelerimde yalnız bıraktın beni
Nihavend
Arif Sâmi Toker
Uğur Gür
Şarkı
Düyek-Semai
Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem
Nihavend
Mehveş Hanım
_
Fantezi
Semai
Lâyık mı sana böyle bırakmak beni
Nihavend
Mustafa Sunar
Esadpaşazâde Said Bey
Şarkı
Curcuna
Nazı bırak gel bu gece gel göreyim gel
Nihavend
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan-Curcuna
Ne vardı böyle beni bırakıp da gidecek
Nihavend
Vefik Ataç
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Semai
Neden gittin neden bıraktın kalbimi yaktın
Nihavend
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Ayşe Taşbaş
Şarkı
Aksak
Sen nisansın Aslıhan eylülü bana bırak
Nihavend
Kadir Arman
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Semai
Seni benden alsalar da çâresiz bıraksalar da
Nihavend
Civan Argönül
Civan Argönül
Şarkı
Düyek
Sevgilim beni bırakıp kaçtı
Nihavend
Tahir Ünyaylar
Tahir Ünyaylar
Şarkı
Sofyan
Sevgilim senden ırak cana yetti iştiyak
Nihavend
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Tasdî ediyor zahm-ı firâkın beni ey mâh
Nihavend
Hâfız Hüsnü Efendi
_
Şarkı
Sengin Semai
Türk olarak bıraktık tarihte silinmez iz
Nihavend
Turhan Taşan
Sâmi Derintuna
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Vefasız nerdesin gururu bırak
Nihavend
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Curcuna
Bırak derdi kederi sana gülmek yaraşır
Nikriz
Metin Everes
Engin Nigâr
Şarkı
Sofyan
Bırakalım kırgınlığı unutalım dargınlığı
Nikriz
İsmâil Demirkıran
İlkan San
Şarkı
Sofyan
Gözden ırak olsan da gönül sendedir her dem
Nikriz
Akın Özkan
Tekin Para
Şarkı
Sengin Semai
Hani aşkın deme mâziyi bırak dinletme
Nikriz
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Devr-i Turan
İftirâkı câna yetti bakmıyor feryâdıma
Nikriz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı
Nişaburek
Cevdet Çağla
Sultan I.Ahmet
Şarkı
Müsemmen
Bırak beni beni bırak
Rast
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Düyek
Bırak böyle kalalım bir dargın bir barışık
Rast
Selâhattin İçli
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Nim Sofyan
Bırak dalında kalsın bana güller getirme
Rast
Ali Şenozan
Bekir Mutlu
Şarkı
Sofyan
Bugün hâl-i firak-ı yâr ile bî-tâb ü giryânım
Rast
Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu)
_
Şarkı
Aksak
Gittin bırakıp sevgimi soldurmadı yıllar
Rast
Emin Ongan
_
Şarkı
Aksak
Nice bir eşk-i firakınla pür olsun gözümüz
Rast
M. Nûrettin Selçuk
Münif Paşa
Şarkı
Aksak
O yosun gözlerinden beni yoksun bırakma
Rast
Nevzat Demir
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
Öyle bırak git vedâ etme sakın
Rast
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Düyek
Tâlihsiz aşkını şarkıda bırak
Rast
İsmâil Acar
Erol Güngör
Şarkı
Düyek
Yurdunu Allah'a bırak çık yola
Rast
Fâruk Şâhin
Mehmet Akif Ersoy
Marş
Bileşik Sofyan
Alemde zafer bulayım hem şâd olayım ben
Saba
Zafirâki Efendi(Kemânî)
_
Şarkı
Sofyan
Bırakıp gitme sakın beni
Saba
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Çaresiz bırakıp gönül yaramı
Saba
Sâmi Derintuna
Sami Derintuna
Şarkı
Düyek
Üzüntüyü bırak yüzün solmasın
Saba
Mustafa Demiray
Mustafa Demiray
Fantezi
Sofyan
Firâkın sînemi dağlar
Sabazemzeme
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Aksak
Beni böyle yapayalnız bırakıp ta gitme gel
Segah
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Dilde sevdâ sînede dağ-ı firak
Segah
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Sevginin denizinde boğulsun bırak gönlüm
Segah
İ. Halil Taşkent
Oktay Zerrin
Şarkı
Düyek
Seviyordun eskiden bırakıp gittin neden
Segah
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Yeter çektim firak ey serv-i nazım
Segah
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Firâkınla bahârım ağladı gülşen mezâr oldu
Sultaniyegah
İsak Varon
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Nice bir eşk-i firâkınla pür olsun gözümüz
Sultaniyegah
İ. Baha Sürelsan
Münîf Paşa
Şarkı
Aksak
Yalnız bırakıp gitme uzak yerlere bensiz
Sururefza
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Türk Aksağı
Bırakdık sîvayı gedâ-yı mânâyız
Suzidil
Sâdun Aksüt
Nejat Tezcan
İlahi
Düyek
Bir sevab et bu gece nazı bırak gel güzelim
Suzidil
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bırak aşkın kalbimi yaksın
Suzinak
Muzaffer İlkar
Nâfia Ersavcı
Şarkı
Düyek
Bıraktı beni âvâre düşkün
Suzinak
Bîmen Şen
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak Semai
Cânâ firâk-ı aşkın ile sûznâkinim
Suzinak
Dede Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Firâkınla işim sahrâ-yı gamda âh ü zâr olsun
Suzinak
Hâfız Sâdık Efendi
_
Şarkı
Aksak
Geçti âlâm-ı firâkın cânıma
Suzinak
Klârnetçi İbrâhim Ef.
_
Şarkı
Düyek
Gidiyorsun yine yalnız bırakıp burda beni
Suzinak
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Hayâlin dîdede âteşler bıraktı cânıma
Suzinak
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Düyek
Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam
Şedaraban
O. Şevki Uludağ
Hammâmizâde İhsan Bey
Şarkı
Aksak
Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam
Şedaraban
H. Sadettin Arel
Hammâmizâde İhsan Bey
Şarkı
Sofyan
Ne bir adres ne de haber bıraktın
Şehnaz
Fethi Karamahmudoğlu
Necâti Dilsiz
Şarkı
Düyek
Nice bir eşk-i firâkınla pür olsun gözümüz
Şehnaz
Ebû-Bekir Ağa
Münîf Paşa
Yürük Semai
Yürük Semai
Bir gölge gibi peşimde biri beni bırakmıyor
Şehnazbuselik
Bilge Özgen
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak-Düyek
Feryâdı bırak yaslı yürek gel beni kırma
Tahir
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Hani aşkın deme mâziyi bırak dinletme
Tahir
Suphi Ezgi
_
Şarkı
Aksak
Nâlehân'ım ben firak-ı yâr ile
Tebriz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Arıydım petekte bal bırakmadın
Uşşak
Mustafa Uyan
İlkan San
Şarkı
Düyek
Bırak bana feryâdımı kalbin enîs-i yârıdır
Uşşak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Müsemmen
Cânâ firakınla sîne çâk oldu
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Dostun senden ırak değil
Uşşak
Ali Rif'at Çağatay
Samih Rif'at Bey
İlahi
Düyek
Ey şûh-i cefâ-pîşe bırak vâz-ı cefâyı
Uşşak
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Sengin Semai
Firâkınla kahretsem yine vuslat dilemem
Uşşak
Vural Doğu
Turgut Yarkent
Şarkı
Curcuna
Firâkınla zâlim harâb oldu can
Uşşak
Ûdî Ekrem Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Aksak
Giderken arkanda bir şeyler bırak
Uşşak
Yılmaz Karakoyunlu
Şâkir Döşemeciler
Şarkı
Sofyan
Gittin beni bırakıp acılarla yine
Uşşak
Necdet Varol
Ece Güngör
Şarkı
Düyek
Gözlerden ırak eyle gönüllerden al beni
Uşşak
İsmâil Akçapınar
Nihâl Özyüksel
Şarkı
Sofyan
Hatıralar bırakmıyor peşimi
Uşşak
Bilge Özgen
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Mürg-i can nahçîr-i sayyâd-ı firâk
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak Semai
Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken
Uşşak
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
A. Refik Altınay
Şarkı
Türk Aksağı
Yalnız bırakıp gitti o yâran sevdalı serimle
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Yanık bıraktın beni türbende bir mum gibi
Uşşak
Mahmut Yivli
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Zâlim beni yalnız bırakıp kaçtı bu akşam
Uşşak
Melâhat Pars
_
Şarkı
Aksak
Firâkın kesti tâb ile tüvânı
Yegah
Şevkî Bey
Ahmet Reşat Paşa
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir şarkı bırak hep beni nâlâna götürsün
Rahatülervah
Câvit Ersoy
Taner Çağlayan
Şarkı
Ağır Sengin Semai
Irak Ayin-i Şerifi
Irak
Abdurrahim Şeyda Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Rûy-i Irak Ayin-i Şerifi
Ruyiırak
Ahmet Avni Bey
-
Ayin
Düyek
Firakınla yanar sinem mürüvvet kıl bana cana
Bayatiaraban
Hasan fehmi Mutel
Hasan fehmi Mutel
Şarkı
Aksak
Kaçtım bırakıp senden uzak köylere gittim
Segah
Kirkor Çulhayan
-
Şarkı
Sengin Semai
Önce tuttun elimden sonra neden bıraktın
Rast
Suat Sayın
Salih Korkmaz
Şarkı
Sofyan
Yastık olsa dizlerin yar
Hüseyni
Cavit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Ağıraksak
Bıraktın beni gittin
Kürdilihicazkar
Bülent Nuran
H. Hüseyin Anmak
Şarkı
Düyek
Gitti gözüm nûru, göünl bahçeme bir gül bırakıp
Hicaz
Bülent Nuran
Güler Turan
Şarkı
Aksak
Beni benimle bıraksan
Hicaz
Turhan Taşan
Ayla Peken
Şarkı
Sofyan
Beni yaşlı gözlerimle bırakıpta gidemezsin
Muhayyerkürdi
Turhan Taşan
Şebnem Şener
Fantezi
Sofyan
Acele edipte bırakıp gitme
Hicaz
Murat Demirhan
Fevzi Şahingöz
Şarkı
Semai
Ansızın bırakıp gittiğin gece
Hicazkar
Faruk Şahin
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Bir teselli olsa şarkım
Hüzzam
Cavit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
AğırAksak
Kem gözlerden ırak ol
Mahur
Volkan Gözübüyükoğlu
Cemalettin Turan
Şarkı
Düyek
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Irak
_
Ağır Çenber
Peşrev
_
Irak
Andon
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Irak
Benli Hasan Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Irak
Derviş Mehmed
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Irak
Hamparsum Limonciyan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Irak
İsmail Fenni Ertuğrul
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Irak
Kantemiroğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Irak
Şerif Muhiddin Targan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Irak
Tanburi İsak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Irak
Ziya Paşa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Irak
_
Berefşan
Peşrev
_
Irak
Benli Hasan Ağa
Çenber
Peşrev
_
Irak
Tanburi İsak
Darbeyn
Peşrev
_
Irak
Kantemiroğlu
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Irak
Andon
Düyek
Peşrev
_
Irak
Acem Salih Ağa
Fahte
Peşrev
_
Irak
Hamparsum Limonciyan
Fahte
Peşrev
_
Irak
İsmail Fenni Ertuğrul
Fahte
Peşrev
_
Irak
Nayi Emin Dede
Fahte
Peşrev
_
Irak
_
Hafif
Peşrev
Hünkar Suyu
Irak
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Muhammes
Peşrev
_
Irak
Akın Özkan
Nim Çenber
Peşrev
_
Irak
Osman Çelebi
Sâkil
Peşrev
_
Irak
_
Semai
Saz Semaisi
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Açık Bırak Pencereni Örtme Perdeni Bu Gece
Hicaz
Ş. Ayhan Özışık
Balarısı Metin
Mâdem Ki Gidiyorsun Bırakıp Burda Beni
Hicaz
Muzaffer İlkar
Mehmet Erbulan
Nerdesin Nerde Aceb Gamla Bıraktın Da Beni
Hicazkar
Leylâ Saz
_
Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın
Kürdili Hicazkar
M. Nûrettin Selçuk
Ü. Yaşar Oğuzcan
Hani O Bırakıp Giderken Seni
Muhayyer Kürdi
Yusuf Nalkesen
O. Seyfi Orhon
Gittin Bırakıp Sevgimi Soldurmadı Yıllar
Rast
Emin Ongan
_
Yalnız Bırakıp Gitme Bu Akşam Yine Erken
Uşşak
Mısır'lı İbrâhim Ef.
A. Refik Altınay
Sevgilim beni bırakıp kaçtı
Nihavend
Tâhir Ünyaylar
Tâhir Ünyaylar
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Arzu Ederdiniz Bir Yol Görmeye
Çorum
Âşık Hüseyin Çırakman
Osman Özdenkçi
Altan Demirel
Bırak Be Zalim Bırak
Artvin/Şavşat
Cevri Altıntaş
Nida Tüfekçi
Nida Tüfekçi
Gel Beni Halıma Bırak
Sivas/Kangal
Muhlis Akarsu
Erkan Sürmen
Işık Başel
Gitme Durnam Gitme Yollar Iraktır
Giresun/Aliyoma Köyü
Sadullah/Sarı Recep
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Iraktan Gel Iraktan
Sivas
Ali Delice
Trt Ankara Rad.
Yücel Paşmakçı
bahçalarda pıtırak
Van-Erciş
M. Bülbül-M. koç
Yaşar Doruk
ahmet ulus
bırakıp gitme dedim
-
(söz) yılmaz kayral
(müzik) yılmaz kayral
Cengiz Kurt
çıktım anamas başına
Burdur
raziye çırak
mehmet çelikdimir
Hamit Çine
garlı dağı aşamadım
bucak-çamlık köyü
raziye çırak
mehmet çelikdemir
mehmet çelikdemir
her gün sabah akşam bulgur pilavı
-
(söz) hüseyin çırakman
(mzüik) neşet ertaş
Sıtkı Akın
Harmana sererler sarı samanı
Afyon- Emirdağ
H.R.Aydemir-P.Halaç
H.Yaltırak-R.Altınay
Hale Gür
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ayrılığın Böylesi (Bırakında yaşayalım)
Orhan Gencebay
Orhan Gencebay
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Rahat olsun yüreğin(Bırakıp Gidiyorum)
Hüzzam
Mustafa Coşkun
Sevinç Atan
Fantezi
Mustafa Coşkun
Sen Bırakıp Giderken Bir Akşamüstü
Segâh
Ahmet Dalkılıç
Orhan Doruk
Fantezi
Ahmet Dalkılıç
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
Kürdilihicazkar
Münir Nurettin Selçuk
Ümit Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Sefer Karabük
bırakıp gitmeseydin
kürdi
hasan uçar
bilent atalay
hasan uçar
Bırakıp giderken Sahilde Beni
Hicaz
İsmail Ötenkaya
Erdal Yılmaz
Şarkı
Erdal Yılmaz
Unutuldum diye küsmem sana ben
ırak
akın özkan
mehmet turan yarar
şarkı
R.Semih ŞENYAYLA
Tut Ellerimden Yut Tut da bırakma
Nihavend
Mustafa Coşkun
Seda Aker
Fantezi
Mustafa Coşkun
Daim dilinde olsun
Irak
Şahin Türkeşsiz
Hafız Abdullah Nazırlı
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Yurdunu Allah'a bırak çık Yola
Nikriz
Şahin Türkeşsiz
Mehmet Akif Ersoy
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Sensiz olmuyor gönlüm bırakıp gitme sakın
UŞŞÂK
Emin Ongan
?
Şarkı
.
Biz sevdik aşık olduk
Irak
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Cemil Altınbilek
Ya Rasûlallah, Firâkın Yaktı, Ben Soldum Bugün
Uşşak
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bırakdın
Kürdi
Münir Nurettin SELÇUK
Ümit Yaşar OĞUZCAN
Şarkı
ALUCRALI
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Yandı Dil Aşkınla Ey Şuh-İ Şenim
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
Şarkı
Ağıraksak
Hem Demin Olsun Keremkare Safalarla Tarab
Şevkefza
Suyolcu Salih Efendi
Şarkı
Ağıraksak
İhtiram-I Tab'ı Müstesnasıdır Bu Hoş Bina
Şedaraban
Şakir Ağa
Şarkı
Ağıraksak
Nitti Bana İntikamın
Humayun
Şivelioğlu Yorga
Şarkı
Ağıraksak
Kahi Gönül Firakın İle Derdinak Olur
Nihavend
Hacı Arif Bey
Beste_Murabba
Çenber