Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Aceb bu benim cânım âzâd olamı yâ Rab
Mahur
_
Yûnûs
İlahi
Devr-i Kebir
Acı sonsuz yaralar yüzbini aşkın yüreğim
Mahur
Oğuz Şenler
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Acırım âşık olup da yanana
Mahur
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Aksak
Açık kalsa kollarım sensiz geçse yıllarım
Mahur
Suphi İdrisoğlu
Uğur Gür
Şarkı
Düyek-D.Hin.-Semai
Açıldı gönlümün sevdâ kapısı
Mahur
Câvit Ersoy
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Aksak
Ada'dan kotramızın yelkenini tez açalım
Mahur
Şemsettin Ziyâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Ah ü zâr-ı aşka uymuş kâm-yâb olmuş gönül
Mahur
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Akdeniz'de parlayan bir incisin Alanya
Mahur
Süleyman Erguner
Arif Rüştü Görgün
Şarkı
Aksak
Aklım gider ol câzibe-i hâli görünce
Mahur
İlya Efendi
İlyâ Efendi
Yürük Semai
Yürük Semai
Akşam oldu dönde bak kaybolan ışıklara
Mahur
İskender Kemâl Sincer
İskender Kemâl Sincer
Şarkı
Semai
Akşam oldu sabah oldu gelmedin
Mahur
Kenan Günel
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Akşam yine yâdınla harâb oldu gönül
Mahur
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Akşamın kucağında son renkler erir gibi
Mahur
Fâruk Şâhin
Şâhin Çandır
Şarkı
Düyek
Al bu geceyi vur ötekine
Mahur
Fethi Karamahmudoğlu
Yaşar Gençoğlu
Şarkı
Sofyan
Al gülün dalında diken var diye
Mahur
Alâaddin Pakyüz
Yalçın Benlican
Şarkı
Yürük Semai
Al yanına bir dil-nevâz
Mahur
Dellalzâde
_
Şarkı
Evfer
Alamam doğrusu dest-i emele
Mahur
Şerif İçli
Hakkı Sühâ Gezgin
Şarkı
Aksak
Aldandı gönlüm va'd-i visâle
Mahur
_
_
Şarkı
Aksak
Aldı aklım bir gonce-leb
Mahur
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Aksak
Alem bizar oldu benim zarımdan
Mahur
Sâdettin Kaynak
Aşık
Şarkı
Nim Sofyan
Allahümme sâlli alel Mustafa (Salât ü Selâm)
Mahur
_
_
Sal.S
Sofyan
Aman aman Bağdat'lı cilvesi gâyet tatlı
Mahur
_
_
Şarkı
Sofyan
Aman felek aman senin elinden
Mahur
Bilge Özgen
Mehmet Nazmi Özalp
Şarkı
Düyek
Aman sâkî lûtfuna âmâdeyim
Mahur
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Müsemmen
Andıkça bütün ömrümü rûhum yine ağlar
Mahur
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Aksak
Anılar mâzide kaldı artık
Mahur
Turhan Taşan
Turgut Yarkent
Fantezi
Sofyan
Anlat hele derdin nedir aşık mı nesin sen
Mahur
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Değişmeli
Aradan yıllar değil ömür geçse özlerim
Mahur
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Artık yeter bu hasreti çekemem
Mahur
Aydın Tekindor
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Asil mağrur duruşunu seviyorum İstanbul'um
Mahur
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Âşıka Bağdad sorulmaz ufukları aşar gider
Mahur
M. Nûrettin Selçuk
Vecdi Bingöl
Şarkı
Semai
Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin
Mahur
Ahmet Çağan
Nef'î
Beste
Muhammes
Aşk bağımız vîran olmuş yâr ona bîgânedir
Mahur
Mebrûke Çağla
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Aşk için ağlıyorsun daha neler aşk olsun
Mahur
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Fantezi
Aksak
Aşkımızı gözlerin anlatıyor gizlice
Mahur
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Semai
Aşkın ateşiyle kor olup yandım
Mahur
Tâhir Sıral
Emel Sönmez
Şarkı
Aksak
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Mahur
Selâhattin Erköse
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkındı beni sana böylesine bağlayan
Mahur
Gündoğdu Doğan
Engin Çır
Şarkı
Raks Aksağı
Aşkınla harab gönlümü gel gör neye döndüm
Mahur
Emin Ongan
_
Şarkı
Curcuna
Ata'mdan armağanım yurdum cumhuriyetim
Mahur
İlgün Soysev
Şûle Özmen
Marş
Nim Sofyan
Atatürk'ün sayesinde özgürlüğün adımıyım
Mahur
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Marş
Sofyan
Ateşin gözlerini rûha kemend etme sakın
Mahur
Sâdi Işılay
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Semai
Atlılar atlılar erler yiğit askerler
Mahur
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Marş
Sofyan
Ay doğar katar gider, topuğu batar gider
Mahur
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Ay ışığı yıkanırken sularda
Mahur
Hüseyin Erbay
Nedim Uçar
Şarkı
Aksak (Yürük)
Ayırma beni senden yaradan
Mahur
Hacı Ramazan
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Aylar geçti yıllar geçti gelmedin
Mahur
Erdinç Çelikkol
Galip Uzunca
Şarkı
Sofyan
Aynalar yalancıdır gözlerime bak
Mahur
İsmâil Demirkıran
Seyfi Güldağı
Şarkı
Semai
Ayrılığın yakıp yıkar bir yolunu bul güzelim
Mahur
M. Şen Sancakoğlu
Süleyman Harmanyeri
Şarkı
Düyek
Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor
Mahur
Kâmuran Yarkın
Kâmuran Yarkın
Şarkı
Düyek
Ayrılırken ağlarsam sanma ki döneceğim
Mahur
Mustafa Fahlioğulları
Gündüz Artan
Şarkı
Yürük Semai
Aziz vatan bölünmez kardeş kanı dökülmez
Mahur
İrfan Özbakır
Mustafa Sevilen
Marş
Sofyan
Babam bir asker idi eşim de asker
Mahur
Sâdettin Kaynak
_
Marş
Sofyan
Bâdeler döndükçe artar bezm-i ayşın neş'esi
Mahur
Selânik'li Ahmet Ef.
A. Refik Altınay
Şarkı
Ağır Aksak
Bağ bozumu geldi yine
Mahur
Bahri Altıntaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Curcuna
Bağ-ı hüsnünde efendim bülbül-i nâlânınım
Mahur
Rif'at Bey
_
Şarkı
Curcuna
Bağrımda açarken sevdâ gülleri
Mahur
Bilge Özgen
Emine Ertem
Şarkı
Düyek
Bahar çiçekleri açsın gönlümüzde
Mahur
İbrahim Bilgenoğlu
İbrâhim Bilgenoğlu
Şarkı
Düyek-Y.Semai
Bahar misâli açar kalblerde ışık saçar
Mahur
İrfan Özbakır
Nevin Yavuz
Şarkı
Aksak
Bahar penbe beyaz olur güzeller neşeli olur
Mahur
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Aksak
Baharda bir yol dolaşıp çiçek çiçek sorma beni
Mahur
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Frenkçin
Bahardı aşkımız hazanı seçtin
Mahur
Hasan Dede Dinç
Bekir Mutlu
Şarkı
Aksak
Bak geldi bahar canlanıyor şimdi hayâlin
Mahur
Abidin Gerçeker
Mustafa Râşid Sevig
Şarkı
Aksak
Bak yine geçti bahar sararıp soldu bağlar
Mahur
Bahadır Sevik
Şâkir Döşemeciler
Şarkı
Düyek
Bakın şu kıza ne kadar bülend
Mahur
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Aksak
Bakışında arzu vardı davet vardı sözünde
Mahur
Ferit Sıdal
Ferit Sıdal
Şarkı
Aksak
Bakışların söylüyor sözlerin hep hep yalan
Mahur
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Düyek
Bal köpüğü saçların meltemlerle uçuşsun
Mahur
Ertuğrul Ottekin
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Bana bir bahar oldun bu ömrümün kışında
Mahur
Yüksel Kip
Vâhit Özaydın
Şarkı
Sofyan
Bana olan cefa senden değildir
Mahur
Sâdettin Kaynak
_
Türkü
Raks Aksağı
Bayram geldi bak yine
Mahur
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Sofyan
Bâzen o melek gelir fakat pek seyrek gelir
Mahur
Bîmen Şen
_
Şarkı
Düyek
Bekarlar evlenmeyi küçük bir şey sanmayın
Mahur
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Aksak
Ben çiftliğe indim gittim annem duymadan
Mahur
_
_
Şarkı
Aksak
Ben derdime hiç çâre bulmam
Mahur
Arif Sâmi Toker
Muhyiddin Râif Yengin
Şarkı
Aksak
Ben gelmedim dava için
Mahur
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ben güzele güzel demem
Mahur
Sâdettin Kaynak
Karacaoğlan
Şarkı
Düyek
Ben isterim ey sevgili senden seni
Mahur
Rüştü Şardağ
Osman Feyzoğlu
Şarkı
Yürük Semai
Ben neler çekmekteyim bilsen dil-i âvâreden
Mahur
Zekâî Dede
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Ben seni evvel görüşte ey perî
Mahur
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Beni böyle bekletme gönlünde misafir et
Mahur
Rafet Kıral
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan
Beni çün kendine ol serv-i revân
Mahur
Ebû-Bekir Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Beni ister ağlat ister sevindir
Mahur
Ali Rif'at Çağatay
_
Şarkı
Curcuna
Benim nazlı bülbülüm
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Semai
Benim olmak ahdin olsun
Mahur
Mustafa Malay
Turgut Yarkent
Şarkı
Düyek
Benliğimde yaşayan hem rüyâm
Mahur
Arif Sâmi Toker
Zafer Kemâl Erken
Şarkı
Düyek
Beyhûde geçen demlerimiz mumla aransın
Mahur
Ziyâ Bey (Bestenigâr)
_
Şarkı
Sengin Semai
Beyoğlu'nda gezersin sevdiğini üzersin
Mahur
Rızâ Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bezmime lûtf edip gel benim bir gece
Mahur
_
_
Şarkı
Curcuna
Bihamdillah ayân oldu bana Hû
Mahur
Ahmet Hatipoğlu
İsâ Mahvî Efendi
İlahi
Nim Sofyan
Biliyorum melek değil bir fâni
Mahur
Fâruk Şâhin
Hamza Demirdağ
Şarkı
Sofyan
Billâhi güzel gözlerinin mest-nigâhı
Mahur
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sengin Semai
Bin türlü cefâ ile tükendi
Mahur
İsmâil Demirkıran
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Bir âfet-i meh-peyker ile nüktelerim var
Mahur
Ebû-Bekir Ağa
Ahdî
Beste
Darbeyn
Bir aşk yazdım hamiline
Mahur
Suphi İdrisoğlu
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Bir bahar dalına takıldı gönlüm
Mahur
Erol Güngör
Sakin Öner
Şarkı
Semai
Bir bakışla benim kalbimi çaldın
Mahur
Oktay Tem
Oktay Tem
Şarkı
Semai
Bir bütündür millet aşkı sende her var olan
Mahur
Niyâzi Şengül
Cengizhan Altuntaş
Marş
Sofyan
Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgar
Mahur
İrfan Özbakır
Bengül Erdamar
Şarkı
Sofyan
Bir garip geliyor bana bu şehir
Mahur
İsmâil Demirkıran
Seyfi Güldağı
Şarkı
Nim Sofyan
Bir gece hem-meclis olsak biz bize
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Bir gece şu bahçeden bir ses getirmişti sabâ
Mahur
Leylâ Saz
_
Şarkı
Curcuna
Bir gizli sevdâ var senin kalbinde
Mahur
Burhânettin Deran
Burhânettin Deran
Şarkı
Semai
Bir gonca çiçeğimsin aşk açan sevgi açan
Mahur
Suat Yıldırım
Sabahattin Hizmetli
Fantezi
Sofyan
Bir gonce-verd etti zuhur
Mahur
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Sofyan
Bir gönülde iki sevdâ olamaz
Mahur
Mazhar Bey
_
Şarkı
Aksak
Bir görüp bin seversin
Mahur
Turhan Toper
Turhan Toper
Şarkı
Nim Sofyan
Bir güfte istiyorum onbir hece olacak
Mahur
M. Şen Sancakoğlu
Sâbit Berberoğlu
Şarkı
Aksak
Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile meh'den
Mahur
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Curcuna
Bir günden bir güne gönlümde kuşku duymadım
Mahur
M. Şen Sancakoğlu
Fatma Onur
Şarkı
Sofyan
Bir güzel hayal gibi yaşandı biter oldu
Mahur
Bilge Özgen
Bahri Sohtorik
Şarkı
Nim Sofyan
Bir ışık çağlayan ikinci güneşimiz
Mahur
Fâruk Şâhin
Y. Güngör Özden
Marş
Sofyan
Bir karanfil bir yâsemen bir ıtır
Mahur
Erdoğan Köroğlu
Gültekin Samanoğlu
Şarkı
Curcuna
Bir kız sevdim yüzü güzel bakışları gözü güzel
Mahur
Mesut Duran
Kenan Erel
Fantezi
Aksak
Bir mayıs altmış dörtte parlayan ateş gibi
Mahur
İlgün Soysev
Ali Öztürk
Marş
Nim Sofyan
Bir meleksin rûhumun ilhamısın
Mahur
Sabahattin Ergi
Sabahattin Ergi
Şarkı
Curcuna
Bir mücevher parlıyor boğazın sularında
Mahur
Nezahat Soysev
Nezahat Soysev
Şarkı
Düyek
Bir neş'e yarat hasta gönül sen de biraz gül
Mahur
Refik Fersan
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Sengin Semai
Bir nev-civân henüz onüç-ondört yaşında
Mahur
_
_
Şarkı
Aksak
Bir nûr-i mücessem gibi indin yücelerden
Mahur
Alâeddin Yavaşca
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Orta Aksak
Bir ömür bitmez derken bu sevdâ bitti yazık
Mahur
Turhan Taşan
Şeydâ Temuçin
Şarkı
Sofyan
Bir pâdişehe kul ol kim milki zâil olmaz ola
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Bir safâ kesb eyle kim peymâneler reşk eylesin
Mahur
Ahmet Efendi
_
Beste
Çenber
Bir sararmış sâk'a döndüm hep görenler ağlasın
Mahur
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir sıcak bakışla bir göz süzüşle
Mahur
Fâruk Şâhin
Şeydâ Temuçin
Fantezi
Aksak
Bir sor güzelim kendine bir sor
Mahur
Niyazi Şengül
Cengizhan Altuntaş
Şarkı
Aksak
Bir su gibi çağıldar dudaklarında sesin
Mahur
Ali Ulvi Baradan
İ. Hakkı Baradan
Şarkı
Düyek
Bir şehir var onu göresim gelir
Mahur
Ahmet Özkök
Ekrem Çeken
Şarkı
Sofyan
Bir şiir sesi var kulaklarımda
Mahur
Mahmut Oğul
Füsun Erol
Şarkı
Nim Sofyan
Bir tatlı bahar neş'esi rûhumda yarat da
Mahur
Yüksel Kip
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Bir tatlı söz bir güler yüz yeter bana can bulurum
Mahur
İsmâil Demirkıran
G. Çiçek Tural
Şarkı
Aksak
Bir varmış bir yokmuş bütün masallar gibi
Mahur
Gültekin Aydoğdu
Muammer Kayahan
Şarkı
Düyek
Bir yâr-ı nev hoş-edâdır
Mahur
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Boğazın sularında yıkarken her düşümü
Mahur
Gültekin Aydoğdu
Muammer Kayahan
Şarkı
Aksak
Boğaziçi bir yüzük İstinye onun taşı
Mahur
Alâeddin Yavaşca
Şâkir Dağcıoğlu
Şarkı
Düyek
Boşuna yalvarma dönemem geri
Mahur
Selâhattin Sağlam
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Bu gece de sensizim mutsuzum yine
Mahur
Eyüp Göksu
Nevres Kırdar
Şarkı
Aksak
Bu gece dert neyime
Mahur
Yusuf Nalkesen
Nagahân Akan
Fantezi
Yürük Semai
Bu gece dert neyime karışmayın keyfime
Mahur
Mustafa Malay
Nagehân Akay
Şarkı
Sofyan
Bu ne haşmet bu ne kudret
Mahur
Suphi İdrisoğlu
Hamdi Özer
İlahi
Sofyan
Bu ne lebdir ne ağızdır ne güzel gülüştür bu
Mahur
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Beste
Berefşan
Bu sevdâ ne tatlı ne tatlı yalan
Mahur
Şükrü Şenozan
O. Rahmi Gökçe
Şarkı
Düyek
Bu son şarkımda sen varsın
Mahur
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Şarkı
Düyek
Bu şehirde herkes sana benziyor
Mahur
M.Sabri Akçagül
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Bu vatan toprağın karabağrında
Mahur
Teoman Önaldı
Orhan Şaik Gökyay
Marş
Sofyan
Bugün yine bin umutla geleceğe koşuyorsun
Mahur
Tekin Para
Sami Derintuna
Şarkı
Düyek
Bugünlerde seni görsek
Mahur
Hâfız Yusuf Efendi
_
Şarkı
Aksak
Bunca yıl çok mutlu olduk seninle
Mahur
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşça
Şarkı
Evfer - Aksak
Bülbüller ötüyor seher vaktidir
Mahur
_
_
Türkü
Aksak
Bütün dünyâya küskündüm
Mahur
Ali Rif'at Çağatay
Mehmet Akif Ersoy
Şarkı
Düyek
Cânım seni gâyet sever
Mahur
Kânûnî Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Cemile'min bir elinde makine
Mahur
_
_
Türkü
Aksak
Cihanı lâl-gûn eden sirişk-i erguvanımdır
Mahur
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Çalap nurdan yaratmış canını Muhammed'in
Mahur
Aslan Hepgür
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Çek keman ebrûlerin ey şîvekâr
Mahur
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Çek küreği güzelim uzanalım Göksu'ya
Mahur
Arif Sâmi Toker
_
Şarkı
Nim Sofyan
Çekin halay çalsın durmadan sazlar
Mahur
Suphi İdrisoğlu
A. Kutsi Tecer
Şarkı
Nim Sofyan
Çektikçe sîneye etrafdasın sen cismi güzel
Mahur
Selâhattin İçli
Selâhattin İçli
Şarkı
Aksak
Çeşm-i nazîm gel sevindir âşık-ı âvâreyi
Mahur
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Çevrende daim pervânenim ben
Mahur
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Türk Aksağı
Çık balkona sen her gece imdâdıma koş gel
Mahur
Necdet Tokatlıoğlu
M. Nedim Güntel
Şarkı
Sengin Semai
Çıktı bir feryâd-ı firkat nağme-i mâhûr'dan
Mahur
N. Cemil Sangan
Haldun Menemencioğlu
Şarkı
Aksak
Çıktım ferman yazdırmağa
Mahur
(Leskofça türküsü)
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Çılgın gibi koşma gönül dinlen artık yorma beni
Mahur
İsmâil Demirkıran
Ali Akçeken
Şarkı
Aksak
Çiçeklensin bahçemiz neş'elensin çevremiz
Mahur
Fâruk Kestiren
Faruk Kestiren
Şarkı
Düyek
Çiçekler açıldı bahar göründü
Mahur
Gündoğdu Doğan
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek-Müsemmen
Çiçekleri tüm renkleri kovandaki petekleri
Mahur
Erol Özbayram
Şahin Çangal
Şarkı
Semai
Çiçeklerle bezenmiş Boğaz'ın sâhilleri
Mahur
Râdife Erten
_
Şarkı
Aksak
Çiçekli yollardan geçerek gel
Mahur
İrfan Özbakır
Atalay Akçalı
Şarkı
Düyek
Çiğdem lâle gül sünbül
Mahur
Kenan Olguncan
Oktay Zerrin
Şarkı
Nim Sofyan
Çiğdemler açmış dediler ben baharı görmedim ki
Mahur
Erdoğan Berker
Erol Kavşit
Şarkı
Düyek
Çözemedim güzel seni
Mahur
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Aksak
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Mahur
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Düyek
Daha çok toy kulak asmaz feleğe
Mahur
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Aksak
Dalgalar sâhilde öpüşüyorken
Mahur
Hüseyin Erbay
İbrahim Altınsöz
Şarkı
Düyek
Davranın halaya durun koçaklar
Mahur
Suphi İdrisoğlu
A. Kutsi Tecer
Fantezi
Nim Sofyan
Davullar vurulur halay kurulur
Mahur
Fâruk Şâhin
Yâsemin Balkan
Fantezi
Sofyan
Demek gideceksin gurbet ellere
Mahur
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Aksak
Deniz gönlüm kadar uçsuz ve derin
Mahur
Şahin Çangal
Gülsüm Gülmez
Şarkı
Düyek
Derd-i aşkından sakın bahs etme pek
Mahur
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Derdi baştan atalım yaşamaya bakalım
Mahur
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Düyek
Dert edinme a sevdiğim br rüyâdır bu hayat
Mahur
Niyâzi Şengül
Cengizhan Altuntaş
Şarkı
Aksak
Dilde binbir emel vardır
Mahur
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Curcuna
Dil-i nâ-şâdımı yaktın değil mi âh bana söyle
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
Niyâzi Bey
Şarkı
Aksak
Dinle sözüm ey bî-bedel
Mahur
Nûman Ağa
Nûman Ağa
Şarkı
Sofyan
Doğdu nûrun âleme verdi ziyâ
Mahur
_
İsmail Hakkı(Bursavî)
İlahi
Devr-i Revan
Doğmamıştır âleme vechi misâl-i âfitâb
Mahur
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Dost düşünüyorum suyumda aşımda
Mahur
M.Sabri Akçagül
Ülkü Armağan
Şarkı
Düyek
Dök saçlarını sine-i billura saçılsın
Mahur
N. Cemil Sangan
Kemani Mithat Bey
Şarkı
Sengin Semai
Dökme şebnem gibi çeşmin yaşını ey gül-i ter
Mahur
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Dudağımda açan gülüş senin benim ikimizin
Mahur
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Düyek
Durdurmak mümkün değil
Mahur
Ziyâ Ümit Özbakır
Ziyâ Ümit Özbakır
Şarkı
Sofyan
Durmadan aksın eğer isterse her gün gözyaşım
Mahur
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Durmaz işler tâ ciğerde hançerinin yaresi
Mahur
Şekerci Udi Cemil Bey
Şekerci Udi Cemil Bey
Şarkı
Aksak
Durmaz yanar vücûdum âh etmeyip n'ideyim
Mahur
Zekâî Dede
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Dün yine günümüz geçti berâber
Mahur
Refik Fersan
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Aksak
Dünya cennetini görmek istersen
Mahur
Emin Akan
Emin Akan
Şarkı
Düyek
Dünyânın mevsimi neyine gerek
Mahur
Akın Özkan
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Aksak
Düşen sarı yapraklara yağan deli yağmurlara
Mahur
Fâruk Şâhin
Muhammet Yılman
Şarkı
Nim Sofyan
Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vay
Mahur
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Aksak
Edâsı cilvesi hoş dil-pesendim
Mahur
İsmet Ağa (Mıskâlî)
Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî)
Şarkı
Aksak
Efganıma yârim aceb imdâd edecek mi
Mahur
Şekerci Cemil Bey
Tahsin Bey (Doktor)
Şarkı
Sengin Semai
Eğerçi köhne metâız revâcımız yoktur
Mahur
İ. Baha Sürelsan
Nâbî-Fuat Uluç
Beste
Devr-i Kebir
El uzatsam ellerine sevda sersem yollarına
Mahur
İlgün Soysev
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Aksak
Elâ gözlü civanım kalbim dolu sevginle
Mahur
Teoman Önaldı
Teoman Önaldı
Şarkı
Düyek
Elâ gözlü nazlı dilber seni senden sakınırım
Mahur
Alâeddin Yavaşca
Âşık Mustafa Gevherî
Şarkı
Aksak
Elinde deste güzel dilinde beste güzel
Mahur
Râfet Kıral
Râfet Kıral
Şarkı
Aksak
Eller seni anlamaz sana kucak açamaz
Mahur
A. Gani Takmaz
Ataman Sütşurup
Şarkı
Müsemmen
Erdik yine gül devrine
Mahur
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Düyek
Erişir göklere sâzım gibi âhım da benim
Mahur
Vedat Çetinkaya
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Esîr ettin beni ey dil pesendim
Mahur
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Curcuna
Etmedin asla terahhum pek çok üzdün cânımı
Mahur
Leylâ Saz
Leylâ Saz
Şarkı
Ağır Aksak
Ey âşık-ı dîdâr ulu Yezdân'a gönül ver
Mahur
Zeki Altun (Hâfız)
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Düyek
Ey dilber-i hoş-nevresim
Mahur
Hâşim Bey
Kaytazzâde Nâzım Bey
Şarkı
Düyek
Ey felek Mecnûn'uyum Leylâ'yı gözler gözlerim
Mahur
Nihat Adlim
Âşık Ömer
Şarkı
Düyek
Ey gonca-dehen hâr-ı elem cânıma geçti
Mahur
Dede Efendi
_
Beste
Hafif
Ey gönül bahçesinin gonca gülü şen güzeli
Mahur
Artaki Candan
_
Şarkı
Aksak
Ey gözü âhû bana bilmem niçin bîgânesin
Mahur
Eyyûbî Mehmet Bey
_
Beste
Muhammes
Ey nâz ü işve velvele-i şân olan sana
Mahur
Refik Fersan
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Curcuna
Ey perî ruhsârına ben "gül" desem de elverir
Mahur
İlya Efendi
İlyâ Efendi
Beste
Muhammes
Ey serîr-ârâ-yı nâz ü hüsn ü ân
Mahur
Aşir Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey şehenşâh-ı cihan Sultan Hamîd-i kâmrân
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
_
Dua
Yürük Semai
Ey şûh-i gülşen sevdim seni ben
Mahur
Ziyâ Bey (Bestenigâr)
_
Şarkı
Semai
Ey yüzü mâh gamzelerin aldı kararım
Mahur
Sabahattin Volkan
Sabahattin Volkan
Şarkı
Yürük Semai
Eyâ sen sanma ki senden bu güftâr-ı dehân söyler
Mahur
_
Nakşî "Akkirmanî"
İlahi
Nim Evsat
Eyleyen uşşakı şeyda daima tal'atindir
Mahur
Ahî Efendi(Hasan Efendizâde)
Mehmet Nasûhî Efendi
Durak
Durak Evferi
Fecrolur sanırım yüz renk içinde
Mahur
M. Şen Sancakoğlu
Vecdi Bingöl
Şarkı
Aksak
Fikr-i zülfündür gönülde rişte-i tûl-i emel
Mahur
N.C.Erdoğan
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Fikrinde aydınlık kalbinde sevgi
Mahur
Raif Kırlıoğlu
Erkan Bakım
Marş
Sofyan
Gafil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegayı
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
Ahmet Muhtar Paşa
Marş
Nim Sofyan
Gaflet ile Hakk'ı buldum diyenler
Mahur
Tâhir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Gam-ı aşkın kırdı şevk-i tâbımı
Mahur
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Geçer mi hiç âşık cânânesinden
Mahur
Lütfi Büyükaydın
Lütfi Büyükaydın
Şarkı
Curcuna
Geçip gitme eller gibi şu gönlümü yol eyleme
Mahur
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
İlahi
Düyek
Geçip gitse de yıllar bir gün ayrılsa yollar...
Mahur
İsmâil Demirkıran
Cumâli Karataş
Şarkı
Nim Sofyan
Geçti eyvah bir hayâl oldu saadet demleri
Mahur
Agopos Alyanak
_
Şarkı
Ağır Aksak
Geçti hayâl içinde bunca yıl bir gün gibi
Mahur
Şükrü Şenozan
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Yürük Semai
Geçtiğin yollarda hep adım adım
Mahur
Fâruk Şâhin
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Gel açıl gonce-dehen zevk edecek günlerdir
Mahur
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Şâkir Efendi (18.yy)
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster
Mahur
Selânik'li Ahmet Ef.
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Sengin Semai
Gel bu gece deniz güzel mehtap güzel ay güzel
Mahur
Seyfi Güldağı
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Gel eğlenelim bu şeb berâber
Mahur
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Gel ey dostum zaman dursun
Mahur
Nihat Adlim
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Gel gel kaçalım el ele gün doğmadan evvel
Mahur
Sâdi Hoşses
_
Şarkı
Aksak
Gel gülşeni tevhîde şu bülbül gibi yâ Hû
Mahur
Selâhattin Demirtaş
Osman Şemsî Efendi
İlahi
Düyek
Gel güzelim barışalım
Mahur
Câvit Ersoy
Taner Çağlayan
Şarkı
Aksak
Gel güzelim üzme beni geliver
Mahur
Nezahat Soysev
Orhan Altınbaşak
Şarkı
Aksak
Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir
Mahur
Hayri Yenigün
M. Cenâni Kandiye
Şarkı
Türk Aksağı
Gel meclise ey lebleri-mül bir iki parlat
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Sengin Semai
Gel seninle bu kışın bir yere kapanalım
Mahur
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Aksak
Gel sevgilim gülelim kendimizden geçelim
Mahur
İsmet Nedim
_
Şarkı
Sofyan
Gel yeter hicrinle artık dide giryan olmasın
Mahur
N. Cemil Sangan
Cafer Kılıç
Şarkı
Sengin Semai
Geldi bir gözleri âhû
Mahur
Müfit Kuraner
_
Şarkı
Evfer
Geldik bu karanlıkları aydınlatarak
Mahur
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Geldin geri gider misin elvedâ yâ şehr-i Ramazan
Mahur
Sâdun Aksüt
Abdülehad Nûri
İlahi
Düyek
Geleceksin bir gün boşuna gelmek
Mahur
Fethi Karamahmudoğlu
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Aksak
Gelin çocuklar gelin
Mahur
Nedim Önol
Ali Püsküllüoğlu
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Gelincik şurup olmaz
Mahur
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Aksak
Gerçeğe kim karışır küsen olsa barışır
Mahur
N. Kemal Aktan
N. Kemal Aktan
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Gidiyorsun güzelim git yine kalbimde yerin
Mahur
Ekrem Güyer
_
Şarkı
Aksak
Gitme yâr ile sakın artık gönül
Mahur
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Gittin gideli ben deli divâneye döndüm
Mahur
N. Halil Poyraz
Salide Güneren
Şarkı
Curcuna
Giyer fistanını atlas
Mahur
K.H.Yaşar
_
Türkü
Aksak
Gökte benim yıldızımsın
Mahur
Refik Fersan
_
Şarkı
Raks Aksağı
Gönlüm kanatlanmış yedi kat gökte
Mahur
İsmâil Ötenkaya
Mümtaz Sâmi Özok
Şarkı
Nim Sofyan
Gönlüm şimdi çok pişmandır
Mahur
Hasan Dede Dinç
Erol Güldiken
Şarkı
Semai
Gönlümce vermeyen bahtı n'eyleyim
Mahur
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Semai
Gönlümde garip hüzün
Mahur
Ali Şenozan
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Gönlümdeki ateşin korundasın sen
Mahur
Mehmet Bürün
Turgut Yarkent
Şarkı
Aksak
Gönlümdeki fırtına böyle devam ederse
Mahur
İrfan Özbakır
Kadir Kutlu
Şarkı
Sofyan
Gönlümün kaçtı bütün neş'esi
Mahur
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Gönlümün sultânı sensin kalbimin fermânı sen
Mahur
Yılmaz Karakoyunlu
Uğur Şumnulu
Şarkı
Müsemmen
Gönül adlı bülbülüm var
Mahur
Dellalzâde
Dellalzâde
Şarkı
Aksak
Gönül dağlar gibi yalçındır, sarpdır
Mahur
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Aksak
Gönül hayrân oluptur aşk elinden
Mahur
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Gönüller tutuşup alev alınca
Mahur
Fâruk Şâhin
Muhammet Yılman
Şarkı
Sofyan
Gönüllerin coşup taşma zamanı
Mahur
Alâaddin Pakyüz
Sâmi Derintuna
Şarkı
Nim Sofyan
Gör n'itti cânâ firkatin
Mahur
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Gördüm bugün cânânı dil
Mahur
Dede Efendi
_
Şarkı
Sofyan
Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp lâhurdan
Mahur
Akın Özkan
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Müsemmen
Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp lâhurdan
Mahur
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Müsemmen
Görmeyim kimseye göz süzdüğünü mahvolurum
Mahur
Alâeddin Yavaşca
Rahmi Duman
Şarkı
Semai
Görsen ey çeşm-i felek görsen
Mahur
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Gösterip ağyâre lûtfun bizlere bîgânesin
Mahur
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Gösterip rûyin esîr-i lâl-i nâb ettin beni
Mahur
Eyyûbî Mehmet Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gözlerim durmadan arıyor seni
Mahur
M. Ünal Yılmazer
Ruşen Işın
Şarkı
Semai
Gözlerimde buram buram
Mahur
Rüştü Eriç
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Gözlerinde yağmur dinsin
Mahur
Mümin Salman
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Gözüm gönlüm ey kadın durmadan seni anar
Mahur
Sabiha Alpman
_
Şarkı
Aksak
Gözümde kulağımda dudağımda canımda...
Mahur
Arif Sâmi Toker
Alev Avcı
Şarkı
Semai
Gözümde şule-i mihr-i cemalin
Mahur
Şekerci Udi Cemil Bey
Cemal Molla
Şarkı
Düyek
Gözyaşları kalbindeki mehtâbı eritti
Mahur
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Halit Fahri Bey
Şarkı
Sengin Semai
Gurbet çekilmez oldu yollar geçilmez oldu
Mahur
Sâdi Hoşses
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Gurbetteyim bana gelmez halin nedir diye sormaz
Mahur
Ahmet Özkök
Ahmet Özkök
Şarkı
Düyek
Gurubunun renkleri gömülürken sulara
Mahur
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Fantezi
Sofyan
Gûş-i câna geldi bir yerden sesin
Mahur
Şükrü Şenozan
_
Şarkı
Düyek
Gücendim ben sana unuttun artık beni
Mahur
M. Sabahattin Ezgi
M. Sabahattin Ezgi
Şarkı
Curcuna
Gül bî-rûh-i yâr hoş ne-bâşed
Mahur
Abdülkâdir-i Merâgi
Hâfız-ı Şirâzi
Kar
Hafif
Gül diyorum gülüm sana gülmez misin canım bana
Mahur
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak (Yürük)
Gül mevsimi seyredelim baharı
Mahur
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Düyek
Gül müdür bülbül müdür şol zâr ü efgân eyleyen
Mahur
_
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Gülen gözlerinde bir başkalık var
Mahur
İsmâil Demirkıran
Nedim Uçar
Şarkı
Sofyan
Güller açıyor sanki gülerken deheninde
Mahur
Mehmet Kasabalı
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Türk Aksağı
Gülşen-i ezhar açtı her yana
Mahur
Basmacı Abdi Efendi
Hâşim (19.yy)
Şarkı
Ağır Aksak
Gülüşünü hayra yordum ele güne seni sordum
Mahur
Bedri Aybars
Vedat Fidanboy
Fantezi
Düyek
Günaydın duygularımın sabahı
Mahur
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Fantezi
Sofyan
Günden güne kalbim doluyor hâtıralarla
Mahur
Ümit Gürelman
Ümit Gürelman
Şarkı
Türk Aksağı
Güneş solup gidince perde perde inince
Mahur
İrfan Özbakır
Günsel Çelikoğlu
Şarkı
Aksak
Günlerce ne gördüm ne de ben kimseye sordum
Mahur
Mahmut Yivli
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Aksak
Güzelliğin gönlümde bir güneş gibi parlar
Mahur
Volkan Gözübüyükoğlu
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Aksak
Ha gayret sevgilim ha gayret
Mahur
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Fantezi
Nim Sofyan
Hadi canım çekinme yok yoktur kul sevince
Mahur
Selâhattin İçli
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Nim Sofyan
Hak'dır Allah'ım Muhammed mâhım
Mahur
S.Eyyubi Işıksal
Münîr
Nefes
Sofyan
Hakk'ın muradı halktan fırladı
Mahur
Fâruk Şâhin
Ziyâ Gökalp
Tekbir
Raks Aksağı
Hâlâ kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar
Mahur
Yorgo Bacanos
Y.Sinan Ozan
Şarkı
Sengin Semai
Hâlet-i aşkı bana sorma beyân eyleyemem
Mahur
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
_
Şarkı
Yürük Semai
Hani bahar sen bu yıl yârimle gelecektin
Mahur
Amir Ateş
Muharrem Demirbaş
Şarkı
Düyek
Hani bir gün başını göğsüme dayamıştın
Mahur
Amir Ateş
Kayhan Atalık
Şarkı
Düyek
Hani ellerimi tuttun ya bir gün
Mahur
Rıdvan Tandoğan
Neclâ Ünal
Fantezi
Nim Sofyan
Hasretim sonunda tükenip bitti
Mahur
Akın Özkan
Sâmi Derintuna
Şarkı
Nim Sofyan
Hasretin yıllardır yetti canıma
Mahur
İrfan Özbakır
Turgut Yarkent
Şarkı
Semai
Hasretinle yana yana bu ayrılık yetti cana
Mahur
Ziyâ Taşkent
Sâmi Derintuna
Şarkı
Nim Sofyan
Hayâl meyâl hatıralar geçer gönül penceremden
Mahur
Turhan Taşan
Yalçın Benlican
Fantezi
Aksak
Hayâlleri yok olmuş içinde yıllar solmuş
Mahur
Erol Sayan
Turgut Yarkent
Şarkı
Düyek
Hayat ağacı bütün tomurcuklar filizler...
Mahur
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Düyek
Hayat her an gülümser ona içten gülene
Mahur
İrfan Özbakır
Nemika Mürseloğlu
Şarkı
Semai
Hayat verir senin sesin
Mahur
Ömür Gençel
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Hayatımı bana soracak olsan
Mahur
Amir Ateş
Şevket Özbek
Şarkı
Düyek
Haydi gel anlaşalım sevgiyi paylaşalım
Mahur
Erdem Gürcan Avcı
Dilek Yılmaz
Şarkı
Nim Sofyan
Hayır ola hayır ola yar gelmezse elin ola
Mahur
Mehmet Ümit Ökkeş
Mehmet Ümit Ökkeş
Fantezi
Sofyan
Hayli demdir görmedim dilber seni
Mahur
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sofyan
Her gününü böyle yaşa ümitle bak gelen yaşa
Mahur
Ümit Gürelman
Ümit Gürelman
Şarkı
Nim Sofyan
Her güzeli Leylâ sanıp sevdâlara daldı gönül
Mahur
İsmail Birateş
Mustafa Töngemen
Şarkı
Nim Sofyan
Her sevgiyi tattıran ismini hep andıran...
Mahur
İrfan Özbakır
Aşkın Tuna
Şarkı
Semai
Her sînede her dîdede ey aşk eserin var
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Herkes birini sever ben seni
Mahur
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Hicrânı açmıştır sînede yâre
Mahur
Sâdi Hoşses
Karacaoğlan
Şarkı
Düyek
Hicrin ile derdin ile yaklaştı memâtım
Mahur
Kâzım Uz (Muâllim)
_
Şarkı
Sengin Semai
Hiç çekinme tut elimi
Mahur
Mustafa Malay
Sami Derintuna
Şarkı
Sofyan
Hoş geldin elimize şiir oldun dilimize
Mahur
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Hoş geldin gönül bahçeme
Mahur
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Şarkı
Sofyan
Hoş geldin sen yeni yıl
Mahur
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Şarkı
Nim Sofyan
Hülyâlı bakışların su gibi akışların
Mahur
Sâdi Hoşses
Mustafa Sevilen
Şarkı
Semai
İçelim mey gibi gel bûseleri minnetsiz
Mahur
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Yürük Semai
İçimde arzular kanat çırpıyor
Mahur
İsmâil Demirkıran
Nihat İncekara
Şarkı
Aksak
İçimdeki son arzuyu aşk denilen bu duyguyu
Mahur
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
İçimden çıkma sakın
Mahur
Bilge Özgen
Aykut Poturoğlu
Şarkı
Düyek
İçimizde bir umut yeşerdi dün
Mahur
Bilge Özgen
_
Şarkı
Nim Sofyan
İçtik yine biz dün ahbâb ile göl'de
Mahur
Müfit Kuraner
_
Şarkı
Aksak
İçtim şarâb-ı lâ'lini mestâneyim mestâneyim
Mahur
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Türk Aksağı
İftihar eyler seninle evc-i eflâk-i samâ
Mahur
Şevkî Bey
_
Şarkı
Düyek
İki gözüm sensiz lûtf et de söyle
Mahur
Kemâl Emin Bara
_
Şarkı
Aksak
İki kor parçası baktıkça kıvılcımlanıyor
Mahur
Cinuçen Tanrıkorur
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Düyek
İnanıp vâ'dine bel bağlayamam
Mahur
İsmet Ağa
_
Şarkı
Aksak
İndim yârin bahçesine gül dibinde gül-i ter
Mahur
_
_
Türkü
Curcuna
İstanbul'lu akşamlar beni benden soruyor
Mahur
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Sofyan
İstanbul'un koynunda lâledân gibisin
Mahur
Câhit Atasoy
Doğudan Bayülgen
Şarkı
Sofyan
İster isen gel gidelim
Mahur
Hâşim Bey
Hâşim Bey
Şarkı
Ağır Aksak Semai
İsterim ki hiç gece olmasın
Mahur
Şahin Çangal
Nesli Koca
Şarkı
Düyek
İşte tanbur işte ney kadehlerde dolu mey
Mahur
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Aksak
Kaçırmasan gözlerini neler neler söyleyecek
Mahur
İsmâil Demirkıran
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Kadehin dudağımda gelsen de gelmesen de
Mahur
Rüştü Eriç
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Düyek
Kadehinle bana biraz rakı ver
Mahur
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Kadıköy'lü her mecliste şen gönüllü bir hânende
Mahur
Sâlih Şirin
Sâlih Şirin
Şarkı
Çifte Sofyan
Kahrını nazını çektim bunca yıl
Mahur
Selâhattin Altınbaş
Ceyhan Çalışkan
Şarkı
Düyek
Kalbimdeki âmâl-i perişânımı dinle
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
Lütfiye Hanım (Kemânî)
Şarkı
Aksak
Kalbimdeki sis rûhumu sarmış yandıkça yanar
Mahur
Hüseyin Erbay
Zeki Müren
Şarkı
Aksak
Karardı mehtap zehroldu hayat
Mahur
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Düyek
Karlar çiçek açar bir gün
Mahur
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Kaybolan hayallerim gözlerinde her gece
Mahur
Gündoğdu Duran
İlhan Çiloğlu
Şarkı
Sofyan
Keman ebrûlerinden yârimin hayli suâl oldu
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Kilis'imin bağları kekik kokar dağları
Mahur
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Düyek-Semai
Koparamam dalından gonca ise gülleri
Mahur
Sâlih Berkmen
Selçuk Öden
Şarkı
Düyek
Kumral esmer olsalar da yaramazlık yapsalar da
Mahur
Selâhattin Sağlam
Oktay Zerrin
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Küçük asker silah elde
Mahur
Ali Şenozan
Tevfik Fikret
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Mâdem ki baharlarla coşup yaz gibi açtın
Mahur
Şerif İçli
F. Ahmet Aykaç
Şarkı
Türk Aksağı
Mahur beste calınsa aklıma sen gelirsin
Mahur
Ertuğrul Ottekin
Muharrem Gerçeker
Şarkı
Sofyan
Mâhuru ayırsak güzelim bence miyâna
Mahur
İ. Baha Sürelsan
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Menem ki kafile sâlâr-i kârbân-i gamem
Mahur
Cinuçen Tanrıkorur
Fuzûlî
Kar
Düyek-Y.Semai
Merhamet ey çeşm-i âhû yaktı beni gözlerin
Mahur
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Mevsim bozuyor bağları bahtım yeni açmış
Mahur
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Mevsimlerin baharını yazını sevgilinin kaprisini nazını
Mahur
M. Şen Sancakoğlu
İlkan San
Şarkı
Düyek
Mey sun bana sakî bir tane daha olsun
Mahur
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Mihnet yolu üstünde garip sevgilim öldü
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
Cüneyt Bey
Fantezi
Sengin Semai
Mihnette geçer ömrüm perişanım
Mahur
N. Cemil Sangan
Macit Doğuda
Şarkı
Sengin Semai
Muktezâ-yı tâli'imdir âh bu dehrin cilvesi
Mahur
Ûdî Neş'et Bey
_
Şarkı
Aksak-Düyek
Mutlu günler geri gelmez gider gider gider
Mahur
Yılmaz Yüksel
Onur Şenli
Şarkı
Düyek
Mutluluğun peşinde yıllar yılı dolaştım
Mahur
S. Süha Ansen
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Mutluluk şarkısı bu birlikte söyleyelim
Mahur
Turhan Toper
Turhan Toper
Şarkı
Semai
Müptelâ-yı aşk olup çekmekteyim derd ü mihen
Mahur
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Sofyan
Müptelâyım hayli demdir bir bî-vefâya
Mahur
Kemençeci Usta Yani
_
Şarkı
Aksak
Nağmeler döküldü hafif bir sesle
Mahur
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Nâr-ı hicrânınla yandı ser-te-ser iklim-i ten
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Nasıl incittin ağlattın rûhumu
Mahur
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Nazar etti bâzı yârân
Mahur
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tav.
Aksak
Ne ararsan sende mevcut
Mahur
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Tav.
Düyek
Ne bende eski heves ne sende o güzellik
Mahur
Ümit Mutlu
Şemsi Belli
Şarkı
Aksak Semai
Ne denizde bir ses ne gökte yıldız
Mahur
Erdoğan Berker
Aylâ Peken
Şarkı
Düyek
Ne doğan güne hükmüm geçer
Mahur
M. Nûrettin Selçuk
C. Sıtkı Tarancı
Şarkı
Sofyan
Ne fidan boylu güzeller bana ilham veriyor
Mahur
Alâeddin Yavaşca
Taner Çağlayan
Şarkı
Semai
Ne para isterim ne pul isterim
Mahur
Alâeddin Şensoy
İlkan San
Şarkı
Aksak
Ne şekersin bilirim konarsın daldan dala
Mahur
Fethi Karamahmudoğlu
Kenan Akansu
Fantezi
Sofyan
Ne tatlı bakışın var su gibi akışın var
Mahur
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Nim Sofyan
Neden feryad eder bülbül
Mahur
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Ağır Semai
Aksak Semai
Nerdesin özledim ses ver nerdesin
Mahur
Neveser Kökdeş
_
Şarkı
Düyek
Nesime'l-vasli hebbe ale'n-nüdâmâ
Mahur
_
_
Şuğul
Sofyan
Nevbaharı hüsnüne ermez hazân
Mahur
N. Cemil Sangan
Şekip Bey
Şarkı
Sengin Semai
Neyle teskin etsem gönlüm civanım
Mahur
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Nice seneler olmuş başbaşa kalmayalı
Mahur
Fethi Karamahmudoğlu
Bekir Mutlu
Şarkı
Sofyan
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle
Mahur
Yılmaz Yüksel
A. Ziyâeddin Paşa
Şarkı
Curcuna
Niye gelmezsin efendim niye insâfa sen âh
Mahur
Zeki Duygulu
Kemâl Kaplancalı
Şarkı
Aksak
O elem dolu günler geçti bir bahar oldu
Mahur
Sâdun Aksüt
Nezihe Becerikli
Şarkı
Düyek
O gülün geçti güzellik çağı
Mahur
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Aksak
O güzelin gözlerinde seven kadın gözleri var
Mahur
Mustafa Töngemen
Mustafa Töngemen
Şarkı
Sofyan
O pırıl pırıl yanak şamdandaki mum değil
Mahur
Yılmaz Karakoyunlu
Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî
Şarkı
Sofyan
O şûh öyle dilber ki içimizde rakseder
Mahur
YIlmaz Yüksel
Şâhin Çandır
Şarkı
Sofyan
O yemyeşil çamlıkta o ağacın altında
Mahur
Teoman Önaldı
_
Şarkı
Aksak
Ol kadar yalvarırım yâr rahmetmez
Mahur
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Oldum ey şûh sana bende
Mahur
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Olmuşum dîvâne vü hayrân-ı Rum
Mahur
Köm. Mehmet Efendi H.
Sâlih Hayri Efendi
Şarkı
Aksak
Olsa da hoş kokulu dikenidir gül yolu
Mahur
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Otomobil uçar gider gönlüm gibi geçer gider
Mahur
M. Nûrettin Selçuk
Vecdi Bingöl
Şarkı
Nim Sofyan
Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her ân
Mahur
Necmi Pişkin
H. Şinasi Önol
Şarkı
Aksak
Öten bülbülleri susmuş
Mahur
Fahriye Ongun
Fahriye Ongun
Şarkı
Aksak Semai
Öyle bir dert benim derdim
Mahur
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Düyek
Perde perde yükselen nağmelerde sazdasın
Mahur
Vefik Ataç
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Semai
Petek petek bal gibisin
Mahur
Erol Sayan
Ali Can (Canlı)
Şarkı
Sofyan
Pırıldar güneşi bitmez neş'esi
Mahur
İrfan Özbakır
İrfan Özbakır
Şarkı
Sofyan
Reftâr-ı nâz-ı cünbüşe girdi aman aman
Mahur
Şükrü Şenozan
_
Şarkı
Aksak Semai
Reftîm u burdîm u dağ-ı tü
Mahur
Acem'lerin
_
Beste
Sofyan
Reh-i âmâle herkes buldu yol avare ben kaldım
Mahur
Selânik'li Ahmet Ef.
Harput Folklorundan
Beste
Şarkı Devr-i Revanı
Reng-i gül-ruhsârını setreylemiş püskürme ben
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Rûhumda çiçekler gibi açmakta hayâlin
Mahur
Ferit Tan
M. Nedim Güntel
Şarkı
Sengin Semai
Rûz u şeb eyler niçin efgan gönül
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Rüzgârın önünde yapraklar gibi
Mahur
Fâruk Şâhin
Muhammet Yılman
Şarkı
Düyek
Sabâ tarf-ı vefâdan peyâm yok mu
Mahur
Hâfız Hüsnü Efendi
_
Şarkı
Düyek
Sabah olsun ben şu yerden gideyim
Mahur
İbrâhim Ağa
Karacaoğlan
Şarkı
Evsat
Saçların kaşın gözün dudağın benim
Mahur
Sait Ergenç
Sait Ergenç
Şarkı
Sofyan
Sâkî getir getir yine dünki şerâbımı
Mahur
M. Nûrettin Selçuk
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Şarkı
Müsemmen
Sana aşk yaraşır güzellikler içinde
Mahur
Tâhir Sıral
Ali Bilgiç
Şarkı
Sofyan
Sana gönlüm çok şey ister demedim
Mahur
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Sana lâyık mı ey gül-ten
Mahur
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Sana olan bu sevgimi ister öldür ister yaşat
Mahur
Bilge Özgen
Asuman Erdemli
Şarkı
Düyek
Sana rastladığım günden bu yana
Mahur
Amir Ateş
Ali Coşkun
Şarkı
Düyek
Sanma dil bezm-i cihanda bî-kes ü bî-çâredir
Mahur
Lütfi Büyükaydın
Lütfi Büyükaydın
Şarkı
Curcuna
Sardım gönlüme sevdâyı çıktım yine yollara
Mahur
Selâhattin İçli
Selâhattin İçli
Şarkı
Sofyan-Aksak
Sarıdır saçları lüle lüledir
Mahur
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Aksak
Sarsam miyânın ey gül-i ter yâsemen gibi
Mahur
Ebû-Bekir Ağa
Süleyman Dâniş
Ağır Semai
Aksak Semai
Satırlar divâne besteler sarhoş
Mahur
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Sen aşkın sırrına erdin ezelden
Mahur
Kâmuran Yarkın
Kâmuran Yarkın
Fantezi
Aksak
Sen bana ey pür-cefâ
Mahur
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Aksak
Sen başımda taçsın gözümde yaşsın
Mahur
Mustafa Malay
Halit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Sen beni duy ben de seni
Mahur
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak (Yürük)
Sen benim şarkımı söyleyebilir misin
Mahur
Selâhattin İçli
İsmet Bozdağ
Şarkı
Sofyan
Sen dağılan hâleler ortasında bir damla
Mahur
Fâruk Şâhin
Taner Çağlayan
Şarkı
Düyek
Sen de toprak sen de taştın
Mahur
Suphi İdrisoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Devr-i Hindi
Sen en mavi müjdelerle
Mahur
M.Sabri Akçagül
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Aksak
Sen gönül bağımın son çiçeğisin
Mahur
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Raks Aksağı
Sen gül eğlen şâd-mân ol
Mahur
Tanbûri Cemil Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sen gülünce açılırdı
Mahur
İrfan Özbakır
Füsun Ocakcıoğlu
Şarkı
Semai
Sen ol dağdan esen yel
Mahur
Erol Sayan
Yusuf Nevşe
Şarkı
Düyek
Sen şeh-i hüsn-i bahâsın
Mahur
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Sende son günlerde garip haller var
Mahur
Suphi İdrisoğlu
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Sendedir hüsn-i cihan zevk-i nihan rûh-i revân
Mahur
Bîmen Şen
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Aksak
Seni gönlüm severken gel
Mahur
Bîmen Şen
Nigâr Osman Hanım
Şarkı
Aksak
Seni gördüm seni sevdim sana yâr oldum
Mahur
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Seni hâlâ seviyorum bundan şüphen olmamalı
Mahur
Gültekin Aydoğdu
Pervin Şakar
Şarkı
Aksak
Seni nasıl getirsem dile
Mahur
M.Sabri Akçagül
Yusuf Ziyâ Ulusoy
Şarkı
Nim Sofyan
Seni nasıl severim bilmezsin bilemezsin
Mahur
Mahmut Oğul
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Senin aşkın bitmez derdin benden aldın ele verdin
Mahur
Gündoğdu Doğan
Yalçın Benlican
Şarkı
Nim Sofyan
Senle durmak derd-nâk eyler beni
Mahur
Kanûni Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Düyek
Sensin bütün dünyam
Mahur
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Devr-i Turan
Sensin gönüle bahar şarkısı söyleten
Mahur
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Semai
Serv-i nâzı seyret çıkmış oyuna
Mahur
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Aksak
Sessiz sedasız gitti yazgımda
Mahur
İsmâil Demirkıran
Tâhir Üstündağ
Şarkı
Sofyan
Setiremin düğmeleri bir sıra
Mahur
(İstanbul Türküsü)
_
Türkü
Aksak
Sevdâ dolu ilhâmını almış gibi yazdan
Mahur
Tunca Yüksel
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Sevdâ o kadar rûhumu sarmış ki
Mahur
Rüştü Eriç
_
Şarkı
Aksak
Sevdâ seline kapıldı gönül
Mahur
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Aksak
Sevdâlı gözlerle sen bana baktın
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
Badi Nedîm Bey
Şarkı
Sofyan
Sevdâya bir ömür yetmez
Mahur
Suphi İdrisoğlu
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Sevdiğim Çeşm-I Siyâhım Niçin Benden Kaçarsın
Mahur
_
_
Şarkı
Aksak
Seven neden sevilmiyor
Mahur
İsmâil Demirkıran
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Sevgi şefkat iki kardeş
Mahur
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Marş
Sofyan
Sevgilim sevgilim yanımda mısın
Mahur
Semahat Özdenses
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Curcuna
Sevileni anmasını her sözüne kanmasını
Mahur
Teoman Önaldı
İlkan San
Şarkı
Aksak
Sevilmeyi istersen mâhûr gözlüm sen de gel
Mahur
İsmâil Demirkıran
A. Osman Yılmaz
Şarkı
Düyek
Sevinciyle kederiyle ömür güzel dünyâ güzel
Mahur
İsmâil Demirkıran
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Seyr et izâr-ı yâri hatt-ı müşk-bâr ile
Mahur
Taşçızâde Recep Çelebi
Sâid
Beste
Lenk Fahte
Sıcaktan kavrulan ne yazlar gördüm
Mahur
İsmâil Ötenkaya
Nursen Deliktaş
Şarkı
Aksak
Sıçrayınca at sırtına, oluruz zorlu fırtına
Mahur
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Aksak
Sırlarımı sakladım sazımın tellerine
Mahur
Cengiz Cermen
Eyüp Göksu
Fantezi
Aksak
Sitem etme sakın hayat çok güzel
Mahur
Caner Bakır
Şâdıman Süeroğlu
Şarkı
Semai
Size bir haberim var Leylâ ile Mecnûn'dan
Mahur
İrfan Özbakır
Hüceste Aksavrın
Şarkı
Düyek
Son ayrılık gönlümü yıktı sevgilimi benden aldı
Mahur
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Düyek
Son görüşmem belki artık kal bu akşam öyle git
Mahur
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Müsemmen
Sorulmasın nedir ismi
Mahur
Amir Ateş
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Düyek
Söyle bana güzelim sen vefalı yar mısın
Mahur
Nezih Gözonar
Sâmi Derintuna
Şarkı
Nim Sofyan
Sular çağlar derede
Mahur
_
_
Şarkı
Aksak
Şâh-ı iklîm-i risâlettir Muhammed Mustafa
Mahur
Hacı Fâik Bey
Selâmî
İlahi
Evsat
Şanslıyım aşktan yana
Mahur
Suphi İdrisoğlu
Yalçın Benlican
Fantezi
Sofyan
Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin
Mahur
İrfan Özbakır
Ülkü Aker
Şarkı
Semai
Şeb-i vuslat hayâl oldu
Mahur
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Düyek
Şimdi bahara erdim
Mahur
Alâeddin Yavaşca
Orhan Arıtan
Şarkı
Nim Sofyan
Şirin şirin gülüyorsun sevdiğimi biliyorsun
Mahur
Tülây Arıcı
Tülây Arıcı
Şarkı
Sofyan
Şöyle bir gelsen görünsen sevdiğim kim...
Mahur
Alâeddin Yavaşca
T. Başer Üçok
Şarkı
Aksak
Şu dehr-i dûn-i cefâ bu cânâ kastediyor
Mahur
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Şu dere yonca
Mahur
_
_
Türkü
Sofyan
Şu gönlümün bahçesinde açılmış gonca gülüm var
Mahur
Yılmaz Yüksel
Mûsa Elitaş
Şarkı
Düyek
Şu gönül bahçesine gelen dosta merhaba
Mahur
Fahir Güneri
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Şu gözlerim kanlı yaşı döke döke bir hâl oldu
Mahur
Mustafa Malay
Can Dere
Şarkı
Düyek
Şu güzele bir bakın bakışı nur saçıyor
Mahur
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Aksak
Ta ezelden tüten ocak yuvamızdan daha sıcak
Mahur
Ahmet Özkök
Yusuf Dursun
Şarkı
Sofyan
Tâ-be-key sînemde câ etmek
Mahur
Dilhayat Kalfa(Hanım)
_
Beste
Devr-i Kebir-Ak.Sem.
Tâc-ı hüsnün hükmeder şâirlerin dîvânına
Mahur
Mûsa Süreyyâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Takvimdeki son yaprak bugün yere düşüyor
Mahur
Muzaffer Özpınar
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Tâli'imden ben ederken iştikâ
Mahur
Bîmen Şen
Nigâr Osman Hanım
Şarkı
Ağır Aksak
Tanımıyor gibisin
Mahur
Ali Şenozan
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Tanrı huzuruma sev de gel dedi
Mahur
A. Gani Takmaz
Ali Abdülkerimoğlu
Şarkı
Semai
Tanrım ne şanslıyım sevgiden yana
Mahur
Erdoğan Berker
Sâmi Derintuna
Şarkı
Semai
Tek bedende iki candık bu sevgiyi bitmez sandık
Mahur
Turhan Taşan
Fatma Onur
Fantezi
Düyek
Te'lif edebilsem feleği âh emelimle
Mahur
Lâtif Ağa
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Ben isterim senden seni
Mahur
Rüştü Şardağ
Osman Feyzoğlu
Şarkı
Yürük Semai
Tiğ-i gamzenle saçın bendinde sergerdânınım
Mahur
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Tîr-i hicr-i yâr ile dil zahm-dâr
Mahur
Kanûni Ethem Efendi
_
Şarkı
Aksak
Titreyen dudağın titreyen sesin
Mahur
Necip Gülses
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Sofyan
Tûbânın dalları nurdan zeberced
Mahur
Yusuf Bey
_
İlahi
Düyek
Uçtu ellerimizden en güzel günler aylar
Mahur
Avni Anıl
Halil Soyuer
Şarkı
Semai
Ufkum açılır şimdi o hülyâ gibi tülden
Mahur
Fâruk Şâhin
Mustafa Arif Arık
Şarkı
Yürük Semai
Ulu Tanrı'm budur senden dileğim aman yâ Hû
Mahur
Aka Gündüz Kutbay
Hasan Tal'at
İlahi
Sofyan
Uzak uzak iki yıldız bakar gönülden gönüle
Mahur
Selâhattin İçli
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak-N.Sofyan
Uzaklardan bir gelen var
Mahur
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Aksak
Uzaktan uzağa sevgi olur mu
Mahur
İsmâil Demirkıran
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Üst üste gelse de dertler kederler
Mahur
Ümit Aşık
Sâdık Atay
Şarkı
Semai
Vakit geçti erenler gayrı yaklaştı encâm
Mahur
Avni Anıl
Turgut Yarkent
Şarkı
Düyek
Vâr iken zâtında böyle hüsn ü ân olma nihân
Mahur
Tanbûri Cemil Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ver sâkî tâzelendi derdim bu gece
Mahur
Refik Fersan
C. Edhem Yeşil
Şarkı
Aksak
Vur pençe-i Alî'deki şemşîr aşkına
Mahur
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemal Beyatlı
Marş
Nim Hafif
Vuslat dileyip va'dine ey sevgili kandım
Mahur
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Vuslatından nâ-ümîdim ey perî
Mahur
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Yâ Resûlallah yâ Habîballah
Mahur
Doğan Ergin
_
Salavat
Sofyan
Yağmur olup yağan sen şimşek olup çakan sen
Mahur
Gevherî Osmanoğlu
B. Kemâl Çağlar
Şarkı
Semai
Yaktı gönlüm şimdi bir meh-pâresi
Mahur
Markar Ağa(Manok)
Kerîmî (Kerim)
Şarkı
Ağır Aksak
Yaktı o lâle-ruh beni hüsn-i çerâğına
Mahur
Ebû-Bekir Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Yalanmış uykusuz kalınan geceler
Mahur
Sıtkı Sahil
Münire Aksaray
Şarkı
Serbest
Yanakların nar alında bir çiçeksin sen dalında
Mahur
Eyüp Uyanıkoğlu
Nûri Can
Şarkı
Nim Sofyan
Yanan bağrımda ateş yüreğimde kanımsın
Mahur
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Semai
Yar gittin gideli bana atılan
Mahur
İsmail Birateş
Cemâl Sâfi
Şarkı
Sofyan
Yar yüreğim yar gör ki neler var
Mahur
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yâre açtı tiğ-i hicrânın dile ey işvebâz
Mahur
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yârin arkasından yana yakıla
Mahur
Ali Ulvi Baradan
Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)
Şarkı
Semai
Yârsız kaldım gurbet elde yalnızım
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Yaslanıp dalmışken ahzan-ı leyâlin ka'rına
Mahur
Hüseyin Kâzım Tav
_
Şarkı
Curcuna
Yaşadığın her günün kıymetini bil
Mahur
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Aksak
Yaşanılan an oldun
Mahur
Cengiz Cermen
Vâhit Özaydın
Fantezi
Nim Sofyan-Aksak
Yaz gelince sarı beyaz kırmızı mor lâleler açılır
Mahur
Zeki Duygulu
_
Fantezi
Düyek
Yazdığım her şiirin içinde yaşıyorsun
Mahur
Alâeddin Şensoy
Serdar Aksoyer
Şarkı
Aksak
Yemeni bağlamış telli başına
Mahur
Hayri Yenigün
H.Avni Ozan
Şarkı
Curcuna
Yemenimde hâre var yüreğimde yâre var
Mahur
_
_
Türkü
Sofyan
Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim
Mahur
İ. Baha Sürelsan
Nedîm
Şarkı
Aksak
Yeryüzünde meleksin nâdîde bir çiçeksin
Mahur
Rıdvan Tandoğan
Mehmet Erbulan
Fantezi
Aksak
Yeter gönlüm yeter artık
Mahur
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Aksak
Yıldız saymak gecelerde sabahlamak orda burda
Mahur
Fâruk Şâhin
Şâhin Çandır
Şarkı
Nim Sofyan
Yıllar girdi arama yollar ayırdı bizi
Mahur
Abdülkadir Salar
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Düyek
Yıllardır yüzünü görmemiş gibi
Mahur
İrfan Özbakır
İbrahim Özoral
Şarkı
Semai
Yine coştu Türk yurdu
Mahur
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Sofyan
Yine geldin aklıma yine bütün gücünle
Mahur
Rıdvan Tandoğan
B. Neci-R. Tandoğan
Fantezi
Curcuna-Semâî
Yine mevsim döndü ilkbahar oldu
Mahur
İlgün Soysev
Şûle Özmen
Şarkı
Aksak
Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenara düştü
Mahur
Dede Efendi
Şeyh Gâlip Dede
Yürük Semai
Yürük Semai
Yüce dağdan esen rüzgâr sevgiliye selâm götür
Mahur
Selâhattin Pınar
Fakih Fakılar
Şarkı
Curcuna-Düyek
Yüreğime sevgi düştü aşk düştü
Mahur
Suphi İdrisoğlu
Ertunç Toprakezen
Şarkı
Düyek
Zâhiri hâle bakıp etme dahil bir ferdi
Mahur
Hacı Arif Bey
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Curcuna
Zaman gelir fânî âlemden biz de göçeriz
Mahur
Toroslu Belen
Süleyman Türkyılmaz
Fantezi
Sofyan
Zannetme ki ne güldür ne de lâle
Mahur
M. Nûrettin Selçuk
Ahmet Hâşim Bey
Şarkı
Aksak
Zannetme melek sâde gülüp neş'e verensin
Mahur
Erol Sayan
Hasan Sâmi Bolak
Şarkı
Aksak
Zehî safâ ki yanımda o fitnecû biledir
Mahur
Dellalzâde
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Zevk-i aşkınla çekip bunca zaman derd ü emek
Mahur
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Zevki çoktur şu cihanın
Mahur
Şâkir Ağa
Nûri
Şarkı
Devr-i Revan
Zûlmünden yok şikâyetim sen devâm et güzelim
Mahur
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Sofyan
Zülf-i zencîrine bağlandı dil âh çâresiz
Mahur
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Ağır Aksak
Zülfün ucunda meh-lika
Mahur
Markar Ağa
_
Şarkı
Aksak
Zümrüt yeşili güzel gözlerinde baharlar
Mahur
İlgün Soysev
Münire Aksaray
Şarkı
Semai
Mâhuru ayırsak güzelim bence miyâna
Muhayyer
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Hasta-i hicrânınım ey nazenin
Mahur
Kanuni Nubar Efendi
-
Şarkı
Curcuna
Nur-i aynım bais-i hayatımsın sen
Mahur
Kanuni Garbis Uzunyan
-
Şarkı
Aksak
Aşkıma hâil olur yoktur emin ol güzelim
Mahur
Bimen Şen
-
Şarkı
Ağır Aksak
Gücenmiş bana yarim anladım bakışından
Mahur
Muhlis Sebahattin Ezgi
-
Şarkı
Curcuna
Yıllar var ki yüreğimde dinmez bir sızı
Mahur
Tahsin Çolak
Tahsin Çolak
Şarkı
Aksak
Söyle gönül söyle neden
Mahur
Faruk Şâhin
Vedat Fidansoy
Şarkı
Bileşik Sofyan
Kor misali düş gönlüme
Mahur
Özdemir Hafızoğlu
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Nim Sofyan
Şeker güzel bal güzel
Mahur
Mustafa Erses
Sami Derintuna
Şarkı
Düyek
Dönme sakın bir daha inanmam artık sana
Mahur
Turhan Taşan
Fatoş Koçarslan
Şarkı
Sofyan
Hayatıma varlığınla renk doldu
Mahur
Faruk Şahin
Sema Geyve
Şarkı
Düyek
Hak âbı-hayat zevki sunup iç dese içmem
Mahur
Volkan Gözübüyükoğlu
Vedat Fidanboy
Şarkı
Aksak
Kalbimde yeni aşk yeni bir heves
Mahur
Faruk Şahin
Mehtap Günaydın
Şarkı
Düyek
Kem gözlerden ırak ol
Mahur
Volkan Gözübüyükoğlu
Cemalettin Turan
Şarkı
Düyek
Bahârı müjdeler birtek gülüşün
Mahur
Celal Abacı
Kemal Özcan
Şarkı
Düyek
Bizler bu vatan uğruna canlar veriyorken -2
Mahur
Faruk Şahin
Faruk Şahin
Marş
Sofyan
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Mahur
Tanburi İsak
_
Peşrev
_
Mahur
Fahri Kopuz
_
Medhal
_
Mahur
Göksel Baktagir
_
Longa
_
Mahur
Nayi Ali Dede
_
Peşrev
Cankurtaran
Mahur
_
Ağır Aksak
Zeybek
_
Mahur
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Ağır Düyek
Peşrev
No:1
Mahur
Nayi Râşid Efendi
Ağır Düyek
Peşrev
_
Mahur
_
Aksak
Zeybek
_
Mahur
Abdülkadir Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Alaaddin Pakyüz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Arif Sami Toker
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Mahur
Arif Sami Toker
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2
Mahur
Atillâ Gündüz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Mahur
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2 - Konser
Mahur
Baki Duyarlar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Cahid Gözkan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Cengiz Cermen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Dürri Turan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Ersin Ali Atlı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Ferit Sıdal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Gevheri Osmanoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Mahur
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2
Mahur
Gültekin Aydoğdu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Hamparsum Limonciyan
Aksak Semai
Saz Semaisi
Feth-i Mısır
Mahur
Hasan Ferid Alnar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Mahur
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2
Mahur
Hayri Yenigün
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Kâmuran Yarkın
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Kanuni Edhem Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Kemençeci Nikolaki
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Lem'i Atlı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Mustafa Sunar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Müfit Kuraner
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Münir Mazhar Kamsoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Neş'et Halil Öztan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Osman Güven
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Raif Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Refik Talat Alpman
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Reşit Kızılkan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Rûşen Yılmaz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Sadun Aksüt
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Santuri Ethem Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Sedat Öztoprak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Selâhattin Sağlam
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Subhi Ezgi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Tarık Kip
Aksak Semai
Saz Semaisi
Yüksel'e
Mahur
Yalçın Mıhçı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Yaşar Sağlam
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Zeki Duygulu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Mahur
Muallim İsmail Hakkı Bey
Çifte Düyek
Peşrev
_
Mahur
İsmail Demirkıran
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Mahur
Santuri Ethem Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Mahur
_
Devr-i Turan
Oyun Havası
Laz Havası
Mahur
_
Düyek
Peşrev
Bülbül
Mahur
Alâeddin Yavaşça
Düyek
Medhal
_
Mahur
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Düyek
Peşrev
No:2
Mahur
Hamparsum Limonciyan
Düyek
Peşrev
Feth-i Mısır
Mahur
Kanuni Edhem Efendi
Düyek
Peşrev
_
Mahur
Kanuni Nazım Bey
Fahte
Peşrev
_
Mahur
Rauf Yekta
Hafif
Peşrev
_
Mahur
Refik Fersan
Muhammes
Peşrev
_
Mahur
Tanburi Cemil Bey
Muhammes
Peşrev
_
Mahur
_
Nim Sofyan
Oyun Havası
Arab Havası
Mahur
Aydın Oran
Nim Sofyan
Longa
No:2
Mahur
Muallim İsmail Hakkı Bey
Nim Sofyan
Longa
_
Mahur
Talat Er
Nim Sofyan
Sirto
Vuslat
Mahur
Arif Sami Toker
Nim Sofyan - Değ.
Hava
No:2
Mahur
Muallim İsmail Hakkı Bey
Oynak
Zeybek
_
Mahur
Arif Sami Toker
Sofyan
Hava
No:1
Mahur
Aydın Oran
Sofyan
Longa
No:1
Mahur
Haydar Tatlıyay
Sofyan
Medhal
_
Mahur
Muallim İsmail Hakkı Bey
Sofyan
Saz Eseri
Atlı Haydutlar
Mahur
Talat Er
Sofyan
Medhal
Tek Hece
Mahur
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Yürük Semai
Saz Semaisi
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Âşıka Bağdad Sorulmaz Ufukları Aşar Gider
Mahur
M. Nûrettin Selçuk
Vecdi Bingöl
Atatürk'ün Sayesinde Özgürlüğün Adımıyım
Mahur
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Bahar Penbe Beyaz Olur Güzeller Neşeli Olur
Mahur
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Beyoğlu'nda Gezersin Sevdiğini Üzersin
Mahur
Rızâ Bey
_
Bir Âfet-İ Meh-Peyker İle Nüktelerim Var
Mahur
Ebû-Bekir Ağa
Ahdî
Bu Ne Lebdir Ne Ağızdır Ne Güzel Gülüştür Bu
Mahur
Itrî
_
Cihanı Lâl-Gûn Eden Sirişk-İ Erguvanımdır
Mahur
Itrî
_
Esîr Ettin Beni Ey Dil Pesendim
Mahur
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Ey Gonca-Dehen Hâr-I Elem Cânıma Geçti
Mahur
Dede Efendi
_
Gafil Ne Bilir Neşve-İ Pür-Şevk-İ Vegayı
Mahur
İsmail Hakkı Bey
Ahmet Muhtar Paşa
Hadi Canım Çekinme Yok Yoktur Kul Sevince
Mahur
Selâhattin İçli
Sedat Ergintuğ
Hicrânı Açmıştır Sînede Yâre
Mahur
Sâdi Hoşses
Karacaoğlan
Hoş Geldin Gönül Bahçeme Bahar Yüzlüm
Mahur
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Nasıl Yanık Olmasın Nağmeleri Sazımın
Mahur
Sâdettin Kaynak
F. Hulûsi Demirelli
Nazar Etti Bâzı Yârân
Mahur
Tan. Mustafa Çavuş
Tan. Mustafa Çavuş
O Gülün Geçti Güzellik Çağı
Mahur
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şu Güzele Bir Bakın Bakışı Nur Saçıyor
Mahur
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Gaflet ile hakk'ı buldum diyenler
Mahur
-
Yunus Emre
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
mahur rengi
Azerbaycan
-
Muzaffer Sarısözen
-
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Gidiyorsan terk edip artık ben hiç gülemem
Mahûr
Mustafa Coşkun
Mustafa Coşkun
Şarkı
Sunny Road
Rüzgârlar eserken şimdi bu yerde
Mahûr
Mustafa Coşkun
Güleda Keleş
Şarkı
Sunny Road
Gönlüm Bir Gün Dile Geldi
Mahûr
Ahmet Dalkılıç
İsmet Tahtacıoğlu
Fantezi
Ahmet Dalkılıç
Bir zümre odur
Mahur
Cemil Altınbilek
Y. Kemal Beyatlı
Nakış Beste
Cemil Altınbilek
Dünyada ne ikbal ne de servet dileriz
Mahur
Cemil Altınbilek
Y. Kemal Beyatlı
Ağır Semai
Cemil Altınbilek
Eyüp Lisesi Marşı
Mahur
Nihat İncekara
Nihat İncekara
Marş
Nihat İncekara
Dil bestesiyiz ahbade esiriyiz
Mahur
Cemil Altınbilek
Y. Kemal Beyatlı
Yürük Semai
Cemil Altınbilek
Çal güzeller söylesin hem çağlasın
Mahur
Şahin Türkeşsiz
İsmet Tahtacıoğlu
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Dermedik hayli zamandır gülünü İstanbul'un
Mahur
Şahin Türkeşsiz
Aşık Abdi
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Süzer canane gözünü
Mahur
Şahin Türkeşsiz
Necip (3.Ahmet Han)
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Dedim dilber gel bir pazar edelim
Mahur
Şahin Türkeşsiz
Ruhsati
türkü
Mehmet Türkeşsiz
Zebun-ı Nefs-i meyyalim
Mahur
Şahin Türkeşsiz
Şeref Hanım
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Grubun renkleri gömülürken sulara
Mahur
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Fantezi
Ayşın Güler
Baharda Gülüşün Getirir Yazı
Mahur
Minaceddin Minarecioğlu
Havva Tekin
Şarkı
Minaceddin Minarecioğlu
UÇTU ELLERİMİZDEN
MAHUR
AVNİ ANIL
HALİL SOYUER
PDF
MEHCADE
Sensiz Olmuyor
Mahur
Selami ŞAHİN
Selami ŞAHİN
Popüler Müzik
ALUCRALI
Merhaba ey merkez-i devran
Mahur
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Mest ü saki
Mahur
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Bulanık Mahur
Mahur
S.Eyyubi Işıksal
-
Saz Eseri
S.Eyyubi Işıksal
Mest eden gözlerin gönlüme dolsa
Mahur
S.Eyyubi Işıksal
Cahit Kıroğlu
Şarkı
S.Eyyubi Işıksal
Gönlünün hiç vakti yok mu aşka bir gün bir defa
Mahur
Mücahit Eren
Vedat Fidanboy
Şarkı
Mücahit Eren
AŞK BEDELSİZ YAŞANMIYOR
MAHUR
ERSİN ALİ ATLI
NADİDE GÜRPINAR
ŞARKI
ERSİN ALİ ATLI
GÖZLERİM DE SEVGİLERLE
MAHUR
ERSİN ALİ ATLI
ZİNNET BURSALIOĞLU
ŞARKI
ERSİN ALİ ATLI
MAHUR SAZ SEMAİSİ
MAHUR
ERSİN ALİ ATLI
SAZ SEMAİSİ
ERSİN ALİ ATLI
Bir kâm alalım baş başa
Mahur
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Söylersen, Tanrım bu canımı alsın
Mahur
Mehmet Osman Erol Ünal
Özgen Bilgisel
Tango
Mehmet Osman Erol Ünal
Senin Şevkinle Suret Buldu Hilkat
Mahur
Cahit Öney
Nigâr Hanım
Tevşih
Ömer Ünal
Aşk kapımı çaldı yine zamansız
Mahur
Mehmet Osman Erol Ünal
Mehmet Osman Erol Ünal
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Bu fenâda bir garipsin
Mahur
Mehmet Osman Erol Ünal
Yunus Emre
İlahi
Mehmet Osman Erol Ünal
Nedir bu cevr-ü cefâ
Mahur
Mehmet Osman Erol Ünal
Prof. Dr. İ. Hakkı Aydın
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Yanağın put olsaydı eğer
Mahur
Mehmet Osman Erol Ünal
Hz. Mevlana
Fantezi
Mehmet Osman Erol Ünal
GÜCÜM YETMİYOR İçim içime sığmıyor seni görünce
Mahur
Mustafa Coşkun
Nurten Coşkun
Şarkı
Mustafa Coşkun
Senin Adın Aşk Olsun
Mahur
Ahmet Kağızman
Dr. Hüseyin Balkancı
Şarkı
Ahmet Kağızman
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Peşrev
Mahur
Gazi Giray Han
Peşrev
Düyek
Gül Bi Ruh Yar-İ Hoş Ne Başed
Mahur
Abdülkadir Meragi
Kar
Hafif
Ey Gonca Dehen Har-I Elem Canıma Geçti
Mahur
Dede Efendi
Beste_Murabba
Hafif
Ey Gözü Ahu Bana Bilmem Niçin Biganesin
Mahur
Eyyubi Mehmet Bey
Beste_Murabba
Muhammes
Gösterib Ruyin Esir-İ Lal-İ Nab Ettin Beni
Mahur
Eyyubi Mehmet Bey
Ağırsemai
Aksaksemai
Ta Bekey Sinemde Ca İtmek Cefa Vü Kineye
Mahur
Dilhayat Kalfa
Beste_Murabba
Devrikebir
Cihan-I Lal Gun İden Sirişki Erguvanımdır
Mahur
Itri
Ağırsemai_Nakış
Aksaksemai
Yakdı O Lale Ruh Beni Hüsn-İ Çerağına
Mahur
Eyyubi Bekir Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
Bir Afeti Meh Peyker İle Nüktelerim Var
Mahur
Eyyubi Bekir Ağa
Beste_Murabba
Darbeyn
Beni Çün Kendine Ol Servi Revan Benden Bile
Mahur
Eyyubi Bekir Ağa
Yürüksemai
Yürüksemai
Ey Peri Ruhsarına Ben Gül Desem De Elverir
Mahur
Musahib Ahmed Ağa
Beste_Murabba
Muhammes
Sarsam Meyanın Ey Güli Ter Yasemen Gibi
Mahur
Ağırsemai
Aksaksemai
Zahi Safa Ki Yanımda O Fitne Cu Biledir
Mahur
Dellalzade
Yürüksemai
Yürüksemai
Bu Ne Leb Dürür Ne Ağız Ne Yaman Gülüşdürür Bu
Mahur
Tosunzade
Beste_Murabba
Berefşan
Aklım Gider Ol Cazibe-İ Hali Görünce
Mahur
Eyyubi Bekir Ağa
Yürüksemai
Yürüksemai
Bir Safa Kesbeyle Kim Peymaneler Reşkeylesün
Mahur
Nati Damadi Ahmed Ef.
Beste_Murabba
Ağırçenber
Gel Açıl Gonce Dihenzevk İdecek Günlerdir
Mahur
Iıı.Selim
Şarkı
Devrirevan
Sana Layıkmı Ey Gülten
Mahur
Dede Efendi
Şarkı
Aksak
Zevki Çoktur Şu Cihanın
Mahur
Sermüezzin Şakir Ağa
Şarkı
Devrirevan
Aldı Aklım Bir Gonca Leb
Mahur
Iı. Mahmud
Şarkı
Aksak